Indsnævring på 5 maj plads

Kommentarer

#1

Jeg er utryg når mine børn skal over vejen alene

Thea Bogetoft (Svendborg, 2022-10-23)

#3

Mine børn går på vestre skole og jeg er utryg ved skolevejen.

Line Egelund (Svendborg, 2022-10-23)

#5

Indsnævringen er en farlig løsning. Det er en skolevej og burde sikres bedre for skolebørnene.

Christina Paaske (Svendborg, 2022-10-23)

#7

Løsningen med en chikane er for farlig. Jeg oplever stort set hver gang jeg kører igennem, at folk sætter farten op for at nå igennem inden modkørende. Det giver nogle farlige situationer.

Sus Maabo (Svendborg, 2022-10-23)

#9

Indsnævringen skaber alt for mange farlige situationer, for gående, cyklister, bilister og skaber mulighed for at udrykningskøretøjer ikke kan komme frem.

Andy Jørgensen (Svendborg , 2022-10-23)

#12

Der er alt for mange situationer, hvor det er utrygt og farligt for børnene at krydse vejen. Bilerne har mere travlt med at holde øje med, hvornår de kan komme igennem indsnævringen og glemmer derved at orientere sig om fodgængerfeltet.

Pernille Konradsen (Svendborg, 2022-10-23)

#14

Mine drenge går på vestre skole og vi bruger dagligt overgangen. Mine drenge er meget utrygge ved at krydse, da der er rigtig meget trafik og stort set ingen bilister holder for de gående. Bilisterne skynder sig igennem krydset, da de ofte skal vente i kø for de modkørende bilister, og holder derfor ikke tilbage for børnene der venter ved fodgængerfeltet.

Tanja Fribo (Svendborg, 2022-10-23)

#18

Mine 2 børnebørn , Johan og Laurits kører der hver dag og de 2 guldklumper skal I være med til at passe på. Ser tit at man ikke holdet tilbage som man skal, folk har for travlt😡

Helle Flensburg Larsen (Middelfart, 2022-10-23)

#23

Der er fuldstændig korrekt at der skal ske noget - den løsning der er der nu, er helt hen i skoven for børn og voksne på gåben. Stedet tager mere hensyn til bilister.

Louise Nørgaard Hansen (Svendborg, 2022-10-23)

#26

Stedet er farligt og jeg selv har arbejdet på forbedringer.

Jesper Larsen (Svendborg, 2022-10-23)

#27

Det er vigtigt med en tryg skolevej for mange børn, og fordi indsnævringen ofte betyder hurtigtkørende bilder, der “lige” kan nå det!!!

Annette Pedersen (Svendborg, 2022-10-23)

#29

Jeg som billigst er utryg og bange for at overse cyklister. Forstår simpelthen ikke, at der ikke er et almindeligt lyskryds. Dem der skal fra bycentret, holder i lange køer i myldretiden. Har ofte set bilister tage "chancen", og køre til trods for rød pil. Lav dog et lyskryds inden det sker ulykker 🙏🏻

Lone Mølholm (Svendborg , 2022-10-23)

#31

Jeg har oplevet at folk ikke holder tilbage

Rasmine Hviid julskov (Svendborg , 2022-10-23)

#32

Mine børn og jeg har overværet en dreng blive ramt der og jeg er selv blevet ramt af en bil da jeg kom cyklende.

Louise Hoppe (Stenstrup, 2022-10-23)

#37

Give mine børn en mere sikker vej til skole!

Maria Cridland (Svendborg, 2022-10-23)

#38

Det kryds er farligt for både børn og voksne.

Daniel Sørensen (Svendborg, 2022-10-23)

#41

Det er en farlig indsnævring, alle skynder sig igennem fra alle sider, fordi der er meget trafik på den strækning. Jeg oplever farlige situationer flere gange om ugen på denne strækning.
Når der til tider er vejarbejde i området, som F.eks. nu bliver det endnu mere presset og farligt.
Lysregulering vil gøre krydset sikkert for både børn og voksne.

Jane Vendborg Kraft (Svendborg, 2022-10-23)

#42

Nu har jeg haft børn på vestre skole i mange år og har ligeledes boet på 5 maj plads i mange år og har oplevet hvor farligt et sted det er for børn at skulke over, især fordi bilister er egoister, og ignorer vores børn når de skal over

Wicky Pilegaard Jensen (5700 Svendborg, 2022-10-23)

#43

Som det er nu, så er det uhensigtsmæssigt og farligt. Det skal laves om.

Carina Lauridsen Mehanovic (Svendborg, 2022-10-23)

#44

Det er en skolevej og folk tager ikke hensyn desværre. Det handler for bilister at komme hurtigt frem uden at vise hensyn. Det skal være trygt og godt at sende sine børn sikkert i skole

Sanne Møller (Svendborg, 2022-10-23)

#46

Har barn på skolen.

Maria Kjær (Svendborg, 2022-10-23)

#48

Jeg har længe ment, der skulle gøres noget ved det kryds, da jeg dagligt færdes der grundet barn på Vestre Skole.

Mette Pedersen (Svendborg, 2022-10-23)

#50

Jeg ønsker en sikker skolevej for mit barn og andres børn.

Camilla Larsen (Svendborg, 2022-10-23)

#55

Der er brug for lyskryds, og bedre sikkerhed for de børn der færdes der hver dag.

Michael Hansen (Svendborg , 2022-10-23)

#56

Jeg vil gerne sikre at mine børn, andre elever og ansatte til vestre skole kommer sikkert til og fra skolen.

Liv De Molade (5700 Svendborg, 2022-10-23)

#65

Det handler om at alle kan komme sikkert frem og tilbage

Monica Ringheim (5700, 2022-10-23)

#67

Farlig vej.

Kim Kjær Skærning (Svendborg, 2022-10-23)

#69

Jeg skriver under fordi jeg er enig og det er særlig slemt nu ved vejarbejde i Vestergade.
Kørelærerne er også meget træt at at skulle holde nogen gange i 20 minutter for at komme ud fra deres afdeling på gyldenbjergsvej …
Folk kører TIL fra rundkørslen for at komme først hen til krydset - for at komme først - som de har ret til - men det bliver uden hensyn til andre biler, gående, cykelister mv…
Og så kunne mam kigge på rundkørslen ved Vestergade/fåborgvej/Odensevej også … dem fra Fåborgvej tager ikke meget fart af og det er næsten som om det er en lige-ud-vej for dem mod Vestergade … flere cykler kommer meget tit i fare…

Petersen Gitte (Svendborg, 2022-10-23)

#71

Jeg kører mine børn i skole hver dag, og jeg kan se, hvor farligt det er. Der er vejens indsnævring skyld, hvilket tvinger bilisterne til at køre hurtigt, voldsomt. Jeg er overrasket over, at der hidtil ikke er blevet gjort noget i denne retning, det er en meget farlig passage.

Izabela Liman Rutkowska (Svendborg , 2022-10-23)

#72

Jeg skriver under, da jeg gennem længere tid, har oplevet krydset til Vestre Skole som utryg for skolens børn.

Karen Juel Harmsen (Svendborg, 2022-10-23)

#75

Vi bor på Gyldenbjergsvej og har udkig til indsvævringen. Mange kører alt alt for stærkt og folk er dårlige til at lukke skolebørn over fodgængerfeltet. Det er et direkte farligt sted for skolebørnene. Min datter og veninde skulle over vejen en eftermiddag og stod pænt og ventede på de kunne komme over, de stod der i over 5 min. Jeg stod i vinduet og holdt øje med dem, der var ikke en der stoppede for dem. Jeg gik derover og fulgte dem over vejen, da jeg blev så irriteret. Det dr simpelthen for dårligt, når der står to børn og gerne vil over vejen. Der må kunne findes en anden løsning, det ender galt en dag…

Camilla Søsborg (Svendborg, 2022-10-23)

#78

Bilerne kører med høj hastighed, de bløde trafikanter er i stor risiko for at blive ramt.

Jane Lind (Svendborg, 2022-10-23)

#79

Jeg skriver under fordi fodgængere og skolebørn i særdeleshed ikke har en sikker skolevej at færdes på når de skal over vejen.
Bilisterne kører stærkt og har ikke fokus på fodgængerne da de har fokus på hurtigt at kunne komme gennem ‘helleanlægget’ hvor de er tvunget til at have ekstra meget fokus på modkørende.
Risikoen for uheld er meget stor og fodgængere bliver tvunget til at tage et stort ansvar når de skal vurdere hvornår det er sikkert at gå over fodgængerovergangen og dette ansvar bør og kan især skolebørn ikke have!!
Der skal ikke ske uheld før der bliver sat en lysregulering op.

Kira Allerelli Kristensen (Svenborg, 2022-10-23)

#80

Grundet der er stor risiko for at mine børn og andre ville risikere at blive kørt ned.

Julie Baldauf rygaard (Svendborg, 2022-10-23)

#83

Færdes der dagligt

Erik Stent (5700, 2022-10-23)

#86

Jeg skriver under fordi jeg er forældre til børn på vestre skole som dagligt skal passere den pågældende vej og hver dag ser vi bilister som kører uansvarligt overfor skolens børn og unge mennesker som dagligt står Skolepatrulje og skal ‘passe på’ forgængere som skal passere vejen. Indsnævringen er uhensigtsmæssigt lavet og har modsat effekt, da det har vist sig at folk, pga myldretid, istedet kører uansvarligt og det er et spørgsmål om tid inden det går galt.

Luise Aagaard (Svendborg, 2022-10-23)

#88

Der bliver sjældent holdt tilbage for skolebørn og andre fodgængere

Stine Peytz (Svendborg, 2022-10-23)

#93

Min datter cykler på ruten hver dag til og fra skole.

Nicole Brænder-Lindø (Svendborg, 2022-10-24)

#95

Mine børnebørn skal den vej hver dag og det er alt for farligt for dem. Det kan ikke være så svært at få lavet det lyskryds, det kræver bare en politisk beslutning

Karen Rasmussen (Svendborg, 2022-10-24)

#97

Krydset er ekstremt farligt for alle typer af trafikanter. Simpel lysregulering, tak.

Rasmus Stavnsager Fribo (svendborg, 2022-10-24)

#98

Jeg er forældre til en fra 6 kl. på Vestre skole og der er brug for mere sikkerhed ved chikanen, da der er mange bilister, der kun tænker på at komme først igennem og ikke tænker på sikkerheden. Jeg ser det både med cyklist og bilist øjne, det er et farligt sted.

Charlotte Høier (Svendborg , 2022-10-24)

#103

Jeg skriver under fordi det er vigtigt børn har en sikker vej til skole og føler sig trygge.

Jette Zøllner (Svendborg, 2022-10-24)

#105

Som borger, mor og bedstemor i kommunen, ønsker jeg en sikker skole vej for de bløde trafikanter. Sikkerhed frem for alt.

Helle Adigert Boesen (Svendborg , 2022-10-24)

#106

Det er byens farligste kryds omkring skole/institution!!

Jørgen Wikkelsø (Svendborg, 2022-10-24)

#107

Har barn på skolen

Ditte louise Hansen (Svendborg, 2022-10-24)

#108

Jeg er enig i at det kryds er lavet virkelig dårligt!

Mads Stephensen (Svendborg, 2022-10-24)

#111

Stedet er virkelig farligt for trafikanter, cykelister og gående.

Lasse Jorgensen (Svendborg, 2022-10-24)

#113

Jeg skriver under fordi jeg syntes det er en farlig indsnævring der er lavet . Lyskryds ville være at foretrække af sikkerheds mæssige grunde !
Nogle gange kører folk uhensigtsmæssigt gennem indsnævringen og et barn kan hurtigt blive overset .

Anni Haurholm Olsen (Svendborg , 2022-10-24)

#114

Jeg er helt enig i, at skolevejen er for utryg

Line Boye Ege (5700, 2022-10-24)

#120

For at gøre det mere sikkert for alle at komme igennem dette kryds.

Maria Bøtcher (5700, 2022-10-24)

#122

For at skabe tryghed og en sikker trafik for børnene til og fra vestre skole

Anne Mette Christensen (Svendborg , 2022-10-24)

#126

Der er behov for at gøre vejen mere sikker for børn og bløde trafikanter.

Sara Bech Lange (Svendborg, 2022-10-24)

#131

Det er så usikkert for børnene

Helen Frausing (Svendborg, 2022-10-25)

#134

Det er vigtigt vores børn komme sikre frem til skolen. Og det er en meget trafikeret vej.

Nana Borring-Møller (Svendborg, 2022-10-25)

#135

Jeg skriver under, fordi jeg oplever at bilister kun har øje for at komme hurtigt igennem indsnævringen og ikke er opmærksomme nok på fodgængere samt cyklister. Man skal aktivt træde ud på kørebanen, før at bilisterne stopper. Det er meget utrygt at sende sit barn den vej og længere henne ved rundkørslen kan problemet være det samme.

Morten Kristensen (Svendborg, 2022-10-25)

#137

Som det er idag, fungerer det ikke

Lars Jepsen (Svendborg, 2022-10-25)

#138

Indsnævringen er et frygtelig sted for skolebørn at passere. Der er ofte store kødannelser af biler som skal passere og de er mere optaget af at komme igennem indsnævring end at holde øje med fodgængere :-(

Louise Borup (Svendborg, 2022-10-25)

#139

Det er mit barns skolevej

Signe Stigaard Madsen (Svendborg , 2022-10-25)

#140

Min søn går på skolen og vi oplever han er meget usikker på hvornår han kan komme over vejen. Den er meget trafikeret og bilerne holder sjældent tilbage for fodgænger når ikke skolepatruljen er der. Vi bruger selv rigtig meget krydset i hverdagene og oplever trafikken flere gange dagligt med lange bilkøer og færdselsregler der ikke altid overholdes.

Pernille kristiansen (Svendborg, 2022-10-25)

#141

Mine børnebørn skal have sikker vej til skole...

Anne Margrethe Petersen (Svendborg , 2022-10-25)

#142

Et modbydeligt vej kryds

Jens-Peter Hansen (Svendborg , 2022-10-25)

#143

Fordi den nuværende løsning på ingen måde fungerer for nogen og er med til at gøre trafikken meget usikker for alle

Line Egsbo (Svendborg, 2022-10-25)

#145

Det vil betyde meget for børnene, så de kan passerer vejen, hvor der er meget trafik, hvor biler ikke altid holder for fodgængere.

Sevald Erling (Svendborg, 2022-10-25)

#146

Det vil gøre det mere trygt for os forældre, at sende vores børn afsted i skole. - folk kører generelt også som en brækket arm forbi Femte Maj Plads

Mikkel Almlund (Svendborg, 2022-10-25)

#150

Fordi jeg selv er forælder til en pige i 4 på vestre skole… og fordi det er med livet som indsats og krydse vejen deroppe da mange bilister har hovdet dybt begravet oppe i røven når de køre deroppe 😱🙈👎🏻👎🏻

Jannick Hymøller (Svendborg, 2022-10-26)

#154

Denne overgang er for skolebørn livsfarlig .
Bilisterne kappes om at komme igennem den indsnævrede vej .

Kirsten Juel (5700, 2022-10-26)

#160

Jeg kender vejkrydset og det er alt alt alt for farligt for skolebørnene!! Og det er bare et spørgsmål om tid så sker der ulykker.

Lene Moritzen (Svendborg, 2022-10-26)

#164

Det er alt for farligt og næsten umuligt at komme over fodgængere feltet, da ingen biler stopper for børn der skal over vejen.

Karina Stokholm (Svendborg , 2022-10-26)

#166

Jeg arbejder på skolen og kan se den store fordel ved det

Christina Pedersen (Stenstrup , 2022-10-26)

#168

Jeg skriver under fordi indsnævringen ved 5. maj Plads virker imod hensigten. Den får bilisterne til at sætte farten op for at nå igennem, og det giver nogle farlige situationer - især i morgentrafikken. Et lyskryds vil skabe tryghed for børnene og give bilisterne noget ro på---

Ane Kryger (Svendborg, 2022-10-26)

#170

Trafikforholdene på området er livsfarlige for både gående og cyklister, men også for de bilister der dagligt må satse alt for at få en chance for at slippe igennem chikanerne.
Bilister fra Silvan-siden gasser op og kører alt for hurtigt for at få deres “ret” til st køre først gennem, selvom der er plads til alle.

Heidi Esmark (Svendborg, 2022-10-26)

#171

Det kryds (chikane) skulle formodentligt være en sikkerheds forbedring omkring trafikken -men effekten er det stik modsatte..
Alt for mange aktiviteter på få m2!

Nikolaj Borch Nykjær (Svendborg, 2022-10-26)

#172

Den nuværende løsning med forkørselsret fra den ene side er uhensigtsmæssig. Biler fra siden uden forkørselsret, tager ofte chancer og kører hurtigt igennem indsnævringen, for at undgå at holde og vente. Desuden har bilister mere øje for, om de kan nå igennem end for bløde trafikanter. Begge dele kan kun sænke trafiksikkerheden og gøre det til en mere usikker skolevej.

Andreas Damgaard Nies (Svendborg, 2022-10-26)

#173

Bor i området. Giver anledning til mange farlige situationer

Helle Rask (Svendborg , 2022-10-26)

#174

Det er vigtigt at børn har en mere sikker skolevej.

Bente Sevald (Svendborg, 2022-10-27)

#176

Jeg synes det er en ganske urimelig skolevej og der er utrolig meget aggressiv kørsel hvis der kommer en med stor fart fra rundkørsel og man er nået ud midt i krydset. Jeg synes denne indsnævring skal slettes og laves til et lyskryds

Inge Marie Højmann (Svendborg, 2022-10-27)

#178

Brigitte Feenstra

Brigitte Feenstra (Svendborg , 2022-10-27)

#181

Fordi jeg køre den vej igennem hver morgen og oplever selv rigtig mange farlige situationer der hver morgen

Marianne Boesen (Svendborg , 2022-10-27)

#186

Jeg skriver under fordi, den nuværende trafikløsning skaber unødigt mange farlige situationer for især skolebørn.

Søren Lomholt (Svendborg, 2022-10-28)

#191

Min søn krydser den vej hver dag.

Kim Lassen (Svendborg , 2022-10-28)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...