Bevar busrute 202 og afgangene på busrute 331

Kommentarer

#3

Jeg er indehaver af Salon AG og har mange kunder som er afhængig af bussen.

Anne Grethe Grosen (Skanderborg, 2022-10-06)

#8

Disse buslinjer skal bevares, så den der evt ikke har bil eller andre transportmidler kan komme til Skanderborg, Horsens og Aarhus.

Jens Holm sloth (Virring, 2022-10-06)

#9

Busruterne er yderst vigtige for vores by

Jan Wenneberg (Virring, 2022-10-06)

#11

For ellers de som ikke har bil passe deres arbejde og vores unge mennesker kan ikke komme hverken ud eller hjem.

Nicolai Vittrup (Hvolbæk , 2022-10-06)

#12

Busserne er nødvendige for vores børns skolegang

Jakob Steen Olesen (Skanderborg, 2022-10-06)

#15

Vi flytter til Torrild om et par måneder, og vores søn vil blive afhængig af busrute 331 for at kunne komme i skole i Skanderborg.

Christina Vindelev (Skanderborg , 2022-10-06)

#16

Fordi jeg bor i virring og bruger buslinjerne til at komme ud af byen

Christine Marstrand (Virring , 2022-10-06)

#19

Mine børn ikke kan komme i skole (9. Klasse)og på uddannelse HHX. De får fri på forskellige tidspunkter og på HHX nogle gange møde senere. De fortæller at busserne er alt for fyldt om morgenen, og ofte også på ved hjem, så det er næsten uansvarligt, så der må da være nok kunder til denne rute.

Kristina Ottesen (Fruering , 2022-10-06)

#24

Jeg skriver under, da jeg bliver nødt til at flytte, hvis der ikke er offentlig transport i mit nærområde.

Anne Hedevang Lohse Sørensen (Skanderborg , 2022-10-07)

#32

Min søn tager hver dag 331 kl. 6.39 i Fruering, stiger af i virring og står på 202 som kører direkte mod Learnmark Horsens. Han har valgt det uddannelsesstedet pga at busforbindelserne passede fra vores landsby. Det vil være yderst besværligt hvis 202 ikke kører gennem Virring mere og 331 nedlægger flere ruter, da det vil påvirke rigtig mange i vores landdistrikt på den dårlige måde. Det er ikke rimeligt at bare fordi man bor i landdistrikt, så er det der den offentlige trafik bliver sparret væk. Hvad så med dem det ingen bil har? Børn,Ældre og unge mennesker der er afhængig af at kunne tage 331 til Skanderborg ….. Specielt når nu vores skolebus 410 og 411 og er blevet indskrænket i køretider og ikke længere kører helt ned til Skanderborg.
Det er virkelig en uhensigtsmæssigt at forringe 331 og 202 gennem Fruering, Virring, Gjesing mm.

Hanne Mathiassen (Fruering, Skanderborg , 2022-10-07)

#37

Vi kan ikke undvære en bus i virring. Folk skal på uddannelse /arbejde i Skanderborg og Aarhus. Folk der ikke har bil har kan ikke komme ud af byen.

Kirsten Rugholm (Virring, Skanderborg , 2022-10-07)

#38

Vores unge mennesker har brug for begge busser til både skole, fritidsarbejde og socialt

Marianne Olesen (Virring, 2022-10-07)

#39

Jeg skriver under fordi det i den grad forringer mine børns mulighed for at bruge Skanderborg Kommunes tilbud på Kulturskolen i Skanderborg.
3 gange om ugen er min søn med bus 331 i Skanderborg til forskellige musiske fag som kun udbydes PÅ Kulturskolen i Skanderborg. Det vil være et stort problem ikke at kunne tage bussen til dette længere. Og jeg mener i den grad at alle borgere, også børn og unge, burde have mulighed for at benytte kommunens tilbud, uanset om man bor i en landsby. Og hvis man som barn og ung ikke lige interesserer sig for de, ellers gode, foreningstilbud der er i ens nærområde, skal det være en mulighed at opsøge andre miljøer længere væk. Dette kræver at busdriften opretholdes.

Marie Kjær Madsen (Virring+, 2022-10-07)

#43

Offentlig transport er uundværlig i en lille landsby som Virring.

Alexander Andresen (Virring, 2022-10-07)

#44

Busruterne er essentielle for byens unge og ældre, som ikke har andre reelle muligheder for transport til uddannelse og andre aktiviteter.

Michael Thybo Jørgensen (Skanderborg , 2022-10-07)

#46

Nedlæggelse af rute 202 og 331 vil forringe offentligt transport muligheder.

Ottendal Marianne (Skanderborg , 2022-10-07)

#49

Kan ganske enkelt ikke komme på arbejde i Aarhus uden busforbindelse

Mona Sørensen (Virring, 2022-10-07)

#51

Det vil påvirke os som familie, da vores børn bruger bussen hver dag. Da vi arbejder og er afsted inden de står op og kommer senere hjem end når de har fri fra deres uddannelser, de vil komme til at sidde og vente endnu længere tid på bussen. Ved vi ikke er den eneste familie der bliver ramt og synes ikke vi kan byde børn og unge at de skal være afhængige af os forældre når vi hele tiden lære dem de skal være mere selvstændige så de kan klare sig selv senere i livet

Camilla Pedersen (Torrild, 2022-10-07)

#52

Vores unge mennesker i huset er fuldstændigt afhængige af busserne gennem Virring, for at kunne passe skole, fritidsjobs og fritidsinteresser. En almindelig familie i Virring, vil ikke kunne nøjes med kun en bil, hvis man skal kunne passe et arbejde osv. Hvis busserne bliver nedlagt vil det betyde en markant forringelse af vores muligheder for at fungere normalt.

Ulrik Bech Olesen (Virring, 2022-10-07)

#58

Er nyligt flyttet til Virring og havde svært ved at træffe beslutningen, da jeg synes at byen ligger langt væk fra Aarhus, Skanderborg og Horsens.
Vores store datter er flyttet med og hun er meget afhængig af bussen til Aarhus! Det var netop bussernes rute igennem Virring, der var et af overtalelses argumenterne for at flytte!
Hun skal kunne komme til OG fra Aarhus med bussen grundet arbejde, derudover tager hun også ofte bussen til toget i Skanderborg..
Det samme gør sig gældende for os andre, så ingen af os derved bliver isoleret på landet.
Jeg finder det under al kritik, at det overhovedet overvejes at afskære en by i vækst fra omverdenen ved at fjerne busserne!
Det er ulogisk og ikke gennemtænkt, hvilke konsekvenser det vil få for Virring, dets borgere og ikke mindst de unge, der er afhængige af at tage bussen til og fra deres uddannelsessteder!
Hvad med at skære ned i byens indre busture, hvor det meste ligger inden for gå eller cykleafstand.
Vores unge er afhængige af at få en uddannelse, det kræves af samfundet.. og med de prisstigninger der er på alt, er det nødvendigt med en god uddannelse for at få et godt job, der kan betale for de ting.. ikke mindst at betale skat

Helle Christensen Reher (Virring, 2022-10-07)

#59

Vores børn, unge og ældre har brug for at kunne transporterer sig til bla uddannelser i Århus, Skanderborg og Horsens. Derudover er der flere i byen som er afhængig af bussen til og fra arbejde.

Berit Skjald Jørgensen (Virring / skanderborg , 2022-10-07)

#61

Betydningsfuld for lokalsamfundet

Karina Søborg (Vofskov, 2022-10-07)

#65

Vi er afhængige af bus 202 og 331 , for at vores børn kan kommer til og fra skole, ungdoms uddannelse, fritidsaktiviteter, og Ungdomsskole.

Anja Chanette Leth Pedersen (Skanderborg , 2022-10-07)

#68

Mine børnebørn er afhængige af disse buslinier.

Bente Kjær Olsen (Mørkøv, 2022-10-07)

#69

Det simpelthen ikke kan være rigtigt at man vil fortsætte med at forringe de allerede enormt begrænsede muligheder for offentlig transport til Odder, mod andre destinationer end Aarhus. Det rammer enormt skævt, når man kigger på den retorik der har hersket mere end de sidste 10 år, omkring behovet for at reducere antallet af biler på de danske veje, både i forhold til klimaet og til at holde priserne til offentlig transport på et niveau, hvor dette vil være at foretrække frem for at tilfælde endnu et forurenede køretøj. Det begrænser yderligere mulighederne for unges uddannelse i Odder, samt mulighederne for at tiltrække arbejdskraft imellem Odder og Skanderborg kommuner. Det er ydermere netop i disse tider at behovet for offentlig transport stiger, da de eksorbitante prisstigninger medfører at mange husholdninger er nødsaget til at kigge mod [den allerede nærmest ikke-eksisterende] offentlige transportmidler, da de ellers ikke har råd til at kunne komme til deres arbejdsplads. Er vi virkelig ude så stor en yderligere forringelse af danskernes vilkår ift. arbejdsmuligheder og livskvalitet i forbindelse med at kunne rejse ud over kommunes grænser, hvor dette ikke kun er mod Aarhus kommune?

Laura Fenge (Odder, 2022-10-07)

#76

Det er uacceptabelt og nedlægge eller forringe de i forvejen sparsomme muligheder for offentlig transport vi har i byen.

Susanne Bilde (Solbjerg, 2022-10-07)

#77

Vi er så pressede på offentlig transport i Solbjerg. Hvordan skal vores unge fragte sig til ungdomsuddannelser?

Gitte Moosdorf (Solbjerg, 2022-10-07)

#79

Jeg bruger både bus 202 til og fra Aarhus og bus 331 til og fra Skanderborg, især når jeg skal til sundhedshuset eller fysioterapeut. Mine venner og min søster fra Nordjylland kommer med 331 fra togstation når de vil besøge os, det er efter arbejdstid og i weekenden, derfor er aften og weekend afgange af bus 331 særlig vigtige for os. Når mine børn vil tage uddannelse i Aarhus, hvordan skal de komme til Aarhus hvis 202 nedlægges? Børn kan ikke køre bil og jeg kan ikke køre dem, da jeg arbejder i modsætte retning. Bussene er også vigtige for at nedsænke CO2.

Stanislava Wimmer Bøgeskov-Jensen (Virring, 2022-10-07)

#80

Min datter er afhængig af rute 202 for at kunne passe sin skole og dyrke Sit sociale liv.

Trine Berg Aagaard (Solbjerg , 2022-10-07)

#81

Jeg skriver under fordi jeg synes, at det er vitalt for vores voksende by, at især de unge og ældre kan komme frem og tilbage med offentlig transport.

Laura Legarth (Virring, Skanderborg , 2022-10-07)

#82

Nedlægning eller nedskæring af denne rute vil have stor indflydelse på min datters muligheder for at komme til og fra skole, og ikke mindst begrænse hende i sine fritidsaktiviteter på og omkring skolen

Niklas Berg Aagaard (Solbjerg , 2022-10-07)

#84

Jeg skriver under, da vi benytter begge busser. Min datter benytter bl.a. 331 til og fra Campus Skanderborg. Det vil ikke hænge sammen i vores hverdag, hvis busserne ikke er der. Min søn skal fra næste år benytte busserne, da han går ud af folkeskolen.
Busserne har desuden en stor betydning for Virring by og dens udvikling.

Betina Sørensen (8660, 2022-10-07)

#86

Vi har en pige der skal finde alternativ rute hver anden uge
Hvis den blir nedlagt 🥲

Martin Lindegaard (Skanderborg, 2022-10-07)

#87

Vi bor i Gjesing.
Jeg er opereret og må ikke køre bil på nuværende tidspunk.
- Det kunne også være permanent, man ikke må køre bil pga helbred.
Vi havde overvejet at afskaffe en bil og bruge bus 202 og 331, men det vil ikke være muligt.
Når vores børn bliver store nok, kan de ikke gå i skole i Horsens, Aarhus, Odder eller Skanderborg, hvis der ikke går busser. Hvordan skal de så få en uddannelse?
Vi ville købe grund/hus i Virring for at komme tættere på folkeskole osv, men det er til genovervejelse nu når planen er at busserne ikke skal kører.

Marie Sass Nielsen (Skanderborg, 2022-10-07)

#89

Det er den eneste mulighed vores 3 børn har for transport til skole, job, fritidsaktiviteter og social samværd med venner.

Hanne Therkelsen (Hvilsted, 2022-10-07)

#90

Jeg bruger 202 når jeg skal til Århus. Men den er især vigtig for mig når jeg skal på skejby til IV behandling hver 4 uge og når jeg skal til kontrol. Jeg kan ikke selv køre bil pga en blodprop i hjernen. Vi flyttede til gjesing for 5 mdr siden og valgte også byen pga de gode busforbindelser så jeg ikke skulle være afhængig af at min mand skulle tage fri fra arbejde for at jeg blandt andet kan komme til mine behandlinger. Men det giver mig også en frihed så det let at tage til Århus, Skanderborg eller Odder når jeg har lyst for at handle. Det vil være et stort tab for os i Gjesing og vil gøre at vi ihvertfald vil tænke om det det rigtige valg vi har taget eller om vi skal sælge huset igen. Jeg syntes at man dræber drømmen om at bo på landet og tvinger folk til at flytte til de større byer, istedet for at sørge for at der er valgmuligheder og netop busforbindelser er en livsnerve for de mindre byer.

Lonny Frederiksen (Gjesing , 2022-10-07)

#94

Jeg skriver under grundet de konsekvenser, en forringelse af busruter har for min familie.
Det kan ikke passe, at vi skal have 2 biler og ikke har mulighed for offentlig transport.

Lars Rasmussen (Skanderborg, 2022-10-07)

#95

Jeg skriver under, fordi en nedlæggelse af busrute 202 vil gøre det umuligt for min familie i Hovedgård at komme på besøg uden bil. Mine fætre og kusine vil I så fald være afhængige af, at nogen kan køre dem.
Herudover vil det være (endnu mere) umuligt at komme på arbejde i Horsens med offentlig transport, på trods af at byen er i samme afstand fra Solbjerg som Aarhus tidsmæssigt.

Jette Berg Sørensen (Solbjerg, 2022-10-07)

#97

Fordi jeg har familie i virring og vil gerne kunne besøge dem.

Kristina Harritz (Skanderborg, 2022-10-07)

#98

Jeg har en datter som går på Skanderbog gymnasium og vi bor i Solbjerg. Hvis ruten bliver nedlagt har hun ingen mulighed for at komme til og fra skole.

Katrine Wieland (Solbjerg, 2022-10-07)

#101

Vi har brug for en busrute til og fra byerne i landområderne

Rasmus Mølgaard (Virring, 2022-10-07)

#102

landdistrikter er så afhængig af deres busruter

Annette Rasmussen (Odder, 2022-10-07)

#103

Jeg skriver under da jeg har en datter som kører med bussen

Line julie Petersen (Skanderborg , 2022-10-07)

#106

Vi er nødt til at have en ordentlig infrastruktur, for at holde udviklingen i landområderne. Det er vigtigt for overlevelsen af de små byer, for fællesskabet og at have det godt her. Unge skal kunne komme på uddannelse, vi andre på arbejde og ældre til byen -når de har behovet.

Charlotte Hjermitslev (Skanderborg, 2022-10-07)

#107

Så vil mine børn ikke kunne komme i skole vi bor i Solbjerg og de går i skole i Virring og hvis min datter skal i tiende i Skanderborg så er det jo heller ikke muligt. Det må bare ikke ske

Jytte Jørgensen (Solbjerg , 2022-10-07)

#111

Bussen er nødvendig

Rikke Rahr (Ry, 2022-10-07)

#112

Unge skal kunne komme til og fra uddannelsesstedet. Ældre skal også have mulighed for at komme fra byen. Er der ingen bus vil langt de fleste familier skulle have 2 biler, da de arbejder udenbys.

Marianne Andersen (Hjorts Alle 79 Virring, 8660 Skanderborg, 2022-10-07)

#116

Buslinje 202 og 331 er Virrings eneste offentlig transport mulighed til Århus og Skanderborg, og specielt nedlæggelse af 331 betyder at vigtige forbindelser til campus forsvinder

Morten Bach Svejbæk (Skanderborg, 2022-10-07)

#117

Da jeg arbejder i Skanderboeg og ingen bil har er jeg afhængig af bussen. Det kan i forvejen være svært at få til at gå op med de få afgange der er nu. Man vil gerne at vi skal bruge den offentlige transport, så må man også sørge for at det er muligt at bruge den.

Janne Molver (Odder, 2022-10-07)

#120

Især studerende i Skanderborg og omegn har brug for denne busforbindelse.

Flemming Appelon Christiansen (Vitved, 2022-10-07)

#122

Den ene i vores husstand bruger rute 202 til at komme på arbejde.

Anna Jepsen (Solbjerg, 2022-10-07)

#123

Vi bor I gjesing og mine børn bruger bussen til skole i virring, og at besøge deres venner om weekenden.

Amy jo Campbell (Gjesing , 2022-10-07)

#124

Det vil betyde at vi og vores børn ikke længere kan komme til Skanderborg og Århus med bus

Martin Therkelsen (Solbjerg, 2022-10-07)

#125

Jeg skriver under fordi jeg bor i virring og har en søn på 15, der næste år skal gå i skole Skanderborg og har brug for bussen til ar komme i skole. Derudover bliver han afskåret fra sine kammerater i andre dele af Skanderborg, hvis han ikke kan komme med bussen.

Louise Homann Sørensen (Virring, Skanderborg , 2022-10-07)

#133

Jeg skriver under, for at min venindes sønner kan blive ved med at tage bussen, så de ikke skal være afhængige af, at deres forældre skal køre dem.

Karen Fenger (Aalborg, 2022-10-07)

#137

Jeg skriver under for at bevarer bustrafikken til og fra vores dejlige by, Virring
Vi købte vores hus i dette område netop fordi der var busforbindelse til Århus og Skanderborg
Vi kan IKKE undvære en busforbindelse

Mette Gilkou (Skanderborg, 2022-10-07)

#138

mig og min familie bruge meget ofte 202 og der er cores primære offentlige transport linie. alternativet er bilen.

Johannes Lauesen (Solbjerg, 2022-10-07)

#140

Linje 331: Det vil indvirke og forringe vores dagligdag da vi benytter den fra Torrild til Odder.

Renie Mørk (Torrild , 2022-10-07)

#141

Nedlæggelse af busrute giver de unge mennesker problemer med at komme til og fra uddannelser

Hanne Marstrand Andersen (Virring , 2022-10-07)

#143

Vi bruger altid Horsens til indkøb, speciallæger mv
Vi har ca 1 km til nærmeste stoppested ,hvis vi nu skal til at bruge Aarhus - og det er langt at gå for et ældre ægtepar (70 år) med tunge indkøb
Og mega træls i regnvejr.

Nancy Pedersen (8355 Solbjerg , 2022-10-07)

#145

Det er en uacceptabel og uanstændig måde at behandle beboere i de mindre byer. Nedlæg nogle af de afgange i de store byer.

Bent Erik Nielsen (Virring/Skanderborg, 2022-10-07)

#148

Det påvirker mange yderområder hvor der ikke er busforbindelser

Lis Hauerslev (Solbjerg, 2022-10-07)

#150

Det kan simpelthen ikke være rigtig at os der bor i mindre byer ikke skal have busforbindelser, når der i storbyerne køre bus hver 15. Min. Der kunne man jo nedlægge nogle og bruge pengene på yderområderne. De mindre byer bliver jo total isoleret, især børn og ældre.

Anna Marie Nielsen (Virring, 2022-10-07)

#154

Vi kan ikke undvære de bus ruter, og de kører allerede for lidt

Flemming Noelsen (Solbjerg, 2022-10-07)

#158

Den eneste bus i flere kilometers afstand er bus 202

Grete Hansen (8355, 2022-10-07)

#159

Der skal ikke ske flere busforbindelser her i byen. Ikke alle har bil og mange får langt til bussen , mennesker opad Fastrupvej , specielt ældre og dårlig gående.

Ellen Margrethe Hansen (Solbjerg , 2022-10-07)

#161

Solbjerg vil i så fald miste den direkte forbindelse til Horsens.

Charlotte Simonsen (Solbjerg, 2022-10-07)

#163

Jeg skriver under fordi jeg dagligt kører med 202 for at komme på arbejde. Så en nedlægges af 202er vil gøre det svært at komme på arbejde.

Lotte Fenge Nielsen (Solbjerg , 2022-10-07)

#164

Jeg skriver under fordi vi i Solbjerg allerede er under serviceret med offentlig transport. Byen vokser, men Midttraffik gør det vanskeligere for folk at komme i skole og på arbejde, når de konstant skære i bus betjeningen til byen.

Per Nielsen (8355, 2022-10-07)

#165

Bus 202 er den eneste bus der går fra vores område - hvis den nedlægges skal vi gå 1/2 time til bus 17, hvilket er helt umuligt da vi er ældre mennesker.

Annette Seerup (Solbjerg, 2022-10-07)

#166

Vi har flere børn der er afhængig af busforbindelser fra Gjesing mod Odder / Gjesing mod tranbjerg grundet skolegang og fritids job

Jette Mills (Skanderborg , 2022-10-07)

#170

Jeg skriver under, fordi disse busruter er en livsnerve for Virring - for de unge og ældre.

Gitte Jæger (Virring, 2022-10-07)

#171

Jeg bor i Solbjerg og har brug for den offentlige transport. Jeg synes i forvejen ikke, der er særlig gode busforbindelser hertil og fra længere.

Sarah Krogh Hansen (Solbjerg, 2022-10-07)

#172

Med kun en bil, og en nødvendighed for 2 voksne at transportere til arbejde, der har specielt bussen 202 været uundværlig. Hvis ikke bussen 202 kørte, så ved vi ikke hvordan vi skulle have få vores hverdag til at hænge sammen.

Simon Skovsgård (Virring, 2022-10-07)

#173

Vi er nylige tilflyttere med 3 børn, heraf 2 skolebørn, der går i skole inde i Skanderborg. Vi er dybt afhængige af, at vores børn kan komme frem og tilbage med bussen.

Rikke Maja Bang (Skanderborg, 2022-10-07)

#176

Jeg anser det som en tydelig forringelse af mulighederne for de mindre byer.
Det går på ingen måde hånd i hanke med at i en by som Virring f.eks. bliver udstykket grunde, næsten når de sidst nye er solgt.

Michael Søgaard (Skanderborg, 2022-10-07)

#178

.

Nadia Jensen (Odder, 2022-10-07)

#179

Jeg skriver under fordi vi ved kollegektivt trafik undetstøtter bedre klima, og at landsbysamfundet tiltrækker nye familier til området.

ANETTE TRANBORG (Virring, 2022-10-07)

#180

Forringelse af busforbindelse 331 og nedlæggelse af busforbindelse 202 er fuldstændig uhørt og til stor gene for landsbyen Virring og hele oplandet på ruterne. Omfanget af berørte er enormt, med store konsekvenser, og spænder fra daginstitutioner til skoleelever, studerende, folk i beskæftigelse til ældre og pensionister. At blive behandlet som udkantsdanmark i afvikling hænger slet ikke sammen med mængden af nye grunde der udstykkes, huse der bygges og familier der kommer til.

Lea Knudsen (Virring, 2022-10-07)

#181

At der er brug for at både unge som gamle kan komme til Skanderborg, Solbjerg og Århus.

Kirsten Langholm (Skanderborg , 2022-10-07)

#182

Jeg skriver under fordi bussen er essentiel for transporten ind og ud af blandt andet Skanderborg og Aarhus for os der bor i Solbjerg, men som enten går i skole eller arbejder i de nævnte byer. Den kører ofte før bus 17 og når dermed at forbinde til blandt andet letbanen i Tranbjerg som 17’eren grundet forsinkelse tit misser.

Kim Petersen (Solbjerg, 2022-10-07)

#183

Jeg benytter selv bus 331 og ville være træt af at skulle undvære den!

Kamilla Precht (Skanderborg , 2022-10-07)

#185

331 har i forvejen, en alt for dårlig køreplan, som burde optimeres MEGET. Det er en nødvendig bus. Den binder Skanderborg og Odder sammen, samt er uundværlig for børn og unge, som skal til og fra skole.

Mie Hammann (Odder, 2022-10-07)

#186

… Det i forvejen er svært at komme til og fra Solbjerg (Fastrup Mark) fra Aarhus. Bus 17 er ikke noget reelt alternativ for ældre eller gangbesværede, da nærmeste stoppested ligger mere end 1 km væk. En nedlæggelse af busrute 202 vil for mange husstande gøre det umuligt at klare sig med “kun” en bil, for sket ikke at tale om de husstande som ingen bil har.

Sebastian Bang (Solbjerg, 2022-10-07)

#187

Mit barn vil mangle busruten

Bendine Frederiksen (Solbjerg, 2022-10-07)

#188

Vi bor i Virring og med to mindre børn bruger busserne nogle gange. Ligeledes har vi venner og nær familie, som bruger både 202, men især bus 331 i weekenderne, som den eneste transportmulighed herud!

Hepenstrick Michaela (Skanderborg, 2022-10-07)

#189

Busruterne er nødvendige for ældre, unge og de svage i samfundet

Lars Mølgaard (8660 skanderborg, 2022-10-07)

#193

Det er væsentligt at bevare busruterne 202 og 331 da de er til stor gavn for lokalsamfundet og sammenhængen til de større byer Horsens, Skanderborg mm.

Jeg kører forbi stoppesteder hver eneste morgen og eftermiddag og jeg kan se at der altid står folk og venter. Så at antyde at ruterne ikke bliver brugt er en direkte løgn.
Jeg ved at der er unge mennesker i Virring der hver dag tager 202 til Horsens for at studere.
Selv har vi børn der med tiden skal bruge 202 for at komme ned til deres far som bor i Horsens.

Selv bruger mine forældre rute 202 til at komme og besøge os. Da de er synshandicappede har de ingen bil og de tager bussen for at komme og besøge mig og deres barnebarn og bonusbørnebørn.
Da vi byggede i Virring var busruterne faktisk en af de vigtige punkter for os da vi på den måde vidste at mine forældre kunne komme på besøg og at vores børn når de blev større havde mulighed for let at transportere sig til Horsens, Århus og Skanderborg

Hvis man nedlægger 202 bør mængden af afgange med 331 til Skanderborg bibeholdes så dem der benytter bussen kan komme til stationen og derfra videre med tog.

Ann Caroll Brask (Skanderborg (Virring), 2022-10-07)

#197

Jeg bor i Solbjerg

Gitte Mühlendorph (Solbjerg, 2022-10-07)

#200

Busruter er virale for det gode liv på landet

Bedsted Mogens (Torrild, 2022-10-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...