Forældreklage til Københavns Kommune i forbindelse med Kobbelvænge sagen

Kommentarer

#6

Mit barn går i børnehaven Syvstjernen/Kobbelvænget

Linn Holm (København V, 2022-10-11)

#8

Fordi det er en skandale.

Mathias Bertelsen (København, 2022-10-11)

#28

Mit barn har været udsat for asbest i denne sag.

Alexia Katrine Geralis (København V., 2022-10-11)

#29

Københavns Kommune har svigtet sit ansvar overfor både voksne og børn i dens kommune.

Nikolaj Englund (København V, 2022-10-11)

#39

Der skal være konsekvenser af denne fejl

kristin steinthorsdottir (Kbh s, 2022-10-11)

#48

Fordi sagen her ikke må gentage sig

Rune Gleerup (København S, 2022-10-11)

#52

Jeg synes kk’s håndtering af forløbet før og under har været under al kritik både som offentlig, ansvarlig myndighed ift. hvem de entrerer med og det ansvar som medfølger og i forhold til børn og medarbejderes sundhed og helbred.

Anne Søndergaard (København V, 2022-10-12)

#57

Fordi det ikke må ske igen

Mathias Larsen (København S, 2022-10-12)

#60

Mit barn, mit søde lille barn.

Mads Vanggaard (København S, 2022-10-12)

#65

Simpelthen alt for dårligt - fra enden til anden!

Rasmus Hougaard Nielsen (København , 2022-10-12)

#76

Det er på sin plads.

Dannie balvits (København ø, 2022-10-12)

#85

Jeg har en datter i Syvstjernen (en af de berørte børnehaver).

Michael Pedersen (København V, 2022-10-12)

#111

Jeg skriver under på denne klage fordi det er under AL KRITIK at børnene og personalet i Kobbelvænget har været udsat for asbest grundet sløset og forkert håndtering af nedrivning. Det må simpelthen ikke kunne ske i en børnehave!!

Louise Gorm Hansen (København V, 2022-10-12)

#115

Jeg er forældre til et barn i børnehaven.

Megan Blair (Engelstedsgade 65 4th, 2022-10-13)

#119

Jeg har et barn, der har været på Kobbelvænget

Karoline Urth (København S, 2022-10-13)

#124

Har et barn, der kom på Kobbelvænget med Børnehuset Sluseholmen

Mette Overgaard (København SV, 2022-10-13)

#128

Håndteringen af sagen, både selve asbestsagen og efterfølgende, har været præget af grove fejl og misinformation, ligesom der på ingen måde er gjort nok for at informere os berørte forældre om helbredsrisici og sikkerhed fremadrettet.

Louise Kidde Sauntved (København V , 2022-10-13)

#130

Det er en grotesk sag som ALDRIG burde være sket!

Katrine Hansen (København SV, 2022-10-13)

#133

Har barn der er direkte berørt af den konkrete sag, og mener det skal sikres at ikke lignende sager kan ske fremadrettet.

Karianne Halse (København , 2022-10-13)

#137

At kommunen skal tage det ansvar som de har, og selv har pådraget sig. Kommunen har i byggeprocessens naturlige gang, taget et valgt og et ansvar i at beholde deres brugere på projektets matrikel og -omkringliggende arealer.
Med det valg kommer der et ansvar, og det ansvar har de ikke levet op til. Og det skal de modtage, acceptere og være ydmyg overfor, så det ikke sker igen.

Bjarne Bojsen Secher Houengaard (København , 2022-10-13)

#141

Jeg skriver under, fordi min søn har været indskrevet i Valdes Børnehus og været i børnehaven på Koppelvænget.

Pernille Christel Bjørklund Måstrup (København V, 2022-10-13)

#148

Min søn går på børnehuset sluseholmen som havde udflytter på kobbelvænget men flyttede derfra til deres nye børnehave i juni måned.

Christina Trier-Mørch (København, 2022-10-13)

#151

Jeg er forældre til et barn der har været på Kobbelvænget til og med juni 2022.

Søren Axel Gustafsson (Aalborg SV, 2022-10-13)

#173

Fordi vi vil sikre at håndværkere og andre berørt af byggesager beskyttes mod lignende

Tone Ryan (København , 2022-10-13)

#176

Jeg skriver under

Zeliha Özden (Københvan s, 2022-10-14)

#178

Jeg mener, at KK ikke tydeligt nok tager ansvaret på sig i denne grimme sag.

anne kirstine skovbjerg jakobsen (København, 2022-10-14)