Bevar Odsherreds Kattegatkyst! 

Kommentarer

#7

Projektet fremsat af Andel overgår enhver positiv faktor der ellers er ved vindenergien - etableres projektet, vil ødelæggelsen af området være massiv og uoprettelig. Etableringen af Andel's havvindmøllepark ud for Klintebjerg ser jeg derfor som en risiko og ikke en mulighed !
Vindmøller af ekstrem størrelse, som netop er foreslået i Andel's projekt, bør efter min mening aldrig placeres kystnært; Der bør udelukkende være mulighed for placering af disse Havvindmøller meget langt fra land, dvs i en afstand fra kysten svarende til placeringen af boreplatforme til ophentning af olie og gas fra undergrunden.

Der er fremsat en række altovervejende negative konsekvenser ved Vindmølleparken af lokale grundejerforeninger i området omkring Klint som jeg kun kan tilslutte mig, bl.a.:
# Negative økonomiske effekter, med en angiveligt øget beskæftigelse i forbindelse med vedligehold af vindmøllerne som aldrig vil opveje det økonomiske indtægtstab fra både turister, fastboende og fritidshusejere.
# Negative konsekvenser for miljøet - Etablering af en havvindmøllepark af den foreslåede størrelse er helt ude af trit med at Klintebjerg er en del af UNESCO Global Geopark Odsherred, samt at Klintebjerg er topplaceret naturoplevelsesmål i Odsherred.
# Lydgener vil utvivlsomt blive massive og af en styrke som overskrider alt acceptabelt - blot som ydmyg sammenligning kan det relativt lille sandpumpeskib/Kronos der gennem det sidste godt års tid har arbejdet i Nyrup Bugt omkring 8 km fra kysten høres tydeligt dag og nat i hele området ved Klint, undtagen ved stærk fralandsvind.

Egne tanker om konsekvenser inkluderer tillige:
# En vindmøllepark ud for nordkysten af Odsherred vil utvivlsom ødelægge det unikum vi har i Danmark: At være en af de eneste direkte nordvendte kyststrækninger med en lang strækning med frit udsyn over havet, med mulighed for 'Dark sky' oplevelser, og oplevelser af hændelser på himmelhvælvet sommer og vinter, inklusive stjernehimmel, mælkevejen og nordlys.
# Andel’s visualisering af projektet finder misvisende og størrelsen af vindmøllerne set fra land vises urealistisk små; Tillige vil nattebelysningen være blinkende og ikke konstant og svag som vist i visualiseringen.
# Jeg har igennem 25 år været rekreativ dykker i Danmark, og især Kattegat og området mellem Hesselø og Odsherred kysten, er favorit pga et mangfoldigt marint liv under havets overflade: Livet inkluderer unikke forekomster af bundlevende dyr, og mange vrag med rige muligheder for gemmesteder for fiskeyngel under opvækst og dermed sikring af de første led i fødekæden. Forstyrres disse nederste led i fødekæden fordi deres habitat ødelægges, så forsvinder disse dyr, og dermed ødelægges hele dyrelivet i Kattegat og dertil det fantastiske havmiljø som netop er både attraktivt og et forbillede.

Lotte Høgberg (Klint, Nykøbing Sj, 2022-09-30)

#8

Jeg skriver under, fordi Andels projekt er forhastet. Som Andel selv nævner, vil man vinde måske 2 år ved etablering ved Klintebjerg i stedet for i Statens udbud ved Hesselø. Jeg vil gerne vindmøller i Kattegat, men de skal ud hvor vindmøller i den størrelse hører hjemme, uden støjgener og med acceptabel visuel påvirkning.

Jacob Frederik Nielsen (Nykøbing Sj, 2022-09-30)

#12

Jeg har sommerhus der og det ødelægger alt med den larm og alt det lys som de udsender. Det er så trist

Rune Johansen (København , 2022-09-30)

#14

Jeg skriver under fordi jeg mener, at placering af kæmpe møller på 256m så tæt på land er ødelæggende for naturen og for oplevelserne i og omkring vindparken. 15MW møller er beregnet til at stå langt ude på vandet hvorfor de også er dimensioneret så store så muligt for at mindske omkostningerne ved at opsætte dem. Åben-dør ordningen har aldrig været tiltænkt fuld skala offshore vindparker helt tæt på land. I Danmark har vi historisk haft en tradition for kystbeskyttelse, hvor der har været og stadig er strenge restriktioner på at bygge tæt på stranden. Ligeledes har man i byerne kun meget sjældent bygget meget højt fordi det har en voldsom påvirkning af nærmiljøet hvis man bygger meget stort i forhold til omgivelserne.
Hvorfor kaste alt dette overbord nu? Vi har en energikrise pga. Rusland invasion af Ukraine, men det bør ikke så os til at lave panikløsninger. Offshore licenser bliver normalt udbudt via offentlige udbud, hvor overskuddet tilfalder fællesskabet (staten). Offshore vindmølleparken Thor, som en række selskaber bød på forventes at give staten en indtægt på 2,8mia. kr. Den er knap dobbelt så stor som Andels projekt ved Klint og er en rigtig offshore mølle vindpark som vil blive etableret 22km fra land. Tildelingen skete ved lodtrækning fordi der var så mange som havde budt den maksimale pris, så der er altså rigtig stor interesse og økonomi i at bygge langt ude på vandet. Hvorfor er det så at vi overhovedet skal forholde os til alle disse near shore parker? Man kunne jo istedet tildele alle de tabende bydere på Thor parken et andet rigtigt offshore område (langt fra kysten) og så lade dem bygge der. Så kunne de også få et større område og man kunne omgå den lange og besværlige udbudsproces, som man forsøger ved åben-dør ordningen. Dette vil tillige give staten kæmpe indtægter, som de kunne bruge til at udbygge elnettet, så det vil kunne tage imod strømmen fra vindparkerne. Den omkostning tager Andel m.fl. ikke del i via åben-dør projekterne, fordi disse tildeles efter først til mølle princip og stort uden betaling til stat og kommune.

Niels Jensen (Klint, Nyk. Sj., 2022-09-30)

#16

Håbløs placering af en vindmølle park.
Skal 30-35 km væk fra land.

Lars Bertelsen (Charlottenlund, 2022-09-30)

#17

Når den såkaldt grønne omstilling ikke længere drives af økonomiske interesser og i stedet sker med fuld respekt for naturen, vil den være oprigtigt grøn. Indtil da er der tale om grønvaskning af noget som er grågrumset.

Helge Green (Nykøbing Sj, 2022-09-30)

#19

Jeg er bekymret for lavfrekvent støj, for manglende undersøgelse af konsekvenserne for havmiljøet, for udsigten, og dermed kysternes kvalitet og for i Geopark Odsherreds særegne kystlandskab. Ikke mindst er jeg bekymret for, at det reelt er den rette løsning på vores energiproblem eller om det bare er panik for kommunen og profit for Andel

Christina Gobert (Nykøbing 6, 2022-09-30)

#30

Jeg ønsker, at Energistyrelsen seneste anbefalinger om afstand til kyst følges

Bente Nortoft (Sjællands Odde, 2022-10-01)

#35

Nej tak, det er ikke en god idé at give Energiselskabet Andel tilladelse til at opføre en kæmpe havvindmøllepark, den næststørste i Danmark, helt ind til 8 km ud for Odsherreds nordkyst.

Vi vil gerne have grøn energi. Men det skal være med respekt for naturen. Her har vi et projekt, der kommer til at gå ud over en af Danmarks skønneste naturperler, som er fredet på grund af den fantastiske udsigt. Det er den konflikt, det hele handler om.

Danmark har brug for grøn el, men det skal ske ud fra en overordnet og sammenhængende plan og med respekt for uerstattelige naturværdier. Staten arbejder på at få opført flere havvindmølleparker langt fra kysten, bl.a. her i Kattegat syd for Hesselø.

Andel opfordres til at byde ind på Statens kommende udbud ved Hesselø -

i stedet for uigenkaldeligt at ødelægge naturen for alle os, der elsker at vandre, løbe, bade, fiske, kikke fugle, se solnedgang eller blot sidde og nyde lyden af bølgerne og vinden og udsigten over det endeløse hav, fra Gniben til Korshage.

Hulda Mader (København K, 2022-10-01)

#36

Fordi jeg er sommerhusejer i området og helt enig

Line Jensen (Vanløse, 2022-10-01)

#37

Vindmøller er ikke løsningen på energi

Jan Adolfsen (Fårevejle, 2022-10-01)

#38

Jeg ønsker at bevare udsigten fra mit sommerhus, der kan byde på nogle af de bedste solnedgange i Danmark

jorgen juul (Hørsholm, 2022-10-01)

#42

Jeg skriver under fordi jeg ønsker naturfredningen af Klintebjerg respekteret.

Jette Lis Hansen (Jægerspris, 2022-10-01)

#45

Vindmøller er en øjebæ

Henning Birch (Nykøbing Sj., 2022-10-01)

#47

Vi skal have mange vindmøller, men de skal længere ud på havet.

Jørgen Boldt (Fårevejle, 2022-10-01)

#50

Vindmøller til havs skal ikke placeres kystnært men ude af syne fra kysten.

Claus Freiberg (Yderby Lyng, 2022-10-01)

#52

Jeg er imod de store vindmøller

Mette Lindahl-Wise (4500, 2022-10-01)

#54

Møllerne kommer til at stå alt for tæt på kysten

Jette Sade (Rørvig, 2022-10-01)

#56

Jeg er fuldt ud enig i denne erklæring. Det er meget dumt og kortsigtet at forringe en enestående natur i panik over de aktuelle, høje energipriser. Jeg er både vred og skuffet over Andels holdning i denne sag

Carsten Petersen (Lumsås, 2022-10-01)

#57

Jeg skriver under fordi jeg er fuldt ud enig med denne erklæring. Jeg synes bestemt vi skal have en helhedsløsning ved Hesselø.
Med venlig hilsen
Marie Steffansen

Marie Steffansen (Lumsås, 2022-10-01)

#59

Havvindmøller skal være langt ude på havet. Den unikke natur spoleres

Jakob Bøving Arendt (4573, 2022-10-01)

#60

Er bare så træt af at blive “kørt over” af …..i & åhh vi gør det for klimaets skyld…..Så skide vær’ med hr. & fru. Danmarks’ mening
Vh. Henning

Henning Carlsen (Nykøbing+Sjælland, 2022-10-01)

#61

Jeg er i mod kystnære vindmøller fordi de skæmmer udsigten, skæmmer naturen, fordi de larmer og jeg tror ikke på at en bæredygtig udvikling er i mod naturen. Det hænger ikke sammen. Vindmølleindustrien er agressiv og jeg tror ikke på deres intentioner.

Freya Lynggaard (København og Klint, 2022-10-01)

#63

Jeg elsker naturen og ønsker ikke at den bliver ødelagt. Havvindmølleparken må længere væk fra kysten.

Lene Steincke (Nykøbing Sj , 2022-10-01)

#68

Der er bedre plads i Østersøen og Vesterhavet. Kattegat er vigtig, at holde vindmølle fri.

Renè Sørensen (Ballerup , 2022-10-01)

#71

Jeg ønsker at anbefalingerne om mega vindmøller (længere væk fra kysten 30-40km) følges. Hvis der er anbefalinger fra uvildige offentlige instanser skal de følges, og ikke kommercielle interresser

Kasper Holstein Buhl (Allerød, 2022-10-01)

#72

Det giver ikke mening at et lille lokalsamfund skal belastes med ved at forsyne mere end hele Danmarks befolkning. Det er kapitalisme af værste skuffe at alle der elsker Odsherreds natur skal lægges til last for at nogle få kan få en høj økonomisk gevinst. Det er usmageligt og korrupt. Bæredygtighed går ikke imod naturen.

En genanvendelsesplan på så stort et projekt hvor 10% ikke kan genanvendes er desuden alt for uambitiøst.

Lasse T (Nykøbing, 2022-10-01)

#73

Jeg nyder også naturen ved vandet og ønsker ikke en kæmpe vindmølle park

Steffen Landal (Rødovre, 2022-10-01)

#74

Havvindmøller er vigtige for den grønne omstilling, men kæmpe store 256 m høje møller skal ikke være kystnære med kun 8 km fra land for at Andel A/S får et billigt projekt fremfor at placere vindmølleparken betydeligt længere fra kysten, og dermed undgå permanent at ødelægge en unik fredet natur.

Peter Jørgensen (Skovlunde, 2022-10-01)

#77

Fordi den visuelle forurening fra en vindmøllepark er ganske betragtelig, hele kyststrækningen fra SJ Odde til området nord for Hundested vil visuelt blive forurenet af møller og blinkende lys. Så at sige for evigt!

Steen Friis hansen (Sjællands Odde, 2022-10-01)

#85

vil have møllerne længere væk fra kysten

torben moe (københavn, 2022-10-01)

#86

Jeg underskriver fordi det er vigtigt at træffe balancerede løsninger ved indførelse af havvindmøller. Vindmøller på mete end 200 meter bør placeres mindst 25 km fra land af både visuelle og støjmæssige årsager

Astrid Spillum (Nykøbing S, 2022-10-01)

#89

Jørgen Birklund Andersen

Jørgen Birklund Andersen (Nykøbing Sjælland, 2022-10-01)

#97

Jeg skriver under fordi projektet ikke er i overensstemmelse med åben-dør procedurens oprindelige hensigt. Der er tale om en reel havvindmøllepark, som hører til meget længere ude på det åbne hav, og Odsherreds kommunes forslag til modifikation af anlægget kan ikke anses for fyldestgørende i henseende til at reducere den skadelige virkning for de store naturværdier, som Nyrup-bugten repræsenterer. Desuden vil opførelsen af anlægget helt stride mod de senere opsatte retningslinjer fra staten om havvindmølleparkers afstand til kysten. Grøn omstilling og VE er helt i orden, men vi skal samtidig have mulighed for at bevare natur så uberørt som muligt, og det er tilfældet her. Det bærende i Andels projektering så tæt på kysten er alene kommercielle hensyn, og de kan ikke trumfe natur og miljø.

Per Jensen (Rørvig, 2022-10-01)

#98

Jeg elsker Odsherred. Min slægt har boet i Odden sogn uafbrudt siden 1500-tallet. Jeg kommer langs nordkysten af Odsherred så ofte, som det er muligt og nyder altid de store vidder, de mange havfugle og trækfugle samt de vidunderlige udsigter.

Morten Hansen (Frederiksberg, 2022-10-01)

#103

Vi må ikke, i vores iver efter grøn energi, sætte alle andre hensyn tilside.

Solbrit Rose Angelie Skov (Nykøbing Sjælland, 2022-10-01)

#104

Vindmøllers placering så tæt på kysten er helt uacceptabelt.

Anna Høgberg (København, 2022-10-01)

#105

En havvindmøllepark vil være alt ødelæggende for området både for mennesker, dyr og turismen i Odsherred.

Tina Tolbod (4500 Nykøbing Sjælland, 2022-10-01)

#106

Jeg skriver under fordi vindmøller kommer for tæt på land hvor de vil ødelægge udsigten fra et af Danmarks flotteste naturområder.

Sørensen Jan (Holbæk, 2022-10-01)

#107

møllerne er for tæt på kysten

Niels Stockmarr (2300 S, 2022-10-01)

#108

Fordi det er kortsigtet, og faktisk unødvendig at prioritere her-og-nu energi indsats på bekostning af mere langsigtet landsskablige hensyn.

Svend Erik Lindberg-Hansen (3070 Snekkersten, 2022-10-01)

#110

Fordi grøn energi kun giver mening hvis der er respekt for naturen og bevarelsen af vores skønne udsigt og folkets vedblivende mulighed for at nyde vores skønne natur og havudsigt.

Tanja Larsen (Fårevejle , 2022-10-01)

#111

Umuligt at ændre når først det ville være etableret. Derfor skal det flyttes længere væk fra kysten. Lav det så stort at økonomien bliver ok gerne sammen med en kapitalfond som fx. CIP eller Ørsted der har erfaringer med sådanne store anlæg. Så er det ikke nødvendigt ar opfinde den dybe tallerken igen.

Vagn Rønberg (Nykøbing Sj , 2022-10-01)

#114

Der skal være fri og ren natur bare nogle steder, der skal være frit udsyn over havet. Blikket skal kunne flyde ud og afstresses ved at se ud over det åbne hav.

Carsten Jensen (Klint, 2022-10-01)

#123

Jeg vil gerne bevare det skønne natur område.

Anette Brunsgaard-Jørgensen (2820 Gentofte, 2022-10-02)

#125

jeg er meget nervøs for den lavfrekvente støj . Beregningerne er foretaget på et grundlag af 6_8 m i sekundet og sådan blæser det kun meget sjældent heroppe, det må der kunne trækkes statistikker på hos dmi

Marianne Lange (hvidovre, 2022-10-02)

#129

Jeg er bekymret for effekten på miljøet i vandet og de gener vindmøllerne vil give når de står så tæt på land i et tæt bebygget område.

Morten Høgh (Frederiksberg, 2022-10-02)

#131

Den grønne omstilling skal jo netop ske i samhørighed med den eksisterende natur og miljø og ikke ved at spolere unik natur. Kommunen er ikke alene ved at bryde gældende regler men også fjerne kvaliteterne og attraktionerne fra området.

Rolf Sass Sørensen (Lumsås, 2022-10-02)

#133

jeg skriver under, fordi det er vigtig med uberørt natur i Danmark :0)

Jonas Dalmose (Nykøbing Sj, 2022-10-02)

#139

Ingen vindmøller tæt på kysten

Benny Borch (4500, 2022-10-02)

#141

Projektet er en fejlinvestering som Andel ikke har overblik over

Uffe Henriksen (Virum 2830, 2022-10-02)

#144

Jeg går generelt ind for vindenergi og opstilling af havvindmølleparker. Men sætter man så store vindmøller så tæt på kysten får man ud over de allerede fremførte problemer en øget GENEREL modstand mod havvindmøller. Og det har vi ikke råd til, hvis vi skal have mere grøn energi!

Bengt Holst (Lumsås, 2022-10-02)

#146

Min familie har sommerhus i området.

Camilla Tolbod (Værløse, 2022-10-02)

#152

Jeg er imod at man ligger vindmølleparker så tæt på land og så tæt ved hinanden . Lav dog Hesseløvindmøllepark det større, så man også sparer flere net tilslutninger mv. Skal Andels kunder alene betale et sådant kæmpe projekt , nej tak lad det være statsanliggende.

Marianne Jensen (Roskilde / Klint Strandvej, 2022-10-02)

#160

Projektet vil ødelægge den visuelle oplevelse ved kattegatkysten. Derudover vil projektet, uagtet de løfter der er givet, betyde en markant forstærkning af den allerede konstaterede lavfrekvente støj i området der er et problem.

Karsten Leo Deleuran (Nykøbing Sj, 2022-10-02)

#161

Underskriver da det påtænkte projekt vil forringe herlighedsværdien sf vores sommerhus i Gyvelbugten betragteligt og virke skæmmende for området generelt.

Thorbjørn Fink (København K, 2022-10-02)

#169

Jeg skriver under fordi store vindmøller ikke bør placeres kystnært men derimod +30 km ude i havet.

Truels Damsgaard (Charlottenlund, 2022-10-03)

#170

Det vil ødelægge en af Danmarks smukkeste kyst- og naturområder

Christine Skovgaard Madsen (Nykøbing Sjælland, 2022-10-03)

#171

Jeg skriver under, fordi jeg oensker groen energi med respekt for natur og for menneskelig behov.

Henrik Nimb (Nykoebing Sjaelland, 2022-10-03)

#174

Vindmøllerne placeres for tæt på kysten

Helene Toksvang (København, 2022-10-03)

#176

jeg syntes man skal placere en vindmølle park så man ikke ummidelbart kan se den fra kysten. Og så er det lidt noget sluder med vi får billigere strøm. det handler ikke om at være selv forsynende, men strømmen bliver solgt. i eu. Hvor man så kan købe den tilbage.

thomas allingham (rørvig, 2022-10-03)

#177

Det vil nedsætte naturværdien af Odsherred væsentligt.

Lars Brøndum (København N, 2022-10-03)

#182

Jeg skriver under fordi jeg er helt enig i argumenterne beskrevet i dette oplæg. Grøn energi ja tak, men under hensyn til naturen. Vi har sommerhus i Vejby (3210) og har heller ingen interesse i disse vindmøller.
Det opfordres til at man placerer vindmøllerne så langt fra kysterne, så det ikke hæmmer naturoplevelsen og betal lidt mere for transporten af energien.
Mvh
Pernille Milton

Pernille Milton (Farum, 2022-10-03)

#183

Alt for store Møller alt for tæt på land.

Christine Kofoed (VIRUM, 2022-10-03)

#186

Jeg skriver under fordi, man ikke skal anlægge havvindmøller i et så naturskønt område som også har så fantastisk et dyreliv også i havet.

Helle Laursen (København, 2022-10-03)

#187

jeg har støtter alle, at der tilvejebringes øget grøn energi, men ikke på bekostning af den enestående kyststrækning, som vi har i Odsherred.

Andels foreslåede “Klintebjerg Havvindmøllepark” med en gigantisk havvindmøllepark indeholdende 39 kæmpemøller på (højere end pylonerne på Storebæltsbroen) kan ikke accepteres:
Forhastet projekt, som søger at undgå at følge Energistyrelsens seneste anbefalinger om afstand til kyst.
“Åben-dør-ordningen” som Andel har benyttet er aldrig været møntet på de planlagte gigantiske havvindmøllepark indeholdende 39 kæmpemøller på 256 meters højde, opstillet indtil 8 km til kysten
Efter de nye ordninger pr. 1.juli 2022 skal så store havvindmølle parker opstilles i “Fjernzoner” dvs. min 34 km fra land
En gennemførelse af Andels projekt vil på én gang spolere den helt unikke naturoplevelse / udsigt som kan nydes fra Odsherreds nordkyst.
Naturfredning tilsidesættes

Alternativ placering er mulig.

Flemming Sundø (Nykøbing Sj, 2022-10-03)

#188

Jeg mener, at der skal arbejdes meget mere med omsorgsfuld energioptimering, hvorfor etablering af en havvindmølleparken 8 km ud for Odsherreds kyst. skal revurderes

Lone Borgstrøm (Fredensborg, 2022-10-03)

#190

jeg er enig med Rita. Det er ikke i orden at bygge vind møller i den størrelse så tæt på land

Merete Ølgaard (Værløse , 2022-10-03)

#199

Miljø og naturbevarelse handler om mange mange ting. Vindmølleindustrien har intet at gøre med dette men er en profitstyret branche der har slået sig ind på at "levere grøn energi"- det er hverken grønt eller godt for naturen og det er tvivlsomt om vindenergi i disse dimmenssioner overhovedet giver et positivt co2 regnskab. Lad os hellere slå bremsen i end at skynde os- og vende hver en sten i vindindustrien, inden vi smadrer unik natur og de fantastiske danske kyster.De er langt mere værd for os og vore efterkommere end nogle kilowattimer mere til 8 øre mindre, las os sænke forbruget.

Nicco Hansen (klint, 2022-10-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...