NEJ til SFO2 i Helsingør kommune

Kommentarer

#4

Jeg skriver under fordi PUK er med til at min datter bliver udfordret, løfter, inspireret og det er så vigtigt et fristed med fantastiske mennesker. Lad nu være med at ødelægge noget godt 🙏

Helle Rindal (3100 Hornbæk, 2022-09-22)

#6

Jeg vil gå i ungdomsklub

Frederik Dale (Hornbæk, 2022-09-22)

#12

Min datter elsker Puk og deres arrangementer.

Stine Stenstrup Hansen (Hornbæk, 2022-09-22)

#14

Fordi der skal være en god fritidsordnings tilbud til børn i mellem og udskoling, og nogle af de bedste tilbud er hytte og kanoturer og vilde vulkaner. PUK i Hornbæk har tilbud til børn i alle aldre og min to drenge har kommet der hver dag fra 4. Til 9. klasse og elsket det.

Nana Foxby-Jacobsen (Hornbæk, 2022-09-22)

#19

Har to børn der snart skal starte.

Maria Bille (Hornbæk , 2022-09-22)

#20

Børne- og ungelivet i Hornbæk er i forvejen ret fattigt på tilbud. PUK er det eneste sted hvor de kan opholde sig og samles. Når de når en vis alder samles de omkring de ekstra aktiviteter der arrangeres, hytteture - familiespisninger mm. ikke hverdagstilbud. Det skal vi værne om. Det betyder noget for bosætningen og ilttilførelsen i de mindre samfund.

Heidi Johanne Engsig (Hornbæk, 2022-09-22)

#32

En reel forringelse af klubtilbuddet vil gøre at færre børn vil bruge det og dermed vil færre unge fastholdes i et aktivt klubtilbud når de når til de første teenageår hvor det er særligt vigtigt at have en god, positiv pædagogisk “krog” i dem i fritiden. Jeg tror virkelig det er en dårlig prioritering for vores samfund og vores unge mennesker.

Sara Bjernstål (Hornbæk , 2022-09-22)

#33

Fordi jeg har barn/børn som lever og ånder for PUK!

Belinda Wirth (Hornbæk, 2022-09-22)

#36

Børnene er vores vigtigste ressource i fremtiden - det kræver et godt børneliv!

mette seier helms (Hornbæk, 2022-09-22)

#46

Jeg underskriver for at bevare klubberne som de er nu, da deres tilbud til vores børn og unge forringes i værste grad, hvis de omdannes til SFO2!

Louise Christensen (Dronningmølle, 2022-09-23)

#49

Min søn er flittig bruger af en skøn klub som på ingen måde burde forringes og hvor og hvad skal de unge så lave?

Stine Floor Mortensen (Hornbæk , 2022-09-23)

#50

Klubben i Hornbæk er et fantastisk tilbud for vores børn og unge. De udvikler sig, danner venskaber og har nogle helt særlige oplevelser, som vores børn ville være meget fattigere ved at være foruden.

Anne Møller Jakobsen (Hornbæk , 2022-09-23)

#54

Jeg går selv på Puk og synes noget af det beste ved det er turene og alle de muligheder som klubben har til at lave hvad de vil (Inde for reglerne?

Ida Westberg (Hornbæk, 2022-09-23)

#60

Jeg skriver under, fordi det er absurd at spare på trivselsmulighederne blandt landets kommende borgere. Fritidstilbuddet er en samlende tryg base, hvor de sociale relationer styrkes i idræt, leg og aktiviteter. Det er kimen til en stærk base og et socialt fundament på tværs af årgange, køn, alder, hvor det skolefagloge ikke er omdrejningspunktet. Et værested uden krav om præstation.

Lisbeth Karlshøj (3100 Hornbæk, 2022-09-23)

#72

Alle skal kunne have råd og lov til at være på et fritidshjem, uden det skal koste en formue.

Lili Faber (Hornbæk, 2022-09-23)

#73

Fordi jeg har to teenagere som bruger PUK klubtilbuddet og jeg ønsker ikke at de skal være foruden de gode oplevelser. Endvidere er jeg bange for hvor de ellers vil hænge ud hvis ikke i klubben..

Maria Espholin (Hornbæk , 2022-09-23)

#75

Klubberne skal bevares som de er med de muligheder for børns trivsel og læring, som de indebærer, alt andet er en skændsel

Bente Fritzen (Hornbæk, 2022-09-23)

#80

Den forbyggende indsats i den lokale klub må aldrig underkendes. Det er katastrofalt - og mod bedre vidende - at underprioritere børn og unge. Det er sket i alt for mange år nu. Bevar Hornbæks lokale klub, tak!

Mette Scott Becher (Hornbæk, 2022-09-23)

#82

Jeg ikke vil støtte endnu en forringelse på børneområdet. Klubberne er (næsten) det sidste vi har tilbage, hvor der er en smule frihed og selv(med)bestemmelse fra leder/ansatte.

Cathrine Gretoft (Ålsgårde, 2022-09-23)

#86

Fordi det er super vigtigt for de unge så de ikke sidder hjemme med deres skærm!!!

Marie-Louise Pii Winkel (Hornbæk, 2022-09-23)

#94

Fordi fritidskluntilbuddet med netop alle de spændende aktiviteter, friluft, musik, ture, aftenhygge, overnatninger, skiture m.v. er grunden til at både børn og voksne glæder sig - desuden er det et trækplaster i Hornbæk at man har så fed en klub. En omlægning vil betyde udmeldelse af vores børn, da det netop er noget helt specielt fritidsklubberne kan

Mette Krog Andreasen (Hornbæk, 2022-09-23)

#102

Klubben er fantastisk som nu

Sofie Malmberg (Hornbæk, 2022-09-23)

#104

Det ville være meget ødelæggende for vores lille by, Hornbæk, hvis mulighederne i Puk bliver indskrænket. Det er et super godt tilbud som det er nu, for byens børn og unge, og deres familier ikke mindst. Det skaber sammenhold på tværs af årgangene og hindre at børnene ikke har noget at tage sig til efter skole.

Helle Thygesen (Hornbæk, 2022-09-23)

#107

Jeg synes det er tåbelige, og bidrager til at endnu færre familier har midlerne til at sende deres børn i fritidstilbud.

Lasse Petersen (Ålsgårde, 2022-09-23)

#110

Jeg skriver under fordi vi som familie er flyttet til Hornbæk NETOP for at få skole, sfo, PUK tæt på så vores børn kan føle sig trykke i deres nærområde. Hvis der sker en forringelse på dette område i en lille by som Hornbæk, så bliver eventuelle nye tilflyttere måske væk. Og byen vil miste sin vækst i nye børnefamilier og nye kræfter i byen. Lad nu byen og børnene have denne platform og IKKE laves om til SFO2. Mvh herfra

Charlotte Næsbjerg (Hornbæk, 2022-09-23)

#119

Vi skal bevare klubberne det er en god tid for vores unge mennesker hvor skal de ellers gå hen

Lisbeth sørensen (Helsingør, 2022-09-23)

#122

Det er jo en skændsel. Hvad fanden tænker de på. Ikke børn og unge tilsyneladende

Helle Slotmann (Hornbæk, 2022-09-23)

#128

Vi skal værne om fritidspædagogikken. Ikke nedprioritere

Peter Schønnemann (Humlebæk, 2022-09-23)

#130

Det er vigtigt, at vi passer på vores børn og unge!

Sonia Hallberg Jensen (3070 Snekkersten , 2022-09-23)

#132

De unge bliver tabt.

Dorte Lundgaard (Hornbæk, 2022-09-23)

#140

Det vil ødelægge klubberne helt.

Tobias Folke Petersen (Hornbæk, 2022-09-23)

#145

Vi bor og lever lokalt, og derfor skal vores børn også være her. Lokale fællesskaber ER fremtiden.

Maud Pedersen (Dronningmølle, 2022-09-23)

#162

Jeg skriver under

Trine Thunberg (Helsingør , 2022-09-23)

#173

Det efter min bedste overbevisning vil være katastrofalt for klubtilbuddene, hvis de bliver lavet om til SFO2.
Det vil medføre markante forringelser af tilbuddene, og alt for mange familier vil ende med at melde deres børn ud. Det vil i sidste ende resultere i flere børn, der ikke har noget at tage sig til i fritiden. Skidt!

Caroline Hermann (Helsingør, 2022-09-23)

#182

Fritids- og Ungdomsklubben Puk giver børn og unge det bedste fritidsliv. Her udvikler og modnes det enkelte individ sig i det store mangfoldige fællesskab, under profesionelle erfarne personaler. Hvilket er en fantastisk arena at dannes i. Er Alternativet at være alene hjemme hvor ensomheden kan vokse sig stor?. På lang sigt er det formentlig en dyr besparelse.
Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge skal skabe aktiviteter og samværsformer, der fremmer den enkelte unges alsidige udvikling, selvstændighed og forståelse for demokrati. Hvilket bliver svært med disse besparelser. Hvor skal børn/den unge så gå hen og dannes til livsduelige mennesker? Den viden og de værdier barnet/den unge skal bruge for at begå sig i verden. Det bliver et NEJ til SFO2 herfra.

Majbritt Nørgaard (Hornbæk, 2022-09-23)

#183

Det er en katastrofe hvis Puk lukker, vores børn elsker at komme på Puk og deltage i udflugter, spiseaftener mm. Brugerbetaling for mig er helt ok da børnene får nogle fede oplevelser med deres venner.
Og ikke mindst at der er et sted for de unge hvor der er rette kompetencer til stede.

Christina Ekstrand-olsen (Hornbæk, 2022-09-23)

#184

Denne besparelse smadrer fritidsklubbernes grundlag

Ole Christensen (København, 2022-09-23)

#185

Jeg skriver under fordi både jeg og min lillebror har været rigtigt glade for Puk og de aktiviteter de byder.

Polly Hummeland (Hornbæk, 2022-09-23)

#186

Vi skal bevare brugerbetalingen, så børnene kan komme på de fede ture, som PUK udbyder.

Camilla Løgstrup (Hornbæk, 2022-09-23)

#190

Det er meget meget vigtigt for fremtidens Ingelise i Hornbæk.

Nicolai Meelby (Hornbæk, 2022-09-23)

#194

Børn og unge har brug for et lokalt netværk og Puk er et fantastisk sted.

Jette Bork (Hornbæk, 2022-09-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...