Støtteerklæring til PPR-psykologers opråb fra pædagoger og lærere

Kommentarer

#2402

Jeg skriver under, fordi jeg selv er lærer og de sidste 5 år har jeg oplevet en større mistrivsel blandt mine elever, og mine kolleger og jeg løber stærkt som aldrig før.

Louise Løntoft (Havdrup, 2022-10-16)

#2415

Jeg skriver under fordi jeg ser udfordringerne i skolen hver dag, den danske folkeskole fejler, på trods af at lærerne og pædagogerne kæmper med næb Og klør.

Inklusionen skal stoppes og lærerne skal og den forfærdelige skolereform skal nedlægges igen!

Lærerne skal have mere tid, de skal have mere overskud, de håndtere det dyrebareste vi har, og denne frygtelige tendens til at vores børn og unge kommer til at lide af angst og stress skal stoppes.

Kirstine Kristensen (Middelfart, 2022-10-17)

#2416

Jeg skriver under, fordi jeg selv har erfaring med ikke at have nået alle elever tilfredsstillende, fordi jeg havde alt, alt for mange bolde i luften. Og fordi det ryster min sjæl at der er så mange børn i mistrivsel i dagens DK!

Maja Guldberg-Kjær (Køge, 2022-10-17)

#2424

Utrolig vigtigt!!!!

ANNE-MARIE NIELSEN (Silkeborg , 2022-10-17)

#2429

Børnene er vores fremtid. Udover de fortjener trivsel og læring, bliver det rigtigt dyrt for alle, hvis børnene ikke er rustet til voksenlivet og arbejdsmarkedet.

Agnete Simonsen (Hundslund, 2022-10-17)

#2431

Jeg skriver under fordi, jeg er enig omkring mistrivsel i den danske folkeskole og bakker fuld ud op om PPR psykologerne opråb. Jeg arbejder som lærer og gør hver dag mit bedste - det kan være med til at mindste overbelastede børn, men det er slet ikke godt nok.

Ditte Rud thor Straten (Valby, 2022-10-17)

#2432

Jeg deler parternes bekymring.

Eva Stender Hornstrup (Hvalsø, 2022-10-17)

#2436

Som leder og psykolog for en helhedsorienteret systemindsats, ser vi alt for mange børn der mistrives, og ikke bliver hjulpet i det pressede skole/PPR system.

Randi Nørup (Skanderborg, 2022-10-17)

#2438

Jeg skriver under fordi jeg er pædagog og jeg ser alle de børn der må klare svære situationer selv, hvor vi bare ikke har tiden og hænderne til at støtte dem

Stinne Lock Uldall (Skanderborg, 2022-10-17)

#2439

Jeg er lærer til adskillige børn i mistrivsel og mor til tre skolebørn der kæmper en kamp i hverdagen.

Heidi Hedegaard Madsen (Spentrup, 2022-10-17)

#2440

Slut med snak, der skal gøres noget nu.

Christian Mathiesen (Bagsværd , 2022-10-17)

#2452

Vilkårene på dagtilbudsområdet og skolerne skaber et samfundsproblem - der er alt for mange der mistrives.

Heidi Krammager (Tåstrup , 2022-10-18)

#2461

Jeg er lærer og oplever en stigende mistrivsel blandt mine elever og i høj grad ved mine kollegaer

Anna Nykjær Nielsen (Vildbjerg, 2022-10-18)

#2464

jeg er skolelærer, og jeg står med disse børn i mistrivsel hver dag, og jeg mangler de nødvendige ressourcer til at skaffe dem tilstrækkelig og forsvarlig hjælp.

Stine Falk Nielsen (Frederikssund , 2022-10-19)

#2467

Jeg har fået stress og er sygemeldt pga dårlige arbejdsforhold i folkeskolen.

Helle Gerstrøm (Hirtshals, 2022-10-20)

#2471

Jeg skriver under fordi jeg arbejder på en skole og hver dag møder børn der mistrives fordi de bl.a. venter på udredning.

Rita Nielsen (8520 Lystrup, 2022-10-22)

#2472

Jeg underskriver, fordi jeg oplever at tiden til vores elever blev væsentlig forrringet efter lov 409.

Benedikte Wegeberg (Silkeborg, 2022-10-23)

#2474

Jeg selv er pædagog og jeg er ved at være så slidt, af al det vi ikke kan pga manglende ressourcer - at se de børn der bliver svigtet i systemet.

Janni Larsen (Aalborg, 2022-10-23)

#2477

Jeg skriver under, fordi rammerne og vilkårene ikke gør det muligt for mig at lave det helt afgørende arbejde med gode relationer og faglighed, som er nødvendigt.

Stine Bengtsson (Frederiksberg , 2022-10-24)

#2478

Fordi jeg både som privat og i mit arbejdsliv oplever en psykiatri i dyb krise med så mange tabere, hvor i blandt en stor del af dem er børn og unge.

Anne Sofie Nielsen (Vanløse, 2022-10-24)

#2481

Jeg er fuldstændig enig!!
Forsøgte allerede for en del år siden at sparke døre ind, for forskningsmæssigt at kunne bevidne den forkerte retning.
Nu er det desværre blevet så grelt, som I beskriver.

Helle Vilain (Silkeborg, 2022-10-25)

#2489

Det skal ske noget. NU!
Hilsen læreren.

Anne Skovmark (Valby , 2022-10-26)

#2492

Jeg er ansat som pædagog i en børnehave og har tit en følelse af at jeg ikke har tid til at hjælpe de børn der har brug for en ekstra støtte, for at få en god dage. Vi er ofte presset på personale og det går desværre udover børnene selvom vi pædagoger løber meget stærkt for at nå alle børn samt alle de opgaver, der også høre med til at være pædagog i en børnehave.
Så flere hænder vil være til stor gavn for de kære børn, så de kan få en god og rolig hverdag med nærværende voksne hele tiden.

Karina Larsen (Nørre Alslev , 2022-10-27)

#2498

Jeg er lærer og ser det samme.

Christina Sietam (Haarby, 2022-11-11)

#2501

Jeg underskriver fordi jeg som pædagog i dagtilbud ser en stigende mistrivselskrise og mener der skal forebyggelse til at fremme børns mentale sundhed.

Vivi Hansen (Stenderup , 2022-11-20)

#2505

Jeg er selv pædagog i en daginstitution og ved hvor presset området er. Jeg er alvorlig bekymret for den stigende mistrivsel blandt børn og unge.

Josefine Keller Rasmussen (Malling, 2023-01-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...