Tinghuset i Skagen skal bevares som en selvstændig institution

Kommentarer

#7

Jeg er født og opvokset i Skagen, og jeg ser gerne at vi bevarer den fine kulturarv.
Jeg må bare sige at stordrift fordele (læs: kommunesamlægning) ikke er gunstig i ret mange henseender. Slet ikke når det handler om bevarelse og udvikling af mindre samfund.

Henriette Vestergaard Jensen (Nibe, 2022-09-16)

#12

Jeg skriver under fordi det er ganske urimeligt at fjerne denne historiske del af Danmark

Mette Lynge Nielsen (Skagen, 2022-09-16)

#16

Vi skal værne om Skagens, vores Dna.

Mogens Bandholm (Skagen, 2022-09-16)

#19

Selvfølgelig skal tinghuset i Skagen bevares.
Det er da utroligt at alt i Skagen skal spares væk.

Mona Magnussen (Skagen, 2022-09-16)

#29

Historien skal bevares bedst muligt

Marianne Ruth (9990 Skagen , 2022-09-16)

#30

Tinghuset må ikke lukke og bygningen må ikke sælges. Det er en katastrofe.

Elin Kristoffersen (Skagen, 2022-09-16)

#35

Skagens historie skal da naurligvis bevares i Skagen og ikke ligge under for andres uansvarlige drift.

Ayo Gajhede (Skagen, 2022-09-16)

#38

Bevar tinghuset i Skagen

Charlotte Pilegaard (Skagen, 2022-09-16)

#40

Birgit Poulsen Skal da bevarer det

Birgit Poulsen (Skagen, 2022-09-16)

#44

Tinghuset i Skagen må bevares!!!

Lars Eriksson (Skagen, 2022-09-16)

#46

Det er vigtigt at bevare dette i Skagen

Christina Mikkelsen (Skagen, 2022-09-16)

#49

Totalt enig med forslaget.

Maya Markiewicz (Skagen, 2022-09-16)

#50

Det er generationer historier der står på spil - derfor!

Erik Markman (Ålbæk, 2022-09-16)

#54

Tinghuset i Skagen må bevares.

Solveig Eriksson (Skagen, 2022-09-16)

#55

Lokal historie skal forblive, hvor historien høre til. Det er ikke kommune grænser der skiller lokalt histore.

Jesper Skougaard (Frederikshavn, 2022-09-16)

#56

Tinghuset skal bevares

John Frederiksen (Skagen, 2022-09-16)

#58

Jeg er 100% enig i begrundelsen for denne underskriftindsamling.

Hans Christian Sloth (Skagen , 2022-09-16)

#62

Jeg skriver under da det skal være muligt for os Skawboer i udlandet, at finde billeder af dem vi husker fra vores barndom.

Lene Olesen (Langley, 2022-09-16)

#63

Vi skal bevare de de gamle ting og sager fra en svunden tid i Skagen.
Det har intet med Frederikshavn at gøre

Mariannd Torp (Skagen, 2022-09-16)

#66

Jeg er bruger og betragter tinghuset og andre arkiver som centrale i bevaring af vores fælles historie

Jens-Peter Fage (Hjørring, 2022-09-16)

#67

Historien tilhører de mennesker historien tilhører. Lad alle kunne dannes af ophav og en åben tilgang til de kilder de er rundet af.

Christian Gajhede (9760 Vrå, 2022-09-16)

#68

Jeg er født og opvokset i en ad Danmarks dejligste byer, og jeg elsker min fødeby

Hanne Andersen (Aalborg SØ, 2022-09-16)

#69

Fordi min mors familie er fra Skagen og fordi Skagen har en helt fantastisk historie på mange områder ift. f.eks. kunst, fiskeri, natur og meget andet.

Knud Saxberg Qvist (Nybirg, 2022-09-16)

#73

Skagens historie høre til Skagen
Og ikke i en papkasser i Frederikshavn

Sarah Gerken (Ålbæk, 2022-09-16)

#75

Det er absurd og flytte samlingen til Frh. for at den kan blive til et internt arbejds-og forskningsredskab på Kystmuseet, i stedet for at prioritere de lokales adgang til samlingen. Hvis man vil opretholde folkelig opbakning til Kystmuseet, så er det nu, beslutningen om nedlukning og flytning skal gøres om.

Lisbeth Karlsson (Skagen, 2022-09-16)

#79

Lokalarkivet skal være i Tingshuset I Skagen, til rådighed for alle og for forskere. Det skal ikke gemmes væk. Det er en utrolig kulturskat for slægtforskere og lokalhistoriker der IKKE må gå tabt!

GLENN Lauritz ANDERSSON (Helsingborg , 2022-09-16)

#88

Der er så mange som bruger det.

Karen Dybro (Skagen, 2022-09-16)

#91

Bevar vores kulturelle værdier og samlingssted for 400 i lokal forening

Anni Danelund (Skagen, 2022-09-16)

#93

Skagens historie skal ikke gemmes væk.

Ole Richardsen (København , 2022-09-16)

#95

Det hele skal da ikke ende i Frederikshavn. Jeg er gammel Skagbo - bor nu i Sæby og håber heller ikke der forsvinder noget herfra til Frederikshavn.

Kirsten Sørensen (9300 sæby, 2022-09-16)

#100

Dette hører Skagen til og skal forblive i Skagen.

Lena Christensen (9990, 2022-09-16)

#104

Selvfølgelig skal det blive i Skagen

Inger Hansen (Nexø, 2022-09-16)

#108

Skagen bliver jo en død by hvis alt lukkes, de kan sgu da spare i Frederikshavn

Petersen Tonni (Skagen , 2022-09-16)

#109

Det er synd og skam at pakke Lokalsamlingen ned. Det er vores historie, og vi skal bevare den - åben - i Skagen.

Jørgen Carlsen (Vodskov, 2022-09-16)

#112

Det hører til i skagen og ikke i Frederikshavn sådan er det bare tak

Lars Lundholm Tryk (Skagen , 2022-09-16)

#113

Jeg skriver under, fordi vi skal behold og bevarer vores Tinghus med arkiver i Skagen.
Der er meget aktivitet i Tinghuset og Skawboer har gennem generationer afleveret billeder mm, som fortæller vores fordi

Jette Gru Rasmussen (Skagen, 2022-09-16)

#114

Jeg er Skawbo

Susanne Karlsson (Skælskør, 2022-09-16)

#115

Det skal blive i skagen

Erik Andersen (Stenløse , 2022-09-16)

#117

Det er bevaringsværdigt!

Heidi Bøgil (Skagen, 2022-09-16)

#118

Fordi det en del af Skagens historie og vores kultur.

Morten Christiansen (Skagen, 2022-09-16)

#119

Historien skal bevares der hvor den er opstået.

Michael Juul Olsen (Flensborg, 2022-09-16)

#120

Vi skal bevare tinghuset i skagen 🙃

Susanne Klim (9990 Skagen , 2022-09-16)

#121

Fordi det er Skagens Historie ...selvfølgelig skal det blive i Skagen

Juana Hansen (Skagen , 2022-09-16)

#122

Det er vigtigt for et lokalsamfund, at man kan følge stedets historie gennem tiden . Det vil være en skandale af rang, hvis det bliver medlagt. Husk på et samfund består af fortiden - nutiden og fremtiden.

Mona Høj Jensen (MiddelfartDet, 2022-09-16)

#123

Kommer i Skagen to til tre gange på ferie hvert år, skal bevares i Skagen så man kan bruge arkivet

Holger Novotny Thomsen (Sønderborg , 2022-09-16)

#129

Tinghuset er historisk og skal bevares. Vi skal værne om vores historie

Anette Kaasing Hebsgaard (9700 Brønderslev , 2022-09-17)

#130

Jeg er født Skawbo og har trådt mine barnesko her. Jeg er hjemme flere gange om året, og Skagen har en stor plads i mit hjerte. Tinghuset skal bestå, fordi det er en meget vigtig brik i Skagens historie, og det kan man ikke flytte til Frederikshavn. Når der stadig findes klenodier i gemmerne i Skagen, afleveres de ofte i tinghuset, og det kommer ikke til at ske, hvis man skal til Frederikshavn med tingene

Lene Sten (Glostrup, 2022-09-17)

#134

Jeg er skagbo

Karin Nordmann (Skagen, 2022-09-17)

#137

Skagens historie skal forblive, hvor den høre til og hvor der kan tilgåes af os heroppe

Pia Karlsen (9990, 2022-09-17)

#138

Tinghuset i sig selv samt arkivet fortjener bevarelse. Byen har brug for at bevare sin identitet , der er bundet op på den viden og de kilder som tinghuset rummer i dag. Huset drager ildsjæle og os andre som kærer for byen og dens rige historie. Med nedlæggelsen er det som vores byens rige historie intet betyder. Hældet ud med badevandet …og ligegyldigheden kan begynde at råde ….der er ligegyldighed nok i dagligdagen.
Derudover ønskes der at Skagen skal udvikles mere gennem turismen…hvis der ikke er et sted hvor vi søgende på den rige skawske historie kan gå hen ….hvem skal så give historien videre. Nedskæringer og nedlæggelser er ikke løsningen hvis man vil udviklingen positive vej.
Gør ikke Skagen fattig igen….det er viden ,ildsjæle og hårdt arbejde som har gjort byen med dens turisme og industri til det den er i dag. Ikke ussel mammon og uvidenhed !!!!

Lars Bendsen (Skagen, 2022-09-17)

#148

Min far er født i Skagen og jeg har afleveret 3 raderinger til Tinghuset (af min farfar, det blå hus og Lars Thrane) .
Mangler stadig mange flere besøg i arkiverne :-)

Ida Lønstrup (Hillerød, 2022-09-17)

#152

Tinghuset i Skagen skal under ingen omstændigheder Lukkes og ende i nogle papkasser i Frederikshavn. Men bør bevare som en selvejende institution

Dak Kyk Jørgensen (Ålbæk , 2022-09-17)

#157

Selvfølgelig skal det bevares… Kan vi ikke snart få vores egenlille kommune!!!

Hanne Hou (Skagen, 2022-09-17)

#158

Eva Helmbæk

Eva Helmbæk (Klampenborg, 2022-09-17)

#162

Det er vigtigt for Skagen som samfund

Peter Gislund (Skagen , 2022-09-17)

#163

Jeg er enig

Tanja Røge (Frederikshavn , 2022-09-17)

#164

Jeg er født og opvokset i Skagen (på Markvej) og bruger mit barndomshjem som fritidsbolig, og har derfor stadig stor tilknytning til byen.
Har oplevet og oplever stadig, efter kommunesammenlægningen, at ‘storebror’ Frederikshavn løbende forsøger at ‘umyndiggøre’ Skagen og centralisere flere funktioner og institutioner, som ganske naturligt stadig hjemme i sin ‘egen’ by.

Lau Skriver (6800 Varde, 2022-09-17)

#169

Det er en vigtig bygning for skagen by med alt hvad huset rummer af viden. Som sikring kan alt også digitaliseres i den udstrækning det er muligt.

Nina Salling (Aalborg, 2022-09-18)

#171

Tinghuset skal bestå!!

LENE PETERSEN (Skagen , 2022-09-18)

#173

Som født og opvokset i Skagen, er det noget skal bevares i byen, til at kunne fortælle om byen historie.

Johnny Kaasing (Tilst, 2022-09-18)

#174

Det er Skagens historie der ligger der, og det skal Frederikshavn ikke bestemme over, lad os løsrive OS fra Frederikshavn.

Gunner P Pedersen (Skagen , 2022-09-18)

#175

Lokalhistorie er vigtig, ikke mindst i skagen.

Birthe Granat (Skagen, 2022-09-18)

#176

Skagens historie skal blive i Skagen

Niels Mikkelsen (Silkeborg, 2022-09-18)

#177

Fordi vi skal bevare Skagens histiore i Skagens lokale akiv

Lone Rasmussen (Skagen, 2022-09-18)

#178

fordi vi skal bevar vores lokale akiv

Jørgen Rasmussen (Skagen, 2022-09-18)

#180

Skagens historie høre til i Skagen

Tommy Jensen (Skagen, 2022-09-18)

#183

Det er så vigtigt for skagen

Henriette Fedder Pedersen (7400, 2022-09-18)

#184

Det er vigtigt at bevare

Tina Sørensen (Skagen , 2022-09-18)

#186

Jeg syntes at det er en vigtig del af lokalsamfundet at have et levende tinghus, og en god måde at holde liv i minder og mennesker.

Pernille Gaardestrup (Ballerup , 2022-09-18)

#187

Her er endnu en ting, hvor Frederikshavn Kommune smadrer Skagen. Den ligegyldighed, som byens historien behandles med skal stoppes.

Eva Gade Albrechtsen Krath (Viby J., 2022-09-18)

#195

Jeg mener vores historie skal blive i skagen, som aktivt stes

Caroline Madsen (Skagen, 2022-09-19)

#197

Født og opvokset i Skagen.
Og utrolig ked af at jeg nu er blevet frederikshavner. Skagens historie skal blive i skagen og i det smukke hus.

Eva Engell (Helsingør, 2022-09-19)

#198

Jeg syntes de sælger ud af arvesølvet dybt godnat de tar alt fra os i Skagen 😱😱 bare ikke i orden 👎

Claus Diget nielsen (Skagen, 2022-09-19)

#199

At jeg er til flytter og ønsker at få flere informationer om Skagen og dens historie

Annie Grønning Nielsen (SKAGEN , 2022-09-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...