Stop tvangsflytning af elever mellem skoler i Hjørring kommune

Kommentarer

#803

Jeg synes, det er et forkasteligt menneskesyn, som forslaget er udtryk for. Der er tale om en udsultet folkeskole i Hjørring Kommune og nu også det her???

Karin Ledet (Hjørring, 2022-09-14)

#806

Jeg skriver under, fordi det her simpelthen ikke er noget, som vil gavne børns glæde og trivsel. Folkeskolen skal være et trygt og stabilt sted at være for børnene, hvor der er grobund for gode og tætte relationer til andre børn og voksne.

Laura Hedstrøm Christensen (9800, 2022-09-14)

#809

Det vil blive børnene der blir tabt i dette fuldstændige vanvittige spil, det vil blive dyrere i sidste ende da børnene på sigt kommer til at have brug for ekstra støtte

Tina Jensen (Sindal, 2022-09-14)

#812

Forslaget er i modstrid med folkeskolelovvens intentioner om at holde klasser samlet fra start til slut.

Paw Rytter (Vrå, 2022-09-14)

#815

Der har aldrig været så mange sårbare børn og unge og nu vil I til at behandle dem som legoklodser alt efter hvor der er plads. Det er dog det dummest og mest korttænkende løsning.

Annette Lind Sørensen (Hjørring, 2022-09-14)

#816

Jeg syntes at det er dybt trist at infrastrukturen i HJørring er blevet så dårlig at man ser bort fra børns trivsel , trykhed og trafiksikkerhed. Jeg har 3 børnebørn i Højen skole hvorfor deres trivsel påvirker mig meget

Finn Bjerning (Brønderslev, 2022-09-14)

#824

Det er et helt håbløs forslag, der er så mange andre steder i kan spare - vil i have nogen forslag på det, er i velkommen til at kontakte mig.

Morten Hilsløv Petersen (Hjørring, 2022-09-14)

#825

Det er mennesker vi har med at gøre!! Skam jer!!

Sidsel Bording (Hjørring , 2022-09-14)

#828

mine børn går også i skole. Børn er ikke møbler og bør ikke behandles som genstande. Børn har brug for de sociale kontakter, de har haft i årevis, venner, især i skolen.

Desiree Luttuschka (Hjørring , 2022-09-14)

#829

Jeg kan hverken som mor eller lærer stå inde for at behandle Hjørrings børn og unge sådan!

Rie Mikkelsen (Hjørring, 2022-09-14)

#839

Hvis i vil fremme utrygheden og nedprioritere børns trivsel og sociale liv i hele deres skoleliv, rammer i rigtigt.

Leo Jensen (Tårs, 2022-09-14)

#840

Det er lort h is det gennemføres for vores børn.

Casper Kjær (Hjørring, 2022-09-14)

#845

Fordi jeg ikke ønsker at mine børn skal rives ud af gode klasser og placeres i den anden ende af byen. Da jeg ikke selv har kørekort betyder afstanden til og fra skole relateret ting meget for mig.

Ina Sanslev (Hjørring, 2022-09-14)

#848

Børnene skal ikke flyttes, bare for at få klasserne fyldt op. ☹️
Der er i forvejen for mange elever i klasserne.

Kim Geraae (Hjørring , 2022-09-14)

#852

Vores børn har brug for at være sikker i deres kontekst og til deres lærere år efter år. Det sker bl.a. ved at der kontinuerligt er de samme voksne og elever i klassen, årgangens fællesskab og i de lokale netværk i fritiden

Karen Justesen (Hjørring , 2022-09-14)

#853

Jeg skriver under fordi, det er utrygt for et barn og for barnets forældre at vide at barnet kan rives ud af en hverdag med kammerater og faste omgivelser. Der må være alternativer, der rammer formålet uden at skabe øget usikkerhed og utryghed.

Charlotte Stubben (Hjørring , 2022-09-14)

#854

At det på INGEN måde gavner, slet ik børnene..

Og fordi de er uden hjerne dem der kommer med sån et forslag, de skal sgu prøve og kigge ud i virkeligheden og ik kun på deres regneark..

Rene Bech (Hjørring, 2022-09-14)

#855

Jeg skriver under, for at sikker elevers trivsels og læring.

Kasper Poulsen (Hjørring, 2022-09-14)

#856

Det er et forfærdeligt tiltag.
Mange børn og unge, er i dag socialt udfordret og de første teenage år har meget stor betydning for hvor godt man kommer videre i livet.

Mette Christensen (Sindal , 2022-09-14)

#865

Umenneskeligt og uacceptabelt - valget om skole til børnene, er naturligvis op til os som forældre og ingen andre at bestemme.
Mine piger går på Friskole nu, og vi elsker det valg, men vi ved at tiden med Folkeskole venter forude... Det valg vil vi forældre naturligvis selv kunne tage og vælge, også efter barnets ønske og behov.

Henriette Windberg Olesen (9760 Vrå, 2022-09-14)

#867

Jeg vil ikke byde min datter at skulle tvinges til at skifte klasse eller skole i hendes 9.klasse. Det er så umenneskeligt at byde vores unge mennesker

Jeanette Daugård (Hjørring, 2022-09-14)

#869

Det er grotesk at man vil flytte børn, fra deres vande omgivelser uden de selv ønsker det.

Jane Sanslev (Hjørring, 2022-09-14)

#870

Jeg selv har børn på skolen og det de har gang i inde i det offentlige/ved kommunen er fuldstændig tåbeligt og idiotisk.
Det er da også latterligt at man bare skulle flytte elever som det passer skolerne, så havde der ikke været nogen grund til at man selv skulle vælge skole fra start.
De ødelægger jo kun folkeskolerne mere og mere.

Thomas Sørensen (Hjørring, 2022-09-14)

#873

Tvangsflytning af børn på skolerne, er lig med, at fjerne deres tryghedsbase, deres sociale relationer blandt klassekammeraterne og de relationer de har dannet sig siden skolestart.
Det, at de skal forholde sig til de nye klassekammerater, ny lærere, nye omgivelser og læringsstrukturer, vil påvirker deres læring og trivsel. Det vil hæmme børnene på både den faglige og sociale plan, hvilket er fuldstændigt uhensigtsmæssigt. Med risiko for at det vil ske hvert år, er umenneskeligt. Børnene får knap nok foden inden for døren, før de skal flyttes igen. Det er helt og aldeles uacceptabelt. Selv voksne mennesker vil have svært ved den konstante omflytning af deres tilværelse.

Dung Chau (Hjørring, 2022-09-14)

#874

Børn lærer i trygge rammer, hvor det sociale vægtes og der er kendte voksne. Det er ikke en måde at behandle børn og unge på

Hanne Nørgaard Jensen (Hjørring, 2022-09-14)

#875

Det er helt umenneskeligt hvis børn og unge skal tvangsflyttes. De skal blive på den skole og i den klasse som de er trygge ved.

Heidi Søndergaard Toldbod (Hjørring, 2022-09-14)

#879

Man bør ALDRIG flytte børn fra trygge rammer og da slet ikke bruge magt. Det er ganske simpelt usselt. Børnene er vores fremtid. Det er en ommer….

Jane Nikkelsen (Tversted, 2022-09-14)

#880

Jeg synes det er en forrykt forslag. Det er børn vi har med at gøre. Det kan ændre resten af deres liv, at man laver sådan et stunt, blot for at spare penge.

Maria Allo (Hjørring, 2022-09-14)

#882

Fordi foreslaget er hjernedødt

Morten Konrup (Hjørring, 2022-09-14)

#885

De skal ikke behandle vores børn på den måde!!!!!

Inger Nielsen (Hjørring, 2022-09-14)

#887

Jeg har været lærer i 38 år og det er helt klart det mest umenneskelige forslag jeg har oplevet i min tid som lærer.

Annette Fey (Tornby, 2022-09-14)

#892

Det bare er under al kritik!!

Louise Bering (Hjørring, 2022-09-14)

#893

Fordi børn har brug for, at klassen er gennemgående så langt det er muligt og 28 børn er for mange.

Jesper Christensen (Hjørring , 2022-09-14)

#915

Mine børn går på bagterpskolen, og jeg ønsker ikke de skal flyttes rundt fra deres vante omgivelser.

Line Nørgaard (Hjørring , 2022-09-15)

#922

Jeg underviser i folkeskolen på 26. år, og mærker og ser hver dag, hvor meget tryghed og fællesskab betyder for eleverne. Det tager tid at lære børn at kende, både fagligt og socialt, og med tvangsflytning af elever bliver folkeskolen en fabrik med uengagerede lærere og utrygge børn.

Susanne Rasmussen (Hjørring, 2022-09-15)

#925

Det er bare ikke i orden at tvangsflytte mennesker i det hele taget. Og slet ikke elever. Mange elever flytter skole bla pga mobning . Skal de så tvangsflyttes tilbage til mobningen . Igen fuldstændig hovedløst!!!

Agnethe Nielsen (Hjørring , 2022-09-15)

#926

Min dreng går i 6. Klasse på Muldbjerg skolen og han skal ikke flyttes. Han er lige kommet til Hjørring fra Bindslev og skal ikke skifte mere.

Tina Sundbæk (Hjørring, 2022-09-15)

#930

Fordi det er fuldstændig uacceptabelt at man vælger at skære yderligere på børne/unge området. Der er i forvejen skåret helt ind til benet og det har alt for store konsekvenser fremadrettet.
Og forslaget om at optimere til 28 elever i hver klasse er jo forrykt når det i forvejen er en diskurs om at det er svært for lærere at imødekomme de krav de bliver stillet overfor i forvejen - hvordan skal de så med et forslag om optimering til 28 elever kunne give eleverne den hjælp og støtte de har brug for. Man taler så meget om inklusion og at læring følger trivsel men tingene skal jo hænge sammen og give mening!! Forslaget om optimeringen vil så resultere i at elever skal tvinges til at flytte skole for at kunne sikre at der på hver årgang er færrest mulige klasser! Det er uacceptabelt!

Anja Deanne Mose Van Divier (Hjørring , 2022-09-15)

#933

Vores datter går på bagterp skole, jeg synes det er forkert at dele børn i forhold til deres faglighed… dvs. du er dum, du skal herover, du er klog og skal herover, jeg synes det er så forkert!
Derudover synes jeg at det er forkert at splitte klasserne op da de allerede nu har et sammenhold og det vil give et socialt brud i børnenes opvækst! De har lige været hjemme i 2 år pga. corona og endelig er de tilbage og har skabt noget godt som i vil splitte igen, stop!

Ditte Nielsen (Hjørring, 2022-09-15)

#935

Børn skal ikke flyttes fra sin skole.

Trine Aaen (Hjørring, 2022-09-15)

#936

Jeg har børnebørn i systemet

Tinna Aggersborg Nielsen (Hjørring , 2022-09-15)

#940

Jeg er mor til 2 børn på Lundergaardskolen.

Marianne Dahl Nielsen (Hjørring , 2022-09-15)

#942

På grund af konsekvenserne det kan få for de unge menneskers sind. Det er på ingen måder menneskeligt eller i orden at behandle børn/unge mennesker sådan, og presse dem ud i noget bare for at spare penge. Der er helt sikkert andre steder, hvor der kunne spares uden at være umenneskelig. Det er altid de unge og de ældre/ svage i samfundet som bliver offer for sparerunder!

Kristina Mazur (Århus, 2022-09-15)

#946

👍🏼

Jonas Dam Sørensen (Hjørring , 2022-09-15)

#947

Jeg skriver under fordi de menneskelige hensyn bør komme før økonomi. Det er kun børnene der taber her

Ann Seehausen (Hirtshaks, 2022-09-15)

#950

Det handler om børn og trivsel. Vores børn er vores fremtid. De skal om nogen have det godt. At kaste dem rundt, er under al kritik. Vil intet andet end at skabe et utrygt miljø og nogle børn vil miste lysten til skole

Annemette Jensen (Hjørring, 2022-09-15)

#953

Urimeligt !!

Michael Lindgaard (Hjørring, 2022-09-15)

#960

Jeg mener ikke at, det kan være rigtigt at flytte børn, som har gået i samme klasse i 7 år, lige når nu de skal igang med udskolingen, eksamener mm

Jens Bast (9800, 2022-09-15)

#962

Jeg skriver under fordi det er urimeligt, og man rykker børnene ud af deres trygge og faste rammer, nogle kan have svært ved det skolen i forvejen også kan de smides rundt oven i! Det er ikke fair!!!

Fie Povlsen (Hjørring, 2022-09-15)

#963

Det er uacceptabelt at behandle vores børn på denne måde. De er vores fremtid og vi SKAL gøre vores alle bedste for at hjælpe dem godt på vej

Louise Nielsen (HIRTSHALS, 2022-09-15)

#964

Det er ikke i barnets tarv at blive flyttet til en anden skole pga besparelser i kommunen.

Brigitte Koops (9800 Hjørring, 2022-09-15)

#966

Det vil skabe enormt dårlig trivsel hos de unge mennesker.
De er ikke robotter eller maskiner, men unge mennesker som skal bære vores samfund videre.
Det kan simpelthen ikke passe, at vores samfund ikke kan gøre det bedre. Hvad er det for en menneskesyn.

Ea Knudsen (Løkken , 2022-09-15)

#968

Det er ikke rimeligt at vores børn skal kastes rundt med. Lad dem blive hvor de er trygge.
Vores børn er ikke en kasteklud.

Gitte Borrisholt (Hjørring , 2022-09-15)

#970

Fordi det er hul i hovedet, at tvangsflytte børn, der trives, væk fra deres netværk af kammerater og voksne i skolen, så de får svært ved, at holde relationerne ved lige, da de pludselig bor i én by og går i skole i en anden. Med mindre selvfølgelig, at børn i Danmark SKAL mistrives, så der er arbejde til psykiatrien fremadrettet.

Bente Møller (9870, 2022-09-15)

#974

Jeg har børn i skolealderen, som kan blive udsat for at blive tvangs flyttet til anden skole. Hvis det bliver en realitet.

Tove Visti Nielsen (Hjørring , 2022-09-15)

#981

Det er ødelæggende for børns trivsel

Hung Huynh (Hjøffing, 2022-09-15)

#985

Det er ikke i børnenes tav.

Henriette Winther Bruun (9800, 2022-09-15)

#986

Mine børn og deres kammerater skal ikke flyttes rundt som møbler - de skal være et trygt sted, hvorved de også lære mest.
Der må være andre steder, hvor kommunen kan spare, uden børnene tages som gidsler.
De elever der går i 8. klasse nu, har snart gennemgået så mange forandringer, ex. skolelukninger og årgange der aldrig har været på lejr pga sparerunder. Hvad er det for nogle unge mennesker vi får ud… tror de på sig selv.. Håber virkelig at man tænker på de unge mennesker og ikke får dette latterlige forslag vedtaget.

Iben Dissing Hornbeck (Hjørring, 2022-09-15)

#989

Fordi vi gerne vil bevare vores skole i vores lille lokalsamfund Tornby

Julie Gotfredsen (Hirtshals , 2022-09-15)

#991

Det er så tåbeligt et forslag, det er vores rygrad i fremtiden vi begynder at lave forsøg med.

Martin W. Poulsen (Hjørring, 2022-09-15)

#994

Det er helt ude i hampen med det forslag. Folk har i nogle tilfælde allerede svært ved at få puslespillet til at gå op i hverdagen - det bliver nok ikke bedre hvis man skal aflevere børn langt fra sit hjem eller job og ved flere børn skulle aflevere dem langt fra hinanden.

Lasse Povlsen (Tornby, 2022-09-15)

#999

Det ville være en katastrofe hvis et af mine 3 børnebørn skulle flyttes til en anden skole, det samme ville være for andre børn.

Ingelise Mortensen (Ranum, 2022-09-15)

#1000

Jeg skriver under fordi, at dette forslag vil gå ud over familier og elever. Det får negative følger at splitte elever fra hinanden pga en spare-plan.

Jonas Søndergaard (Hjørring, 2022-09-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...