Nej til fælles ledelse mellem Farstrup skole og Farstrup Bønehave

Kommentarer

#1

Jeg er imod landsbyordningen.

Elisa Sund Aggerholm (Farstrup, 2022-09-07)

#2

Fordi vi ikke ønske en samlet ledelse i børnehaven med skolen….

Bente Niss (Nibe , 2022-09-07)

#7

Jeg er meget imod dette forslag, da det går ud over vores børns trivsel og byen der er velfungerende vil blive forringet.

Simone Reno Skaue (Farstrup, 2022-09-07)

#22

Jeg skriver under, fordi det vil berøre et af mine familiemedlemmers arbejdssituation samt flere børn i familien.
Det giver ingen mening at ligge besparelserne i provinsen, fremfor Aalborg.

Line Bos (Aalborg, 2022-09-07)

#23

Jeg står uforstående overfor argumenterne/manglende argumenter for at etablere en Landsbyordning i Farstrup. Det ligner en tilfældighed at sparekniven skal falde hos os? Hvorfor ødelægge noget der fungerer særdeles godt? Hvad får I i sidste ende ud af det?

Ditte Kristensen (Nibe, 2022-09-07)

#26

Der ikke skal være fælles ledelse

Kristine Jensen (Nibe , 2022-09-07)

#28

At mine børn går i institutionen, og jeg føler at det vil være en kæmpe forringelse af plejetilbuddet i området. Og jeg syntes ikke det kan være rigtigt at vi skal straffe de fremtidige generationer, for at få en minimal nuværende gevinst rent økonomisk.
Det er helt hul i hovedet det her.
Tænk på børnene, istedet for pengene i det her tilfælde!

Morten Kragh Kornum (Nibe, 2022-09-07)

#30

Det vil gå så meget ud over børnene og slet ikke fungere med en fælles ledelse da afstanden melen skole og børnehave bliver for stor.... Børnehaven har en fantastisk leder nu og det skal den blive ved.og have....

Karina Nissen (Farstrup, 2022-09-07)

#33

Fordi mit barnebarn elsker at være i Møllehuset. Og jeg selv som pædagog ved hvor meget det betyder med en synlig og nærværende ledelse.

Merete Bang Andreasen (Aars , 2022-09-07)

#36

Stort nej til besparelse i Børnehaven Møllehuset, det er simpelthen uretfærdig og uhensigtsmæssig.

Helene Aggerholm (Farstrup, 2022-09-07)

#37

Børnene fortjener bedre!

Mette Larsen (Gistrup, 2022-09-07)

#38

Jeg er modstander af at der skal etableres landsbyordning i Farstrup

Anette Kollerup (Nibe, 2022-09-07)

#47

Jeg mener det er et fuldstændig tankeløst og meningsløst forslag.
Jeg tænker det er trist at måtte konstatere vi har folkevalgte politikere som, uden at undersøge konsekvenserne af deres valg, uden at følge gældende lovgivning og uden demokratisk blik, blot går med løsninger der sikrer den økonomiske bundlinje, i stedet for at sikre børnene et solidt og velfungerende fundament for deres opvækst.

Monica Nord (Nibe, 2022-09-07)

#50

Jeg skriver under fordi, jeg syntes børnehaven skal have sin egen ledelse, en leder som er nærværende og kender børnene, det er et forkert sted at spare.

Lisa Helene Sønder (Lundbæk, 2022-09-07)

#53

Fordi jeg vil sikre kvaliteten af den bedste trivsel af mine børn

Lene Larsen (Kølby, 2022-09-07)

#57

Der skal være lige muligheder for alle børn i Aalborg Kommune, uanset adresse.
Der skal være en fagligt dygtig leder af børnehaven som forstår det pædagogiske arbejde.
Nationalt set vil man prioritere normeringer i daginstitutioner og sender midler ud dedikeret til det - her vil man spare? Hvad er pengene så brugt til?

Joan Thiesen (Nibe, 2022-09-07)

#59

Mine børnebørn stortrives i den nuværende organisering.

Kirsten Højgaard (Grenaa, 2022-09-07)

#60

Fordi jeg støtter forældrebestyrelse i Møllehuset bekymring. Jeg er selv i børnehave og kan slet ikke se min børnehave blive ledet af skolen. Vi har så forskellige børnesyn.

Tine Holgersen (Jyllinge, 2022-09-07)

#63

En skoleleder ikke er kompetent til at lede en daginstitution

Trine Baand (Nibe, 2022-09-07)

#65

Mine 3 børn har gået i børnehave i Farstrup. Jeg giver dem min underskrift fordi det er den bedste børnehave og de skal have de bedste vilkår.

Mette Andersen (Skive , 2022-09-07)

#67

Fordi det er uacceptabelt at bespare på det område. Det vil gå ud over børnene og byen på længere sigt.

Chris Skaue (Farstrup, 2022-09-07)

#69

Børn fra 3-6 år skal nærvær, tryghed og ro i gode rammer. Hvor der er voksne og en leder der kender dem og deres forældre godt, og er tæt på dem i deres hverdag.

Tove Mortensen (Nibe, 2022-09-07)

#73

Det vil ikke gøre noget godt for vores børnehave. Afstanden mellem skolen og møllehuset er for stor. Møllehuset har en fantastisk leder hvilket den stadig skal have. ..

Astrid Nissen (aalborg , 2022-09-07)

#75

Jeg er bedstemor til børn i børnehave og skole

Kaja Petersen (Sejlflod, 2022-09-07)

#78

Fordi jeg ikke ønsker mig søn skal straffes i endnu en sparerunde, institutionstiden bør være tryg for barnet med trivsel i fokus, og ikke med en masse skift. Dårlig arbejdsmiljø for pædagogerne, kan ikke undgå at smitte af på børnene uanset, hvor dygtige pædagogerne er. Støt op om landområderne i stedet for at medvirke til de uddør.

Katrine Møller (Lundby, 2022-09-07)

#80

Det vil gå ud over vores børn i en yderst velfungerende børnehave og skole! En leder skal være synlig og være der for personale og børn og det vil også kræve at der er en leder begge steder når børnehave og skole ikke ligger under samme tag.

Janni Pedersen (Farstrup, 2022-09-07)

#86

Fordi jeg ikke mener det er en god måde at lede en institution på

Andreas Thøgersen (Nibe, 2022-09-08)

#88

Jeg har børn som har gået i børnehaven i Farstrup og nu i skolen. For mig at se er det et pres at lægge på personale, lærere og pædagoger, som gør det fuldstændig umuligt at se vores børn og hver enkelts behov.
I forvejen er det et område som lider, synes ikke vores børn skal betale prisen.

June Kezia Prause (Nibe , 2022-09-08)

#90

Ud fra et psykologisk og pædagogisk perspektiv er det ikke i orden at nedlægge en lederstilling i en meget velfungerende børnehave.

Gitte Thøgersen ( Næsborg, 2022-09-08)

#91

Fordi det er det helt forkerte sted, kommunen vælger at spare penge.

Regine Svenstrup (Vadum, 2022-09-08)

#103

Fag-faglig ledelse tæt på kerneopgaven giver kvalitet. Det er dokumenteret i adskillige undersøgelser. Til gengæld mangler dokumentationen for den gevinst der ligger i at sammenlægge skoler og dagtilbud under fælles ledelse. Det er håndører der spares, og det forringer kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Hvad med at slanke forvaltningen, så antallet af medarbejdere her gennemsnitligt svarer til det man kan klare sig med i væsentlig mindre kommuner?

Jesper Johansen (Lundby, 2022-09-08)

#104

Bange for at mine børn får dårlig trivsel

Lars Larsen (Kølby, 2022-09-08)

#106

Vi skal værne om vores pædagogers (og dermed vores børns) trivsel.

Katrine Kokholm (Kongerslev , 2022-09-08)

#107

Ønsker IKKE fælles ledelsen med skolen. Vi vil beholde vores pædagogiske leder i børnehaven hvor vi har brug for en pædagogisk leder.

Michelle Kornum (Nibe, 2022-09-08)

#109

Der spilles hazard med både børns vilkår og trivsel. Distance ledelse har aldrig gavnet udførselen samt udviklingen af kerneydelsen.
Jeg kunne godt tænke den reelle besparelse. Er det ikke bare symbol politik ?

Søren Rødkjær (Nibe, 2022-09-08)

#115

Fordi min datter har det godt som tingene er

Lilla Prause (Nibe, 2022-09-09)

#116

Jeg støtter mit barnebarn og hans forældre som bor i Farstrup

Iben Jensen (9560, 2022-09-09)

#129

Jeg er bekymret for byen, da jeg både har børn og børnebørn i byen. Og alle ved hvor vigtig det er at have en velfungerende skole og børnehave i Farstrup. Jeg synes dette er en farlig udvikling for byen.

Michael Larsen (Løgstør, 2022-09-10)

#130

Har været ude i samme situation vedrørende Hornum børnehave hvor jeg sad i bestyrelse.
Det ende heldigvis med en pædagogisk leder.

Lasse Nonboe (Aars, 2022-09-10)

#134

Vi skal bibeholde de bedste forhold i landbyerne så de ikke før ud, det må dem på 4. sal i byerne til at forstå!

Ulrik Hansen (Bislev, 2022-09-11)

#136

Jeg skriver under fordi jeg ønsker den bedste trivsel for vores børn, hvilket ikke sikres, hvis ideen om fælles ledelse træder i kraft.

Maiken Jensen (Farstrup , 2022-09-11)

#151

At denne ordning skaber utryghed omkring kvaliteten af mine børnebørns fremtid i børnehave og skole i Farstrup

Jørgen kjær Jørgensen (Lundby, 9240 Nibe, 2022-09-12)

#152

Jeg ser en stor risiko for at det går ud over vores børnebørns trivsel i børnehave og skole i Farstrup i fremtiden . En fælles ledelse kan jo ikke være 100% nærværende nogen af stederne hvis der opstår situationer der kræver opmærksomhed. Dette er endnu et økonomisk overgreb mod kommunens yderområder!!!

Inge Marie Heinze (Lundby, 9240 Nibe , 2022-09-12)

#155

Har tidligere boet i Farstrup og synes ikke st ledelsen i hhv Farstrup og Sønderholm børnehave skal slåes sammen

Trine Jespersen Kamble (Aalborg SØ, 2022-09-12)

#156

Jeg ønsker at bakke op om forældrebestyrelsen arbejde mod en etablering af landsbyordning i Farstrup.

Christina Welling (Nibe, 2022-09-13)

#157

Jeg underskriver fordi jeg er imod fælles ledelse af Børnehaven Møllehuset og Farstrup Skole.

Susanne Rokkedahl (9240, 2022-09-13)

#164

Børnehaven har den bedste leder og det bedste personale - så hvorfor lave om på noget der er vel fungerende?

Lise Oppelstrup (Farstrup, 2022-09-14)

#165

Jeg mener det vil være uetisk med en fælles ledelse. Det vil ikke være til gavn for vores børn. Min vurdering vil være at mange forældre vil vælge anden børnehave af denne grund.

Sidse Hald Cassøe (Nibe, 2022-09-14)

#166

Jeg vil ikke mene man bør risikere at miste nogle under udviklingen gennem deres barndom da det er fondamentet for hvem de bliver i fremtiden.

Frederik Hansen (Pandrup, 2022-09-15)

#182

Jeg er enig med skokebestyrelsen om at én leder til to skoler ikke er en optimal løsning hvis den daglige drift og ledelse skal fungere optimalt og varetag begge skolers behov lige højt.

Birgitte Riisborg Rasmussen (Farstrup, 2022-09-20)

#187

Jeg ønsker ikke landsbyordning, da jeg mener det er en forringelse af vores dagtilbud. Nærværende ledelse betyder rigtig meget for personalet og forældre.

Iben Fristrup (Gudumholm, 2022-09-20)

#197

Vore børn fortjener det allerbedste, de er vor fremtid.

Annie Nielsen (Brovst , 2022-09-21)