Ravnkilde siger NEJ TAK til evt lukning af vores skole og dagstilbud

Kommentarer

#3

Det har nogle kæmpe fordele at have en skole både for byen, men også for de børn der bor i kommunen. Det er og kan i endnu højere grad blive et sted hvor børn der måske ikke trives på en kæmpe skole med 28 elever i hver klasse, søger til.
Her bør man tænke på børnene.

Det virker pt til, at alt i denne kommune handler om Støvring og det vil dette kun sætte en stor fed streg under. Støvring er en populær by, men det nytter ikke noget at udstykke grunde og bygge og bygge, når ikke infrastrukturen osv. er med. Støvring når også sin grænse på et tidspunkt i forhold til størrelse og alle de børn der pt går i skole og børnehave skal også flytte hjemmefra og starte deres egen familie på et tidspunkt. Men til den tid er forældrene jo ikke gamle nok til at rykke i ældreboliger osv. og så kommer der med stor sandsynlighed til at mangle en meget stor portion huse mm.
Men hvor skal folk flytte hen, hvis landsbyerne er dræbte i en konstant higen efter at gøre Støvring til en mastodont? Jeg ved godt at Støvring er det man ser som guldkalven i denne kommune, men den kan ikke bære hele kommunen alene, men det bliver den nødt til sidst, hvis alt andet dør.
Det bliver tæt på umuligt at starte en skole igen hvis den først er lukket ned i et område som her, men du kan altid bygge en ny vej. Var det måske en ide at udskyde den nye vej i Støvring til pengene er til det så vi kan få alle byerne med? - Også selvom der ikke står Støvring på byskiltet.

Christian Rask (Ravnkilde, 2022-09-02)

#11

Som tilflytter til Ravnkilde pr. Marts 2020 var netop landsbyens muligheder med børnehave, skole og nærmiljø en vigtig faktor. Vi har en stærk bekymring for at byen vil blive affolket og/eller vi ikke vil kunne komme herfra (ift evt hussalg da byen ikke vil være attraktiv for fremtidige huskøbere) såfremt byens faciliteter lukker ned. Derfor er en sikring af byens børneinstitutioner særdeles vigtig for os. Vi ser institutionerne som vigtige faktorer for byens trivsel og kan se på trivselsmålinger fra skolen, at den fungerer rigtig godt for de elever som er tilknyttet skolen

Vibeke Brams (Nørager, 2022-09-02)

#14

Ravnkilde skole har et fantastisk sammenhold og har en stor værdi for byen.

Tina Bundgaard (Nørager, 2022-09-02)

#17

Vi har to børn, henholdsvis en i børnehave og en i dagpleje (begge i Ravnkilde), som på sigt skal gå i skole. Ravnkilde er en skole hvor de børn som føler sig utrygge i store forsamlinger har mulighed for at få en hverdag der er tilpasset præcis til dem med ikke for mange børn og støj. Det fungere endvidere så godt med børnehave/skole samarbejde.

Camilla Skov Madsen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#18

Vi vil beholde vores skole

Kim kirch Rasmussen (Ravnkilde , 2022-09-02)

#19

Jeg ønsker at bevare skole og dagtilbud i byen og ser det som essentielt for overlevelsen af vores lille landsby!

Michala Danzi Baisgaard (Ravnkilde, 2022-09-02)

#21

Ficek Katarzyna

Katarzyna Ficek (Ravnkilde , 2022-09-02)

#24

Vi som børnefamilie med 4 børn elsker den skole! Tryg og stabil hverdag for vores børn hvor alle kender hinanden!

Nanna sund Christoffersen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#25

Uden skolen dør byen… vi har brug for flere i landsbyerne og ikke de større byer…

Christina Jensen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#28

Det vil være så stort et tab for byen. Det vil få konsekvenser for det generelle byliv, foreninger, købmand mm.

Maiken Høegh Pedersen (Hobro, 2022-09-02)

#30

Vi har brug for vores skole

Dion Rolin (Ravnkilde, 2022-09-02)

#31

Jeg har en søn som elsker at gå i Ravnkilde børnehave og glæder sig til at skulle gå i skole i Ravnkilde. Han trives og er så glad for det tilbud som leveres i dag.

Morten Jensen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#34

Det vil gøre Ravnkilde til en spøgselsby og udsulte købmanden på sigt

Louise Linnemann (Rørbæk, 2022-09-02)

#37

Jeg skriver uder pga af jeg har børn i skole og dag institution. Og fordi skolen betyder meget for Ravnkilds fremtid.

Morten Madsen (RAVNKILDE, 2022-09-02)

#38

Fordi det er vigtigt med skole i ravnkilde. og fordi jeg har to børn der er rigtig glad for skolen og bange for at jeg har en datter der ikke vil trives på en stor skole.

Holmgaard Tina (Nørager , 2022-09-02)

#39

Jeg skriver under, fordi det er en vigtig del af byen.
Og trods svigtende børn de sidste år, er der mange på vej de næste mange år

Gitte astrup Pedersen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#40

Jeg skriver under fordi min søn går på skolen og den er vigtig for os og vores børn og hele sammenholdet i byen

Jeanette Pedersen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#44

Ravnkilde by skal bevares, både med skole, sfo osv

Nicklas Justesen (Ravnkilde , 2022-09-02)

#47

Jeg skriver under fordi, jeg selv har gået på Ravnkilde skole i en årgang hvor vi kun var 9 da vi afsluttede 6. Klasse i 2008. Den tryghed og det sammenhold det giver ikke blot årgangen, men hele byen at have en lokal skole kan og må ikke undervurderes. Jeg bor desværre ikke i Ravnkilde lige nu, men uden en skole vil byen blive meget utiltrækkende for børnefamilier at flytte til, og derved vil byen langsomt dø.

Mille Hedin (Skovby, 2022-09-02)

#49

Ravnkilde skole er en god skole

Lukas Romanius (Ravnkilde , 2022-09-02)

#52

jeg støtter op om en bevarelse at skole, sfo og børnehave i Ravnkilde. Da det er en væsentlig del af at bevare en aktiv by og en by i udvikling.

Morten Pedersen (Skårup, 2022-09-02)

#60

Det er meget velfungerende skole.

Sussi Bech (Ladelund, 2022-09-02)

#62

Ravnkilde skole var for år til velfungerende og med mange elever. Så startede kommunen at true med at lukke skolen. Elever begyndte at flytte og andre blev ikke meldt ind.

Jan Degn (Ravnkilde, 2022-09-02)

#63

Min familie og jeg bor i Ravnkilde, vi er tilflyttere til byen uden tilhørsforhold, en af de bedste beslutninger vi nogen sinde har taget. Ravnkilde er en dejlig by at bo i, der plads til alle, min bedere halvdel og jeg har tidligere været en del af kampagnen om at flytte til Rebild Kommune , vi må sørge for at holde liv i Ravnkilde og ikke kun Støvring især nu hvor vi er en by i vekst og den vil stoppe hvis skole/børnehave forsvinder, det vil have en domino effekt på byen hvor det hele vil gå i stå eller lukke
- og ikke mindst har vi en søn der går i børnehaven og stortrives trods meget turbulens på hjemmefronten grundet sygdom. Dette har børnehavens ansatte en rigtig stor betydning for, her bliver alle set. Samføringen af skole og børnehaven har gjort godt for børn de store passer på de små og de lærer meget af hinanden. de små bliver bekendt med skolen og det gør overgang til skole meget bedere
Børnene i skole og børnehave vil blive trukket ud af deres trykke rammer og flyttet over til noget større og ukendt (især for børnehavebørnene) det ville betyde at der vil blive pillet ved børnenes relationsdannelse der er så vigtig i de tidlige år. ikke kun med dem i børnehaven men resten af børnene i byen der vil blive spredt rundt i omegnen

Mia Bisgaard (Ravnkilde, 2022-09-02)

#67

Fordi jeg siger NEJ TAK til lukning af Ravnkilde Skole og dagtilbuf.

Heidi Susanne Lund (9610 Nørager, 2022-09-02)

#68

Jeg ønsker at bevare Ravnkilde Skole

Helene Degn Kristensen (Hybenvej 1, Ravnkilde , 2022-09-02)

#72

At lukke skolen og/eller pasningsmuligheder i skolen vil være en sikker begyndelsen på byens afvikling, i stedet for dens fortsat udvikling.

Andrea Jensen (Ravnkilde , 2022-09-02)

#78

Jeg ønsker at bevare livet her i Ravnkilde. Uden skolen går udviklingen i stå !

Britt Ina Heindorf Olsen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#88

Skolen holder sammen på byen og bidrager mod affolkning.

Peter Kongensgaard (Ravnkilde , 2022-09-02)

#89

fordi det en betydelig del af vores lokal samfund

Tommy Degn (9610, 2022-09-02)

#94

Jeg ønsker at bevare vores dejlige skole og børnehave!

Lisa Norman Andersen (Ravnkilde, 2022-09-02)

#105

Jeg synes det er vigtigt at bevare skolen i byen, da den er en vigtig brik i netværket og sammenholdet både for børnene, men også for de voksne, der på den ene eller anden måde har tilknytning hertil...
En lukning af skolen vil ikke bare have betydning for skoleeleverne, men også børnehaven og dagplejerne, som er knyttet sammen med skolen...
Der ligger et kæmpe samarbejde de forskellige institutioner imellem, der er med til at hjælpe vores børn ud i verden. Det kan man ikke bare lukke ned...

Vinnie Jensen (Ravnkilde , 2022-09-03)

#107

Det er vigtigt at man understøtter de små lokalsamfund, og en skole er både et samlingspunkt og vigtig for at en lille by ikke bliver affolket.

Jeg er sikker på at man kan finde de penge man skal spare et andet sted.

Michael Nielsen (Sørvad, 2022-09-03)

#123

Det er bare så dumt at lukke den slags, så vigtigt for et lokalsamfund.
Det gælder børnenes trivsel!!

Gitte Juel Jensen (Aalborg, 2022-09-04)

#128

Skolen og børnehaven er en vigtig livsnerve for byen, sammen med købmanden. Den skaber grobund for bosætning og signalerer en by i udvikling i stedet for en by under afvikling. Vi har noget helt unikt her i Ravnkilde som er værd at kæmpe for og bevare.

Hanne Bervig Degn (Ravnkilde, 2022-09-04)

#132

Vores barnebarn og andres børn har behov for en tryg værdag i lokalsamfundet

Rolf Milson (9352, 2022-09-04)

#133

Mit barnebarn bor i Ravnkilde og trives med at gå i en lokal børnehave/ skole. Børnenes trivsel må have første prioritet.

Helle Høj Milson (9352 Dybvad, 2022-09-04)

#136

Fordi Ravnkilde by har brug for en skole og børnehave.
Det gir liv i byen både til købmanden og fritids aktiviteterne i byen , og i Ravnkilde er der godt sammenhold.

Britta Degn (9610 Nørager, 2022-09-04)

#138

Jeg syntes der er demokratisk underskud i denne beslutning og det kommunale system har spillet falit over for dets borgere.

Torben Thorstien Jensen (Hadsund , 2022-09-04)

#139

Jeg kender ikke Driftomkostningerne ved at lukke Ravnkilde Skole og derved kan jeg ikke se hvad i sparre.

Bente Hansen (Aalborg , 2022-09-04)

#141

Vi har brug for en skole i byen, for at sikre fortsat udvikling

Lisa Sørensen (Ravnkilde, 2022-09-04)

#152

Det er vigtigt at vi bevarer de små samfund rundt i kommunen, istedet for at centrere alt omkring Støvring. At lukke de små samfund kommer til at ramme hårdt i sidste ende og gør hele kommunen mindre attraktiv at bosætte sig i.

Camilla Trads trads (Haverslev, 2022-09-05)

#161

byens unge borgere får da brug for skolen Børnehane/SFO... til deres børn så hvis den forsvinder Helt er der jo ikke så meget grundlag for at bosætte sig her for Tilflyttere !!! huspriser og købs interasse vil nok også falde !

jesper mikkelsen (ravnkilde, 2022-09-06)

#162

At mine børn ikke skal flyttes fra et sted de trives både psysisk, fysisk og socialt !

Lea Baisgaard (Nørager , 2022-09-06)

#163

Det er godt for børn i byen at kunne komme i skole. Der er f.eks børn som godt kan lide at gå på skolen, det er synd for dem, hvis de skal flytte.

Julian Degn (Ranvkilde, 2022-09-06)

#166

jeg plejede at gå på skolen, og det er vigtigt for mig at lokalområdet beholder de små skoler og dermed de tilflyttere med børn som er med til at holde liv i lokalsamfundet.

Freja Putzer (Herning, 2022-09-06)

#167

Jeg har barn der går i skolen.
Skolen er en vigtig del af byen.
Skal vi lave udkant Danmark mere markant?

Heinz Gyldenløve (Fyrkilde, 2022-09-06)

#168

Byen, nærområdet og samfundet er yderst velfungerende og i positiv udvikling. At fastholde skolen og fortsætte med at fokusere på dennes faglige niveau vil uden tvivl være med til at støtte udviklingen, og sørge for at byen kan bidrage positivt til kommunens vækst over det næste årti.

Jeg har selv tilbragt 8 år som elev på Ravnkilde skole (foruden børnehaven) og har den at takke for at være en solid grundsten på min dannelsesrejse. Som mange andre unge mennesker har jeg siden valgt at rejse ud for at videreuddanne mig. Ravnkilde har en fantastisk lokation, med attraktive muligheder for at købe eller bygge i fremtiden, men det vil være svært at vende hjem uden et lokalt dag- og skoletilbud.

Jeg håber, I vil kigge på andre linjer efter budgetoptimeringer.

Johan Kragbæk (Dubai, 2022-09-06)

#169

Det lokale dør i de små samfund og der bliver for lang transport til de store “super skoler”

Mike Andersen (Fyrkilde, 2022-09-06)

#174

Skolen er vigtig for byen og for en fremtid med børnefamilier som ønsker at bosætte sig i Ravnkilde

Lene Jørgensen (Ravnkilde , 2022-09-08)

#175

Vi har haft vores 3 piger til at gå på skolen og skolen har især været meget vigtig i forhold til vores yngste som havde mentale udfordringer. Hun gik i nærmiljøet til og med 4 klasse. Og fortsatte på Nørager skoles special klasse.
Vigtigt med de tætte relationer i nærmiljøet.
Skolen er så vigtig for os alle her i Ravnkilde.

Susanne Prip Mogensen (Ravnkilde , 2022-09-08)

#177

Jeg skriver under fordi man desværre i Danmark er ved at ødelægge de små nære bysamfund hvor alle kender hinanden og drager omsorg for hinanden. Mit eget kriterie for at bosætte mig da jeg var ung, var at der fandtes en skole og en købmand i byen.

Per Poulsen (Haverslev, 2022-09-09)

#178

Skolen har stor værdi for byens børn og unge. Skolen bruges også til byens sportsforeninger IK Sylvia, til bl.a. badminton, som også må lukke/flytte i så fald.

Lars Enghave (Nørager, Ravnilde, 2022-09-09)

#180

Det er vigtigt at fastholde, skolerne i de små byer.

Sanne Vestermark (Nørager , 2022-09-09)

#181

Der er et stærkt sammenhold, hvor børnefamilier m.fl. hjælper hinanden i Ravnkilde. Det er SÅ vigtigt, at man fra kommunal side vægter udvikling og ikke afvikling af de mindre lokalsamfund. Hvis skolen forsvinder, er tilflytterfamiliers første prioritet om der er en skole i byen. Er der ikke det, kan valget nemt blive en anden kommune. Børnene fortjener, at man bevarer skolen.
Jeg var elev på den helt nybyggede Ravnkilde skole fra 7. klasse og min lillebror i hele sin skoletid. Senere blev min brors børn elever der og det har de været glade for og med en solid ballast i deres nuværende virke. Det var og er en dejlig skole. Hold fast i sammenholdet, der i mange år har bestået af skole, kirke/præst, købmand og hele Ravnkilde og omegn.

Synnøve Wilson Jensen (født Brøgger) (Fragdrup Hedevej 7, 9500 Hobro , 2022-09-09)

#182

Skolen er en livsnerve i byen, som ikke kun er vigtig for børnefamilierne.

Frans Andersen (Nørager, 2022-09-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...