Nej tak til kystnære havvindmølleparker ved Hirtshals

Kommentarer

#9

Alt for tæt på land og indsejling, og alt for mange møller. Kom igang med kernekraft i stedet.

Henning Jensen (Hirtshals, 2022-08-28)

#10

Lønstrup og klitområderne omkring byen har enestående naturbevaringsmæssig, økonomisk og turistmæssig betydning for Hjørring Kommune. Vindmøller bør ikke opføres kystnært ved sådanne områder

Martin Andersen (Holbæk, 2022-08-28)

#11

Jeg skriver under, fordi jeg er af den mening, at havvindmøllerne kan give Hirtshals Havn problemer på sigt, samt at det giver problemer med det kystnære fiskeri nær Hirtshals. Jer har boet i Hirtshals, og jeg tror, at havvindemøller på dette sted vil gå ud over fiskerierhvervet på Hirtshals Havn, når de placeres så tæt på indsejlingen til havnen, samt hvor de små fiskeriskibe fisker. Og jeg går ind for grøn el, og hverken regeringen eller Folketinget kan klare det alene, befolkningen skal også være med. Men vi bør sørge for at vores grønne el anvendes i Danmark, og kun eksporteres, hvis vi har mere end vi selv kan anvende.

Jette Soelberg (Hjørring, 2022-08-28)

#14

De skal længere ud på havet

Leif Hasselby (Hjørring , 2022-08-28)

#17

Vindmøller høre hjemme langt lang ud på havet i en vindmølle park som ingen kan se

Martin Horsevad (Horne, 2022-08-28)

#18

Det vil ødelægge fiskeri samt turismen i Hirtshals dette hovedeløse hastværk

Morten Kirkedal (Hkørring, 2022-08-28)

#19

Er der snart ikke en voksen tilstede her i Danmark.

Erling Jensen (Hirtshals, 2022-08-28)

#20

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at vindmøllerne i det nuværende forslag kommer til at ligge alt, alt for tæt på kysten. Vi skal have grøn omstilling med omtanke for erhvervsliv, havklimaet, kulturarv og borgerens muligheder for at anvende kysten rekreativt.

Christine Toft (Tornby Strand, 2022-08-28)

#21

Vindmøller bør placeres LANGT LANGT væk fra kysten. Alt andet er utilstedeligt for vores natur.

Anette Eriksen (Hirtshals+, 2022-08-28)

#26

Jeg fisker fra Hirtshals i de nævnte områder

Benny Larsen (Pandrup , 2022-08-28)

#27

jeg er ejer af lejlighed på Fyrklit og dette vil vær lige uden for mit vindue ...væk med dem eller flyt dem 30 km ud

kim harboe (HJØRRING, 2022-08-28)

#31

Naturligvis skal man ikke ødelægge fiskrpladser og den fantastiske kystlinie med den flotteste udsigt, når der findes alternative placeringer.

Michael Andreasen (Hirtshals, 2022-08-28)

#33

Ønsker ikke vindmøller på kyststrækningen i Hirtshals

Annika Jacobsen (Hirtshals+, 2022-08-28)

#34

Fordi vi er lejlighedsejer på Fyrklit, og møllerne vil ødelægge udsigten. Og sætte en stopper for udlejning, da ingen gæster vil glo på dem, når de forventer en spektakulær udsigt. Desuden ved man ikke om støjen kan højes på land. Længere ud på havet med dem

Lene Harboe Jensen (Hjørring , 2022-08-28)

#38

Vi har sommerhus ved Skallerup. Vindmøllerparker af den kaliber og støtrelse bør opstilles længere væk fra kysten og i mere befolket område hvir det giver mere mening

Sofus Kristoffersen (Horsens, 2022-08-28)

#40

Jeg mener ikke at et privat firma skal opstille så mange kæmpe vindmøller. Det ødelægge fiskeriet og naturlivet i havet. Desuden bør det være den danske regering der, i en samlet plan, tjener på vindmøllerne.

Helle Bach (Skallerup, 2022-08-28)

#42

Fordi det er på et af Danmarks bedste stenrev,som er yngleplads for mange fisk og opvægstplads for fiskeyngel

Kim Poulsen (Hirtshals, 2022-08-28)

#44

Jeg fisker og er afhængig af havet omkring vores by

Morten Christiansen (Hirtshals, 2022-08-28)

#47

Vi ikke skal have møller så tæt på land.
Begrebet ‘kystnært’ skal ændres og først starte meget længere ude - hvis det overhovedet skal eksistere.

Ellen Strandmose (9850, 2022-08-28)

#48

Stærk tilhænger af vindmøller til havs, men langt ud og som en stats opgave. Energiforsyning er kritisk infrastruktur og skal ikke løses med sogneråds politik.

Christian Hartmann (Kjul, 2022-08-28)

#49

Alle fremtidige havvindmølleparker skal opføres langt fra kysten.

Maj-Britt Rose Olsen (Hirtshals, Danmark, 2022-08-28)

#53

Det vil ødelægge Tornby strand, sæt dem op hvor det strøm skal bruges, Øresund!!!

Finn Severinsen (9800 Hjørring, 2022-08-28)

#58

det er for tæt på land

Jan Toft (9850, 2022-08-28)

#61

Jeg er fisker og hvis de Møller bliver sat op er mit fiskeri ødelagt da jeg fisker hvor de skal stå håber at det ikke bliver til noget ellers er jeg bange for at fiskeriet ved Hirtshals lukker og slukker 🙈🙈🙈🙈🙈

Erik Kronkvist (Hirtshals, 2022-08-28)

#64

Vores sommerhus, med kystudsigt, ligger syd for Hirtshals! Nej tak til vindmøllepark!

Tanja Sand (2100, 2022-08-28)

#65

Vindmøller er noget fusk så længe de ikke må producere og lave billig strøm til forbrugerne så skrot de møller

Kurt Nielsen (Hirtshals/ Bindslev, 2022-08-28)

#66

Fordi vindmøller skal langt væk fra kysten og det er en statslig opgave, så det bliver koordineret.
Vi har i årevis beskytte vores kyster med fredning og restriktioner for at undgå at de bliver plastret til med hoteller, sommerhuse, forlystelser og andet. Vi må også beskytte det kystnære miljø - vores kulturarv - så møllerne skal langt ud på havet

Jens Peter Toft (Tornby Strand, 2022-08-28)

#69

Da jeg ikke mener at vi i Nordjylland eller Thy skal have flere møller såvel på land som kystnært. Dette vindmølle vanvid skal stoppes.

Søren Vinther Toft (Hjallerup, 2022-08-28)

#74

Dette er ikke i gennem tænkt!

Helle Meyer Christensen (Viborg, 2022-08-28)

#75

Hjernedødt at placere i et af de bedste fiskeområder i Skagerak...

Mikael Borup (Hirtshals, 2022-08-28)

#76

Synes de burde stå lengre ut fra kysten.

Pernille Rokne (Haslum, Norge, 2022-08-28)

#77

Møllerne kan placeres længere ude.

Torben Stæhr (Hirtshals , 2022-08-28)

#80

Jeg ønsker at beskytte kystens og havets herlighedsværdi.
Ustabile vindmøller der kræver sort backup, er en blindgyde. Atomkraft er vejen frem :-)

Lars Viggers (Brønderslev, 2022-08-28)

#81

Har ikke lyst til kystnære vindmøller , da jeg tænker det går ud over vores kystfiskere og de er trængt nok i forvejen . Kan vel også gå ud over vores dejlige strande . Derfor mit nej

Lone Kjær (Uggerby, 2022-08-28)

#82

Det ødelægger kysten. Ja tak til havvindmøller, nej tak til kystvindmøller

Birgitte Poulsen (Hirtshals, 2022-08-28)

#83

Jeg ved hvad jeg taler om, Sætter til dagligt Offshore Møller op. Nogle med en højde på op til 230 Meter. De skal "LANGT LÆNGERE TIL HAV'S"

Lars Borup (Hirtshals, 2022-08-28)

#85

Jeg er født og opvokset i Hirtshals....har altid nydt udsigten og solnedgangen fra forskelige steder.....brugt adskillige timer på vandet og dyrket min hobby....hvorfor skal det ødelægges af sådan en gang vind teknologi.....sæt dem ud på havet hvor de ikke generer nogen. Så vi alle....inklusive turisterne kan nyde det fantastiske naturlige maleri....uden vindmøller.

Per Christiansen (Sindal, 2022-08-28)

#90

Jeg kan ikke se meningen i det skal berøre så mange sommerhus på så lang en strækning, når man kan samle dem på et sted

Torben Larsen (9870, 2022-08-28)

#92

Jeg skriver under, da jeg er meget imod flere store vindmøller i og omkring Hirtshals

Ditte Poulsen (Hirtshals , 2022-08-28)

#96

Hirtshals er min fødeby og det skære i mit hjerte at de vil ødelægge byen dynamik sådan.

Kathrine Pedersen (Aalborg , 2022-08-28)

#100

Vi har i dag i forvejen for mange vindmøller i elnettet - se de galopperende energipriser - så der skal ikke opsættes nye. Ligefrem at sætte flere møller tæt på vore smukke kyster er samtidigt et voldsomt indgreb for såvel mennesker som fugle og naturen generelt vil være ødelæggende for:
- Det allerede overbelastede elnet
- Økonomi for alt andet end elselskabet, der bygger og driver parken
- Naturværdier i området

Thomas Schoubye Poulsen (Frederiksberg , 2022-08-28)

#101

Vi har ikke behov for endnu mere af ustabil strømforsyning.

Sune Eggen (0661, 2022-08-28)

#104

Vi skal værne om vores smukke kystlinje, samt vores kystnære fiskeri. Vindmøllernes placering er i områder de må joller fisker i.

Tanja Nielsen (Hirtshals, 2022-08-28)

#107

Fordi at der fisker jeg i det område

Erik Kusk Larsen (Hals, 2022-08-28)

#113

Jeg skriver under fordi kystnære vindmøller vil ødelægge det smukke natur-udsyn fra de højtliggende klitlandskaber i området.

Bjarne Roger Nielsen (Jyllinge , 2022-08-28)

#114

Fordi møller ikke høre til i det område..

Henrik Schmidt (Ørnhøj , 2022-08-28)

#117

Jeg er imod de kystnære møller, men hvis de rykkes som f.eks. nede ved Henne strand hvor møllerne står ca. 15-18km ude. Der er de faktisk ret smukke på den afstand og med de røde lys om aftenen/natten.

Morten Skydsgaard (Sorring, 2022-08-28)

#120

Gerne vindmøller, men ikke kystnære.

Jan Riisager (Hirtshals , 2022-08-28)

#123

Ikke flere vindmøller. Lad os få atomkraft

Jens Thomsen (Løkken , 2022-08-28)

#125

De ødelægger vores natur, fiskeri, udsigt og ro, kun for penge.

Brian Lindgren Andersen (Holstebro, 2022-08-29)

#129

Verdens smukkeste udsigt skal ikke ødelægges. Det må være muligt at placere møllerne så de ikke kan ses fra land.

Sanne Dahl (Hirtshals , 2022-08-29)

#133

Det vil ødelægge naturen og fiskerev der har været der i tusinde år. Der er så mange vindmøller der ikke kører når der blæser alligevel.

Morten Pedersen (Brønderslev+, 2022-08-29)

#134

de bør udskiftes med et lille a-kraft værk. Mølle firmaer burde tvinges til at genanvende deres udslidte møller i stedet for at grave dem ned

Søren Halle (Hirtshals , 2022-08-29)

#138

Det er da det mest ondsvage , jeg nogensinde har hørt.
De kontor folk der står bag dette. De burde lige gå turen langs kysten . Eller prøve en dykkerdragt for og se hvad der faktisk er under hav overfladen i lige netop det område.
Nej tak , vores kyst er for god til og blive ødelagt .

Kasper Olsen (Hirtshals, 2022-08-29)

#139

Vi behöver kernekraft

Jan Petersen (Hirtshals , 2022-08-29)

#144

Jeg tror det vil ødelægge turismen

Per Lodberg (Hjørring+, 2022-08-29)

#148

Jeg skriver under fordi, det ikke er grønt og de skal ikke stå så tæt ved kysten, samt så skal vi dansker ikke betale for noget der ikke kommer os tilgode, og til sidst så sidste jeg tjekket så har vi ingen gang en lednings netværk der kan bære disse mølle, Jo hvis de bliver koblet på i Herning. Så hele dette projekt er total til grin.

Morten Lauritsen (Hirtshals, 2022-08-29)

#149

Jeg skriver under for at bevare naturen og stilheden. Hvorfor har kommunen ikke nedlagt veto for denne forundersøgelse? Hvorfor har de ikke tænkt på borgere og turister? Vindmøller skal langt ud på havet og være styret af det offentlige.

Philip Parker (Vejle, 2022-08-29)

#150

Jeg ønsker at bevare den smukke natur der vil blive spoleret af gigantiske (og sikkert støjende) vindmøller tæt på land. HAVvindmøller skal ikke opstilles tæt på land, men langt ude på HAVET!

Anne Parker (Vejle, 2022-08-29)

#153

Dem skal de længere ud på VANDET med !
Møllerne vil skræmme kystlinien for meget.

Lisbeth Henriksen (Hirtshals , 2022-08-29)

#154

Det er ikke i orden at vi nu skal fratages vores uspolerede solnedgang

Erik Henriksen (Hirtshals, 2022-08-29)

#156

Jeg er imod at det er i vigtig kyst fiskeri område

Bent Gadegaard (Nørhalne, 2022-08-29)

#157

De ødelægger kyst fiskeriet og ødelægger vores speciale natur som turisterne kommer for at opleve samt de bortskaffelse ikke på en melijø rigtig måde

Martin Pedersen (Hirtshals , 2022-08-29)

#158

Jeg ønsker ikke at vi sksl have ødelagt udsigten ud over havet ved at skulle se på X antal vindmøller. Så smuk en natur må ikke ødelægges

Jytte Backmann (Nørlev, 2022-08-29)

#159

Fordi jeg synes møllerne kommer alt for tæt på vores dejlig natur og kystlinje.
Vi skal den grønne omstilling, men møllerne må ud på 10-15 km hvor de hører til.

Gregers Christesnen (Hjørring, 2022-08-29)

#161

Jeg har sommerhus lige ved kysten og ikke ønsker vindmøller der

Hanne Søndergaard (9760, 2022-08-29)

#162

Fordi hvorfor ødelægge de smukke kyster

Maiken Hansen (København, 2022-08-29)

#167

Er selvstændig fisker på et fartøj lige under 10 meter.
Fisker i perioder fra Hirtshals i de berørte områder, hvor der måske skal opstilles møller.

Bo Balle-Svendsen (Hvide Sande, 2022-08-29)

#168

Jeg mener at der må være mere øde strækninger hvor vindmøllerne kan stå. Og fordi dem som står på havnen i forvejen rigtigt ofte står stille, selvom der er masser af vind.

Jette Madsen (Hirtshals, 2022-08-29)

#170

Jeg ønsker IKKE kystnære havvindmøllerparker rundt omkring Hirtshals

Lone Soelberg (9850 Hirtshals , 2022-08-29)

#174

Vindmøller og grøn energi er godt - men det skal ikke ødelægge oplevelsen af vores unikke natur. De skal længere ud på havet. Også selvom det koster mere. European Energy har også et ansvar for dette - at vindmøllernes gigantiske størrelse ikke bliver indgribende i vores fantastiske kyst.

Frederik Nielsen (Tornby, 2022-08-29)

#177

Jeg er bekymret for turismen. Regering har gang i mange initiativer til off-shore vind langt fra kysterne. Det er tilstrækkeligt.

Kasper Kratmann (Horsens, 2022-08-29)

#182

Vi bor her helt ude på kanten. Vores helt unikke naturområde er det vi har ~ det er vores dna.
Kæmpestore vindmølleparker høre ikke til her. Men hvis de absolut skal være her så er det for tæt på, de skal længere ud.

Kristensen Joan (Hirtshals , 2022-08-29)

#188

Bestemt nej tak. Og***** den fake grønne farve, håber, danskerne er klar over, hvor fake energikrisen er. og klimakrisen. og krig. og alt bullshit fra de korrupte medier og kriminel regering der er i lommen på terrororganisationer som WEF, WHO, NATO osv. Husk at afvise de fake elregninger + gasregninger i netbanken.

ILONA RAGAUSKIENE (Skamby, 2022-08-29)

#193

Mange vindmøller betales til at stå stille.. hvorfor bygge flere hvis kapaciteten ikke udnyttes?

Niels Peter Carstens (Lønstrup, 2022-08-30)

#195

Vi skal værne om vores smukke natur. Ikke ødelægge denne unikke kyst og horisont med vindmøller.

Mette Marie Harbo Arleth (Hirtshals Tornby , 2022-08-30)

#199

Kystnære vindmøller generelt er noget rigtig skidt.

Lars Djernaes (Tureby, 2022-08-30)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...