Nej tak til mindre plads til 1000+ skolebørn på Virum skole

Kommentarer

#609

Fordi der allerede er alt for lidt plads til børnene, der allerede går på skolen.

Sine Juul-Olsen (Virum, 2022-09-06)

#617

Jeg skriver under, fordi Virum skole kan ikke presses mere på de fysiske rammer, uden det går ud over børnene.

Birgitte Ølgod (Virum, 2022-09-07)

#624

Begge mine børn går på Virum skole. Der er så sparsomt med plads på skolen i forvejen, til alle de mange børn der går der. Det er under al kritik, hvis forholdene skal forværres yderligere. OG skolevejen vil blive endnu mere trafikeret og usikker for de små skolebørn. Det er BARE IKKE I ORDEN!!!

Rikke Bruun (Virum, 2022-09-07)

#630

Det øger den dårlige trivsel med endnu mindre udeareal for vores børn på Virum skole. Der må findes andet sted til nye institutioner.

Lotte Hartmann (Virum, 2022-09-07)

#633

Det vil være synd og skam at indskrænke pladsen for de nuværende børn (og voksne) på Virum Skole. Og trafikken, Herre Jemini ...

Hans Ravnkjær Larsen (Virum, 2022-09-08)

#636

Det er i forvejen meget kaotisk på arealerne omkring Virum skole, og jeg kan bestemt ikke se, at det vil være muligt at “proppe” flere børn ind på dette areal. Vores 2 børn har gået på skolen sidst i firserne og i halvfemserne, og vores barnebarn går der nu, og jeg må sige, at der er sket drastiske ændringer rent pladsmæssigt, og ikke til den positive side. Så drop de vanvittige ideer med at “stoppe” flere børn ind på Virum Skole. I kan ganske enkelt ikke være bekendt, at vores børn bare skal opbevares🫤😧

Lene Hougaard (2830 Virum, 2022-09-08)

#642

Der mangler i forvejen udearealer til børnene.

Lise Nielsen (Virum, 2022-09-08)

#645

Mit barns trivsel på skolen bliver berørt.

Sune Andersen (Virum, 2022-09-08)

#647

Fordi der er helt urimelige udeforhold allerede på Virum skole

Anja Scheibel (Virum , 2022-09-08)

#650

Fordi kommunen er ved at foretage et helt forkert prioritering, der strider mod alle kommunens egne hensigter og politiker.

Jacob Nisgaard Larsen (Virum, 2022-09-08)

#664

Der allerede er for mange børn på for lidt plads på Virum skole. Alle udearealer er i brug. Det er fuldstændig uforståeligt, at man overhovedet kan tænke på at inddrage areal fra skolen til en børnehave!

Kathrine Lederballe Grøn (Virum, 2022-09-10)

#668

Vores skolebørn skal have plads til sport og idræt. Det er vigtigt ift at give dem de bedst mulige opvækst betingelser.

Mette Qvist Jensen (Virum, 2022-09-11)

#686

Mine børn skal bevare den beskedne plads de har til bevægelse og frisk luft i skolen. Det er vigtigt for trivsel og sundhed og gode vaner.
Og de skal kunne gå trafikalt sikkert i skole.

Nina Brændgaard (Virum, 2022-09-13)

#687

jeg er i mod en kraftig forværring af de allerede på nuværende tidspunkt farlige trafikale forhold for børnene, som kun vil blive værre med yderligere institutioner. Virum skoles udearealer har i forvejen, og helt tilbage til,70'erne og 80'erne, været presset. Og nu vil man indsnævre dem yderligere.

Martin Løvenkjær-Pearson (Virum, 2022-09-13)

#689

1. Lyngby kommune er blevet ret populær for dårligt børnepasningsmiljø for nylig. Nu er det tur til at begrænse elevernes udendørsmuligheder. Er det måden at gøre vores kommune populær på?
2. Politik ødelægger sit ry ved kun at skabe kortsigtede planer. Hvad skal der ske, når børnehavebørn har brug for flere skolepladser? At bygge en ny skole eller begrænse elevernes udetid?

Su Henriksen (virum, 2022-09-13)

#698

Uigennemtænkt forslag det ikke tænker langsigtet Ellet på børnenes trivsel

Thomas Gudman (Virum, 2022-09-13)

#699

Det er en super dårlig ide

Esben Købke (Virum, 2022-09-13)

#703

Skole had over 1100 elever, det ikke er femtid sikre løsning og prop så mange børn så tæt på. Der er masser plads o Virum, fx frederiksdal.

Lili Andersen (Virum , 2022-09-13)

#704

Jeg synes ikke der er plads til en ny institution ved Virum skole

Niels Elmo Jensen (Virum, 2022-09-14)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...