Nej tak til mindre plads til 1000+ skolebørn på Virum skole

Kommentarer

#401

2 årsager :
Der er allerede mange børn der deles om udendørsarealerne.
Ekstra trafik, hvis 180 vuggestue/børnehavebørn skal afleveres samtidig med at skolebørnene møder om morgenen, vil/kan give mange farlige situationer

Anne Marie Mohr (Virum, 2022-08-24)

#402

Bevægelse er vigtig for indlæring og arealet til dette er i forvejen meget begrænset i forhold til antal elever

Aage Kousgard (København , 2022-08-24)

#403

Jeg er især bekymret for trafikken omkring skolen, hvor der allerede er et stort problem med trængsel og farlig skolevej for skolebørnene. Virum skole gør allerede meget for at børnene skal kunne fragte sig selv på cykel eller gående, og det er utryghedsskabende at der skal komme øget trafik med hårde trafikanter og stressede morgener. Endvidere er det ugennemtænkt og alt for kortsigtet at bygge så både skolen og den kommende daginstitution får indskrænket plads. Situationen er derfor uholdbar for både børnehavens og skolens brugere.

Christina Brink Dalsgaard (Virum, 2022-08-24)

#409

Det blev sagt

Christian Storch (2500, 2022-08-24)

#438

Jeg skriver under fordi arealerne allerede nu er for små, og at en yderligere forringelse vil gå ud over deres sociale rammer, og mulighed for fastholdelse i klub. I forvejen den skole med færrest kvadratmeter pr elev

Christina Hagerup (Virum, 2022-08-26)

#442

Udearealerne skal ikke yderligere begrænses på Virum Skole!

Jonas Stubkjær (Virum, 2022-08-26)

#445

Jeg bor på Skolebakken og her er i forvejen ret trafikeret morgen og eftermiddag og er ikke interesseret i yderligere trafik prop om morgenen og yderligere larm.

Marianne Funch (Virum, 2022-08-26)

#452

Der skal ikke laves mindre plads til børnene.

Jacob Fredeløkke (Virum, 2022-08-27)

#455

Dette er desværre endnu et eksempel på dårlig forvaltning af kommunen. Alternativerne virker ikke ordentligt afdækket før de besluttet en løsning - som så virker meget uhensigtsmæssig.

Morten Bigum (Virum, 2022-08-27)

#469

Jeg har to børn på Virum Skole. Trafikalt er det en kæmpe udfordring allerede. Det bliver helt kaotisk hvis små børn, der ikke selv kan cykle eller gå til institutionen, skal afleveres og hentes samtidigt med skolebørnene. Virum Skole er desuden en skole med små udendørsarealer sammenlignet med Hummeltoften. En yderligere indskrænkning kan ikke undgå at påvirke børnenes mulighed for at udfolde sig fysisk.

Elisabeth Hjardem Taudorf (Virum, 2022-08-27)

#476

1), 2) & 3) Udendørs pladsmangel +1000 børn
4) trafik problemerne - jeg ser et stort behov for etablering af (flere & smartere) kys og farvelzoner allerede ved et middletidlig institution

Andreas Ritterfeldt (Virum, 2022-08-27)

#485

Jeg synes det ef absurd at give børnene på Virum skole mindre plads og øge det trafik kaos der allerede eksisterer omkring skolen.

Lotte Spang (Virum, 2022-08-28)

#489

Mine piger går på skolen og den er i forvejen meget stor. De har brug for at kunne have plads til aktiviteter på skolens områder.

Tina Tan (Virum , 2022-08-28)

#490

Som forældre på Virum skole er det et stort problem, at skolens mange elever skal presses sammen på et endnu mindre ude-areal, der i forvejen mangler grønne områder.

Bea Winther (Virum, 2022-08-28)

#507

Der er for lidt plads til børnene på udearealerne og kaotiske og farlige trafikforhold allerede. Og hvis man vil have daginstitution her med begrundelse om, at der kommer flere børn i området, så skal Virum skole vel også optage disse flere børn senere på mindre plads. Det er jo som at tisse i bukserne.... tænk nu langsigtet LTK!

Marie-Louise Lunn (Virum, 2022-08-30)

#510

Jeg anerkender kommunens behov for flere institutionspladser, men det planlagte er slet ikke en hensigtsmæssig model. Virum skole er allerede pladsmæssigt udfordret og det giver ikke mening at tage grønne arealer der bruges til frikvarterer og aktiviteter i skoleøjemed. Der må være andre alternativer!

Anne Aarup Fenger (Virum, 2022-08-30)

#521

De er over 1000 elever på Virum skole, og alt for lidt ude plads i forvejen

Louise Kofoed (Virum, 2022-08-31)

#533

Virum Skole er en af landets største og bedste og har stort brug for arealerne. Der må kunne findes plads til en daginstitution andetsteds.

Torben Engbjerg ( Virum, 2022-09-01)

#539

Skolebørnene på Virum skole har brug for mere udendørsarealer.

Christian Niordson (Virum, 2022-09-01)

#542

Har børn på virumskole

Emilie Gregersen (Virum, 2022-09-01)

#543

Boldbanen var klart det bedste møde- og frikvarterssted. Både min dreng (nu færdig med 9.kl) og datter (nu 7.kl) har fået mest fysisk aktivitet på boldbanen fremfor nogen andre steder i løbet af døgnet. At miste boldbanen: Væsentlig mindre glæde og åben og kreativ fysisk leg, væsentlig mindre friluft, færre venskaber på tværs af klasser og trin, væsentlig mindre fysisk aktivitet (nej, man kan ikke bare “gå til fodbold osv”. Har prøvet med begge børn, men meldte sig hurtigt ud igen. Ikke sjovt). Virum skoles primære formål er iflg ledelsen at tillære; sociale kompetencer og sammenhold, og det er boldbanen pladsen og rammerne for. Helt galimatias at afskaffe ovennævnte åbenlyse fordele. Der må være andre mulige steder, og jeg er slet ikke begyndt at påpege de trafikale problemer med endnu flere biler til de samme få p-pladser på den allerede trafikalt udfordrede Parcelvej med en hulens masse mindre og mellemstore børn på cykel ind og ud imellem hinanden. Krydser fingre for besindigheden. Mvh Michael

Michael Christensen (Virum, 2022-09-02)

#554

Mine børn skal starte i Virum skole, og jeg vil gerne sikre det bedste skolemiljø for dem.

Tine Holmer (Virum, 2022-09-02)

#562

Mulighed for udeliv og frisk luft i løbet af skoledagen er vigtig for en optimal indlæring. Dette vil blive markant forringet med en formindskning af Virum skoles arealer.

Karen Lauberg Lauritsen (Virum, 2022-09-03)

#563

Alt for meget trafik i forvejen og for lidt udeplads til alle børnene på skolen. Ingen parkeringsmuligheder ved skolen. Der mangler plads til boldspil bl.a.

Louise Mühlendorph (Virum, 2022-09-03)

#567

Fordi jeg ønsker ikke mere traffik.

Natallia Klüver (Virum, 2022-09-03)

#573

.. det på ingen måde giver mening at inddrage areal på en skole der allerede har overskredet sin kapacitet for længe siden!

Eva Winning (Virum, 2022-09-03)

#574

Nej tak til øget trafik i området, bevar den nødvendige plads til elevernes idrætsundervisning, det kaldes da ikke Det grønne område for ingenting! Plant flere træer og lad skolens område være eller forbedre det. Det er noget slidt!

Vinnie Pihl (Virum, 2022-09-03)

#576

Jeg ønsker ikke, at der skal opføres hverken en midlertidig eller permanent institution ved Virum skole, der inddrager en væsentlig del af skolens allerede meget sparsomme udeareal.

Kim Bloch (Virum, 2022-09-04)

#579

Et godt råd til kommunalpolitikerne, rettidig omhu. I har sovet i timen .

Hans Jørgen Bergqvist (Virum, 2022-09-04)

#581

For at sikre bedre vilkår for skolebørn i virum

Jakob Dock (Virum, 2022-09-04)

#582

Skolen og omgivelserne er på fuld elev kapacitet allerede og det er ikke plads til flere børn på skolens omgivelser.

Mette Mærsk Vest (Virum, 2022-09-04)

#584

Som forælder til børn som har gået på skolen ved jeg at Virum skole i forvejen har alt for lidt udearealer. Byggeplanerne forværre dette.

Katja Hansen (Virum, 2022-09-04)

#588

Fordi beslutningen om at placere en ny daginstitution på arealerne omkring Virum Skole skriger til himlen. I alle aspekter af sagen taler argumenterne imod fornuften i denne plan. Det kommer ingen andre end kommunalbestyrelsens KPI’er tilgode.

Jacob Michelsen (Virum, 2022-09-04)

#594

Alle argumenter fremført af foreningen mod institution på Virum Skole og som fremgår her på opslaget er jeg fuldstændigt enig i.

Ditte Detlevsen (Virum, 2022-09-05)

#597

Skolen skal ikke have mindre plads og der skal ikke mere trafik omkring skolen.

Laungaard Lene (Virum, 2022-09-05)

#599

Der er i forvejen meget trafik på Skolebakken om morgenen. Mængden af bilparkeringer specielt om morgenen vil gøre trafiksikkerheden alt for stor for skoleelever. Et uheld pga øget bil parkering på Skolebakken ud for Virum skoles areal er et for meget.
Derfor Af hensyn til trafiksikkerheden på Skolebakken samt at der i forvejen ikke for meget udenoms arealer til 1000 elever er jeg meget i imod opførelses af ny daginstitution til 135 børn
Inddrag dog noget af landarealet nær Frederiksdalslot. Så bliver alle glade.

Lars Hansen (Virum, 2022-09-05)

#600

Trafiksikkerheden er presset i forvejen og flere biler til en børne institution øger risikoen for de unge cyklister.

Marianne Lassen (Virum, 2022-09-05)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...