Nej tak til mindre plads til 1000+ skolebørn på Virum skole

Kommentarer

#209

Vi er nødt til at finde løsninger der ikke forringer folkeskolen. Folkeskolen er kommunens guld og det kan ikke være en løsning at tage noget af skolens areal.

Hannah Egeberg (Virum, 2022-08-19)

#211

Vi skal have alle børn levende til og fra Virum Skole.! Den desperate plan, som nogle kommunalpolitikere er ved at gennemtrumfe vil gå hårdt ud over alle 1000 skolebørn på Virum skole til fra og under skolegang. Det kan i værste konsekvens medføre at der kommer alvorlige trafikuheld med den mængde biler der skal igennem Skolebakken hver morgen og eftermiddag. Skolevejen til Virum Skole er i forvejen hårdt presset for eleverne. Dette skal ganske enkelt ikke ske!

Susanne Lindahl (Virum, 2022-08-19)

#212

Det er både uansvarligt og uartigt, at børnene skal lide under de voksnes politiske beslutninger. Vi må finde et sted som ‘går ud over’ voksne mennesker, der indirekte er ansvarlig for den politiske linje med (tilsyneladende) manglende overblik, via deres stemmer til kommunevalget.

Michael Piø (Virum, 2022-08-19)

#218

Det bliver for presset med alle de børn samlet på få m2

William Halling (Virum, 2022-08-19)

#220

Jeg har 2 børnebørn, der skal have den bedst mulige læring og plads til udfoldelse

Karin Jessen (København K, 2022-08-19)

#233

Denne plan er helt forrykt når man kender området i praksis. Fin plan på papiret, men helt, helt hen i vejret i praksis.

Hanne varmark (Virum, 2022-08-19)

#240

Har børn på skolen og ved hvor pressede de allerede er på plads!

Rikke Damkjær (Virum, 2022-08-19)

#242

Mine 3 børnebørn bliver berørt, derfor skriver jeg under

Birte Appelqvist (Birkerød, 2022-08-19)

#247

Udendørsarealer skal ikke forringes yderligere. Der er i forvejen for lidt plads

Kim Pedersen (Virum, 2022-08-20)

#248

Skolen står overfor at skulle rumme endnu flere børn de kommende år. Det virker SÅ uigennemtænkt og kortsigtet at tage af skolens areal, som i forvejen ikke er stort ift skolens knap 1100 børn.

Laura Allerup (Virum, 2022-08-20)

#255

Skolebørnene er allerede presset af dårlig indeklima, ringe udearealer (desideret børnehave klatrestativ!!!), boldbane med super ringe dræn. Flere og flere elever på skolen - og så vi I (politikere) endda også skabe stress via byggelarm og presse børnene endnu mere sammen, når de har frikvarter????
Flot!!!

Nina Lenskjold (Virum , 2022-08-20)

#260

Fordi vores børn i følge arbejdsmiljøloven allerede har et klasse lokale som er alt doe lille og hvis der nu heller ikke er nok plads til dem ude bliver det jo helt gak gak.

Lisa Poulsen (Virum, 2022-08-20)

#264

Jeg skriver under fordi Virum Skole er landets største skole og der i forvejen ikke er ret meget udenomsplads til de mange elever, så der skal ikke tages kvadratmeter til en dagsinstitution.

Else Mikkelsen (Virum, 2022-08-20)

#266

Jeg har børn på Virum Skole og de har i forvejen ALT for lidt plads. Og ingen adgang til ekstra arealer som f.eks Hummeltofteskolen og Fuglsanggårdskolen. Jeg er helt utrolig ked af at man fra politisk side ønsker denne forringelse og forarget over at man ikke har tænk institutioner ind i de store byggerier der er foretaget i Virum. (Ved Virum st. Tæt på skoven, v Sorgenfri st. og ved Frilandsmuseet)

Maria Laursen (Virum, 2022-08-20)

#272

Jeg er bekymret for børnenes trivsel.

Mona Frimann Larsen (Virum, 2022-08-20)

#277

.

Joachim Kaarsberg (Frederiksberg , 2022-08-20)

#279

.

Malene Feanck (Virum, 2022-08-20)

#281

Det er fuldstændigt håbløst projekt!

Rikke Larsen (Virum, 2022-08-20)

#288

Mit barnebarn sidder i lille lokale med dokumenteret dårligt indeklima

Karin Kok (Farum, 2022-08-21)

#291

Det giver alt for meget trafik i området til fare for de cyklende skolebørn. Desuden bliver der mindre plads til de mange skolebørn.

Lise Baadsgaard Jepsen (Virum, 2022-08-21)

#297

Det skal selvfølgelig ikke gå ud over vores børn

Maria Kallio (Lyngby, 2022-08-21)

#301

Jeg skriver under, fordi mit barn går i 1. klasse, og jeg er optaget af rimelige forhold og sikker skolevej

Viktoria Njargel (Virum, 2022-08-21)

#305

At det er fuldstændigt forkasteligt at politikerne planlægger dette, grundet at man har sovet i timen i de sidste 10 år. Det burde jo ikke komme som en chok for nogen, at kommunen i den grad fra ældre til børnefamilier og at specielt Virum har været yderst populært..
Virum skole er rigeligt presset på funktionelle udendørsarealer med 1.000 børn.

Henrik Sahlberg (Virum, 2022-08-21)

#307

Der er for lidt plads til skolebørnene i forvejen

Christian Bæk (Virum, 2022-08-21)

#310

Jeg skriver under fordi det vil påvirke mine 2 børns undervisning og trivsel på Virumskole

Jesper Olesen (Virum, 2022-08-21)

#314

Jeg ønsker en god skole med udearealer for mine børn.

Maria Øster (Virum, 2022-08-21)

#319

Fordi jeg har 2 børnebørn gående på skolen Og her syntes jeg kommunen ikke tager hensyn til børnenes hverdag og inder miljø det bør i som kommune gøre bedre

Jan Vedel kok (Farum, 2022-08-22)

#321

Vores børn har ret til et værdigt skoleliv. De er ikke burhøns. Virum skole er allerede hårdt udfordret mht til manglede og faciliteter samt kaotisk morgentrafik.

Sina Fischer (Virum , 2022-08-22)

#325

Virum skole er en nedslidt skole der i den grad trænger til renovering, der er 1000+ børn og nu ønsker man at inddrage en del af den sparsomme plads skolen har til rådighed.

Marianne Gorridsen (Virum, 2022-08-22)

#329

Jeg er morfar til 3 elever på Virum Skole og kommer ofte på skolen. Jeg er bekendt med forholdene og de trafikale forhold.

Henrik Jacobsen (Helsingør , 2022-08-22)

#330

Jeg mener ikke at man skal ramme skolebørn for at bygge institution samme sted, jeg tror det vil være dårligt for alle aldersgrupper af børnene, kommunen må finde/købe sig ud af problemet et andet sted.

Lene Løfgren (Virum, 2022-08-22)

#349

Blandt andet fordi Virum skoles udefaciliteter er rigeligt utilstrækkelige i forvejen, trafikbelastningen vil øges langt ud over hvad området kan bære.

Thomas Klauber (Skolebakken 64, 2022-08-22)

#350

Jeg skriver under, fordi der findes masser af andre muligheder, men der er åbenbart blevet bestilt rapporter med specifikke konklusioner fra konsulenthuse…. Groft.

Ole Hansen (Virum, 2022-08-22)

#356

Der er i forvejen alt for lidt udendørsareal på Virum Skole. Der må kunne findes en anden løsning.

Katrine Lapp (Virum, 2022-08-22)

#357

Der er altid så proppet på Parcelvej&Frederiksdalsvej om morgen. Små børn i cykler blandt alle de biler som kører frem og tilbage... simpelhen for travlt et område hvis der skal komme over 100 børn til.

Vivian Guan (Virum, 2022-08-22)

#358

For meget trafik og ikke ordentligt planlagt institution i et villakvarter der skaber kaos

Jesper Lindahl (Virum, 2022-08-22)

#361

Børnene på Virum skole har i forvejen utroligt dårlige forhold til udendørsaktiviteter. En skandale hvis det skal reduceres yderligere…. + der henstilles til at børnene skal cykle til skole, men en institution med +130 små børn der skal afleveres (i bil) giver en endnu mere usikker skolevej (som i forvejen er til stor diskussion).

Jimmy Holmgaard (Virum, 2022-08-22)

#362

Der er brug for ordentlige forhold til vores børn. Jeg har selv en datter og om et år også en søn på Virum skole.

Casper Bech Aagaard (Virum, 2022-08-22)

#365

Forholdene på skolen er allerede presset til det yderste, der er ikke plads nok i frikvarterer, morgentrafikken er Max belastet allerede.

Merete Thinggaard (Virum, 2022-08-22)

#378

Venligst lad være med at en midlertidig institution på Virum skoles arealer.

Lina Jiang (Virum, 2022-08-23)

#380

Det er fuldstændigt uholdbart at gøre de fysiske rammer på Virum skole dårligere end de er i forvejen.

Pernille TØRNING (VIRUM, 2022-08-23)

#383

At skolen er ekstremt presset på kapacitet, og derfor ikke skal presses mere.

Jeanette Astrup (Lyngby , 2022-08-23)

#389

Fordi Alt i dette skriv gir uendelig god mening

Camilla Kold-Christensen (Virum, 2022-08-23)

#393

Mine børn går på Virum skole

Mette Wassmann (Virum, 2022-08-23)

#395

Skolens areal, ude som inde, er presset til det yderste. Børnene skal kunne bevæge sig, skal mærke årstidernes gang i frikvarterer og SFO-tid - og det gælder både små og store børn.

Vi cykler til Virum Skole. Det er et motto på skolen, og der gøres en dyd ud af det. Med flere børn, og især små børn, som skal fragtes af deres forældre og dermed ofte i bil, vil skolevejen blive påvirket, og børnenes sikkerhed og bevægelighed i trafikken vil blive dårligere.

Bevægelse og luft før, under og efter skole er afgørende for vores børn og deres sundhed.

Berit Arboe Marthedal (Virum, 2022-08-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...