Nej tak til mindre plads til 1000+ skolebørn på Virum skole

Kommentarer

#2

Virum Skole er i forvejen udfordret på både plads og fysiske rammer generelt. Udsigten til at presse børnene yderligere er uholdbart.

Rasmus Beck (Virum, 2022-08-18)

#23

Børn skal have plads til at bevæge sig og ret til sikker skolevej

Carina Velløv (Virum, 2022-08-18)

#24

Jeg er nabo til virumskole, får snart børn i skolealderen og ønsker ikke deres plads skal begrænses.

Annemarie Nielsen (Virum, 2022-08-18)

#29

Jeg har et barn på Virum skole og han har to mindre søskende der også skal gå på Virum skole .

Catharina Bach Harder (Virum, 2022-08-18)

#32

En instittution på dette sted vil forværre trafikforholdene alvorligt for de mange skoleelever til og fra Virum Skole.

Niels Wellendorf (Virum, 2022-08-18)

#36

De kære børn har for lidt plads i forvejen

Jeanine Hope (Virum, 2022-08-18)

#39

Jeg skriver under fordi jeg mener, at det ikke er gode nok vilkår for et nyt dagtilbud at blive placeret her. Samtidig indskrænker det vilkårene for de skolebørn, hvis udeareal bliver taget fra dem.

Lise Thy (Kongens Lyngby, 2022-08-18)

#40

Kæmp for jeres børn, for det gør de 179 ludere på horehuset(borgen) ikke, heller ikke lokalpolitikere.

Ilona Ragana (Skamby, 2022-08-18)

#43

Virum skole har til deres 1000 bekymrende lidt udeareal på nuværende tidspunkt. Alt går på tur og børnene får ikke rørt sig som de skal i et frikvarter. Det vil være katastrofalt at tage deres alt for lidt plads fra dem og gøre området mindre . Alle lokaler på skolen er inddraget til undervisning og indeklimaet elendigt. Skolen halter både inde og ude.

Frederikke Urne (Virum, 2022-08-18)

#45

Jeg skriver under fordi min søn, som går på Virum skole, ofte fortæller om mangel på plads til udendørs leg og idrætsundervisning selv med det udendørsareal som Virum Skole har til rådighed på nuværende tidspunkt!

Cathrine Fog-Tonnesen (Virum, 2022-08-18)

#50

Skolen er i forvejen alt for lille til de mange børn, ligesom de to adgangsveje er maks presset.

Michael Vejlgård (Virum, 2022-08-18)

#57

Vores skolebørn fortjener mere plads - ikke mindre.

Lene Vang (Virum, 2022-08-18)

#67

Jeg ønsker de bedste vilkår for børnene

Winnie Sølund (Glostrup, 2022-08-18)

#76

Jeg skriver under fordi, jeg synes det er fuldstændig forfærdeligt at vores børns, i forvejen, meget lille legeplads skal minimeres! Det er ikke plads til leg i forvejen og på fodboldbanen skal man booke tid! Det er ikke fri og kreativ leg!

Camilla Elling (Virum, 2022-08-18)

#81

Jeg er enig med argumenterne fremført her

Tina Mai (Virum, 2022-08-18)

#87

Jeg skriver under forbi vores børn er Danmarks fremtid, men politikerne behandler ikke børnene med den respekt.

Lone Sørensen (Virum, 2022-08-18)

#91

Jeg er meget bekymret for kommunens forslag om at inddrage udearealer fra Virum skole, der i forvejen er udfordret på arealerne til et fortsat voksende antal børn og klasse-spor. Jeg er oprigtigt bekymret for de afledte konsekvenser for børnenes trivsel.

Trine Lund (Virum, 2022-08-19)

#95

Er meget chokeret over planerne, det er jo helt utilstedeligt.

Ditte Rosendahl (Virum, 2022-08-19)

#104

Jeg er rystet over kommunens mangel på indsigt i konsekvenserne for børnene på Virum Skole - både med hensyn til den korte og langsigtede plan om en daginstitution. Der har i flere år været for stort pres på Virum Skole, og dette her gør det med et trylleslag langt værre, hvis det bliver gennemført som planlagt. Det vil heller ikke være oplagte omgivelser for de små børn i den planlagte institution.

Jeanette Asferg Rose (Virum, 2022-08-19)

#109

Fordi jeg er imod alle elementer af opførelsen af ny institution ved Virum Skole. LTKs skole med flest børn og mindste areal, får nu endnu færre kvadratmeter og endnu ringere forhold end de i forevejen kritisable forhold.

Anne Ingerslev (Virum, 2022-08-19)

#110

Der er mange andre steder i Virum, hvor en ny institution kan bygges

Kim Andersen (Virum, 2022-08-19)

#119

Jeg synes det er meget vigtigt at børnene ikke bliver presset for plads. Virum Skole er allerede udfordrede på plads, og kan ikke give mere.

Emma Kathleen Thomas (Virum, 2022-08-19)

#121

Vi er dybt imod dette!

Karina Husmand møller (Virum, 2022-08-19)

#122

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er helt grotesk det politikerne planlægger. Det MÅ findes en bedre løsning.

Beata Fornander (Virum, 2022-08-19)

#124

Jeg skriver under for det er helt uholdbart at presse børn, forældre og Virum skole yderligere på plads. Der er i forvejen take om en skole der er max presset på udearealer og antal børn i klasser med flere spor end skolen reelt kan rummer. Lokalområdet presses yderligere på trafik, morgenerne forværres hvor det i forvejen er risikofyldt for mindre børn at komme til og fra skole på en tryg måde.

Birthe Sørensen (Virum , 2022-08-19)

#127

Det er helt urimelige fremtidige vilkår, eleverne ser ind i med de varslede byggeplaner. Der er allerede nu yderst begrænsede udearealer, og med opførelse af to nye institioner i nærheden og på skolens areal, vil betyde, at børnene stort set intet udeareal får.

Maria Krogh Holst (Virum, 2022-08-19)

#129

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker ordentlige forhold for børnene på Virum skole.

Maria Ahrensburg (Virum, 2022-08-19)

#131

Nu må vi stoppe med at forringe vores børns vilkår på Virum Skole! En nedslidt skole både hvad angår lokaler og skolegård. Nu vil man så også gøre pladsen mindre.

Marie Dam (Virum, 2022-08-19)

#136

Børnene skal selvfølgelig ikke betale for, at kommunen og politikerne ikke har udvist rettidig omhu. Det er tid til langsigtede og holdbare løsninger.   

Lirong Yang (Virum , 2022-08-19)

#138

Der er ikke plds til vores børn i forvejen og de udendørs forhold er i forvejen under al kritik

Bjørn Møller (Virum, 2022-08-19)

#142

Jeg har børn på skolen de næste 15 år og det er ikke rimeligt at skolens arealer begrænses samt byggeriet vil forstyrre i flere år frem.

Anne Mette Krøier (Virum, 2022-08-19)

#146

Jeg mener at børnene får en farligere vej til skole og desuden får mindre plads at lege på 🥲

Søren Bidstrup (Virum, 2022-08-19)

#149

Det her kan vi ikke byde vores skolebørn. Byggestøj, trafikalt kaos og forringelse af et i forvejen ikke særligt stort udeareal taget antallet af elever på skolen i betragtning.

Line Pedersen (Virum, 2022-08-19)

#154

Jeg ikke ønsker at vilkårene for børnene på Virum skole forringes.

Ane Gro Jørgensen (Virum, 2022-08-19)

#155

For lidt plads på skolen i forevejen til 1068 børn

Sascha Brasen (Virum, 2022-08-19)

#161

Jeg er 100% imod en ny daginstitution, der vil tage udearealer fra elever, samt udsatte skoleområdet for det store byggeri. Helt vanvittig ide. Der er andre pladser at bygge en ny daginstitution, hvis I tænker på arealer, kommunen sælger til bilhoteller... Politikerne - tænkt jer om - I blev ikke valgt til at ødelægge skoletrivslen af 1000 + børn.

Elena Sokolova (Virum, 2022-08-19)

#163

Virum skole har ALT for lidt udendørsplads allerede nu!

Ursula Løve (Virum, 2022-08-19)

#165

En af Danmarks største skoler elevtalsmæssigt, hvor der presses flere elever ind med stadig flere årgange med 5 klasser er i forvejen udfordret med plads inde som ude. Allerede nu er der for lidt plads til at eleverne kan være rundt om på udearealerne på samme tid - boldspil begrænses, leg med løb og aktivitet begrænses - så hvis man oveni vil skære ned i arealerne til dette giver simpelthen ikke mening i en tid, hvor man skriger efter at børn og unge skal bevæge sig.
Her må politikerne oppe sig - der må findes andre steder i kommunen til denne nye institution.

Hanne Søby (Virum, 2022-08-19)

#173

Jeg går på stolen of mangler plans

Christopher J Jensen-Holm (Virum, 2022-08-19)

#178

Signing this as I think the current plan and propositions are outrageous, with Virum skole having more than 1000 students, and having a pretty much unmaintened school, now getting way little space for them. The solution is ridiculous and shows the lack of ideas of the politiciens, and lack of vision for our kids. What will happen when the kids that go to kindergarden now have to go to school? Long time vision seems is not part of Lyngby politiciens.

Ciprian Doru Iordache (Virum, 2022-08-19)

#180

Jeg bor på Skolebakken overfor Virum og ser dagligt det trafik kaos der her. Og jeg kan ikke forestille mig hvor vildt det blir hvis der også skal afleveres institutionsbørn samtidig.

Morten Ahrenkiel Egeberg (Virum, 2022-08-19)

#185

Den øgede trafik er det, der vil genere os og vores teenagebørn, der ofte flere gange dagligt færdes på cykel i krydset Parcelvej / Frederiksdalsvej. Vi bor på en sidevej til Parcelvej og vejen bliver allerede brugt til parkering af forældre. Med ny dagsinstitution uden ekstra parkerings muligheder, frygter vi endnu flere parkeringer/biler, som vil gå ud over trafiksikkerheden - ikke mindst for alle de børnefamilier, der færdes til fods eller på cykel på Peder Godskes Vej hver dag. For ikke at tale om de børn, der leger på vejen.
Som forælder til børn, der har gået på Virum skole, ved jeg at der ALTID var kamp om areal til fodbold i frikvartererne. Så det virker helt skørt at indskrænke det begrænsede areal. Det vil da gå ud over børnenes trivsel.

Christina Amundsen (Virum, 2022-08-19)

#192

Vores børnebørn går på skolen, vi kender traffikproblemerne

Marianne Meldgaard (Mårslet, 2022-08-19)

#200

Den i forvejen alt for farlige skolevej kan IKKE klare en øget trafikal belastning

Vores børn på Virum skole mangler plads!!

Louise Holmer Nissen (Virum, 2022-08-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...