Nej tak til budgetbesparelser på børneområdet i Silkeborg kommune

Kommentarer

#7

Det er simpelthen skrækkeligt der skal spares sådan på et område, hvor der i forvejen mangler kapacitet i Silkeborg kommune. Der er for få pædagoger i vuggestuen og børnehaverne! For få lærer i skolen.
Der er for store stuer og klasser, hvilket i sidste ende taber en masse børn på gulvet.
Kom nu! 💔 Børnene er vores fremtid !

Marianne Hansen (Silkeborg+, 2022-06-26)

#16

Der er blevet sparet rigligt på vores børn. Hvorfor er et altid børn og pensionister der skal spares på??

Britt Skov (Kjellerup+, 2022-06-26)

#24

Jeg skriver under fordi vores børns trivsel bør være første prioritet, og fordi besparelserne går fra et område, der i forvejen er hårdt presset - der er for mange børn pr voksen i daginstitutionerne.

Mette Kusk (Silkeborg, 2022-06-26)

#29

Jeg skriver under for at sikre gode forhold for min datter og for resten af kommunens mindste borgere! De ansatte skal ikke løbe stresset rundt, men have god tid til at passe på vores børn

Trine Frede Binggeli (Kjellerup, 2022-06-26)

#35

Vores institutioner simpelthen ikke kan klare flere besparelser! Personalet knokler og gør alt hvad de kan, MEN de kan sku ikke trylle og de har kun 2 hænder hver!

Camilla Jakobsen (Silkeborg, 2022-06-26)

#52

Jeg synes pædagogerne gør et mega godt arbejde, men de kan ikke give nok omsorg og opmærksom på så mange børn alene. Alle børene er der det meste af dagen, og self skal de have den bedste behandling

Therese Bruun (Silkeborg , 2022-06-26)

#59

Fordi det er vigtigt

Olivia Damsgård (Silkeborg , 2022-06-26)

#83

Det er så vigtigt at børn får de rammer og undervisning, de har behov for. Og ikke bliver tabt undervejs.

Lene Bang Melsen (Lemming, 2022-06-26)

#91

Jeg selv har børn og desværre har bitter erfaring med at børn med specialbehov (det har børn med diagnoser sjovt mange år før de får deres diagnoser mens de går under betegnelsen “almindelig skoleelev”), ikke får den guide og støtte og hjælp de har behov for, selv imens der faktisk var penge i kassen nok på området. Så at sylte mere på den karklud kan næppe give et godt resultat. Når et barn i en klasse er i mistrivsel er det barns hele familie med søskende og forældre også og barnets sidekammerat og måske også hele barnets klasse også, så der SKAL være råd til børnene.

Mia Grassmé (Silkeborg, 2022-06-27)

#96

Vi kan ikke spare mere i dagplejen ! Der er ikke noget at spare af.

Søs Nielsen (Silkeborg , 2022-06-27)

#100

Sund fornuft.

Vagn Larsen (Silkeborg, 2022-06-27)

#112

Jeg skriver under for at sikre vores børns fremtid uden alt for mange besparelser

Mihn Kunpramuang (Silkeborg, 2022-06-27)

#114

Jeg selv har børn i vuggestuen, og de kommer til st blive påvirket sf dette gennem de næste mange år i institutionslivet

Lotte Møller (Silkeborg , 2022-06-27)

#126

Ikke flere besparelser på børne- unge området!

Maria Larsen (Brædstrup, 2022-06-27)

#137

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker besparelser på børneområdet! De er vores fremtid, og der er sparet nok.

Katrine Moesgaard (Silkeborg, 2022-06-27)

#140

Det er håbløst at forringe vilkårene i daginstitutioner og skoler mere, end de allerede er. Giv personalet ordentlige arbejdsforhold og børnene en tryg hverdag.

Der er allerede stor mistrivsel blandt (for) mange børn, og det koster sandsynligvis dyrt senere, det der spares nu. Børnene betaler prisen for politiske prioriteringer.

Britt Skov Madsen (Silkeborg, 2022-06-27)

#148

Jeg er bekymret for mine børns udvikling

Anne Katrine Hedegaard Kristensen (Silkeborg, 2022-06-27)

#160

Der er penge til uduelige coronatests(som tester din idioti), giftige vacciner, frygtpropaganda, syg lgtb+/- propaganda, krigspropaganda, men ikke penge til sunde tiltag. Haha. Vågn op.

Ilona Ragana (Skamby, 2022-06-27)

#186

Det andet er grotesk!

Anne Glerup (Silkeborg, 2022-06-27)

#187

Der skal være balance i tingene, og det pædagogiske personale fortjener de bedste arbejdsforhold, så vores børn kan mærke nærvær.

Christoffer Olsen (Lemming, 2022-06-27)

#191

Kommunen lovede børneområdet normeringer et løft. Og nu bryder de deres underskrevne løfte. Jeg er bekymret for børnevelfærden i det korte men også i det la ge løb

Leenette Clausen (Silkeborg, 2022-06-27)

#192

Jeg skriver under fordi jeg nu de sidste 18 år hvor jeg har været pædagog har vi måtte spare på børnene mere eller mindre. Nu synes jeg at jeg har behov for at vide hvad det er jeg ikke skal gøre mere? For samtidig er kravene jo ikke blevet mindre. Nej tvært om kommer kommunen med nye ( eller omformuleringer af) pædagogiske tiltag og udvikling. Jeg vil vide hvad jeg ikke skal mere hvis vi sparer igen.

Birte Moos Mortensen (Silkeborg, 2022-06-27)

#193

Hvorfor skal Birch og Enggaard skumme fløden , på bekostning af vore børn og unge mennesker

Gunnar Lemming (Silkeborg, 2022-06-27)

#195

Jeg skriver under fordi jeg mener at besparelserne vil skabe mere mistrivsel og utryghed hos børn, unge, forældre og medarbejdere.

Jesper Højer Larsen (Them, 2022-06-27)

#196

Der er øget behov for ressourcer området, særligt til håndtering af børn med særlige behov.

Henrik Boesdal (Silkeborg, 2022-06-27)

#197

Jeg er selv pædagog og kan se at besparelser på ingen måde er en løsning. Tværtimod vil det ende med langt flere sygemeldinger fordi vi allerede nu løber for hurtigt hele tiden

Madeleine Raaby (Silkeborg , 2022-06-27)