Bevar Søagerskolen

Kommentarer

#4

Selvom mon datters klasse nu er ‘nede’ på 24 elever, er der stadig meget larm.
Der mangler plads til indskolingen. Bibliotek i aulaen og ingen plads til tasker efter skoletid, hverken i klassen eller SFO’en.

Jeanne Pless (Smørum, )

#6

Det er helt tåbeligt at lukke Søagerskolen, med så mange nye huse der bygges her i Smørum.

Marianne Møller (Smørum, )

#9

Jeg skriver under fordi der er for mange børn i Smørum til de 2 skoler der er tilbage.

Susanne Friis (Smørum, )

#11

Skolerne i Smørum er max presset på kapacitet og vores unger fortjener nogle ordentlige vilkår - De er vores fremtid

Rikke Viuf (Smørum, )

#16

Det er ekstremt vigtigt at bevare Egedals mindre skoler! Det betyder så meget for lokalområderne, eleverne og kommende tilflyttere.

Sofie Barild (Stenløse , )

#17

Jeg skriver under fordi jeg ønsker bedre forhold for vores børn i Smørum. På Boesagerskolen er der alt for mange børn både ift trivsel og mulighed for læring. Derudover er der alt for mange børn på skolen ift brandregler. Det er skolen/kommunen dog ikke optaget af, desværre. Det er fuldstændig uacceptabelt sammen med de dårlige vilkår vores fremtid har for læring.

Camilla Kunz (Smørun, )

#18

Jeg vil sørge for en god skolegang for alle børn i Smørum! Med plads til at lære og lege og leve.

Sille Nivi Rindom Nielsen (Smørum , )

#21

Skolen mangler med al det byggeri der er kommet og der er kaos på de to skoler. Der udbygges med støj til følge. I den her ende af Smørum bør der være en skole og det er dyrt at bygge ny så bevar Søagerskolen. Vores børn lider nu ..mange børn i klasserne. Byggestøj. Manglende ordnede forhold for SFO ...

Alice Brastgaard (Smørum, )

#25

Jeg skriver under for bedre vilkår, og en bedre fremtid for vores børn.

Camilla Wittendorf (Smørum , )

#32

Vi kan ikke byde vores børn de her horrible arbejdsforhold. Forestil jer det var sådan på rådhuset? Alle ville blive sygemeldt grundet dårligt arbejdsmiljø. Hvorfor er det ok at behandle vores børn sådan?

Shila Sørensen (Smørum, )

#33

Byen har desperat brug for Søagerskolen. Nu mere end nogensinde.

Anne Nolan (Smørum, )

#36

Jeg har børn på Boesagerskolen og ser dagligt hvilket kaos der hersker dernede. Den mindste er startet i mini SFO pr 1. April. De er 4 0.klasser med ca 27-28 børn i hver klasse. Der er ikke plads til alle 4 klasser på “børnehaveklasse gangen” Så den ene klasse skal ind til de store børn i 1-3 klassernes område. Syntes ikke det er i orden
Den store skal i 9.klasse efter sommerferien, og ligeledes her er deres undervisning i blandt andet hjemkundskab udfordret. Oftest har de bare teori i et lokale, da der simpelthen er for mange børn på de to skoler til at lave mad i de lokaler der er beregnet til det. Så de må nøjes med at lære at lave mad igennem teori i stedet for praksis

Sarah Fogdal Blom (Smørum, )

#41

Det kommer mine niecer til gode.

Katrine Porsmose (Odense , )

#45

Skolerne allerede er pressede og fordi det ikke engang er undersøgt om det kunne betale sig at renovere. I de allerfleste tilfælde kan det betale sig at renovere og i disse klimatider, hvor vi skal tænke på CO2-udledningen, er det langt bedre for klimaet at renovere.

Ida Madsen (Korshøj 112, Veksø, )

#46

Jeg selv har været lærer på Boesagerskolen i 13 år og kan se, hvordan vilkårene for både elever og lærere er blevet dårligere og dårligere.
- Der er ikke plads til fordybelse, hvor hverken elever eller lærere.
- Det roder med mere affald og tøj, sko og tasker forsvinder
- Der bliver hurtigere beskidt
- Der er ikke plads på legepladsen og flere arealer bliver nu inddraget til flere lokaler.
- Det er besværligt at skemalægge faglokalerne, da der er mange der skal bruge det.
- Der er personaleflugt, da det er svært at skabe et godt kollegaskab, når der ikke er plads til alle på lærerværelset.
- Der er ikke parkeringspladser nok til alle ansatte.
- Det er svært at skabe en samlet kultur på skolen, da der er alt for mange elever.
- Hvor der førhen var Aulaer i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen er nu lavet om til lokaler, da der manglede plads.
- Når SFO tiden starter for de mindre klasser, er de nødt til at bruge lokaler, der ellers bliver brugt til undervisning i ydertimerne af de større elever. Der er larm fra de mindre børn og sommer tider har det ikke været muligt at undervise i de planlagte lokaler grundet dobbeltbookning eller for meget støj.

Christina Roland (Smørum, )

#47

Jeg mener nedrivning af skolen går imod den udvikling, som alle prognoser peger på.

Finn Juhl Pedersen (3670 Veksø, )

#48

Der er brug for mere plads til vores børn!

Stinne Frederiksen (Smørum, )

#49

Min kæreste og jeg bor i Smørum med vores to børn, og vi er oprigtigt bekymret for vores børns trivsel under de eksisterende og fremtidige vilkår for skoleeleverne på Boesagerskolen.

Sune Dellgren (Smørum, )

#55

Det er fuldkommen urimelige vilkår vores børn bydes på Smørums folkeskoler og SFO’er. Pladsmanglen er ekstrem, lærerne flygter fra skolerne. Vires børn står tilbage som de store tabere. Egedals Byråd lader til at være kolde overfor fakta. Forhåbentlig vil de lytte til en underskriftindsamling.

Judith Malmqvist (Smørum, )

#56

Det er fuldstændig acceptable vilkår vi byder både elever og medarbejdere på skolerne - en hvilken som helst anden arbejdsplads ville have modtaget massive bøder og udskamning af selvsamme byrådspolitikere med de arbejdsvilkår den trænge plads giver.

Ydermere er byggebranchen så presset lige nu at jeg tror at udsigterne til at gennemføre en udbygning og eller nybygning af skoleområdet vil blive om ikke umulig - så ihvertfald ekstremt dyr og grundet de stigende priser umulig at budgettere korrekt

Klaus Møller Hansen (Smørum, )

#67

Vi har brug for alle bestående skoler - ikke færre skoler. Husk lige at infrastrukturen skal følge med, når man bygger boliger.

Kim Lund Dalsgaard (Smørum, )

#75

Jeg har et barn i folkeskolen i Smørum. Jeg har selv gået på fritidshjem på Balsmosen for mange år siden. Dengang var vi færre børn, med flere voksne, og vi havde pladsen i fritidshjemmets bygning.
Nu er mange af lokalerne lavet til klasseværelser, og der er samtidig udvidet med et tredje spor.
Jeg ved godt bygningen skal rives ned, men samtidig fjerner man også den eneste legeplads der er på skolen. Det virker ikke som om der er tænkt på børnenes tarv pt. Men snarere om hvordan man kan holde udgifterne nede. Fx ved mislighold på Søagerskolen.
Kommunen har en meget større begolkningsvækst end forventet, og de prognoser som man besluttede at lukke skolen på baggrund af, holder slet ikke stik. Der er brug for at man tænker langsigtet og i rettidig omhu, istedet for midlertidige lappeløsninger, der ender med at bliver permanente. Men har set det på universiteter (fx RUC) og på hospitaler (fx Herlev), hvor pavilloner ender med at blive tæt på permanente løsninger.

Line Lindberg (Smørum, )

#76

Der er stort behov for flere skoler i smørum, så vi kan få bedre plads og mere tid til hvert enkelt barn.

Søren Ryeskov (Smørum, )

#77

Vi skal i den grad have gjort noget for folkeskoleeleverne i Smørum.

Gitte Smedegaard Sørensen (Smørum, )

#86

Jeg har et barnebarn som nu skal gå på en total fyldt og nedslidt skole, det er absolut ikke i orden i disse tider.

Andersen Lindy (Lynge, )

#91

Jeg har haft tre børn på skolen og siddet i bestyrelsen for denne fantastiske skole i mange år som formand

Helle Groth (Smørum, )

#100

Har en datter på Boesagerskolen, hvor lærerne ikke kan få skabt et godt uvmiljø bl.a. pga. for mange elever, samme klasse har fået underordning g i frikvarterer, fordi man skal aflaste udeområderne. Tænker eleverne har brug for luft fremfor skærmtid.

Thomas Vang Larsen (Ledøje, )

#102

De lokale politikere er ude af trit med de reelle behov i deres kommuner.

Kenneth Tømmerby (Smørum, )

#107

Der mangler plads til skolebørn i smørum. Med den seneste nye udbygning op mod kirken, der er i fuld gang. Vil der komme mange børne familier = behov for skoler.

Martin Munck (Smørum, )

#109

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil bevare min barndom! Min børnehave er allerede blevet revet ned og det ville være forfærdeligt hvis min folkeskole også skulle rives ned, så ville jeg ikke have noget tilbage fra min barndom!
Jeg vil gøre alt for at beholde søagerskolen! Den har lige så meget ret til at blive som boesagerskolen og balsmoseskolen!

Laura Dirksen (Smørum , )

#113

J

Rikke Aamo (Smørum, )

#118

Hvis vi river Søagerskolen ned, fjerner vi de sidste ledige kvadratmeter, vi har tilrådighed. Som absolut minimum må der regnes på, hvorvidt det kan betale sig at renoverer skolen, frem for at jævne den med jorden.

Pernille Kjølby Kristensen (Ølstykke, )

#119

Det er efterhånden det rene trafikkaos i området omkring Boesagerskolen. Belastningen er alt for høj og det er kun et spørgsmål om tid før der sker en ulykke med en af ungerne. Der er ikke engang skolepatrulje ved overgange om morgenen.

Michael Borcher (Smørum, )

#121

Jeg skriver under fordi, at jeg ikke har lyst til at miste Søagerskolen. Det har været en god skole og jeg synes helt klart ikke, at den skal rives ned. Det er det eneste, jeg har tilbage fra min barndom, da min børnehave blev revet ned for at lave boliger. Søagerskolen skal blive!

Sara Solberg (Smørum, )

#122

Smørum mangler akut en skole mere. Jeg har 2 børn gående på Boesagerskolen, og det er tydeligt der ikke er plads nok.

Michael Vadt (Smørum, )

#123

Smørums yngste borgere har fortjent ordentlige omgivelser til deres læring, trivsel og udvikling, børnene er vores alle sammens fremtiden.

Sine Edwards (Smørum, )

#125

Jeg skriver under for søagerskolen skal blive

Sarah Hermansen (Smørum , )

#127

Jeg skriver under fordi nu må de folkevalgte lytte til os!
Har et barn på Balsmoseskolen og vores ældste barn måtte vi flytte til privatskole for et år siden, da de blev ved med at få nye lærer.
De havde haft 15 forskellige matematiklærer siden 1 klasse til 7 klasse.

Lars Furland (Smørum, )

#130

Jeg har i 70 og 70 haft 2 børn gående på begge skoler, og dengang var der brug for begge skoler søager og bosager, så tænker store klasser med sammenpressede børn, bør ikke finde sted

Margot Eisenhardt (Smørum, )

#133

Skolerne er presset..

Lisa Hentze (Smørum, )

#135

Skolesituationen i Smørum er grotesk. Massiv lokalemangel, elendige sfo-forhold.

Chtistina Kirkegaard (Smørum, )

#136

Jeg kan se hvor presset skolerne er.

Frank Chabert (Smørum , )

#140

Vil gerne bevare skolen og have mindre og flere skoler. Vores børn fortjener en god start

Christine Gullacksen (Smørum, )

#146

Vi har brug for gode skoler i Smørum, og Søagerskolen har en perfekt beliggenhed for en skole i Smørum. Samtidig har vi ikke brug for etagebyggeri i det område

Niels Ørskov (Smørum, )

#147

Jeg har et barn som skiftede fra Søager til Boesager. Det har været et helvede hvor de ikke engang har et ordentligt klasseværelse og trivslen er dårlig. Der ER ikke plads på de to skoler, så vi bør ikke lukke Søager

Bitten Sayir (Smørum, )

#149

Jeg er pensioneret lærer fra Søagerskolen og den har en stor plads i mit hjerte

Lilly Olesen (København, )

#150

Jeg skriver under fordi det ikke giver mening at lukke skolen når der sker så store udbygninger af Smørum og mange nye børnefamilier kommer til byen. De 2 andre skoler er overbelastet.

Michael Svarø (Smørum, )

#154

Jeg har undervist på Søagerskolen i MANGE år. Der var altid en god og tryg stemning, og vi havde mange traditioner, som bandt året sammen for børnene. Desuden er de omkringliggende arealer skønne mht. til boldspil og leg. Synd og skam at rive skolen ned, især når der er brug for en skole i det område af Smørum.

Janne Hellekær (Svendborg, )

#155

Har haft børn på Søager og Boesager, både før og efter nedlukningen af Søager. Boesager mangler meget, mere uderum, men efter sammenlægningen også plads inden for. Boesager virker voldsomt nedslidt og mange ting som skal bruges i elevernes dagligdag virker ikke. Der er et meget dårligt "arbejdsmiljø" for eleverne på Boesager. Der er mindre plads, dårlig udluftning og mere mobning, samt meget udskiftning af lærere og mangel på kompatible vikarer. Vi tog vores sidste barn ud af skolen sidste år pga ovennævnte og valgte efterskole et år før. Småt er godt, stort er lort, for der er så meget, som bare ikke formidles og/eller fungerer. Ikke en gang kontoret.

Majbrit Tved (Smørum , )

#156

Forholdene på skolerne i Smørum er alt for ringe.
Som tilflytter til kommunen/byen er jeg dybt forarget over de forhold vi byder vores børn.
Havde jeg vidst hvor skidt det stod til for lidt over et år siden, havde vi valgt at bosætte os et andet sted...

Stine Vestergaard (Smørum, )

#158

Ønsker 3 skoler . Så der plads til børnene

Anders Sulsted (Smørum, )

#159

For at skabe en ordentlig folkeskole for børnene i Smørum

Sune Bisgaard (Smørum, )

#160

Det er vores børn vi skak investere i, ikke de ældre.

Mikael Mikkelsen (Smørum, )

#168

Vi oplever som børnefamilie en mangel på skoletilbud med mindre forhold, og at bevare/genskabe en mindre skole i Smørum kunne være en bidragende mulighed for at løse problematikker når sensitiv børn ikke trives i storskole-miljøer. Lige nu er løsningen at vores barn i 2klasse cykler 4km hjem fra skole for at undgå de kaotiske og manglende rammeforhold der tilbydes på den store skole i smørum.

Miriam Larsen (Smørum , )

#170

Vores børn har så dårlige forhold på både Boesagerskolen og Balsmoseskolen. Det vil være en katastrofe for Smørum at bygge endnu flere lejligheder på søagergrunden når det er en skole vi har brug for. Klasserne er overfyldte, ingen ledige lokaler, lærerne klager, eleverne klager over støj og dårligt indeklima. Det er blevet en sovepude for Egedal kommune, at uanset hvor dårlige forhold vi tilbyder børn og unge, så flytter der stadig folk til kommunen. Håber virkelig, at der er nok fornuftige folk i byrådet, der kan se, at det er den helt forkerte udvikling der er gang i.

Berit Bang (Smørum, )

#171

Jeg er vokset op i Smørumovre og har selv gået på Søager. Området udvikles hele tiden, og der kommer flere og flere børn. Både Boesager og Balsmosen er allerede propfyldte. Hvor skal børnene fra landsbyerne gå i skole?

Kathrina Martinsen (Frederikssund, )

#174

Nu er vores dreng startet i miniSFO med 105 andre børn og det er ren kaos og lokalerne virker ikke til at være bygget til "elever/børn". Vores søn og en anden forlod skolen forleden dag og de er kun 5 år, ingen havde opdaget det!!!

Jens Mikkelsen (Smørum, )

#179

Vi skal bevare Søagerskolen, for at bevar lokalsamfundet. Der er ikke plads på de 2 eksisterende skoler. Det gælder både i skoletid og foreningslivet. Det hænger ikke sammen at man bygger nyt og skaber et større behov for skole og fritid, samtidig med at man skære ned.

Louise Hansen (Smørum, )

#187

Det er tåbeligt og lukke skolen med alle de børnefamilier der flytter ind lige ved siden af også skal i sklole.

Tina Sortberg (Smørum, )

#191

Det giver ingen mening, at rive en skole ned når de eksisterende ikke kan rumme dem der allerede er og der hele tiden kommer flere børn til. Børne er vores fremtid!

Malene Lanther (Smørum, )

#197

Jeg har selv gået der og elsker den skole! Det gav mig en ny chance efter en tideligere skole med mobning. Og min datter skal helt klart gå der!

Katrine Eklander (Ølstykke, )

#198

Vores børn og deres lærere har fortjent bedre. Også de børn, som går i skole nu, og som ikke får glæde af renovering/udbygning af de skoler, som er deres daglige "arbejdsplads" i de kommende år, hvor byggeri, rundflytning og larm fra diverse maskiner desværre tegner til at blive hverdagskost. Søagerskolen bliver en nødvendig buffer i det kæmpe puslespil, som vores børn bliver en del af. Giv vores børn lidt luft. Bevar Søagerskolen!

Maria Winther (Smørum , )

#200

Der er brugs for en skole til i Smørum. Grunden her er godt placeret og burde bruges. Om det er i eksisterende eller ny er jeg lige glad med

Sara Link (Ølstykke, )