Nej til Kattegatforbindelsen

Kommentarer

#1006

Jeg er imod klimabelastende projektet!

Berit Helmer Nielsen (Nordhavn, 2022-08-06)

#1008

Det mener jeg er det rigtigste at gøre, for naturen for dyrene og for menneskerne.

Lotta Coco Hervø (Frederiksberg Kbh. , 2022-08-06)

#1009

Jeg skriver under fordi vi må stoppe videre utbygging sv veier- mye viktigere å ta vare på all natur

Brita Gabrielsen (Klbenhavn, 2022-08-06)

#1010

Stopper vi ikke Lynetteholm vil det være en katastrofe for ikke bare Danmark og Østersøen, ned også for Sverige og Finland , når saltbalancen ændres. 🥵

Birgit Rastrup Larsen (Frederiksberg C, 2022-08-06)

#1011

Jeg mener forbindelsen er endnu en naturødelæggende ide. I lighed med Lynetteholm

Stig Zachariassen (Greve, 2022-08-06)

#1020

Jeg skriver under fordi projektet er en hån mod fremtidige generationers mulighed for at leve i noget, vi kunne kalde et civiliseret samfund, ved at ignorere vores klima- og biodiversitetskatastrofer. Desuden vil fremtidens mindre transportbehov gøre forbindelsen overflødig. Hvis børn og børnebørn skal rydde op i det svineri forbindelsen medfører, hvor skal de så få ressourcerne fra? Skal de fjerne forbindelsen med deres egne hænder eftersom der ikke er noget, der tyder på, at vi vil få den energirigelighed, som vi frådser i i dag?

Henning Husum (København, 2022-08-07)

#1022

Helt enig i at en ny Kattegatforbindelse for at fremme biltrafik og "spare" nogle få minutter er helt forkert og går imod den nødvendige og hastende grønne omstilling.

Ellen Buch-Hansen (København, 2022-08-07)

#1033

Tåbeligt projekt!

Bolette Rein (Charlottenlund, 2022-08-07)

#1035

Der ikke skal være en stor forbindelse til/via/over Samsø eller området omkring. Der er rigelig motorvej.

Uffe Weng (København, 2022-08-07)

#1043

Jeg er imod ødelæggelse af dansk natur, smadring af klimaprogressive Samsø, Røsnæs og sydlig Aarhus 💚 Imod endnu mere uhensigtsmæssig betontilplastring med udledning af CO2 💚 Privat bilisme skal begrænses 💚🌱

Helle Wium (Harlev, 2022-08-08)

#1049

Kattegatforbindelsen er unødvendig og skadelig for miljø og klima

Ole Kofod (Glamsbjerg, 2022-08-08)

#1051

1. Jeg er overbevist om at en Kattegatforbindelse ikke vil være tidssvarende når den står færdig… vi er så dygtige og udviklingen går så hurtigt, at der kommer alternativer, som er væsentlig bedre. Så hvorfor putte så mange penge i så lille en - mulig - tidsbesparelse (for de få) og hvorfor ødelægge så meget smuk natur… og udsætte så mange mennesker for massive støjgener…

Torben Hansen (Odder, 2022-08-08)

#1052

Kattegatforbindelsen skader miljø og klima- og er overhovedet ikke nødvendig, tværtimod skadelig.

Louise Henriksen (Horsens, 2022-08-08)

#1059

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at en perle som Samsø skal bevares og ikke kan erstattes, og fordi det for mig giver langt mere mening at styrke den nuværende offentlige transport, end det vil gøre at bygge en unødvendig bro, der vil være til skade for langt flere, end den vil gavne.

Hanne Sander Olsen (Tranbjerg Jylland, 2022-08-08)

#1061

Vi har rigeligt med veje og broer

Jens Bierring (københavn, 2022-08-08)

#1065

Jeg skriver under fordi: Nøjagtig som der står skrevet af forfatteren

Thorbjørn Sætre (Odder, 2022-08-08)

#1066

Ikke mere trafik, beton og infrastruktur-udledning. Vi har et 2030 mål, der skal nåes. Og en biodiversitet der skal reddes.

Ida Kryger (Ballerup, 2022-08-08)

#1070

En bro vil dele Samsø i to og ødelægge den særlige natur og ø-stemning på Samsø, hvor jeg har sommerhus

Preben Busch Kønigsfeldt (Aarhus, 2022-08-09)

#1072

Fordi det er et monstrøst projekt, som vil medføre naturforringelser og økonomisk ruin. For Samsø vil det være en katastrofe. Jeg ved ikke, hvad det er for lobbyer, der vil presse projekt kæmpe bro tværs over havet igennem. Det må være nogle, der profiterer på det. De må tro, at de kan gå på vandet!
Det er under ingen omstændigheder i befolkningens interesse at biler skal køre over Kattegat.
Et rungende NEJ fra mig!

Ingrid Oustrup Jensen (København, 2022-08-09)

#1073

Den er ikke nødvendig, for om 30 år, når den er færdig, ser vores mobilitetsmønster helt anderledes ud. Via autonome transportformer vil vi kunne udnytte kapaciteten på de eksisterende motorveje i langt højere grad

Martin Wagner (København, 2022-08-09)

#1074

miljø, natur,

hother krefeld (københavn, 2022-08-09)

#1076

Der skal og må værnes om naturen. Skal man rejse, så sæt tempoet ned - giv dig tid.
CO2 skal nedbringes så ikke flere store anlægsarbejder.

Bodil Helbo (Odense, 2022-08-09)

#1079

Der er brug for at vende supertankeren, der er ved at dræbe kloden! Vi klarer ikke problemerne med mere af samme slags som man arbejdede politisk med i 50’erne…TÆNK UD AF BOXEN, lad os få nogle nye boller på suppen og bevar al u-korruperet natur,,

Inge sanz (København, 2022-08-10)

#1080

DK skal ikke bruge 150 mill. Kr. på et så miljømæssigt og naturødelæggende projekt - udbyg den kollektive trafik i.s.f.

Carsten Laursen (Århus , 2022-08-10)

#1086

Danmark skal ikke være en gennem gang land, der giver fordel til få på bekostning af mange. Vi skal betale for noget vi ikke ønsker, og ikke kan benytte, skatterne er i forvejen meget høje. Vi trænger til et skift på Christiansborg, har fået nok af høje skatter.

Cristen Kaltoft (Dianalund, 2022-08-11)

#1088

En bro er unødvendig, respektløs og ødelæggende overfor det helt særlige liv på Samsø. Anlægsomkostningerne og prisen for miljøet står ikke mål med "gevinsten": en halv times kortere transport mellem Aarhus og København. En bro vil desuden ødelægge naturområder på Sjælland og i Jylland.

Ane Locht (Aarhus, 2022-08-11)

#1092

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vildt forkert at ødelægge så god natur for at komme lidt hurtigere frem. Jeg håber virkelig regeringen kommer til fornuft her. Det er helt uden proportioner. Intet kan erstatte den natur eller de landskaber.

Møldrup Anne-Marie (3000, 2022-08-12)

#1100

De sidste 18 år har jeg brugt på at lave habitater og plante skov på mine ni tønder land. Der er nu flere af vores dyre, plante og insekter arter som står på rødlisten, der nu er fasteboende eller gæster på grunde og mine naboer har brugt 70 år på deres fantastiske skovhave. Og nu ønsker man at placere en lyntogs

Christina Hannine (Sorø, 2022-08-16)

#1103

Jeg ikke ønsker Røsnæs naturen ødelagt.

Bodil Anthony (Holbæk , 2022-08-16)

#1108

Jeg skriver under fordi et anlægsprojekt, som en Kattegatsbro, vil ødelægge naturen i Åmosen, på Røsnæs, på Samsø og i Østjylland. Det vil desuden være til stor skade for det i forvejen særdeles truede klima.

Minna Skytte (Kalundborg, 2022-08-17)

#1110

Som forkæmper for klimaet, miljøet, naturen, dyrene og biodiversiteten, er Kattegatforbindelsen på alle måder en katastrofe for førnævnte. For ikke at nævne alle de borgere, der vil komme til at lide under det. Både økonomisk, i form af usælgelige huse, og med hensyn til støj.
Det er et projekt, der er i forsvindende få personers interesse. Som verden ser ud i dag er det decideret ignorant, skammeligt og en stor hån mod kommende generationer, at man overhovedet kan forslå et sådan projekt.

Christina Schneider (Vanløse, 2022-08-17)

#1113

Det er en helt forfærdelig ide, at lave denne forbindelse

Marie Neble (Kalundborg, 2022-08-17)

#1114

Kattegat forbindelsen er en miljø- og klima mæssig katastrofe, der for altid vil ødelægge naturen på Røsnæs, på Samsø og i Østjylland og som vil ødelægge livet for de tusindvis af borgere som en Kattegat forbindelse vil medføre.

Peter Holm (8270 Højbjerg, 2022-08-17)

#1116

En kattegatbro hører ikke med i for fremtidens trafikpolitik. Sådan en bro vol blot skabe endnu mere vækst. Det skal vi bort fra i disse klimatider...

Holger Mortensen (Nexø, 2022-08-17)

#1118

Jeg skriver under fordi, at det er fuldstændig uhyrligt, at man vil bygge en bro og motorvej tværs henover Samsø !!!

Hanne Mrida Karnov (Lyngby , 2022-08-17)

#1120

Rigtig skidt med en KF på alle områder. Klima, biodiversitet, støj, gener for mennesker, spild af penge og beton!

David Katznelson (Kalundborg+, 2022-08-17)

#1121

bilismen skal begrænses - centraliseringen må ophøre. Lad os komme til at bo nær ved, hvor vi arbejder.

michael arbirk (otterup, 2022-08-17)

#1129

Projektet er hul i hovedet.

Jeanett Jensen (Kalundborg, 2022-08-17)

#1130

Jeg er enig. Nu handler det om at udnytte og forbedre den eksisterende infrastruktur optimalt.

George Hilton (København, 2022-08-17)

#1135

En Kattegatforbindelse vil smadre så meget natur der er under stort pres i forvejen, og aldrig vil blive genetableret

Trine Hansen (Stubbekøbing, 2022-08-18)

#1139

Uansvarlig klimapolitik, ødelæggelse sf natur og samfund

Lillian Friis Hansen (Hvalsø, 2022-08-18)

#1143

Den skømne natur på røsnæs må ikke ødelægges af et støj helvede.
Og det giver ikke mening at få flere motorveje for at komme hurtigere til næste by.

Lene Larsen (Jyllinge , 2022-08-19)

#1145

Tiden er løbet fra gigabyggerier som KF vil være. Den vil desuden ødelægge unik natur, dyreliv, fred, ro og totalmørke om natten. Og såvel den forandre danmarkskortet for altid! KF vil betyde endnu flere støjende og forurenende motorveje og jernbaner overalt.
Den bro vil være en katastrofe så NEJ TAK til KF

Mai-Britt Larsen (Rødovre , 2022-08-19)

#1146

Jeg synes vi skal bevare naturen.

Viggo Waehrens (Brædstrup , 2022-08-19)

#1148

Jeg skriver under fordi Danmark ikke har brug for en bro mere og fordi vi skal værne om den natur vi har tilbage

Jannie Madsen (Holbæk, 2022-08-19)

#1157

Vi skal værne om den natur vi trods alt har og prøve at få mere natur, bier, sommerfugle ect.
NEJ TAK TIL KATTEGATFORBINDELSE

Janne Amstrup Høver (Slagelse, 2022-08-20)

#1159

Et projekt som har større ulemper en fordele og som hele vejen igennem laver store gener ved borgers hjem og naturen.

Gorm Rasmussen (Odder , 2022-08-21)

#1164

... fordi jeg er flyttet fra Tyskland til det skønne Røsnæs pga. dens enestående natur. Jeg ønsker ikke at denne naturperle ligesom solskinsøen Samsø bliver smadret af en motorvej, der sparer nogen for 30 minutters mindre kørsel 😠

Timm Katharina (Kalundborg, 2022-08-22)

#1168

Ikke mere forurening larm uro
Ikke mere smadret natur

Merete Gertz (Holbæk, 2022-08-24)

#1170

Det vil ødelægge naturen alle 3 steder.
Og vil bruge så utroligt mange ressourcer at bygge den.

Annette Nylev (Roskilde, 2022-08-25)

#1171

Ønsker bedre visioner for fremtidens transport, med langt mere naturbevarende løsninger.

Brian Møller Madsen (Mariager, 2022-08-25)

#1173

At vi ikke har brug for en Kattegatforbindelse til milliarder af skattekroner i fredede naturområder 🤬

Marlene Paaschburg (4480+St+Fuglede+, 2022-08-26)

#1174

Det er latterligt og lig det lort midt i det hele

Alexander Bønlykke (Odder, 2022-08-26)

#1176

Miljømæssigt en dårlig ide og total unødvendig.

Kristian Wulff (Frederiksberg, 2022-08-26)

#1179

Vi skal ikke have alle disse CO2-tunge anlægsprojekter, der ødelægger den smule natur vi har tilbage. Ikke flere bilister - meget mere offentlig transport

Birgit Skovø-Nielsen (1620 København V, 2022-08-26)

#1180

I empati og kærlighed for BÅDE dyr og mennesker.

Rebecca Bonita Toft (2800 , 2022-08-26)

#1182

Vi skal værner om Danmarks natur og de mennesker, som bor der.

Bitte Jacobsen (210 København ø, 2022-09-06)

#1185

Naturen må ikke ødelægges på Røsnæs, hvor jeg har sommerhus

Ole Clausen (København Ø, 2022-09-19)

#1191

det er helt tosset at bygge en bro over Kattegat.
Røsnæs bliver ødelagt og Samsø bliver ødelagt. Vi skal passe på vores skønne natur.
Tag færgen og slap af de 45 min. det tager

Connie Villumsen (Nykøbing Sj., 2022-11-07)

#1192

Det er en dum ide

Lone Munk (Gedsted, 2022-11-09)

#1193

Det er fuldstændig tåbelig, at få sådan en ide.

Erling Frosch (Gedsted, 2022-11-10)

#1197

Det er et vanvidsprojekt. Født og opvokset på Røsnæs hvor jeg stadig kommer. Min samlevers landejendom ligger hvor landanlægget på Røsnæs er planlagt. Min søsters ejendom på Samsø hvor vejen skal ligge. Min studiekammerats landejendom ligger i Saxild Østjylland hvor vejen skal gå. Stop det nu!

Claus Bager Nielsen (København, 2022-12-13)

#1198

Jeg skriver under fordi vores investeringer i stedet bør handle om at passe på vores biodiversitet, klima og miljø.

Annette Ottosen (Nibe, 2022-12-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...