STOP kommende Serviceafdeling på Stokholtbuen 51.

Kommentarer

#3

Jeg skriver under fordi placeringen er helt uacceptabel i forhold til både trafikale forhold og områdets virke. Det er ikke et industrikvarter.

Lasse Jensen (Herlev, 2022-05-11)

#4

Denne type anlæg hører til i et industrikvarter, ikke i et fredeligt villa område

Martin Jespersen (Herlev, 2022-05-11)

#9

Jeg har boet på Randvolden i 43 år og er just flyttet. Trafikforholdene er allerede i dag uhensigtsmæssige med alle skolebørnene, cyklerne mm.

Søren Aarup (Herlev, 2022-05-11)

#18

Jeg bor på en sidevej til Stokholtbuen og vil derfor være ekstremt påvirket af den ekstra trafik og støj det vil medføre hvis serviceafdelingen bliver opført.
I al den tid jeg har boet i Herlev har jeg på intet tidspunkt oplevet en så dårlig beslutning blive truffet og så hen over hovedet på borgerne... Det er en ommer.

Michala Schlichter Jespersen (Herlev, 2022-05-11)

#19

Enig med ovenstående argumentationen. Dertil kan tilføjes at da Stokholdtbuen blev lavet om til en 2-1 vej medførte dette lavere hastighed på vejen og dermed øget tryghed blandt de beboere som cykler, går og løber på vejen. Ydermere har det nedsat støjgenerne.
Denne effekt vil gå til spilde ved at etablere et Servicecenter på vejen.
Det går heller ikke i tråd med de omkringliggende boliger

Kåre Helth Lysdahl (Herlev, 2022-05-11)

#20

Jeg er helt enig med samtlige argumenter mod placering af serviceafdeling på Stokholtbuen, fremsat i denne underskriftindsamling.

Helene Gausemel (Herlev, 2022-05-11)

#25

Da det går ud over borgere der bruger området. Der medfølger støj, lys og lugtgener. Dette går ud over alle der bor i nærheden.

Nana Ferbing (Gadstrup, 2022-05-11)

#28

Nabo

Stine Helth Lysdahl (Herlev, 2022-05-11)

#29

Jeg bor i området lige op til. Der er i forvejen en del kørsel, hvor vi oplever problemer med farten. Dette vil kun gøre vejen endnu mere befærdet, og mere usikker for cyklister og gående.

Simone Petursson (Herlev, 2022-05-11)

#30

En grøn plet i byen skal ikke generes af en serviceafdeling med tung trafik og støj. Serviceafdelingen hører hjemme et helt andet sted, hvor den ikke markant adskiller sig fra området, fx i industrikvarteret.

Lene Holstein (Herlev, 2022-05-11)

#33

Mine børn går på Herlev privatskole, store køretøjer vil jævnligt passere hvor mine børn cykler og går

Christian Pantung (Herlev, 2022-05-11)

#38

Jeg ønsker ikke mere trafik på Gl.Klausdalsbrovej, hverdag oplever jeg børn, unge & voksne der er tæt på at blive kørt ned, pga voldsom og trafik med mange som i rigtig mange tunge køretøjer i høj fart.
Samtidigt er jeg træt af kommunen kun tænker på penge i form af nye boligområder og garage anlæg, vi skal bibeholde de få grønne områder vi har tilbage i kommunen.

Henriette Lassen (Herlev, 2022-05-11)

#39

Det sidste grønne landområde i Herlev skal ikke laves til Byzone

Thomas Nissen (Herlev, 2022-05-11)

#46

Helt uforsvarligt med tung trafik i området gl Klausdalsbrovej - vejen i forvejen farlig og dårlig sigtbarhed, sårbare trafikanter (cyklister til ig fra Ballerup, udkørsel fra flere kolonihaver, privatskole.

Helene Schoubye johansen (Herlev, 2022-05-11)

#59

Bevaring af de få tilbageblevne grønne områder i Herlev. Mange andre områder er ændre til beboelse. Serviceafdelingen hører til i industriområde.

Henrik Donby (Randvolden 25, Herlev, 2022-05-11)

#64

Vejen benyttes alle hverdage af skolebørn, der skal have en tryg skolevej. Også af mit barn, der cykler til skolen i sommerhalvåret. I forvejen er der dagligt ganske trafikeret om formiddagen og eftermiddagen...og Gl. Klausdalsbrovej er en supercykelsti.
https://herlev.dk/borger/trafik-og-veje/trafiksikkerhed
Linket fortæller, at der netop er foregået et arbejde med at øge trafiksikkerheden " for de lette trafikanter" og medvirke til at gøre området til en 40 km i timen zone. En såkaldt ”2 minus 1 vej”, hvor man sløjfer en vejbane og deles om en vejbane. Det kræver ekstra opmærksomhed og tålmodighed at respektere og overholde de passageregler en sådan vej kræver. Det spiller dårligt med øget trafik af tunge køretøjer og inviterer til kaos i morgentimerne, når skolen starter. Så det er en ommer. mvh Morten, Annette og Benjamin

Morten Joergensen (Koebenhavn S, 2022-05-11)

#66

Jeg underskriver fordi jeg ikke ønsker mere trafik eller larm i mit boligområde

Julie Falkenskov (Herlev, 2022-05-11)

#67

Jeg underskriver protesten om etablering af en servicesration på stokholtbuen i herlev fordi jeg vurderer at området på ingen måde er eller kan blive i en sådan stand at en servicestation kan opretholdes uden store gener for omkringliggende bebyggelse og arealer.
Det gælder især beboelse, børn, natur og trafikale forhold.
Jeg er helt enig i at denne type anlæg bør placeres i industri områder med gode trafikale faciliteter og minimale gener for området generelt.

Jeannette Hee (Herlev, 2022-05-11)

#68

Jeg skriver under fordi jeg er imod at Herlev Kommune placerer deres Serviceafdeling på Stokholtbuen 51.

Casper Hansen (Herlev, 2022-05-11)

#71

Jeg har kolonihave lige ud til Gammel Klausdalsbrovej 523 så ønsker ikke tung trafik.

Merete Breilev (København, 2022-05-12)

#74

Jeg syntes det er forkert at ændre landzonen til byzone, det er et idylisk hjørne af Herlev med skøn natur og stor charme. Derudover vil det være uhensigtsmæssigt med mere tung trafik og alene de skolebørn..

Kathrine Olivius Ottosen (Herlev, 2022-05-12)

#78

Det vil skæmme et område der slet ikke beregnet til dette og det vil påvirke trafikken i meget uhensigtsmæssig grad

Vibe Neidhardt (Herlev, 2022-05-12)

#79

Jeg er helt enig. Det vil være katastrofalt for områdets børn og natur.

Denice Valentin (Herlev, 2022-05-12)

#82

Jeg bor på Gl Klausdalsbrovej og mig og min familie er ikke intresseret i den støj og larm og støv dette vil medføre. Mine børn og jeg cykler hver dag på vejen og ned gennem Stokholtbuen for at komme i skole og på arbejde,Det vil være meget farligt for dem og utrygt for mig hvis der kommer så meget trafik. Der er i forvejen meget trafik og biler som køre for stærkt. Udover det har vi en nyttehave som vi har haft i 3 år nu hvor vi tilbringer meget tid med vores børn om sommeren og dyrket mange forskellige grønsager og frugt. Det ville være forfærdeligt hvis det område ville blive nedlagt. Det bidrager til alle, dyr som mennesker. Og er en smuk og fantastisk oase i Herlev. Ødelæg det ikke.

Pia Deaton (Herlev, 2022-05-12)

#85

Det vil være til stor gene for et rekreativt område, samtidig er området ikke gearet til mere trafik.

Charlotte Bach (Herlev, 2022-05-12)

#87

Jeg synes ikke hele kommunen skal bebygges. Lidt grønt er godt.

Jacob Andersen (Herlev, 2022-05-12)

#89

Mine børn går på Herlev Privatskole, hvor tung trafik nu skal passere

Stine Schmidt Møller Andersen (Herlev, 2022-05-12)

#90

Bør placeres i industriområde og ud til hovedfærdselsåre

Vibeke Jørgensen (2730, 2022-05-12)

#91

Jeg vil bevare vores nyttehaver- pensionisthaver og de grønne områder. Den Mark som har stået Tom i over 20 år ved siden af kunne Herlev kommune bruge istedet for. Det kan godt være den tilhører Ballerup men det burde ikke være noget problem, at leje den

Glenn Bertram (Herlev, 2022-05-12)

#92

Jeg arbejder på Michaelskolen, Stokholtbuen 25, og jeg ønsker ikke at skolebørnene skal udsættes for den massive trafikpåvirkning projektet vil medføre.

Peter Broge (Søborg, 2022-05-12)

#94

En serviceafd. bør ligge i et industriområde eller et område, hvor veje og tilkørselsforhold tillader tung trafik. Gl. Klausdalsbrovej, Stokholtbuen og Grønsvinget er smalle veje hvor to biler, nogle steder, dårligt kan passere hinanden, hvis også der er en cyklist. Desuden er der to skoler på disse veje, og skolevejen er i forvejen utryg, som følge af manglende cykelstier og fortorve, hvorfor tung trafik ikke vil gøre dette bedre.
Desuden er der lys og luft og natur, som er vigtigt at bevare i en kommune, hvor der bliver færre og færre områder som disse.

Anne Witt Thomsen (HERLEV, 2022-05-12)

#100

Jeg ejer have i Syvendehus og er enig i oplistede punkter

Eva Langballe (Herlev , 2022-05-12)

#104

Infrastrukturen i området er ikke dimensioneret til øget og tung trafik. Området ligger ikke ud til en hovedfærdselsåre, ej heller centralt. Maskinerne vil skulle passere via villaveje, både morgen og aften, for at komme rundt i kommunen. Til begge sider af den foreslåede placering ligger skoler, og de nærmeste veje, Stokholtbuen og Gl. Klausdalsbrovej, er i forvejen med trafikale udfordringer og effektivt ensporede. Det vil blive meget utrygt for både beboere i området og skolebørn at færdes langs med Gl. Klausdalsbrovej og Stokholtbuen, som begge har hverken fortov eller cykelsti en stor del af vejen.

Kommer der en Serviceafdeling på Stokholtbuen 51, vil det ødelægge et af de mest attraktive områder i Herlev Kommune, hvor der er dejlig natur, stille boligområder, hyggelige kolonihaver og frodige nyttehaver. Derfor er det afgørende, at forvaltningen finder en anden placering til Serviceafdelingen.

Patrick Ravn (Herlev, 2022-05-12)

#107

Fordi vi ikke ønsker øget tung trafik på den vej, hvor vores børn går i institution og skole. Og et sådan anlæg ikke hører til andre stedet end i et industrikvarter.

Nicholas Rasmussen (Herlev, 2022-05-12)

#111

Jeg skriver under fordi jeg er imod inddragelse af et rekreativt grønt område. Derudover er jeg bekymret for den øgede trafik et servicecenter vil medbringe og de støj og støvgener byggeprocessen samt den fremtidige trivsel vil medbringe til det omkringværende lokalområde som ikke er indordnet til et nærtliggende servicecenter og de gener det vil medbringe.

theis wendt (herlev, 2022-05-12)

#112

Er andelshaver i pf Rytterhaven og skarp modstander af at placere service station som foreslået. Helt uholdbart ift naturskønne omgivelser, uegnede adgangsforhold, gener i lokalområdet og skoleveje, der i forvejen er snævre og ubeskyttede vil blive farligere. Der påtænkes ny lokalplan med ændring fra landzone til bymæssig bebyggelse hvilket virker helt ugennemtænkt når man ser på områdets aktuelle karakter.

Ilana Floris (2720 , 2022-05-12)

#116

Trafikken på villavejen kan ikke tåle en øget belastning. Der er mange skolebørm som færdes på cykel på vejene Stokholtbuen og Gl. Klausdalsbrovej i forbindelse med færdsel til Michael Skolen og Herlev Privatskole. Der holder ofte mange private biler langs vejene, og mere trafik vil kun øge de problemer som allerede findes i området.

Lone Winther-Jensen (2730, 2022-05-12)

#120

Det smukke naturområde skal bevares

David Sorensen (Frederiksberg, 2022-05-12)

#125

Pga. Øget trafik på skolevej. Michaelskolen ligger på Stokholtbuen 25. Mange skoleelever færdes daglige ad Stokholtbuen og Gl. Klausdalsbrovej.

Susanne Løwe Pihl (København K, 2022-05-12)

#127

Fordi vi har brug for rekreative områder, det vil sige så lidt støj som muligt.
Der skal være afstressende muligheder fra en travl hverdag.
Er imod indlemmelse af området til byzone.

Gisela Schonard (København, 2022-05-12)

#132

Jeg er så enig i teksten, så jeg behøver ikke komme med yderligere kommentarer

Lisbeth Ottosen (Herlev, 2022-05-12)

#133

Jeg er meget enig i alle argumenterne og bor selv “lige ved siden af” adressen

Rikke Nikolajsen (Herlev, 2022-05-12)

#135

Jeg bruger område ofte nyder stilheden og udsigt og det område skal bevares.

Colin Green (Herlev, 2022-05-12)

#137

Det ikke er proportiont at lægge et servicecenter der.

Rebecca Burr (Stor københavn, 2022-05-12)

#141

Jeg har købt en kolonihave her, pga den de dejlige rolige omgivelser. Jeg ønsker på ingen måde at der bliver placeret et servicecenter der ødelægger natur og fredeligt grønt miljø.
Et servicecenter hører hjemme i et erhvervsområde.

Mette Have Sørensen (Søborg, 2022-05-12)

#143

Det er helt uaceptalt at kolonihavernes miljø skal ødelægges på grund af URETTIDIG PLANLÆGNING FRA KOMMUNENS SIDE!
Det handler om et rekreativt område og her fra rytterhaven og de andre havekolonier er der små tusind mennersker hvis fredelige og rolige liv blir forandret…. Sammen med dette enestående grønne område (tæt på enestående eu habitat område!
Lad ikke denne fejl-satsning blive gennemført!

Susanne Møller -jensen (Kbh., 2022-05-12)

#144

Jeg er fuldstændig enig i de belastninger på området og den utryghedsskabende kørsel, som Signe har oplyst i oplægget.

Thomas Wernberg (Herlev, 2022-05-12)

#145

Vi har selv en nytte have som vi elsket at bruge tid i.

Natalie Nielsen (Herlev, 2022-05-12)

#147

Jeg skriver under fordi jeg bor i området og vejene er dårlige og smalle. Der er ikke plads til både store lastbiler eller andre store vogne OG skolebørn.

Karina Helbech Lundquist (Herlev, 2022-05-12)

#151

Jeg modstrider mig hermed at Herlev kommune ændre området angivet i debatoplæg xxx fra landzone til byzone, samt etablere en ny serviceafdeling på Stokholtbuen 51 idet området ikke er egnet til tilføjelse af mere trafik og støj. Kommunen bør hellere bevare de få ikke bebyggede områder der er tilbage i Herlev til rekreative områder for kommunens beboere i stedet for at tilføje yderligere muligheder for at udbygge områderne.

Christina Behrend (Herlev, 2022-05-12)

#154

Der må kunne findes et bedre sted i et i forvejen etableret industriområde.
Samt de ovenstående argumenter

Mikael Aaberg (Herlev, 2022-05-12)

#161

Forfærdelig plan for alle der færdes på vejen, børn cykler/går i skole på vejen. Støjen fra disse køretøjer for folk i huse, kolonihaver og nyttehaver. Dårligt for naturen og dyrene i området - der er meget trafikeret vej på Klausdalsbrovej og med denne plan vil der være meget mere støj til gene for både dyr og mennesker.

Laura Aagaard (2200, 2022-05-12)

#167

Har børn på Michaelskolen , og byggeriet ville forstyrre voldsomt i det skønne naturområde omkring skolen !!!

Berit Seagrief (Rødovre, 2022-05-12)

#172

Jeg skriver under fordi det er et naturskønt område og mine børns skolegang bliver forstyrret med tung trafik, støj og luftforurening.

Mikala Andersen (Valby, 2022-05-12)

#173

Mine børn går på Mikael skolen, og det vil være for farligt med øget trafik. Derudover større forurening og generel trafik på vejen omkring skolen

Cecilia Kisbye (Vanløse , 2022-05-12)

#177

Jeg er forældre til børn på Michaelskolen, Stokholtbuen 25.

Britta Karlshøj (Hvalsø, 2022-05-12)

#178

Det giver ingen mening at placere serviceafdelingen så tæt på skoler hvor børn skal have lov at færdes trygt. Det er fuldstændig uhørt at dette kommer på tale. Derudover vil det spolere et af de skønneste grønne områder i hele kommunen.

Marie Ravn (Herlev, 2022-05-12)

#184

Jeg er mor til et barn på Michaelskolen, stokholtbuen 25.

Patricia thingholm Skernby (København , 2022-05-12)

#186

Udover at være herlevborger, så er vi forældre til barn/børn på Michael skolen, Stokholtbuen 25.

Tommy Heedal (Herlev, 2022-05-12)

#187

Forældre til børn på Michaelskolen

helle Gram (Ishøj, 2022-05-12)

#191

Projektet passer slet ikke ind i et område med skoler, institutioner, kolonihaver og villaer. Tilkørselsvejene er for små og det vil afføde alt for mange gener både med støj og støv OG alt for mange farlige situationer med skolebørn og andre på de snævre veje. Bør i stedet placeres i et industrikvarter.

Carsten Dalegaard (Herlev, 2022-05-12)

#192

Forældre til børn på Michael Skolen, Stokholtbuen 25.

Camilla Thuv Nilsen (København , 2022-05-12)

#193

Forældre til barn på Michael Skolen. Byggeriet medfører en meget trafikfarlig vej og med tunge køretøjer på en skolevej med i forvejen meget trafik!!!!

Helle Britta Schønfeldt (Rødovre, 2022-05-12)

#194

Det er tæt på mine børns skole og vil forårsage en meget farlig skolevej for dem og deres kammerater.

Annemette Halskov (Herlev, 2022-05-12)

#195

Jeg bor i lokalområdet og har børn på Michaelskolen, Stokholtbuen 25, der dagligt færdes i området og forbi påtænkte grund til fods og på cykel.

Zoey Idun Brinck (Herlev, Denmark, 2022-05-12)

#198

Forældre til 3 børn på Michael skolen, Stokholtbuen 25

Camilla Gottlieb (2800, 2022-05-12)

#199

Forælder til barn på Michael skolen, Stokholtbuen 25

Frederik Hjorslev Nylander (Ballerup, 2022-05-12)

#200

Jeg er forælder til barn på Michaelskolen Stokholtbuen 25. Den megen tunge trafik projektet vil afstedkomme er meget risikabel set i lyst af, at der færdes mange børn, der skal til og fra skole.

TARIQ MIKKEL KHAN (København N, 2022-05-12)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...