Frihold arealet ved Vibedal for yderligere bebyggelse og styrk lokalsamfundene.

Kommentarer

#4

Jeg syntes det er vigtigt, at Thisted Kommune ikke ødelægger borgernes muligheder for at kunne tilgå grønne områder. Samtidig bør Thisted Kommune prioritere, at udbygge faciliteterne i Sned og Østeril

Thomas helleberg (Thisted, 2022-05-10)

#7

Jeg skriver under fordi det er vigtigt at vi som borgere bliver hørt i denne sag

Mette Brinck Nielsen (Thisted, 2022-05-10)

#12

Jeg syntes det er en skam at det dejlige grønne areal forsvinder

Sanne Munk (Thisted, 2022-05-10)

#15

At man friholder en af de sidste grønne områder i Østbyen for bebyggelse.
Fasthold plejehjem ude i lokalsamfundene, så der stadig er liv derude i stedet for at samle det hele i Thisted.
Hvorfor ødelægge en af de smukke pletter i Thisted med byggeri, bare se nede ved Sydhavnsvej indkørslen til Thisted By fuldstændig ødelagt.

Kristian Amby (Thisted, 2022-05-10)

#25

Jeg ikke ønsker det grønne område bebygget

Rikke Skovsted (Thisted, 2022-05-10)

#26

Jeg støtter denne indsigelse, idet Vibedalomårdet må anes for fuldt udbygget jfr. tidligere planer helt tilbage til 1980 for området. Der mangler en grøn oase i østbyen, og dette område er helt unik og bør ikke fyldes op med byggeri!

Lis Markusen (Thisted, 2022-05-10)

#27

Det er en skam det bebygges.. der mangler en grøn plads en plads til aktiviteter for store som små , ung som gammel
Et sted hvor man kan mødes og gå tur ... en sammenhæng til cableparken...

Pia Larsen (Thisted, 2022-05-10)

#34

Jeg ønsker at grønne områder bibeholdes

Dennis Munkholm (Thisted, 2022-05-10)

#37

Jeg under fordi, jeg har et håb for at Østbyen forsat kan bevare sin grønne oase som fremmer den fysiske og mentale trivsel for beboerne i bydelen.

Mette Bruhn Helleberg (Thisted , 2022-05-10)

#47

Vi bør bevare det grønne i byen så vidt som muligt. En af de ting der gerne skulle kendetegne Thisted

Gerda Bruhn (Thisted, 2022-05-10)

#49

For mig er det vigtigt at bibeholde de få grønne områder, der er tilbage i Thisted Østby. Hvis disse skal anvendes til gavn for alle i kommunen og gæster udefra, bør der skabes åndehuller og rekreative områder.

Birgitte Mæng (Thisted, 2022-05-10)

#51

Der stadig skal være nogle åbne områder i Thisted, samt det vil skærme for udsigten i østbyen. Der et mange andre muligheder for at bygge eller renovere til disse formål, hvor placeringen ikke vil genere så mange boliger. Vi skal værne om den smule kystlinje vi har tilbage i Thisted, og hellere gøre det til et sted vi alle kan benytte.

Klaus Skovsted (Thisted, 2022-05-10)

#52

Kommunen bør i stedet for massiv byggeri på begge sider af Vibedalvej benytte området til rekreativt område som besluttet i lokalplanen fra 2006. Dette sammenholdt med vores attraktion Cold Hawaii Inland har kostet kommunen/os 25 millioner. Hvorfor ikke udnytte dette åndehul for alle i Østbyen og gæster i stedet for at ødelægge naturen med byggeri og dermed også mere trafik.

Leif Mæng (Thisted, 2022-05-10)

#54

Bevare et grønt område i østbyen

Benny Nymann (Thisted, 2022-05-10)

#59

Jeg kommer fra Thisted og underskriver fordi det grønne område i østbyen netop er det der gør Østbyen attraktivt for unge børnefamilier der gerne vil flytte tilbage til Thy efter f.eks. at have taget en uddannelse og stiftet familie. Attraktiviteten opstår netop pga. den skønne natur så tæt på den nuværende bebyggelse og en yderligere bebyggelse på disse arealer vil ødelægge dette.

Andreas Frederiksen (Allerød, 2022-05-10)

#65

Vi skal bevare de grønne områder her i Østbyen

Anette Østergaard (Thisted, 2022-05-10)

#69

Det mest unikke sted for hele østbyens beboere - Det må ikke ødelægges!

Ulrich Klitgaard (7700 Thisted, 2022-05-10)

#70

Jeg skriver under fordi jeg synes det er et unikt område, som ikke bør bebygges så tæt, som det planlægges.

Anne Dorthe Klitgaard Jacobsen (Thisted, 2022-05-10)

#80

Vil være forkert at bygge et så stort byggeri, i dette område.
Vi kommer til at mangle grønne områder til beboerne i byen.

Jan Søgaard (Thisted , 2022-05-10)

#81

Jeg mener man skal friholde området til rekreative emner, således at man kan være med til holde området attraktivt for unge mennesker.

Niels Bruun (Thisted, 2022-05-10)

#92

Den visionære lokalplan 359 O-40 er god og en lokalplan er til, for at kursen fastholdes.
Et stort og dominerende byggeri (uanset hvilket vi taler om) vil ødelægge oplevelsen af området og dermed det unikke, der langt om længe er kommet på plads m.h.t. Cable-Parken og Cold Hawai Inland.

Susanne Frøkjær (Thisted, 2022-05-11)

#93

Enig i skrivelsen. Fjern ikke det frie udsyn over fjorden et blik som er helt unik fra Fårtoftvej for gående, cyklende og i bil . Det grønne område er godt for menneskers sundhed. Og lærkesangen på de to stier mod fjorden er uvurderlig.

Bente Christiansen (Thisted, 2022-05-11)

#94

Området bør udnyttes i henhold til eksisterende lokal-plan som rekreativt område med panoramasti samt grønt område til fælles gavn og glæde for Østbyens beboere og Ældrecenter. Evt. byggeri (placering og ikke mindst højden heraf) bør være indenfor rammerne i eksisterende lokalplan.

Henning Frøkjær (Thisted, 2022-05-11)

#102

Vi støtter ikke op om byggeriet på det grønne område ved fårtoftvej

Torben Andersen (Thisted , 2022-05-11)

#103

Vi støtter ikke op om byggeriet på det grønne område

Linda Andersen (Thisted, 2022-05-11)

#104

Jeg bakker op om de få grønne områder der er tilbage i Thisted by

Niklas Andersen (Thisted , 2022-05-11)

#113

For at bevare grønt område mod fjorden og bevare tiltrækningen af de unge mennesker, som ønsker at flytte tilbage til Thisted og østbyen, som vi netop ser en del af i øjeblikket netop på grund af det natur og område , som Østbyen har at byde på

Bjarne Madsen (Thisted, 2022-05-12)

#119

Jeg vælger at støtte op om dette, da jeg helt klart mener, at de nuværende byer sagtens kan bære, at få et nutidsplejehjem til byen. Der er ikke længere til snedsted end der er til Thisted. Ved at lukke plejehjem i de små byer, er oftest starten på en bys død.

Anja Kristensen (Snedsted, 2022-05-12)

#122

Bevar “luft” og udsyn til fjorden, fra Fårtoftevej ! Mange mennesker har daglig glæde, ved dette fra eks ; bus, cykel, bil, fodgænger . Stor livskvalitet med natur, imellem bebyggelse i byen !

Lotte Vilsen (Thisted, 2022-05-12)

#124

Jeg skriver under fordi, jeg mener, det er vigtigt at bevare plejehjemsmuligheder i nærområde

Tove Mortensen (7700 Thisted , 2022-05-13)

#130

Jeg vil gerne bevare det grønne areal og nyder der er lidt luft imellem byggerierne. Samt nyder den fantastiske udsigt.

Kurt Førby (7700 Thisted, 2022-05-14)