Støt Hegnsholt. Lejre kommune opfordres til at ændre beslutning

Kommentarer

#3

Det er en fuldstændig vanvittig beslutning, pga et snævertsynet flertal i kommunalbestyrelsen, som kører en form for hævntogt, ift tidligere flertals beslutninger vedr økologi i Lejre.

Svensson Lasse (Kirke Hyllinge, 2022-05-01)

#5

Jeg støtter op om hegnsholdt

Stina Christensen (Hvalsø, 2022-05-01)

#9

Beslutningen om ikke at forlænge forpagtningen er uden for enhver fornuft. Kommunalbestyrelsen ødelægger vores allesammens Fyrtårn, inden for økologi og genbrug af rest madaffald.
Det skal bare stoppes.

Hanne Olsen (Hvalsø, 2022-05-01)

#19

Jeg er utrolig meget for en klimaskov, men jeg mener at det må være muligt at plante den et sted, hvor det ikke kommer til at gå ud over Hegnsholt vigtige og co2-besparende arbejde.

Camilla Jørgenden (Tvethøjvej 62, 2022-05-01)

#34

Der er brug for Hegnsholt i Lejre i den form, virksomheden har nu. Hegnsholt har gjort en kæmpe indsats for at anlægge et økologisk landbrug, der kommer Lejre til gode i mange henseender. Det er økologi og bæredygtighed og CO2-besparelse på et niveau, som på ingen måde kan opvejes ved at plante klimaskov i dette område. For slet ikke at tale om den enorme branding-værdi, Hegnsholt har for Lejre kommune.

Sarah Galan (Lejre, 2022-05-01)

#38

Det er en forkert beslutning. Vi mister et meget dyre- og miljøbevidst landbrug og et område mange borgere besøger for at se dyrene.

Lene Bang-Jensen (Lejre, 2022-05-01)

#46

Skovrejsning bør finde sted på marginal-jorde der ikke tjener så innovative formål som Hegnsholt.

Jesper Holm (Slangerup, 2022-05-01)

#47

Hegnsholts økologiske fødevarer og deres biodiversitet styrker et sundt samfund i modsætning til det snævre flertal i kommunalbestyrelsen, der hellere vil have flere penge ved salg, end bevare sunde arbejdspladser .

Per Lerche Brasch (Hvalsø , 2022-05-01)

#49

De har brug for støtte

Lars Brøchner (Roskilde, 2022-05-01)

#51

Som nytilflytter i Lejre Kommune blev jeg MEGET overrasket over, at så markant og vigtigt en klimabeslutning blev foretaget med så lille fler i byrådet. Dertil kommer at der fra de øvrige partier var ønske og forhåbentlig også en reel vilje til at finde en brugbar alternativ løsning. Og netop dette bør forsøges. Særligt når konsekvenserne for Hegnslot og borgerne er så store.

Lennart Petersen (Lejre, 2022-05-01)

#53

Beboerinddragelse
Klinafornuftigt
Og meget mere

Lillian Friis Hansen (Hvalsø, 2022-05-01)

#66

Jeg støtter Hegnsholt og er imod den politiske beslutning.

Lea Selsing (4320 Lejre, 2022-05-01)

#68

Beslutning er direkte i strid med kommuneplanens rammer. En evt. ændring bør først ske ved revision af kommuneplanen og efter høring.
Hegnsholt er et sted, der også sætter Lejre på landkortet, som den grønne kommune og er bæredygtigt landbrug der også er kendt langt Uden for Lejre. Man ødelægger det gode ry, som Lejre har, som den grønne kommune, ved at kvæle en visionær virksomhed på denne måde.

Karin Poulsen (Hvalsø, 2022-05-01)

#73

Det er ufatteligt at Lejre Kommunes nuværende blå flertal træffer en beslutning der har så vidtgående konsekvenser for en så elsket og innovativ virksomhed som Hegnsholt, og for alle os i kommunen som hidtil har været så stolte af at bo i en kommune hvor økologi og fællesskab trives.

Caroline Henriksen (Lejre, 2022-05-01)

#75

Hegnsholt skal selvfølgelig have fornyet sit lejemål af omtalte markarealer. Træer må vi have plantet andetsteds. For selvfølgelig skal vi have plantet nogen træer. Det må nogen kloge hoveder helt sikkert kunne finde andre pladser til !

Karin Winther Andersrn (4320 Lejre , 2022-05-01)

#82

Jeg skriver under fordi jeg mener at Hegnsholt i sin nuværende form bidrager med SÅ meget positivt i vores lokalsamfund at det ville være en katastrofe hvis de er tvunget til at stoppe store dele af det gode arbejde. Mine børn elsker at komme på gården og området omkring.

Line Bro Jørgensen (Lejre, 2022-05-01)

#85

Hegnsholt er vigtig ikke kun for lokalmiljøet men også som visionær virksomhed især ift. cirkulær økonomi men også på mange andre parametre.

Anne Dahl Refshauge (Lejre , 2022-05-01)

#90

Det er under al kritik at fjerne driftsarealet med så kortvarsel.

Nick Ziegler (Hedehusene , 2022-05-01)

#92

Jeg skriver under fordi beslutningen er meget forkert for lokalsamfundet.

Martin Wenckens (Lejre, 2022-05-01)

#100

Lejre kommune, og vi der bor her, har brug for virksomheder som Hegnsholt, der både producerer bæredygtigt ift. miljø og klima, og samtidig tager socialt ansvar. Inddragelse af over to tredjedele af den forpagtere jord og med så kort et varsel er ødelæggende for Hegnsholt. Lejre kommune må finde et andet sted at plante ny skov.

Laila Borgvold Larsen (Gevninge , 2022-05-01)

#102

En aldeles tåbelig og urimelig beslutning, som er med til, delvis at kvæle et fantastisk projekt.
Det er at være med til at tromle en ihærdig iværksætter., som iøvrigt ses CO2 neutralt.
CO2 regnskabet kan gøres op på mange andre måder, som nævnt i andres opslag.

Anne Pinion (4320 Lejre, 2022-05-01)

#104

Jeg er imod at kommunen vil inddrage lejemålet for jorde lejet af Hegnsholt, og opfordrer kommunen at trække sin opsigelse tilbage hurtigst muligt

Birte Engelsen (Hvalsø, 2022-05-01)

#106

Der må kunne findes jord andre steder i Lejre kommune!!

Mette Træden (Lejre, 2022-05-01)

#112

..... at det ikke er i orden at se bort fra Lejre Kommuneplanen og at Kommunalbestyrelsen løber fra deres løfte.

Jutta Eberhards (Kirke Hyllinge, 2022-05-01)

#114

Jeg skriver under fordi jeg støtter Hegnsholt og er imod Kommunalbestyrelsens beslutning.

Dorthe Hansen (Lejre, 2022-05-01)

#116

Hegnsholt er en gevinst for Lejre på mange måder; Klima, arbejdspladser, rekreativt, brandingsmæssigt.

Det kan ikke være rigtigt at alt dette skal ofres i den ideologiske kamp mod økologi - særligt ikke når det sker som en del af en greenwashing kampagne.

Anders Moe (Lejre, 2022-05-01)

#117

Lejre By mangler i den grad samlingssteder og kultursteder. Hegnsholt fungerer som netop det. Det vil være katastrofalt, hvis vi skal undvære det.

Nikolaj Hviid (Lejre, 2022-05-01)

#118

Fordig Hegnsholt støtter Lavringe Jord, der er et virkelig godt sted, til at få flere til at bruge naturen på en fællesskabs værende måde - især nyttehaverne giver rigtig god værdi.

Annette Koldborg (Lejre, 2022-05-01)

#126

Hegnsholt er alt for godt et initiativ til at blive nedlagt på denne måde. De har bragt mere glæde til området end jeres skov nogensinde vil kunne.

Kirsten Helbæk (Lejre Lejrevej 86 4320 Lejre , 2022-05-01)

#129

Jeg ikke ønsker skov nær min bopæl, men netop værdsætter det åbne landskab

Karenlise Jensen (Lejre, 2022-05-01)

#131

Hegnsholdt skal blive da de er en vigtig brik i den økologiske kommune

Ditte Lambrecht (4070 kirke hyllinge, 2022-05-01)

#133

Jeg mener det vil være meget skadeligt for kommunens fremtidige samarbejde med og troværdighed i overfor erhvervsliv og frivillige i deres egen kommune, hvis de ikke gentænker beslutningen. Derudover mener jeg, at det vil være et tab af dimensioner, hvis Hegnsholt ikke kan fortsætte deres gode arbejde. (Både personligt og på et overordnet plan).

Maja Ellegaard-Petersen (Hvalsø, 2022-05-01)

#142

Støtter økologiske landbrug

MikkelM Bang Jørgensen (København S , 2022-05-01)

#150

Det en ommer

Carsten Rath (Ny tolstrup, 2022-05-01)

#151

Fordi Hegnsholt repræsentere alle de værdier Lejre kommune skal stå for

Susanne Borup (Trællerup, 2022-05-01)

#152

Vi elsker Hegnsholt i Lejre. Et særligt sted som vores børn elsker.

Claire Jensen (Gevninge, 2022-05-01)

#153

Jeg skriver under, fordi Hegnsholt netop er et eksempel på det, vi ønsker i kommunen: en sund virksomhed i vækst, med god lokal forankring og med principper om økologi og biodiversitet. Derudover er selve området uegnet til skovrejsning pga dets landskabelige værdi.

Mathilde Mei Jørgensen (Kattinge, 2022-05-01)

#158

Hegnsholt er er unikt sted med stor værdi for den enkelte og os alle og Lejre med de tiltag og tilbud de kommer med

Lotte Obel (roskilde, 2022-05-01)

#170

Beslutningen er skudt helt ved siden af. Ikke nok med at man ødelægger en arbejdsplads, man ødelægger også en virksomhed, som bliver flittigt besøgt af studerende som gerne vil se hvordan et rigtigt øko-landbrug drives.

Folmer Jensen (Vester Såby, 2022-05-01)

#172

At det er en forkert beslutning et snævert flertal i kb har truffet.

Majken Bilslev-Jensen (Lejre, 2022-05-01)

#173

En aftale skal overholdes!
Økologi er vigtigt for vores og jordens fremtid og for vores sundhed
Lejre har brug for mere skov, enig, men der er virkelig meget plads indenfor kommunegrænsen, så hvorfor nedlægge et økologisk landbrug som er landets stolthed for bare 8 ha træer? Man kunne fristes til at tro at økologi ikke prioriteres af det højreorienterede flertal!

Jette Jensen (Vester såby, 2022-05-01)

#182

Jeg skriver under fordi det er useriøst at træffe en beslutning som er ringere for klimaet end de aktiviteter, der foregå på området allerede, og som får store konsekvenser for mange mennesker her og nu.

Lise Nørgaard (Lejre, 2022-05-01)

#184

Jeg finder det dobbeltmoralsk at flertallet påberåber sig at være erhvervsvenligt, men river tæppet væk under en velfungerende virksomhed med tab af flere arbejdspladser til følge. At økologien så også får et spark ud af kommunen, er blot endnu mere trist.

Eva Tofte Jørgensen (Ejby, Kirke Hyllinge , 2022-05-01)

#188

Det er helt sort det kommunen har gang i. Det er netop virksomheder som hegnholt der skal flere af for at få grøn omstilling .

Stine Christiansen (Lejre , 2022-05-01)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...