Sammenslutning mod, at ABA bliver en del af den danske inklusionsmodel - vi ønsker inddragelse af autistiske perspektiver.

Kommentarer

#1602

Min søn er autist og jeg finder ikke ABA metoden som den rigtige metode, for min søn med henblik på inklusion i folkeskolen.

katrine Marie Riis (København , 2022-04-23)

#1613

ABA er absolut ikke den menneskelige og respekfulde metode at bruge overfor autister. Den tager på ingen måde hensyn til forskellighed og hvordan den autiske hjerne fungere. Ved at bruge ABA kan man sammeligne metoderne med hundetræning.
mor til autist.

sofie charlotte Lindell (Vejle, 2022-04-23)

#1616

Spørg autisterne ikke de forældre der vil normalisere deres børn via ABA. Børn tager skade på deres sind af at få undertrykt deres autistiske behov.

Marianne Banner (Århus, 2022-04-23)

#1618

Det ikke giver mening ikke at indrage berørte autister, foreningwn for autisme og familier. Det aba repræsenterer burde ikke accepteres i dk. Det er en skændsel.

Louise Rasmussen (Haslev, 2022-04-23)

#1623

Vi autister har ikke brug for tvang

Anna Tabita Jensen (Odense , 2022-04-23)

#1624

Jeg har en datter som dette berører - og fordi ikke andre børn skal have den barndom hun havde

Inger Jensen (Hundested, 2022-04-23)

#1626

Vi autister må stå sammen!

Aslak Bech (Frederiksberg , 2022-04-23)

#1628

Jeg skriver under fordi det støtter autister ^^

Alexander Ulrik (4130, 2022-04-23)

#1630

Jeg er mor til en dreng på 10 år som har autisme og jeg ved hvor svært han kan have det når han er i skole

Mariann Catre (Hvidovre, 2022-04-23)

#1635

Det er vigtigt

Frida Svensgaard (Næstved, 2022-04-23)

#1638

Jeg bryder mig ikke om at mennesker skal fixes for at passe i en form der ikke er deres.
Jeg tror på at samfundet/systemet i højere grad skal acceptere at alle er født forskellige og at vi bliver syge af at skulle være en anden en den vi er.
Jeg har ikke mødt én eneste voksen autist som har været glad for ABA-metoden.
Vi skal lære at spørge: For hvis skyld gør vi det her? For personen der behøver hjælp og støtte, eller for min egen bedrevidenhed og forfængelighed.

Inge Wie Nielsen (8462 Harlev, 2022-04-23)

#1651

Jeg skriver under for mine børns skyld og for fremtidens skønne unge Autister de skal høres og aldrig glemmes !

Jeanette Villumsen (Albertslund, 2022-04-23)

#1652

ABA svarer til konversionsterapi for homoseksuelle

Pia Buholzer (Farum , 2022-04-23)

#1653

Jeg har selv børn med autisme og de bliver ikke hørt

Conny Wenningstedt (Gedser, 2022-04-23)

#1657

Jeg skriver fordi jeg har en søn på 4 der er autist.

Juliet Rødgaard (Rødovre, 2022-04-23)

#1667

Jeg mener at ABA metoden undertrykker de unikke positive karaktertræk som autister har og kan være skadeligt for autistiske børns selvværd. Belønning hører uundgåeligt sammen med straf og straf er ikke vejen frem ift. adfærdsregulering i de mange timer børn går i skole hver dag

Lotte Clausen Rhodes (Ærøskøbing, 2022-04-23)

#1671

Far til en autist.

Jørgen Tue Rosenkjær (Svendborg, 2022-04-23)

#1679

Fordi at jeg som både pårørende og fagperson finder ABA en helt forfærdelig tilgang til arbejdet med personer med bl.a. autisme. Det er trist, at man i år 2022 stadig har et menneskesyn 1950’erne værdigt.

Simon Møller (Støvring, 2022-04-23)

#1682

Er stor modstander af ABA-metoden!

Camilla Stapelfeld (Herning, 2022-04-23)

#1690

Det har en stor betydning for mig, da min lille fætter selv er autist

Jasmin Hamilton (Svendborg, 2022-04-23)

#1701

Jeg skriver under fordi det endnu en gang er at træde på dem der ligger ned. Det er ikke godt for det enkelte menneske og senes familie og ej heller kosteffektivt for samfundet.

Camilla Gausdal (Nyborg, 2022-04-23)

#1712

Mit barnebarn fik hjælpen allerede i børnehaven, kom på en specialskole for autister allerede ved skolestart.
Hvis både børn, unge, forældre og andre pårørende bliver hørt, sammen med det faglige Forum, bliver langt færre tabt, eller ramt af yderligere diagnoser som ældre.

Karin Abildhauge (Holstebro, 2022-04-23)

#1717

Min daughter har Autism.

Stefan Gunvald-Kerr (Aalborg , 2022-04-23)

#1719

Jeg ønsker en bedre fremtid for danske autister. Aba hører ingen steder hjemme og har ikke noget med inklusion st gære. Inklusion burde handle om at fejre forskellighed. For at sikre bedre inklusion må autister og andre neurodivergente være med ved bordet!

Victoria Gibson (København S, 2022-04-23)

#1723

Jeg skriver under, fordi jeg har en datter med autisme og add. Kendskabet til hendes behov efterlader mig ikke i tvivl om, at det er hensyn, støtte og tilpasning af skoletilbud, der er behov for, ikke ‘hundetræningsmetoder’, som jeg anser ABA for at være pendant til. Hvis vi skal lappe på den forliste inklusionsskude, må vi under ingen omstændigheder dreje skolen endnu mere i retningen af mestringer og belønningssystemer, designet efter neurotypisk skabelon. Neuroatypiske børn er i forvejen på overarbejde, og deres naturlige adfærd kan ikke belønnes/straffes bort. Fortalere for behaviorisme (ABA) har ikke fattet det mindste om autister, og en yderligere drejning af skolen i den retning vil forudsigeligt forvolde skade på børn med autisme og adhd/add. Alle børn har ret til en ordentlig skole, der passer til dem!

Bodil Voss (2830 Virum, 2022-04-23)

#1724

Forståelse for den enkelte om det man står i (uanset om det er den som er autist, eller dem som er omkring dem), på en måde så det giver mening, er det allervigtigste. Det skal opfølges med redskaber og metoder. Behaviorisme skal i den grad kun bruges let og som en forsigtigt supplement. Det må ALDRIG være den bærende pædagogik, for så giver det dårlig selvværd og et skævt selvbillede.

Henrik Sondrup (Holstebro, 2022-04-23)

#1725

Det er rigtig vigtigt!!

Astrid Derdau (Holstebro, 2022-04-23)

#1726

Jeg er mor til to børn inden for autismespektret, og jeg har selv flere autistiske træk, dog ikke nok til en decideret diagnose.

Barbara Kaad Ostenfeld (Værløse, 2022-04-23)

#1737

Jeg er sendiagnogtiseret 30 årig med autisme.
18 år forinden kendt i systemet som anoretisk. Hele folkeskolen igennem kæmpede jeg for at passe ind - såvel socialt som i undervisning. Det gav sig til udtryk i udvikling af spiseforstyrrelse. Havde man udbredt mig og og forstået mig bedre, havde jeg måske i dag haft 9. Klasse på folkeskolen - og måske endda gennemført en ungdomsuddannelser. Istedet fir at "gennemføre talrige, mangeårige indlæggelser for anoreksi, frem for at gave grebet autismen. Og jeg havde (måske) i dag som 30 årig haft en lille omgangskreds - måske endda vennekreds??

Benedikte Hansen (Holbæk, 2022-04-23)

#1746

Det er menskeret .

Jeanet Mikkelsen (Klippinge, 2022-04-23)

#1747

Det er helt absurd, at man ikke lytter til de mennesker, som mistrivslen berører og ABA lyder skræmmende og skadeligt og som en tankegang, der burde være blevet efterladt i fortiden.

Maria Josefine Ponce Moreno (Aarhus, 2022-04-23)

#1753

Jeg er imod ABA-metoden, fordi jeg mener, at man med denne metode belønner børn med autisme, for at maskere deres autisme. Der er udelukkende fokus på adfærd, og sigtet er at de skal opføre sig så tæt på det neurotypiske som muligt, skønt det ikke er sådan de reelt fungerer indeni. At skulle agere på en måde, der er i uoverensstemmelse med den person man er, kan på ingen måde være sundt for selvværdet.
Jeg har erfaring med, at undertrykkelse af autismen fører til stress og udmattelse - med tiden også udbrændthed.

Mette Gregersen (Arden, 2022-04-23)

#1759

Jeg støtter projekter der fremmer autisme

Emma Gotfredsen (København K, 2022-04-23)

#1761

Jeg som mor til en søn med autisme harmes IGEN over, at man udelader hovedpersonerne selv og deres nærmeste pårørende som en vigtig stemme i inklusionens navn. Hovedløst, uetisk og uempatisk.

Giver INGEN mening. Ingen....

Elena Michelsen Andersen (Jægerspris , 2022-04-23)

#1769

Min søn har autisme og fordi han kæmper med skolen og har gjort det i fire pr. Vi har bevæget os på kanten af skoleværing længe. Min oplevelse er at folkeskolen ikke har kompetencerne til at møde børn som stikker lidt udenfor normen. Systemet er for langsomt og for tungt at arbejde med når man har et barn som kæmper. Det er et fuldtidsarbejde at kæmpe med skole, psykiatri, PPR og kommune. Man bliver så slidt og kan ikke være der for sit barn som man burde.

Susanne Sørensen (Greve, 2022-04-23)

#1786

Vi har en dreng med autisme.
Skolesystemet kørte ham totalt i sænk, med urimelige krav om 21 timer og integration i alm. folkeskole.
Vi reddet vores barn, ved at tage ham ud af systemet, give ham frihed og tid til komme sig og med en langsom tilpasset ny start på tilværelsen.
I dag er han lige startet som lærling, noget vi ser, som vores/forældrenes resultat.
Jeg tør slet ikke tænke på, hvor han havde været i dag (hvis han havde været her i bland os), hvis han var blevet i de fastlagte systemer.

De erfaringer vi havde med vores dreng, der vil jeg direkte sige, at ABA IKKE ville have gavnet, men kun skadet endnu mere.
Hvis man lovede vores dreng noget, så SKULLE det holdes, ellers bryd hans verden sammen.

Børn med autisme og lignende SKAL behandles individuelt og på en måde hvor de motiveres på deres præmisser.
Man får INTET ud af at presse på, hvis motivationen ikke er der.

De er tit fyldt med resurser men de brændes hurtigt op og dette skal man tage hensyn til.
De ser verdenen på en helt anden måde, som gør, at de bruger lang flere resurser på en time, end alm. børn gør.

Claus Nørgaard (Herning, 2022-04-23)

#1787

Jeg er imod den vej i inklusion af neurodivergente mennesker og ikke ser noget positivt i ikke at inddrage de der virkelig ved noget om området, nemlig autisterne selv.

Rikke Skovfoged Furbo (Aulum, 2022-04-23)

#1790

Jeg skriver under fordi jeg som autist oplever behaviorisme som et voldsomt og ableistisk overgreb mod autistisk identitet. Og det at så mange der har været udsat for ABA sidder tilbage med PTSD får alle mine advarselslamper til at blinke.

Camilla Asra Engelby (København V, 2022-04-23)

#1794

Jeg skriver under fordi jeg selv har et barn med autisme, og jeg synes det ville være frygteligt hvis han skulle udsættes for ABA. Han har skjult og undertrykt sin autisme i alt for mange år og lider nu under en voldsom belastningsreaktion.

Katrine Guldager (Brønshøj , 2022-04-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...