Sammenslutning mod, at ABA bliver en del af den danske inklusionsmodel - vi ønsker inddragelse af autistiske perspektiver.

Kommentarer

#1414

Det er helt vildt langt ude at Autismeforeningen ikke er inviteret.

Cecilie Thielemann (Skælskør, 2022-04-23)

#1420

Jeg har ikke ord, deres ageren er under al kritik!

Christina Agnes Lentz (Sønderborg, 2022-04-23)

#1426

Jeg underskrive fordi jeg er Autist og jeg os har ret til af blive hørt

Sofie Blenstrup (Sorø, 2022-04-23)

#1439

Det er sindsygt at bruge ABA omvendelsrsterapi på autister.... Man brugte lignende former for terapi på homoseksuelle engang, jeg troede sørme vi var kommet længere!

Anette Rudbeck (Holbæk, 2022-04-23)

#1441

Jeg har to autistiske sønner, der lider i folkeskolen. Det betyder skolevægring og tillægsdiagnoser pga overbelastning. Systemet må simpelthen laves om.

Anne Katrine Stender (Stege, 2022-04-23)

#1442

Alle børn skal kunne trives som vi er, og burde på ingen måde skulle undertrykke hvem vi er. Det er forkert, at vise børn at fordi man har nogle ting som er svære så er de unormale, og skal undertrykkes disse ting fra start, så de virker normale for alle andre

Kirsten Bundgaard (Aalborg, 2022-04-23)

#1444

At voksne autistiske mennesker må bliver hørt og systemet må stoppe dehumaniseringen

Louise Thygesen (Vejle, 2022-04-23)

#1447

Vi skal anerkende autister for hvem de er. Assimilation skaber ulykkelige liv - Vi skal i stedet anerkendes deres personlighed og evner, herunder hvordan de særligt kan bidrage til fællesskabet

Troels Larsen (Rungsted Kyst, 2022-04-23)

#1448

Jeg har et barn med autisme og arbejder med autistiske børn, unge og voksne og ved hvor vigtigt det er at alle individer for lov til at være lige præcis dem de er. De skal ikke “normaliseres” det er ødelæggende og gør så mange autistiske mennesker syge med følgetilstande som konsekvens.

Christina Sommer (København, 2022-04-23)

#1450

Det er vigtigt.

Kathe Berry (Hjørring , 2022-04-23)

#1451

ABA kan direkte sammenlignes med de gamle metoder man brugte til at “kurere” homoseksuelle. Det er en misforstået tilgang til autisme og vil gøre voldsom skade på autistiske børn.

Lene Heuer Sørensen (Viborg, 2022-04-23)

#1454

Jeg har selv en dreng med autisme, så jeg kender til de kæmpe problemer med inklusion

Hansen Nanna (København , 2022-04-23)

#1455

Fordi ABA ikke er en forskningsbaseret metode.
I tilfælde hvor børn tager skade af pædagogikken og det skolemiljø de placeres i , er der stor risiko for, at de får kroniske lidelser, med andre ord sygdomme som kommer oveni deres handicap og som følger dem ind i voksendommen. Hvorfor ønsker systemet at fortsætte med noget, man de gør i forvejen og som i forvejen ødelægger
folks funktionsevne og helbred?
Jorden kalder videnssamfundet.

Anette Thellefsen (Vodskov , 2022-04-23)

#1466

Fordi, det er det rigtige at gøre!

Malene Ramfeldt (Roskilde, 2022-04-23)

#1468

Jeg selv er autist og oplevede folkeskolen som et kæmpe nederlag. Mine to børn er autister og de skal ikke opleve det samme.

Karina Schneider (Hasle, 2022-04-23)

#1473

Fordi mennesker med autisme er forskellige og har forskellige behov. At vælge én metode vil fjerne hensynet til barnets og familiernes individuelle behov.

Ida Hagen (Vanløse, 2022-04-23)

#1476

Autismeforeningen og ADHDforenibgen ikke er inddraget

Joanna Rasmussen (Frederiksberg, 2022-04-23)

#1484

Mine børn skal ikke udsættes for “tortur” og hvorfor indrager man ikke autisme foreningen, forældre og børn i at fortælle om hvad der er brug for?

Janne Olsen (Gislinge, 2022-04-23)

#1495

Mennesket er en kompleks skabning. Folk med autisme er lige så komplekse og forskellige som neurotypiske mennesker. At foretage kvalificerede politiske beslutninger om inklusion af og hjælp til mennesker med autisme fordrer dyb, bred og kvalificeret indsigt, hvor alle med oplevelser, kompetence og erfaringer bliver inddraget (inkluderet) i beslutningsprocessen. Hvis ikke, så får man ikke en ægte løsning, kun det svar og den løsning man (måske) foretrækker - og en masse menneskelig lidelse til følge.

Bent Onsberg Christiansen (Toreby L, 2022-04-23)

#1499

Jeg kan kun tage afstand fra metoder som ABA, og har set hvor skadeligt det kan være i praksis. Ikke først i voksenalderen, men også allerede barndommen, når det autistiske barn må give op og ikke kan leve op til forventningerne i belønningssystemer.

Gitte Tikjøb Heimburger (København K, 2022-04-23)

#1500

Jeg skriver under fordi jeg er enig i at autistiske børn ikke skal tvinges til at agere "normalt". Jeg mener, at man bør se på det enkelte barns behov fremfor at tvinge nogen til at gå imod Deres natur. Og det mener jeg ikke at ABA gør.

Charlotte Hansen (Nørresundby , 2022-04-23)

#1501

Jeg selv arbejder på en specialskole og ved hvor kompleks en tilgang neurodivergente elever kræver.

Charlie Schneider (Hasle, 2022-04-23)

#1505

Jeg er forælder til barn med autisme. Min datter har SÅ meget at tilbyde verden hvis den vil møde hende hvor hun er - og det er IKKE gennem ABA metoden. Helt grotesk og uforståeligt at der ikke er medtaget en eneste autist i inklusions arbejdet - som jeg i øvrigt mener er vigtigt. For autister har generelt meget dårlige vilkår i den danske folkeskole.
Venlig hilsen Karen

Karen Lindberg (MÅLØV, 2022-04-23)

#1506

Autister fortjener en værdig behandling

Sidsel Lindberg (Måløv, 2022-04-23)

#1507

Tortur af divergente børn for at få dem til at være "normale" hører ikke til i et demokrati

Rosa Brandt (Frederiksberg, 2022-04-23)

#1511

Behaveurisme af værste skuffe skal ikke danne grundlaget for den pædagogiske indsats overfor nogen børn og unge i DK.. Det er, stik imod alt hvad, der står i
F.eks læreplanen på dagtilbudsområdet.

Dorte Hollands (Løgstør , 2022-04-23)

#1520

Der er alt for mange børn og unge der må kæmpe for den rette plads skolesystemet

Ole Møller (Horsens, 2022-04-23)

#1523

Jeg skriver under, gordi jeg har børn med autisme, arbejder med børn med autisme og med stor sandsynlighed selv har autisme, og jeg ønsker accept, forståelse og respekt for den autistiske profil og ikke tvungen undertrykkelse af adfærd, der ofte er naturlig og nødvendig for at kunne rumme omverdenen. Jeg ønsker at tiltag for mennesker med autisme bestemmes sammen med mennesker med autisme. Vi har en stemme - hør den.

Tina Morthorst (Vallensbæk strand, 2022-04-23)

#1524

Jeg har en dreng med autisme og denne model her vil gøre ham mere angst.

Ann Barrett (Vodskov, 2022-04-23)

#1525

Det danske undervisningssystem trænger til et løft, og har en nu voksen datter der virkelig kunne have haft brug for dette

Anette Østergaard (Tranbjerg J , 2022-04-23)

#1535

Afskyr alle former for kontrol!

Kimi Helmer jensen (Charlottenlund, 2022-04-23)

#1539

Fordi jeg selv er på spektret, og har oplevet hvordan folkeskole lærerene ikke er optimeret til at håndterer vores udfordringer, og hvis det vil blive forringet ydligere, vil vores uddannelsessamfund bryde sammen på sigt.

Manja Haldbæk (Nykøbing Sj , 2022-04-23)

#1551

Enig

Pernille Kvist (9550 Mariager , 2022-04-23)

#1553

Jeg er modstander af at man ikke involverer de børn og deres pårørende som oplever inklusionen og konsekvenserne deraf. Derudover fordi det skriger til himlen at man ikke har inviteret de største interesseorganisationer med til høringen, men istedet har håndplukket ABA fordi synspunkterne i deres teori er at autister skal tvinges til at agere og tænke mere neurotypisk, hvilket alle ved pp den lange bane nedbryder folk med autisme og i bedste fald ender i stresstilfælde og i værste i PSTD.

Jeg skriver under fordi jeg mener vores verden og skole bør indrettes mere neurodivergerende eller i det mindste så der er plads til neurodivergerende mennesker således de kan få lov at være dem selv og ikke hele tiden skal påtage sig en rolle for at passe ind i en neurotypisk verden (ABA)

Finn Jørgensen (Gladsaxe, 2022-04-23)

#1559

Jeg skriver under med henblik på, at den autistiske stemme må og skal høres i forhold til inklusionsmetoder. Særligt når forskning peger på, at ABA er en ekstremt skadelige metode, at tage i brug og intet har med inklusion at gøre. I stedet er der tale om, at ville afrette en gruppe af mennesker, fordi de ikke passer ned i de efterhånden meget kulturelt standardiserede kasser, som de færreste mennesker passer ind i. Tilgangen vil skabe endnu flere traumatiserede børn, unge og voksne.

Gunvor Trinderup Schaldemose (8230 Mårslet, 2022-04-23)

#1560

Jeg ved, hvilken skade ABAs indflydelse kan gøre og det er fuldstændigt uanstændigt og udemokratisk, at man ovenikøbet holder autister helt udenfor indflydelse.

Jacob Olesen (Aalborg , 2022-04-23)

#1561

ABA hører ikke hjemme nogen steder.

Charlin Anna Larsen (Frederiksværk, 2022-04-23)

#1564

Jeg underskriver fordi vi skal give alle børn de rigtige rammer at udvikle sig i, og ikke forsøge at gøre alle ens. Jo mere vi forsøger at få mennesker til at passe ind i bestemte kasser, jo flere vil føle sig forkerte.

Tina Messerschmidt Jensen (Ringsted, 2022-04-23)

#1566

Man bør spørge sig selv, hvorfor man i tilgangen til autistiske mennesker tillader en form for intervention, som hele den pædagogiske verden ville vende sig imod, hvis den blev benyttet på almenområdet.

Hanne Dahl (Mårslet, 2022-04-23)

#1567

Mit kendskab til mennesker med autisme fortæller mig, at det nærmest vil være et overgreb på børnene, hvis ABA skal være ‘hovedtanken’ bag inklusionen folkeskolen. Meget mere reel viden om autisme, samt hvilke udfordringer børn / unge med autisme generelt har, vil klart være på sin plads i stedet.

Benthe Svenstrup (Vipperød, 2022-04-23)

#1569

Jeg skriver under fordi jeg på min egen datters oplevelse har set hvad en forfejlet inklusion betyder på den lange bane. Førtidspension tror jeg er langt dyrere på den lange bane. Sorry. Men det er der vi er nu.

Niels Lundbye-Christensen (Nørresundby, 2022-04-23)

#1583

Jeg ville ikke ønske mig selv at være blevet udsat for denne "behandling" som barn.

Derudover er kernen "du er ikke god nok, medmindre du er som os andre", .

Anders Kjeldsen (Kokkedal, 2022-04-23)

#1586

Jeg er selv autist, og læser til dagligt socialpsykologi. ABA er en forældet tilgang til autister, og det ville være en tilbagegang for det danske skolesystem at inddrage det. Lyt til autister, vores stemmer og oplevelser! Aba er på ingen måde en metode til at give autister den bedste tilværelse.

Erene Dransfeldt (Roskilde, 2022-04-23)

#1589

Selvfølgelig skal autister høres! Autister skal ikke omvendes!

Gry Hayhurst (Sorø , 2022-04-23)

#1600

Inklusion handler om at anerkende perspektiver - ikke om at ensrette dem...

Heidi Thamestrup (Frederiksberg, 2022-04-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...