Sammenslutning mod, at ABA bliver en del af den danske inklusionsmodel - vi ønsker inddragelse af autistiske perspektiver.

Kommentarer

#601

Jeg selv har et barn der mistrives.

Anne Madsen (Haslev , 2022-04-23)

#603

Mennesker skal have lov at være dem selv og blive behandlet som de har brug for. Behaviourisme skal ikke være del af opdragelse.

Barbara Lange Schütt (Haderslev, 2022-04-23)

#604

Fordi jeg har en datter der er udredt med autisme og som ikke trives i den nuværende inklusionsmodel. Der er behov, at den borgergruppe der er identificeret i VIVE rapporten (altså dem i mistrivsel) kommer til orde - og at der skabes de rette rammer for, at de berørte autistiske personer kan gå i skole i dagens danmark.

Martin Heide ( Brønderslev, 2022-04-23)

#607

Fordi jeg på ingen måde ønsker at Aba skal være en fast del af den danske inklusionsmode, med den måde de arbejder på og de konsekvenser det har. Istedet er det vigtigt at lytte til folk der selv er autister, som selv har erfaret hvad der fungere og som ved hvad de taler om.

Mette Hvilsom (Gandrup , 2022-04-23)

#612

Mine børn ikke trives i normal skolr

Mette Jensen (Faxe Ladeplads , 2022-04-23)

#614

Jeg er både lærer i folkeskolen og mor til et barn med autisme.
ABA metoden lyder som et overgreb.

Birgitte Albert (Egtved, 2022-04-23)

#616

aba bliver ofte brugt alt for stringent uden hensyntagen til ønsket fra individet - autisten skal passes ind i en specifik kasse af acceptable (småborgerlige) handlinger uden hensyntagen til sanseudfordringer og interesser

sussanne therp-pedersen (hjallerup, 2022-04-23)

#622

Belønning kan aldrig erstatte hensynet til barnets ve og vel

Janne Arlander (Lille Skensved, 2022-04-23)

#629

Min søn har autisme og hans stemme skal også høres i denne sag.

Naja Poulsen (Viby Sjælland , 2022-04-23)

#632

ABA-behandling hviler på en forældet forståelses af hjernen udvikling. Indsatserne er i min optik hverken pædagogiske, etiske, autonomistøttende eller kompenserende. Svenske børnelæger har desuden kaldt metoden for tortur overfor sagesløse.

Hanne Veje (Guldborg, 2022-04-23)

#635

Det virker hul,i hovedet

Per Kirkegaard (Nørresundby, 2022-04-23)

#647

Aba ikke bør være repræsenteret i den danske inklusion.

Marianne Milton (RANDERS , 2022-04-23)

#650

ABA-metoden strider mod det danske barnesyn som bl.a. betoner at alle børn har ret til at blive set og hørt samt være medskabere af egne læreprocesser for derigennem at sikres deres demokratiske stemme. Rettigheder som ABA-metoden på ingen måde kan indfri.

Pernille Gram (Vejen, 2022-04-23)

#652

Aba er hundetræning, og ødelæggende for et barn med autisme.

Susanne Kongsbach (Høng, 2022-04-23)

#655

Det er jo helt vanvittigt at lave en høring om autisme uden at spørge folk med autisme selv om deres erfaringer!

Camilla Tjellesen (Ribe, 2022-04-23)

#657

Inklusion er ikke for vores autistiske børn, de udvikles og trives i et tilpasset miljø men den rette pædagogik og afskærmede rammer, på denne måde kan de samle overskud til at kunne indgå i ‘normale’ rammer med resten af deres familiens begrænset omfang i deres fritid. De skal have lov at være dem som de er ifh. deres egen personlighed og ikke belønnes for at slide på dem selv til at kunne være i en kasse på en bestemt måde.

Sanne Trier (Dronninglund , 2022-04-23)

#658

Jeg er pædagog og ser i daginstitutionerne at forholdene ikke er gode nok.

Kristina Foldager (Aarhus, 2022-04-23)

#663

ABA metoden har samme natur som ar forsøge at 'omvende' seksualitet eller 'tæmme' børns i øvrigt naturlige udfoldelse. Hører ikke hjemme i en oplyst tid.

Per Bøggild (København, 2022-04-23)

#665

Det er vigtigt

Christina Tofteby (Sulsted, 2022-04-23)

#667

ABA er conversion therapy for autister og andre neurodivergente, og har til formål at gøre os "ikke-autistiske" i vores adfærd, uden skelen til at vores adfærd er meningsfuld og vigtig.
ABA er påviseligt traumatiserende for autister.
Endelig er det videnskabelige fundament for ABA dybt suspekt, i det grundforskningen vitterlig bestod af fysisk og psykisk tortur af børn med autisme og kognitie funktionsnedsættelser. (Se artiklen "Screams, Slaps and Love" publiceret i Life Magazine 1965, for en kort og tilgængelig beskrivelse heraf: https://neurodiversity.com/library_screams_1965.html)

Eline Sanders (Aabenraa, 2022-04-23)

#669

Jeg skriver under fordi børn ikke skal undervises i at være “normale”.

Ulla Juncker (2300, 2022-04-23)

#673

Jeg tager stor afstand til den tankegang der ligger bag ABA pædagogismen. Autisme er ikke en sygdom eller en fejl men en neurodiversitet som hverken er bedre eller dårlige end den dominerende neurotypiske bare anderledes.

Charlotte Nielsen (Holbæk, 2022-04-23)

#675

Jeg er bekymret for de skader anvendelsen af ABA metoder giver børn og det mennessyn og signal man sender, hvis løsningen på inklusion er at undertrykke børn/menneskers med autismes naturlige adfær.

Matilde Danvad (Allerød , 2022-04-23)

#676

omvendelsesterapi kan ikke gradbøjes, man kan ikke sige at det er noget visse grupper ikke skal udsættes for og så udsætte andre grupper for det. Det er forrykt. Aba er helt forkert og frygteligt forældet som terapi-form.

Louise Christiansen (Nørre Aaby, 2022-04-23)

#681

Min søn har PDSD og det ønsker jeg ikke for andre

Henriette Jonstrup (Pandrup , 2022-04-23)

#685

Jeg bliver igen og igen rystet over hvordan systemet kan lægge op til svigt af børn. Man kunne ønske sig at der var plads til forskellighed i vores samfund. Det er uvidende når man ønsker at børn skal undertrykke hvem de er ! Bare tanken giver mig som forældre til et barn med autisme, ondt i mave.

Sidsel Ross (København, 2022-04-23)

#696

Fordi det er vigtigt at tage udgangspunkt i den enkeltes behov

Ulla Mikkelsen (Tappernøje, 2022-04-23)

#705

ABA gør mig dybt bekymret - jeg synes, det er en meget ubehagelig metode til og "hjælpe" børn!! Og for mig og se meget skadelig. Og jeg synes også respektløs for det enkelte menneske og dets udfordringer!!!!

Hanne Nymark Melgaard (Ulsted, 2022-04-23)

#710

Jeg skriver under fordi, at ABA er forsøgt afprøvet i almenskolen på mine tre autistiske børn uden succes. Jeg oplever, at tilgangen er overensstemmende med at placere børn i almenskolen uden støtte og forvente at autismen forsvinder ved blot at spejle de andre børn. Det er præcis af denne årsag at inklusion ikke fungerer. Hurtigt vil forventninger til korrekt adfærd blive et krav og hvis de krav ikke opfyldes vil barnet føle sig forkert. Hvis denne tilgang skal kunne lykkes, skal hele området være specialiseret med et team af specialister som varetager og kender barnet og det vil aldrig blive aktuelt i DK.
Jeg er fuldstændig og absolut modstander.

Maria Larsen (Ubby, 2022-04-23)

#713

Jeg selv er mor til et barn med autisme, som lige er startet i skole. Jeg er bekymret for hendes fremtid i skolen.

Kamilla Løyche Jensen (Silkeborg de, 2022-04-23)

#716

Jeg mener ikke der er nok faglig belæg for brugen af ABA i Danmark og når den viden der forefindes samtidig ikke er det bedste forstår jeg det slet ikke. Det er som om det er en overhalshandling. Der er SÅ meget faglig viden inden for feltet i forvejen som politikerne IKKE gør sig den ulejlighed at gøre brug af. Fagpersoner fra Bl.a. psykiatrien hører de ikke på. At de undlader at invitere foreninger som landsforeningen autisme i deres høring er dybt god nat og vidner om en umådelig uprofessionel tilgang.

De skriver:
“Udvalget [ønsker] input til, hvordan de gode eksempler med inklusionsindsatsen, som heldigvis også er derude, kan videreføres til alle kommuner og alle skoler. Inden en afsluttende debatrunde ønsker udvalget at få ét godt råd fra hver af en række centrale nøgleorganisationer til, hvilke initiativer Folketinget skal og kan søsætte med det samme for at forbedre inklusionsindsatsen”.

De ønsker et’ godt råd som de kan søsætte med det samme. Et råd som alle ved der vel og mærke lige skal passe ind i deres rammer og som nødvendigvis ikke er grundlaget for den fintfølende faglighed der skal og bør ligge bag. De søger efter et plaster at putte på den mislykkede inklusion. De bør i stedet rive det hele op, kigge tilbage på den viden de har indhentet sig med de mange års forsøg på inklusion, reflektere og ændre på det der ikke virker, fortsætte med det der har virket og forsøge på ny. Ikke bare smide et bette plaster på.

Nu bliver der råbt op om og rystet i grundvolden på området og så skal politikkerne pludselig søsætte noget. De skal lige vise sig - se vi kan. Men uden en dybdegående baggrundsundersøgelse og viden med sig er det skræmmende hvad de med deres status kan få igennem.

Maria Foss-Juul (Hirtshals, 2022-04-23)

#717

De børn, unge og voksne som det drejer sig om skal høres. Dette må ikke blive topstyret.

Mette Søberg Petersen (Virum, 2022-04-23)

#718

Jeg skriver under, da jeg mener, at ABA bygger på et forældet og helt forfejlet menneskesyn.

Maria Østerbye (Hjortshøj, 2022-04-23)

#721

Jeg er autisme fortaler.

Karina Wiborg (Brøndby strand, 2022-04-23)

#726

Mor til min datter med Autisme GUA

Trine Lund (Varde, 2022-04-23)

#734

I udviklingen mod fremtidens diversitetskultur, skal vi bruge nye værktøjer fremfor at fastholde gamle rammer, hvor mennesket skal passe ind.
Generelt skal vi fremme forståelse og nysgerrighed, på hvem vi hver især er og hvilke unikke talenter vi er sat på jorden med.
Det er talentmassen hos autistisk tænkende, der skal frem i lyset og ikke en opdyrkelse lydighedskultur.

Vi er som samfund nødt til at finde en balanceret måde at acceptere og respektere menneskers forskellighed, mens vi afventer at forstå neurodiversitet til fulde.

Jeg vil trække en parallel til diversiteten ordblindhed. Hvis vi ser historisk på udviklingen af forståelsen af denne neurodiversitet fra at personen var dum, føle sig udskammet/sat i et sårbart lys for hele klassen og nu nutiden, hvor dyslectic thinking for nyligt er blevet en skill på LinkedIn.
Den udvikling vise mig, at vi skal være mere optaget af menneskers forskellige måder at tænke på og styrke dem her, fremfor at alle skal kunne passe ind i en klassen.

Min søn har en interesse for fysik og en talforståelse langt over niveau, men rammen i 1. Klasse giver ikke mulighed for at udfolde disse talenter, hverken for lærerne eller ham selv.

Vi skal kultiveret talentet med interessant læring, fremfor lydighedstræning.

Kenzie Cecillia Zenne Vinther (Svendborg , 2022-04-23)

#742

Det er dybt rystende, hvis fremtidig inklusions muligheder besluttes uden at brugerforeninger er involveret.
Desuden antyder valg af inviteret oplægsholdere, til at der vælges et menneskesyn på vej i en retning, der ikke reelt accepterer eller inkluderer handicap som autisme.

Lauri Borup (Aars, 2022-04-23)

#746

Jeg skriver under fordi, at jeg er uforstående over at dem den nye inklusions insats skulle hjælpe, slet ikke bliver hørt i denne debat. Jeg er selv mor til en datter med infantil autisme- ADHD og desværre også tillægs diagnoserne angst, tisc, ocd, tvangstanker og spiseforstyrrelse. Tillægs diagnoserne kunne være undgået hvis vi forældre og Laura var blevet lyttet til og taget alvorligt i vores bekymringer. Vores kamp for udredning af Laura, begyndte allerede i børnehaven, men den virkelig opslidende kamp foregik i skoleregi. Trods Lauras synlige mistrivsel og skoleværing i 4 år, blev der fra skoleledelse, lærer og PPR, kun set på forældre rollen og der blev spændt ben for en henvisning til børne unge psykiatrien. PPR psykologen fastholdte at hun aldrig havde observeret eller testet et mere gennemsnitligt barn og vi måtte henvende os til en privat psykiater for at få vores barn udredt.
Laura fik endelig sin diagnose i en alder af 14 år og desværre er uoprettelig skade sket, nu kæmper vi forældre bare med kommunen om at Laura skal få et værdigt børne/unge og voksen liv.
Min datter skal ikke adfærdsreguleres som ABA metoden ligger op til og hun skal heller ikke belønnes for at tillære sig neurotypisk adfærd! Hun skal forståes og mødes som det komplekse og hele menneske hun er. Nu har vi chancen for at kunne forbedre folkeskolen og gøre noget så inklusionen måske lykkedes - så lyt på de mennesker, pårørende og fagfolk der ved hvad det vil sige at være Autistisk! Mvh en bekymret mor.

Malene Rohde (8653 Them, 2022-04-23)

#750

Jeg både som fagperson og privat, som mor har psykisk sårbarhed - autisme i min dagligdag. Jeg ser til dagligt hvordan inklusionen virker eller nærmere ikke virker

Mette Nelander (Ålsgårde, 2022-04-23)

#751

Jeg mener ikke denne metode i sin rendyrkede form er etisk forsvarlig.

Nethe Budolfsen (Brønderslev, 2022-04-23)

#752

Fordi vi i vores familie har autisme helt tæt på - både min søn og mig selv har en autisme diagnose - og min søn har ikke kun en diagnose, hvilket jeg tillægger forkerte skoletilbud og mislykkes forsøg på inklusion.

Bitten Chlemdorff (Helsinge, 2022-04-23)

#758

Jeg under skriver fordi, ABA ikke må blive metoden til at inkludere ALLE elever i den danske folkeskole.

Pernille Toft Thuesen (Esbjerg, 2022-04-23)

#760

Jeg skriver under fordi jeg ønsker den autistiske stemme hørt

Christina Dyrnits ( Vejle, 2022-04-23)

#762

Uenig i ABA s metoder

Jette Lundholm (Valby, 2022-04-23)

#764

Som ansat i folkeskolen vil jeg føle det grænseoverskridende at skulle arbejde med elever efter ABA metoden. Det ligger stik imod det menneskesyn der ligger i folkeskolen og i tanken om inklusion. Børn med autisme eller udfordringer der har samme karaktertræk har det svært nok som hverdagen er nu. Det her vil være et overgreb på dem!

Sif Høg (Odense SØ, 2022-04-23)

#768

Jeg er fuldstændig og aldeles imod ABA metoden. Derudover undrer jeg mig over at Autismeforeningen ikke er blevet taget med i høringen.

Mia Dalsbæk (Lyngby, 2022-04-23)

#770

ABA terapi er på ingen måde noget, jeg som autist kan acceptere, og tanken om, at man lytter til ABA over autister er ikke blot forkert, men også dybt skadeligt for autisters vilkår og rettigheder.

Ann Mølgaard (København S , 2022-04-23)

#792

Vi ønsker ikke offentlige "genopdragelsesstrategier" for sårbare unge

Rikke Jul Nielsen (Tikøb, 2022-04-23)

#800

ABA metoden kan sammenlignes med hundetræning, og det er ikke vejen til inklusion i folkeskolen.

Benny Tordrup (Hedehusene, 2022-04-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...