Sammenslutning mod, at ABA bliver en del af den danske inklusionsmodel - vi ønsker inddragelse af autistiske perspektiver.

Kommentarer

#208

Jeg skriver under, da der findes andre tiltag, som giver mening ift autister. Lad os holde os langt væk fra ABA og møde det enkelte menneske med respekt g nysgerrighed.

Stine Bøgsted (Hedehusene, 2022-04-22)

#229

ABA Foreningen skal selvfølgelig ikke repræsentere autismeområdet! Det skal autistiske stemmer!
ABA er grundlagt af ophavsmanden til Gay Conversion Therapy, O. I. Løvås, og bruger de samme principper til at undertrykke autistisk adfærd og kommunikation.
Der er intet galt med autisme, det er blot et andet styresystem. Da den autistiske neurotype er en minoritet i samfundet, er samfundet ikke udviklet til autistiske mennesker, og nogle har behov for støtte. Men de skal ikke laves om til noget, de ikke er!

Betina Sand (København, 2022-04-22)

#232

Jeg er meget enig i at man skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og at jeg ikke ønsker ABA-metoden som en del af mine børns hverdag.

Louise Hultqvist (Bagsværd, 2022-04-22)

#239

Ingen skal have lov til at bestemme at mine børn med autisme ikke er gode nok som de er. Skal man virkelig finde sig i at der er nogle der udstikker en normativ retning for hvad et ønskværdigt normalt barn er? I disse tider, hvor man netop kæmper så indædt for at individer skal have lov til at være sig selv, synes det da sært passé, at ville omforme mine børn til at ligne nogen man hellere synes de skal være.

Mads Hjort Lund (Brøndby, 2022-04-22)

#242

Jeg er selv blevet presset til at opføre mig mere neurotypisk igennem hele min opvækst, med ganske alvorlige psykiske mén til følge.

Ditte Hansen (København , 2022-04-22)

#243

Jeg ikke mener autister skal putte i kasser, vi skal belønnes for at være os selv. Vi skal mødes hvor vi er, ikke flyttes hen hvor andre vil have det.
Ikke presses til at være andre, lukke os selv inde, for at være i et samfund, der passer jer. Jeg vil gerne ses for den jeg er, og ikke som I ønsker jeg skal være, for at passe ind i jeres verden.

Michelle Hermansholm (Høng, 2022-04-22)

#249

ABA skader autister og med et perspektiv om at autister kun anses for deres udfordringer og "forkerthed", med en løsningsmodel der kun går på at "rette autisten til" for at fremstå mere "normal" udastil, vil vi med største garanti se en markant stigning af psykisk syge autister, og bestemt ikke mange på arbejdsmarkedet da skolen har slidt dem op og traumatiseret dem for de

Charlie Giessing (Århus, 2022-04-22)

#259

Det er vigtigt! Man skal have lov at være sig selv, som den man er. Uanset om man er autist eller neurotypisk.

Linea Jensen (Nedermarken, 2022-04-22)

#261

Man er nød til at lytte til autister selv også, ikke kun foreninger, forældre fagpersoner osv omkring dem. ABA foreningen er da endda bevidst kritisabelt, og overhovedet ikke egnet til at være den eneste indflydelse. Meget skræmmende

Machteld den Teuling (Gråsten , 2022-04-22)

#263

Det er vigtigt at autister bliver anerkendt og set som de/vi er.

Mariann Sørensen (Vig, 2022-04-22)

#265

Neurodiversitet er en menneskeret. Voksne med autisme fortæller om aba-tilgangen er traumatiserende.

Lena Palludan (Stestrup, 2022-04-22)

#267

Mine børn er ikke syge, de er autister!

Lotte Gianelli (Søborg , 2022-04-22)

#276

Jeg har en datter med autisme, som ikke skal vokse op i den form for inklusion.

Nicole Kristiansen (Slangerup, 2022-04-22)

#287

Dem der bedst kan udtale sig om gode indsatser vedr. inklusion, når det omhandler autisme, er familier med autisme inde på livet (børn, unge og voksne).

Landsforeningen Autisme har den specialiserede faglighed og viden til at beskrive vores målgruppe til inklusion i folkeskolen, som omfatter almen, specialklasser, specialskoler og behandlingsskoler.

Elizabeth Trøstrup Christensen (Hillerød , 2022-04-22)

#293

Jeg skriver under, fordi jeg ikke støtter ABA metoden, som en del af den danske inklusionsmodel.

Rikke Larsen (Vodskov , 2022-04-22)

#297

Jeg er autist, og ikke en hund der skal trænes for at please nerotypiske mennesker, hvor man bliver kvalt i masker.
LYT TIL AUTISTERNE og de der fik diagnosen sent i livet (52 år) Mvh Sussie B Troldfe

Sussie Bøgebjerg (Haarby, 2022-04-22)

#299

Den begrænsning af barnets naturlige adfærd og følelsesapparat, ABA lægger op til, kan potientielt gøre stor skade på et barn med autisme.

Thomas Kristiansen (Slangerup, 2022-04-22)

#307

Jeg er stærkt imod ABA! Der findes så mange andre gode, ikke skadende metoder, til at inkludere!

Camilla Madsen (Vesløs, 2022-04-22)

#316

Fordi det er essentielt for alle uanset udfordring at blive anerkendt og rummet som man er, for at have så god livskvalitet som overhovedet muligt. Alt anden har voldsomme konskvenser for barnet og dets familur og mindsker muligheden for et værdigt, uafhængigt liv såvel på kort som lang sigt. Samtidig understøtter ABA-metoden de øvrige elevers opfattelse af at børn med autisme eller andre udfordringer er forkerte, hvilket ikke skaber inklusion men derimod eksklusion.

Tina Havndrup (4070, 2022-04-22)

#317

Fordi at positiv forstærkning er en metode man bruger til hundetræning. Det er da sygt overhovedet at overveje at bruge det på mennesker. Vi bor ikke i Nordkorea.

Grauballe Lotte (Galten, 2022-04-22)

#320

Som autisme fortaler, autist og mor til to børn med autisme som ikke kunne inkluderes i fællesskabet, så ønsker jeg at der er plads til alle former for anderledeshed i skolen og samfundet i fremtiden.

Sara Jensen (Lejre, 2022-04-22)

#345

Det vigtigste er at tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger for at lære

Miahmai Bruun (Skælskør, 2022-04-22)

#347

Børn fortjener at blive set og hørt som det menneske det er - denne metode som skal i høring vil nok give resultater i skole, men hjemme vil børnene reagere og nedsmeltninger vil starte. Det er hårdt som familie at være vidne til og være en del af. Skolevægring og mistrivsel vil stige og familier gå i opløsning - tænk jer godt om. Samfundet vil få mere ud af give det rigtige skole tilbud og støtte første gang - inklusion er ikke for alle.

Linda Jensen (Jyllinge, 2022-04-22)

#349

Jeg selv er Autist, og det er det rigtige

Cira Skjæveland (Aalestrup, 2022-04-22)

#354

Som mor til en højt begavet autist må jeg på det kraftigste advare imod at række ud mod ABA- metoden. Det svarer i grove træk til den omvendelsesterapi, som tidligere blev anvendt for at få homoseksuelle til at blive heteroseksuelle. Vores børn skal ikke laves om, de skal rummes og have udfoldelsesmuligheder, som dem de er.

Louise Høst (København , 2022-04-22)

#361

Denne ABA inklusionsmodel er direkte skadelig at udføre på mennesker. Der er alt mulig evidens for at den ikke bidrager med noget positivt og derfor skal der sættes en stopper for det.

Nana Holm (Broager, 2022-04-22)

#368

Jeg synes der er for lidt uddannelse i mennesker,generelt ..🙏🏻❤️

Henriette Mortensen (Vejle, 2022-04-22)

#369

Min datter med autisme skal under ingen omstændigheder tvinges til at ligne/agere noget hun ikke er.
Hun er skøn som hun er og er fuldt ud i stand til at lære uden Pawlov'ske umenneskelige oldnordiske metoder.

Jeanne Ellingsgaard (Albertslund , 2022-04-22)

#375

Autister skal høres! Og deres repræsentanter!

Maya Vedel (Mørke, 2022-04-22)

#383

Jeg er helt enig! Desuden autisme ikke er noget der hverken kan eller skal "omvendes" med adfærdsterapi eller andre ødelæggendeskadende metoder.

Maria Østergaard Mogensen (Arden, 2022-04-22)

#389

Jeg er folkeskolelærer og mor til to drenge med autisme.

Majken Kjærsgaard Knudsen (Stevnstrup, 2022-04-22)

#390

Min søn er autist. Han og vi som familie har oplevet inklusion på nærmeste hold. Det er vigtigt for mig at hans stemme bliver hørt. Min søn er helt perfekt som han er. Han skal have love til at være sig selv og han skal ikke "omvendes". Hans forsøg på at tilpasse sig folkeskolens rammer (inklusion) endte med en belastningsreaktion!

Trine Karlsen (Stoholm , 2022-04-22)

#399

Jeg skriver under som pædagog der har arbejdet med autismespektrum forstyrrelser i over 18 år , belønning er godt og struktur men " straf" er nedbrydende demotivetende, og har aldrig virket på et positivt samarbejde.

Helle Rasmussen (Udby, 2022-04-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...