Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

Kommentarer

#1403

Børn skal selvfølgelig have den bedst mulige behandling og det skal ikke forringes

Falster Anne (Hillerød , )

#1411

Behovet er der

Tine ayo jørgensen (Ølstykke , )

#1412

Fordi det er en dårlig beslutning.
Det ikke hensigtsmæssigt.
Dårligt for de børn og forældre der har brug for denne essentielle hjælp.
Dårligt for vores samfund på sigt.
En kedelig besparelse, som ikke virker specielt dansk. Eller måske er det, det nye. En ærgelig retning.

Mark Hannibal (4720, )

#1413

Jeg kender et barn som har brug for hjælpen.

Nadia Simonsen (Kastrup, )

#1415

Som fysioterapeut (tidligere i den eneste selvejende specialinstitution i kbh) kender jeg til området og de berørte institutioner. Jeg er helt sikker på, det i praksis vil betyde forringelser for børnene og håber inderligt, politikerne indser, det ikke er den rette vej at gå!

Kirsten Løvegaard (Skovlunde , )

#1416

Jeg skriver under fordi jeg selv har et barn, det har behov for både fys og ergo, og da han går i almindelig folkeskole, skal vi selv finde en, det kan hjælpe os. Hvis børn på specialskoler er skal kæmpe på samme måde som os, så taber børnene. Forældre til børn med særlige behov, har i forvejen nok at kæmpe for.

Maria Fynsk (Roskilde , )

#1420

Forde det er en besparelse der er uværdig

Helene Flindt (Kastrup, )

#1427

Jeg skriver under fordi min søn har IA og skal begynde i særligt dagtilbud i KBH kommune, lige så snart der en ledig plads! Min søn har fortjent alle muligheder for et værdigt liv - og det indbefatter behandlere i hans kommende hverdag. Behandlere han er tryg ved og som ikke blot kommer på besøg…

Ditte Pamperin (København N, )

#1432

Jeg har selv 2 børn med autisme og adhd.vi mærker tydeligt at den lovede hjælp lader vente på sig.

Malene Glade (Brh , )

#1435

De svageste skal have mest mulig hjælp, disse børn og deres forældre har et vanskeligt liv.

Finn Thomsen (Ringsted, )

#1445

Vi har et vidunderligt lille barnebarn med infantil autisme, som vi ønsker de bedste betingelser for, både hjemme men så sandelig også i hendes børnehave og kommende institutioner, eller hvor og hvem hun end kommer i berøring med.

Bente Bærentzen (Dragør, )

#1447

Jeg skriver under fordi at det er så sindssygt vigtigt med den faglige fysio og ergo terapeutisk viden når vi som pædagoger arbejder med børnene.
Og ja, uden talesprog og fysiske handicap og diverse andre udfordringer så er det en helhedsindsats der skal laves for at sådanne børn kan trives og på den lange bane blive så selvhjulpne som muligt i eget liv (hvilket også gavner økonomien på den lange bane)

Signe Mejdahl (Jyllinge , )

#1448

Jeg er har et nært familiemedlem, som er tilknyttet en specialinstitution i Kbh. Derfor har jeg helt konkret erfaring med, hvor stor en forskel det gør for dette barn, at der, som nu, er ergo- og fysioterapeuter tilknyttet institutionen.

Line Johanne Schou Jacobsen (Frederiksberg, )

#1453

Forslaget om nedskæring er en dårlig ide.

Joana Natukunda (Vanløse, )

#1454

At særligt børnene skal sikres en ordentlig velfærd. Den Rigtige sanse stimulation ved børn med særlige er en forudsætning for en ordentlig dag for disse børn.
En beslutning om at fjerne terapeuterne på området må bunde i uvidenhed og manglende indsigt på området.

Kent Sandholt (Viby J, )

#1462

Man kan da ikke være andet bekendt det er vores børn for Søren

Nete Fogemann (København S, )

#1463

Det giver mening.

Matilde Ransborg Bram (Dragør, )

#1465

Er far til et af børnene og er overbevist om, at denne besparelse er virkelig upassende. Det er helt sikkert, at besparelser på indsatsen for børn i denne aldersgruppe rammer som en boomerang og desværre vil være skyld i, at børnene får det endnu sværere, når de bliver større. Dette bliver på lang sigt ikke en økonomisk besparelse og børnene får regningen!

Claus Christiansen (Kbh S. , )

#1466

Alle børn har ret til et godt liv!

Paul Hertz (København S, )

#1495

Jeg skriver under fordi, at vi skal støtte op og beskytte børnene. Sårbare, og handicappet børn skal have masser af støtte, og en genkendelig hverdag. Hvis man vælger at fjerne de mennesker som i allerstørste grad er med at give børnene støtte, og genkendelighed, hvad skal der så blive af de børn?
Vi taler højt og helligt om barnets tarv, men hvorfor så foreslå noget så vanvittigt som dette, når det tydeligt IKKE er i barnets tarv.
Børnene kommer til at lide. Det er vigtigt at have ergo,logo, og fys i huset. Vigtigt fordi det tillader de ansatte at lære barnet ordenligt at kende og omvendt. Vigtigt så forældrene kan spare med specialisterne, når der er behov. Vigtigt, for hvis barnet ikke mentalt er klar til sin terapi, jamen så kan man forsøge igen 30 min senere, og bestemt vigtigt at pædagogerne har et tæt samarbejde med terapeuterne. Der bliver også sparet en hel masse tid, når terapeuterne er i huset. Det ville være grov spildtid som kunne have været brugt på terapi til et barn, men i stedet bliver klattet væk på køretid mellem de forskellige institutioner.
Helt igennem usmageligt forslag. Drop det og fokuser på barnets tarv. Tak

Britt Munk (København , )

#1501

Fordi det ikke giver mening at skære på et område hvor der er så meget brug for al den støtte man kan få for at sikre børns trivsel.

Christine Roloff (København , )

#1510

Det er utroligt vigtigt at sårbare børn får den rigtige hjælp så tidligt som muligt

Ida B Malesani (Brønshøj, )

#1520

Jeg skriver under fordi man ikke skal tage midler fra de få, og mest sårbare. Slet ikke børn som har brug for det, da det i øvrigt vil koste endnu mere, når de så bliver voksne.

Maria Holst (Valby, )

#1526

Det er utroligt vigtigt at de sårbare og anderledes, får den hjælp, de har brug for, så de kan få et godt og værdig liv!

Tina Bremer (Frederiksberg , )

#1531

Jeg skriver under fordi vi skal passe på de svageste.

Julie Tovgaard (København , )

#1533

Fordi barndommen er det vigtigeste for hvordan vi tegner vores fremtid.

Ditte Kyed (Frederiksberg , )

#1540

Det er en forringelse af indsatsen overfor børn som har behov for udviklingen. Det bliver dyrere på den lange bane, hvis de svigtes tidligt.

Ronni Jakobsen (København, )

#1541

sær-børn har brug for sær-behandling

Viviann Anastasia Vicktoria Lindhesgaard (Kirke Eskilstrup, )

#1545

børnene skal have de bedste vilkår!

Elisabeth Kiss (Hårbølle, )

#1550

Det er fandeme vigtigt 🤠

Tom Sjøqvist (2200 N, )

#1568

Fordi børnene ikke selv kan. Det er vigtigt og gør en forskel. Det er børnenes liv og fremtid det handler om. Og skal man snakke økonomi, bliver det langt dyrere på den lange bane, at spare nu. Hellere støtte, forebygge og opbygge mens man kan, end at behandle og forsøge at helbrede når det er for sent eller langt mere kompliceret.

Dorthe Sommer (Hillerød , )

#1569

Der bliver sparet de forkerte steder. De penge der bliver sparet nu og her, bliver til den 10-dobbelte udgift senere, fordi man ikke tænker langsigtet.

Steffen Røes (Hillerød, )

#1574

Børn og unges trivsel bør ikke spares væk eller komme på en venteliste.

Gitte Schnell (valby, )

#1576

Jeg er ergoterapeut i Centerbørnehaven (selvejende specialinstitution i Københavns kommune) og ser dagligt den værdi som fysio- og ergoterapeuter bringer til institutionen - ikke kun i form af træning af børn, men særligt også den tværprofessionelle tilgang der styrkes, når der arbejdes tæt sammen med stuerne/pædagogerne.

Maria Dalby Israelsen (Frederiksberg, )

#1578

Jeg skriver under, fordi jeg er er et anstændigt og solidarisk menneske i det, vi kalder vores velfærdssamfund.

Og fordi jeg selv er født spastiker og bruger manuel kørestol og jeg ved og har gentagne gange mærket på egen krop hvor vitalt det er, ikke at spare på og forringe vores menneskelige, behandlings-og omsorgs-kapaciteter, men derimod skal vi støtte og styrke disse nøgle personer.

Cath Mathilde Borch Jensen (Frederiksberg, )

#1581

Vi skal ikke blive ved med at spare på de svageste!

Anne Schou Jensen (Rødovre , )

#1584

Det er meget vigtigt at støtte børn, der har behov for hjælp til at få et godt liv på linje med andre børn.

Birte Christiansen (Jyllinge, )

#1589

Det ikke er i orden at lave besparelser på handicapområdet igen! På den lange bane medfører det store udgifter, så at spare nu er som at tisse i bukserne for at holde varmen ...

Maria Mauria (København s, )

#1598

Jeg ønsker den bedste træning og støtte for udsatte børn.

Christina Israelsen (Valby , )

#1600

Jeg mener det tværfaglige tætte samarbejde i hverdagen har meget stor betydning for børns udvikling. Det samarbejde fåes ikke når terapeuter kommer som support udefra og ikke har sin faste daglige gang i husene

Lene Abildgaard (Otterup, )