Støt Københavns mest sårbare børn – Stop besparelser på ergo- og fysioterapi. Skriv under nu!

Kommentarer

#1

"Effektiviseringsforslaget" vil ikke effektivisere, blot bespare og forringe forholdene for de allersvageste børn i Københavns Kommune.

Dan Mogensen (København, 2022-04-05)

#2

Mit barn går i specialbørnehaven Guldregn. Hun er svært hjerneskadet efter en ulykke og har massivt brug for fysioterapi. En fleksibel træningsplan er yderst vigtig i hendes tilfælde samt trygheden omkring den terapeut hun skal være sammen med.

Michelle Andersen (København, 2022-04-05)

#3

Fordi forslaget vil påvirke min datter og alle børnene i hendes speciel institution.

Maja Bærentzen (København S, 2022-04-05)

#4

Besparelserne får uoverskuelige konsekvenser for mind datter og hendes træning

Andreas Birkedal (København S, 2022-04-05)

#5

Fordi terapeuterne har spillet en fuldstændig essentiel rolle i min datters udvikling i sin institution. Og jeg kan ikke forestille mig hvor hun ville være i dag uden de faste rammer og faste dygtige terapeuter.

Simon Birch (København S, 2022-04-05)

#10

Fordi det vil betyde så meget for de børn som virkelig har brug for bl a lille Anna hendes familie som kæmper en sej kamp hver dag .

Helle Birkedal (Slagelse, 2022-04-05)

#22

Det er helt urimeligt overfor dem der har ekstra behov

John Birkmose-andersen (4000 Roskilde , 2022-04-05)

#34

Jeg skriver under fordi alt andet ville være tåbeligt. Vi har brug for den ordning som er i forvejen - vores børn er ikke omstillingsparate og fleksible når det kommer til deres behandlinger, de er ikke trygge hvis der kommer en fremmed og skal behandle dem.
Det skal havde al den hjælp de kan få til at indhente de andre børn på deres alder. Og denne besparelse er ingen hjælp.

Annette Abel (Hvidovre , 2022-04-05)

#38

Kender en lille pige som bruger og har brug for!

Stine Fuglsang (Vanløse , 2022-04-05)

#45

Mit barn fortjener den hjælp han har brug for ❤️

Camilla Bomund (2720, 2022-04-05)

#47

Alle børn fortjener rette støtte.

Anette Nielsen (7470 karup, 2022-04-05)

#48

Her vil de miste personale i min søns specialinstitution.

Maria Holst Mouritzen (København, 2022-04-05)

#51

Jeg skriver under fordi, det er det rigtige at gøre

Lars Andersen (København, 2022-04-05)

#53

Det er ikke et anstændigt forslag.
A) hvordan kan det være øget koordinering af træningsopgaven, når terapeuten ikke er tæt på barnet i hverdagen.
B) Styrket medarbejdertilfredshed kan vel næppe bruges som argument. Hvad siger medarbejderne om dette? Er der brug for mere faglig sparring på tværs og kunne det gribes an på anden vis?
C) for at undgå sårbarhed ift sygdom. Så kunne terapeuter måske i højere grad oplære det pædagogiske personale i at varetage “vikaropgaver” i tilfælde af sygdom.
D) umiddelbart er det vel i det pædagogiske miljø at man bedst kender barnets behov. Og kan koordinere med de interne terapeuter.
E) Er der brug for ledelsesudvikling i enkelte institutioner, burde det måske prioriteres højere i stedet for besparelser
F) det vil opleves og er en kæmpe serviceforringelse og meget vanskeligt at se at det er barnets tarv.
Tænker at der er nogle politikere som burde have syn for sagen.

Jakob Rasmussen (Valby, 2022-04-05)

#64

Den tidlige indsats er helt afgørende for barnets liv, og børn med særlige behov kan SÅ meget, men kun når de får den rigtige støtte, meget ofte, af personale som kender deres unikke behov indgående. At fjerne den nære støtte fra KBHs meste sårbare børn ville have utrolig store konsekvenser for deres fremtid: om og hvornår de går, taler, deres grundlæggende tryghed og hvorvidt de kan gå i skole, m.m.

Steve McFarland (København, 2022-04-05)

#66

Jeg er mormor til at handicappet barn - som vil blive berørt af besparelserne - synes at han skal have de bedste muligheder for at udvikle sig optimalt - besparelsen vil have et meget stor indflydelse på hans udvikling- vil på sigt medføre større udgifter .

Louise Danneskiold-Samsøe (Ølstykke, 2022-04-05)

#69

Det er en så stor og vigtig del af de børns udvikling. De kan ikke tale for sig selv og mange af dem vil aldrig kunne kommunikere det selv, så vi skal hjælpe dem! Jeg tør ikke tænke på konsekvenserne af disse besparelser for de 180 mest handikappede børn i kbh kommune.

Kamilla Frederiksen (København , 2022-04-05)

#72

Der skal ikke spares på nogen af samfundets mest sårbare

Ruth Jensen (Kbh NV , 2022-04-05)

#74

Fordi et samfund skal kendes på måden hvorpå, de mest sårbare behandles

Ida krogh Mikkelsen (Valby, 2022-04-05)

#76

Jeg har en søn med infantil autisme og spiseforstyrrelse. For ham kræver det meget tid og tålmodighed før han er tryg ved fremmede mennesker. Derfor har han behov for en ergo/fysioterapeut, som har tid til at være sammen med ham eller observerer ham. Også når han har en normal dagligdag i børnehaven. Det giver et meget bedre indblik i hvad hans udfordringer og styrker er, når der er fagpersoner tilknyttet vores institution.

Gustav Rømer (København, 2022-04-05)

#78

Området er allerede forsømt

Jakob Frederiksen (København, 2022-04-05)

#86

Alle børn har ret til den bedste støtte.
Og jeg er farmor til en pige med autisme. Jeg kan se, hvor stor betydning det har for hendes udvikling.

Eva Petersen (3230 Græsted , 2022-04-05)

#105

Jeg kender flere børn, som I høj grad har behov for træning ved særlige fysioterapeuter for at sandsynliggøre en bedre fremtid.

Michael Nielsen (København, 2022-04-05)

#107

Det er det rigtige at gøre

Søren Elbek (Valby, 2022-04-05)

#112

Det er urimeligt at finde besparelser som omfatter denne sårbare gruppe af børn.

Jimmy Gørtz (Herlev, 2022-04-05)

#121

Jeg har en søn, som går i specialbørnehave og har så meget glæde af det nuværende tilbud, hvor træningen foregår som en integreret del af hverdagen af velkendte terapeuter. Min søns trivsel og udvikling afhænger i høj grad af tætte og trygge relationer. Samtidig har han behov for hyppig træning, gerne dagligt, så for ham vil det være fuldstændig ødelæggende at hive terapeuterne ud af hans hverdag i børnehaven. Hvis forslaget bliver en realitet, så kommer vi som familie for alvor til at skulle overveje, hvorvidt hjemmetræning vil være en bedre løsning. Det tænker jeg ikke, politikerne ser nogen fordel i. Helt absurd forslag, der vil have ødelæggende konsekvenser for rigtig mange børn og familier.

Henrietta Bonde (Valby, 2022-04-05)

#132

Jeg er selv Børnefysioterapeut og har arbejdet på specialinstitution. Det er alfa omega, at man har sin faste arbejdsplads i en enkelt institution. Dette for at børnene er trygge ved terapeuten og derved også har mulighed for at samarbejde til terapi, på det tidspunkt, der passer bedst ind i det pågældende barns hverdag. Dette er bestemt ikke altid det samme tidspunkt på den samme ugedag.
Endvidere er det den bedste løsning for børnene/familierne, så man i hverdagen kan samarbejde med personale/familien om at tilbyde den bedst mulige behandling, ud fra det behov det enkelte barn har.
Disse børn er ikke børn, der kan puttes i en kasse og tilbydes “konsulent”-terapi, når det passer ind i et skema for udekørende terapeuter. De har brug for tryghed, ensartethed og daglig kontakt til de terapeuter, de skal træne med/behandles af. Har man ikke kendskab til børnene i hverdagen, vil man skulle bruge al for lang tid på, at få dem til at stole på dig samt samarbejde til den plan man har lagt for dagen.
Håber meget at dette forslag ikke bliver vedtaget, det vil være børnene, familierne og terapeuterne, der vil stå tilbage som de helt store tabere.

Majken Roed Hansen (København S, 2022-04-05)

#135

Politikerne skal lytte til forældre og personale!

Freja Olesen (København , 2022-04-05)

#148

Børn med særlige behov har brug for ergo/fysioterapi som en del af deres dagligdag i dagtilbuddet, hvor terapi/aktiviteter indgår, som en del af barnets dagligdag, og med en kendt terapeut, som kan tilpasse aktiviteter og tidspunktet til barnets dagsform, og i tæt samarbejde med det øvrige pædagogiske personale.

Anne Rydahl (Kalundborg, 2022-04-05)

#156

Besparelsen ser bort fra den behandling børnene er berettiget til.
Det er bevist, at vejen til udvikling gennem sansning, motorik og fysio/ergo terapi er altafgørende for børn med de udfordringer der går i specialklyngen.
Samtidig er det mig en gåde hvordan terapidelen pludselig anses som sekunder i det samlede arbejde.
Det virker til, at forslaget IKKE tager hensyn til børnenes behov. Og jeg er dybt bekymret for at det vil føre til mistrivsel og at den behandling børnene er under vil blive forringet betydeligt, hvilket gør det sværere for dem at kunne starte skole og klare sig.

Lene Vive Christiansen (København S, 2022-04-05)

#157

FORDI DET ER VIGTIGT

Roja Hvidbjerg (Solbjerg , 2022-04-05)

#166

Kommunerne lever i forvejen ikke op til lovgivningen på området - så denne besparelse er fuldstændig forkasteligt !

Marianne Gade Koldby (Faxe, 2022-04-05)

#171

Vores søn har et meget sjældent syndrom. Der er under 100 i verden der har det. Hvis fysserne og ergoerne forsvinder fra hans institution, vil det forringe hans livskvalitet og udvikling. Det vil simpelthen være en katastrofe som både vi som forældre og specielt ham, kommer til at måtte betale for i mange år fremover. Der vil også kunne ske uoprettelig skader. Jeg tror vitterligt ikke at dem der har bestemt det her, overhovedet er klar over, hvad en special institution er.

Cecilie Endrerud (København S, 2022-04-05)

#188

Der skal på ingen måde spares på det her område! Børnene skal have den hjælp de har brug for, der hvor de har brug for den og når de har brug for den! Derfor skriver jeg under.

Mikkel Ahrendt (Herfølge, 2022-04-05)

#193

Det er ikke der der skal spares

Jesper Rabe Tønnesen (København, 2022-04-05)