Underskrift indsamling mod svineproduktion Middelfartvej 32, 5466 Asperup

Kommentarer

#9

Det er slet ikke i tidens ånd at øge svineproduktionen. Tag hellere at bruge arealerne tik plantebaseret protein

Louise Kjær (Asperup, 2022-03-25)

#11

NEJ TAK TIL FLERE SVINEFABRIKKER... 🙃 😎

Palle Johnsen (5466 , 2022-03-25)

#13

Jeg bor meget tæt på den evt. Nye svinefarm og er enig i ovenstående

Karen Johnsen (Asperup, 2022-03-25)

#25

Jeg bor i Roerslev og ønsker ikke generne fra en grissefarm.

Tina Mortensen (Asperup , 2022-03-25)

#26

Lugtgener, tiltagende tung trafik, industrialisering af vores landlige idyl, fluer

Michael Skou (Båring, 2022-03-25)

#28

Jeg næsten er nabo til gården

Rikke Gaarslev (Asperup, 2022-03-25)

#34

Vi er også svineramte og kæmper selv en kamp mod den svineproduktion vi bor nabo til.

Anette Wiemann (Miffelfart, 2022-03-25)

#35

Min bonusdatter ogfamilien bor i området

Mona Jensen (Odense, 2022-03-25)

#39

Jeg skriver under fordi at jeg syntes ikke at det er i orden med at der skal ligge en sobesætning så tæt på vores landsby
Hilsen fra Anne Jacobsen

Anne Jacobsen (Roerslev , 2022-03-25)

#42

Man skal ikke bygge så store besætninger så tæt på anden beboelse. Vi har været naboer til en svinefarm i 15 år, heldigvis er den mu nedlagt og vores huse stiger igen i værdi.

Malene Guldmann Amelung (Ejby, 2022-03-25)

#50

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker en større svinebestand i min baghave, lugten der følger med samt den prisnedgang der vil medfølge på vores hus, såfremt dette gennemføres.

Eva Krogh Baagøe (5466 Asperup , 2022-03-25)

#56

Lugt og miljø belastningen

Teddy Christensen (Asperup, 2022-03-26)

#57

Jeg ikke ønsker lugtgener og andet.

Lene Friis Christensen (Asperup, 2022-03-26)

#58

Bor i roerslev så tæt på byggestedet at det vil forringe vores hus værdi og forringe vores livskvalitet

Tommy Andersen (Blankegaardsvej 25 5466 asperup, 2022-03-26)

#64

Jeg ikke ønsker et svinebrug, med tilhørende lugtgener og øget trafik af grisebiler og maskiner, I min for- og baghave.

Betina Lundby (Roerslev, asperup, 2022-03-26)

#72

Vi skal behandle dyr og miljø ordentligt. Er oplysningerne om denne fabrik rigtige, er det ikke ordentligt over for hverken shin, miljøet omkring eller naboerne...

Ask Just (Asperup, 2022-03-26)

#73

Jeg ønsker bestemt ikke at have en svine fabrik så tæt på. Og heller ikke mere gylle ud på markerne omkring Roerslev som ender i vores sø. Som allerede har et klamt lag efter der er kørt gylle ud på markerne.

Lena Depner (Roerslev, 2022-03-26)

#75

Idk andy bedte mig om det

Benjamin Melchior-Kongsmar (Amager, 2022-03-26)

#77

Vi skal under ingen omstændigheder have flere svinefarme i vort område. Tætheden af svinefarme i Middelfart Kommune er i forvejen den dobbelte af landsgennemsnittet, så nu må det være slut. Vi skal kæmpe mod dette med næb og klør - og jeg er sikker på at vi vil vinde.

Knud Støvring (Asperup, 2022-03-27)

#79

Jeg skriver under, fordi jeg bor tæt på den placering, hvor der ønskes etablering af sostald. Det vil medføre store lugtgener på min bopæl. Det vil betyde, at hvis vinduerne står åben for at lufte ud, så vil det komme til at lugte i hele huset, vasketøj vil ikke kunne tørres udenfor uden, at lugten sætter sig, og at nyde sin have vil ikke længere kunne lade sig gøre, når en stank af svin vil være der hele tiden.
Det vil have en meget stor betydning for hele vores tilværelse på adressen. I sidste ende vil det betyde, at vi fraflytter Roerslev, hvor vi ellers er meget glade for at bo.

Line Grill Lindegaard (Asperup , 2022-03-27)

#82

Vi skal ikke have flere svinefarme i Danmark. Og slet ikke den slags hvor de er spærret inde. Havde det været frilands grise havde jeg nok ikke blandet mig. Færre svin i Danmark.

Stinne Hviid Dyg (Fredericia , 2022-03-27)

#84

Jeg næsten er nabo til Middelfart 32

Mette Jungbloot (5466 , 2022-03-27)

#86

Den kan bygges her, der i forvejen mange svin: Christiansborg, 1218 København K

Ilona Ragana (Skamby, 2022-03-27)

#87

Vi bor ca 1100 meter fra byggeriet.

Henning Christensen (Asperup, 2022-03-28)

#90

Vi er en familie bosiddende i Roerslev, sæt tæt på stald og gyllebeholder, at det vil forringe vores livskvalitet, samt ejendomsværdi i betydeligt omfang.

Thorbjørn Styr Rasmussen (Asperup, 2022-03-28)

#91

Jeg er bekymret for prisen på mit hus, samt generne fra tung trafik og antal af fluer, der vil øges betragteligt. Desuden kan Kommunen ikke vægte dyrevelfærd ret højt, hvis de giver tilladelse til at opføre en sobesætning der, frem for i forlængelse af en af de eksisterende bestande. At de vælger at lægge stalden på dette sted, vil medføre øget transport af svin til de andre stalde, hvilket både er dårligt for dyr og miljø - dieselprisen er jo heller ikke ligefrem faldende, så det ville i min optik være bedre, at udvide et sted, hvor der i forvejen er opført en stald, og hvor grisene kan gå fra stald til stald.

Linda Antonsen (Asperup, 2022-03-28)

#94

Husene falder i værdi, CO2 ophobning og lugt.

Matilde Meltofte (Blanke, 2022-03-28)

#96

Det dejlige landsby miljø i Blanke vil blive ødelagt af lugt fra svin. Der kommer mange fluer og priserne på ejendomme i nabolaget vil falde. Flyt svin ud hvor de ikke genere.

Nicoline Damkjær (Nørre Åby, 2022-03-28)

#101

Min søn bor nabo til blanke østergård og han har lige mistet en hus handel,da køber ikke vil købe alligevel p.g.a af muligvis svine farm

Kurt Nikolajsen (nr Åby , 2022-03-28)

#102

Da min bonus søn ellers havde solgt sit hus som ligge over for hvor der skal bygges en svinestald.Har køberne så nu trukket købet tilbage. Så nej den svinestald skal ikke bygges der. Og der er mange andre der også får meget svært ved at sælge. Så det må der tages hensyn til 😡

Susie Madsen (Nørre Åby, 2022-03-28)

#103

Dyrevelfærd, miljøbelastning, nabogener, klimabelastning. Vi skal have FÆRRE svin i Danmark.

Uffe Lomholt (Middelfart, 2022-03-28)

#105

Min kammerat som bor lige ved siden af har mistet en hus handel pga. af dette

Mikkel Pedersen (Ribe, 2022-03-28)

#109

Jeg har boet nabo nabo til ejendommen og det er efter min optik ikke et område hvor man skal opføre så store produktionsejendomme.

Sif Kjølby (5500, 2022-03-29)

#110

Jeg skriver under fordi vi bliver påvirket af ammoniakstanken og husene vil falde i værdi

Poul Eik Jensen (Roerslev, 2022-03-29)

#112

Jeg bor forholdsvis tæt på ejendommen i luftlinie og synes også det ligger for tæt på vandværk

Rikke Schaumburg Stannius (5466 Asperup, 2022-03-29)

#113

Foranledning af Betina som vil blive en nær nabo. Og jeg selv bor i nabolaget.

Ann Hindsgavl (Båring, 2022-03-29)

#115

Det er vigtigt med tilflyttere og at have et velfungerende attraktivt boligområde i båring asperup . I forvejen kæmper vi for flere grunde , så en svinekam er sidst på ønskelisten !

Birka Björklund (5466 asperup, 2022-03-29)

#117

Jeg er ved at flytte til området og mener Danmark avler for mange svin og der tages for lidt hensyn til miljø, natur, biodiversitet, sundhed og mennesker, der bor på landet.

Andersen Pia Just (Asperup, 2022-03-29)

#118

Mit barndomshjem bliver ødelagt ved en svinebesætning så tæt på.

Tanya Ankjær (Harndrup, 2022-03-29)

#123

Fordi jeg bor på sildegravsbanken og ikke er interesseret i mere lugt af gris eller fald i ejendomsværdi

Susan warming (Asperup, 2022-03-30)

#124

Jeg tænker på dyrevelfærd. Er ikke noget godt at sige om de store svinefarme.

Hanne Nielsen (Nr. Åby, 2022-03-30)

#129

Af samme grund som de andre i området....

Kim Lund (Roerslev, 2022-03-30)

#140

Jeg finder det helt urimeligt hvis man tillader svineavl af denne størrelse så tæt på eksisterende beboelse. Værdien af de omkring liggende ejendomme bliver med garanti væsentligt forringet, kompenserer landmanden eller kommunen de eksisterende ejere fuldt ud herfor? Hvor står kommunen i denne sag - bag en enkelt landmand, eller de mange lokale borgere som dette vil gå ud over?

Thomas Ankjær Roitto (Solrød Strand, 2022-04-03)

#142

Er tilhænger af frilands landbrug, med dyrelfærd og kvalitets kød, som priotet.

Jane Bertelsen (Harndrup, 2022-04-06)

#144

Der er for mange svinfabrikker i Middelfart kommune og vi har ikke brug for flere

Arno Kristiansen (Middelfart , 2022-04-07)

#145

Fordi jeg ikke vil være nabo til en grissefabrik

Schmücker Søs (Asperup, 2022-04-10)

#147

Jeg ønsker mere dyrevelfærd, og bedre lokalmiljø.

Mia Stræde (Asperup, 2022-04-10)

#148

Jeg skriver under fordi, min morfar bor, sådan at produktionen vil ligge i baghaven, dette vil gøre det ulideligt at sidde ved ham om sommeren på terrassen, hvilket er sund, da der er mange barndomsminder der i nærheden

Nelli Ankjær (Viborg , 2022-04-16)

#150

Jeg skriver under, da jeg ikke ønsker, at mit hus bliver mindre værd, og bliver svært at bo i og opholde sig ude i haven

Linda Nielsen (Harndrup, 2022-04-25)

#159

Jeg skriver under fordi en øget griseproduktion er dybt katastrofalt på alle parametre.

Steen Leithoff (Frederikssund, 2022-05-09)

#160

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker en svineproduktion i Danmark - da miljøet, naturen, nationens helbred, grundvandet og en del andre ting jeg har glemt forringes med en svineproduktion.

Steffan Grarup Jensen (Sønderborg , 2022-05-09)

#161

Danmark er plastret til med svinefabrikker. Vi skal ikke have flere

Solbrit Skov (Nykøbing sjælland, 2022-05-09)

#162

Den animalske industri er en skændsel for dyrerne og for Danmark!

Sørensen Camilla Søgaard (Helsinge, 2022-05-09)

#166

Vi skal ikke have de store, stinkende og stærkt forurenende svinefarme i Danmark. Svinebaronerne skal ikke have ret til at ødelægge naturen og skade borgeres helbred og trivsel. Det har de nu. Derfor må regeringen omgående ændre gældende lovgivning, så regler for industri også kommer til at omfatte landbrug.

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2022-05-10)

#167

Jeg kan og vil ikke acceptere svineproduktionen .. Det er en syg ulidelig pine at vide at grisene bliver mishandlet sf væreste skuffe👀👀Det skal stoppes nu

Charlotte Dagil (Kirkehyllinge, 2022-05-10)

#168

Fordi nok er nok!

Jeanette Mylner (Føllenslev , 2022-05-10)

#171

Miljø, folkesundhed, dyrevelfærd, vi er i år 2022

Jens Sloth (9750, 2022-05-10)

#172

Jeg skriver under fordi det er dyreplageri. Vi skal væk fra konventionelt landbrug

Karina GIESSING (Hvalsø, 2022-05-10)

#173

For vores planet, og vores børns fremtid.

christian Duus (vejle ø, 2022-05-10)

#177

Det kan ikke siges mere klart: øget tung lastbiltransport af gylle, foder, svin, døde dyr m.m. på veje
ødelagte veje af trykket fra den tunge transport, som kommunen (altså borgerne) skal betale for at få repareret
Mere lugt og støj samt fluer
Øget algevækst på ejendomme og i omgivelserne pga. mere ammoniak i luften
Faldende ejendomsvurderinger på op til 25 - 30 %
Svært at sælge huse der ligger i nærheden af svineproduktionen
Risiko for MRSA-smitte og andre helbredsrisici
Større pres på det lokale Vandværk

Livia Haulik Metz (Maribo, 2022-05-10)

#178

Danmark er et svineland, og det skal laves om!

Uffe Ildvedsen (Hørsholm, 2022-05-10)

#179

Jeg syntes at det er fuldstændig vanvittig at man fortsætter med at tillade store svineindustrier med store konsekvenser for de stakkels dyr inde i byggeriet og de stakkels mennesker der skal leve med alle de ubehagelige konsekvenser

Jette Larsen (Horsens, 2022-05-10)

#182

Jeg skriver under, fordi jeg synes, det er syremishandling med så mange svin på alt for lidt plads, og fordi det er fuldstændig urimeligt, at naboer skal blive syge af gyllestank.

Birgit Skovmand (Skørping, 2022-05-10)

#185

EDMUNDMadsen

Edmund Madsen (Vælg..., 2022-05-10)

#186

Vi skal have et Danmark kun med de svin, vi selv kan spise.. klimaændringer på grund af kørsel med fodder og kød til hele verden skal væk. Lande slal selv producere deres grisekød.
Grise skal gå frit og ha et godt liv. Ingen bure under farringen. Nabo skal tages hensyn til ingen lugt.

NETTE Svensson Søndergård (Valby, 2022-05-10)

#193

Intensiv dyreproduktion skader ikke kun vores miljø og livskvalitet, men er også en forfærdelig måde at holde dyr på.

Kristine Siiger (Sommersted, 2022-05-10)

#197

konventionelle grise lider forfærdelift under adfærds behov unddragelse,fordi gylle er et produkt af fængslede dyr der må gøde op af sig selv fpr at ryge ned i spaltegulvet , gødning fra grise skal indgå i kontekst i natur .jord ødelægges af zink og kobber .vand ødelægges af pesticider brugt på foderdyrkede områder .Da 9 ud af 10 konventionelle grise har MRSA så bliver det spredt som luftbåren i støv og kan smitte naboer pg dyr i nærheden.Det er ubæredygtigt at foder og grise og gylle køres rundt

susanne mortensen (København ø, 2022-05-10)

#199

Fordi jeg synes, at vi ikke skal have flere svin i Danmark - og slet ikke under de forhold de bliver holdt under.

Lise Andersen (Hjallerup, 2022-05-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...