Nej tak til indhegning af Almindingen - Naturnationalpark

Kommentarer

#6

Forholdene for de udsatte bison helt fra start af har været kritisable. Naturstyrelsen har vist, at de ikke egner sig at have dyrehold
Private landmænd havde blevet frakendt retten til dyrehold efter f.eks. skandalen med de ihjelsultede køer, aborterede kalve i Mols Bjerge.

Catharina Holm (Helsingør, 2022-02-08)

#10

Det er så synd for både dyr og mennesker og det kalder man et frit land.

Elin Brandt (Vestermarie, 2022-02-08)

#12

Dyrevelfærd skal overholdes også bag hegn , intet dyr skal lide , sulte eller vanrøgtes i Danmark

Bente Kirstine Vejle (Almind, 2022-02-08)

#16

Hegnet er kun nødvendigt, fordi man ellers ikke ville kunne holde bisonokserne inde i det alt for lille skovområde, hvor de tvinges til at græsse tæt på egen afføring og således bliver hårdt ramt af parasitter. Bisonerne trives på vidtstrakte sletter i lande med fastlandsklima og ikke i vores våde kystklima, hvor de ikke kan finde ly og læ. Bisoner kan heller ikke overleve på bark om vinteren, selv om det er et vilkår for dem. Gennem 10 år har Naturstyrelsen vanrøgtet bisonokserne til døde i Almindingen. Nu må denne mishandling af de store dyr bringes til ophør, de ansvarlige stilles til regnskab og hegnene fjernes!

Janni Larsen (Kastrup, 2022-02-08)

#20

Vi skal ikke have NNPer i Danmark baseret på ikke velunderbygget forskning uden teori og metode.

Pia Slot (Hanstholm, 2022-02-08)

#23

Dyrene ikke får hjælp når de lider,hvor man kunne hjælpe dem..skovene skal ikke hentes ind.

Zita Larsen (Åkirkeby , 2022-02-08)

#28

Ideen om Nationalparker med hegn om er defekt

Jørgen Bondorff (Rønne, 2022-02-08)

#38

der skal simpelthen ikke høje hegn op overalt på Bornholm.

hanne frederiksen (tvarditsa, 2022-02-08)

#40

Vi skal beskytte naturen og vores dyr, det sker ikke med NNP under hegn.

bente jørgensen (kirke eskilstrup, 2022-02-08)

#42

Jeg er dybt modstander af dette projekt - det er ikke en måde at holde dyr på -

Susanne Klim (9990 Skagen , 2022-02-08)

#43

Jeg er helt uenig i naturforvaltning efter rewildingkonceptet

Saxild Pia (Silkeborg, 2022-02-08)

#44

Naturen skal ikke hegnes og ingen dyr skal sultes og vanrøgtes bag hegn !!!

Charlotte Mikaelsen (Tureby, 2022-02-08)

#45

Jeg skriver under fordi jeg syntes det er dyrplageri at indhegne
Men jeg er for natur

Bente Kristensen (Rønne, 2022-02-08)

#50

Jeg ønsker fri natur og reel adgang for alle brugere med respekt for naturen.

Kirsten Nielsen (Randers, 2022-02-08)

#51

Mod alle NNP'er

Kjeld Kristoffersen (Silkeborg, 2022-02-08)

#52

Naturstyrelsen lyver og mishandler de truede bisoner. Ingen hegn - det er kun til skade for dyr, vilde dyr og mennesker

Jane Simonsen (Hasselager, 2022-02-08)

#53

Jeg er dybt ulykkelig over at mennesker i dagens Danmark, så koldt og kynisk kan være med til at tillade grov mishandling af dyr i "Rewildingens hellige navn". De skal leve vildt??? Bag hegn???
Kan I da ikke se det?
Skrevet af dyrlæge Charlotte Hoffmann-Timmol
Jeg er som dyrlæge voldsomt bekymret over den ligegyldighed der igen og igen udvises fra Regeringen, og specifikt Lea Wermelin. Det viser sig blandt andet ved at hun gentagne gange bevidst undlader at involvere dyrlægerne i diskussionerne og beslutningsprocesserne, på trods af at Den Danske Dyrlægeforening gør rigtigt meget for at råbe dem op og kræve at blive hørt.
Regeringen har ændret Dyrevelfærdsloven, således at rewilding projekter og lignende kan undlade at tilse de tamme (indhegnede) dyr, som de kalder vilde, hver dag. Nu er det muligt at kun tilse dem én gang pr. uge, hvilket er meget bekymrende fra et dyreetisk synspunkt. Man vælger, uden at høre på dyrlægernes argumenter eller tage denne specialiserede faggruppe med på råd, at beslutte at dyr nu må gå i 7 dage med brækket ben eller have store sår, inden de skal tilses. Hvis de er så uheldig under foling (eller kælvning) at et føl (eller kalv) sidder fast, må der gå op til 7 dagen inden de skal tilses og det vil opdages. Eller for at henvise til et meget aktuelt eksempel, have en halsrem siddende forkert i dagevis, uden at der handles.
Og nu har Lea Wermelin og regeringen gjort det igen. Dyrlægeforeningen vil sidde med "i den videnskabelige arbejdsgruppe og interessentarbejdsgruppen for naturnationalparker". Men regeringen er ikke interesseret i at tage dyrlægerne med i gruppen! Tak, men nej tak bliver svaret fra Wermelin. Så hvem skal sidde med og komme med gode råd og være det faglige fyrtårn i denne arbejdsgruppe?
Jo følgende sidder med:
Den videnskabelige arbejdsgruppe består af Professor Jens-Christian Svenning, Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Professor Carsten Rahbek, Lektor Hans Henrik Bruun, Seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, Professor Henrik Vejre Formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, Lektor Stine Krøijer og Lektor Jacob
Heilmann-Clausen, Professor Peter Sandøe fra Københavns Universitet.
Arbejdsgruppen for interessenter består i øvrigt af én repræsentant fra Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger,
Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle
Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker og Dansk Skovforening. DOSO repræsenteret ved Peter Mollerup.
Ikke én eneste dyrlæge skal sidde med. Vi ved åbenbart ikke nok om dyr, sygdomme, adfærd, fodring, etik, genetik eller andre ting der har med dyr at gøre!! Måske skulle dyrlægeuddannelsen indeholde undervisning om at reparere punktering på cykelhjul. Så var der større chance for at vi fik noget at sige.
Det er rystende at regeringen ikke lærer noget af sine gentagne fejl. De brugte ikke dyrlægernes viden under minkskandalen, men valgte at begå lovbrud. Der var en stor mangel på faglighed i beslutningsprocessen og det kommer at tage mange år at rydde op i rodet og komme videre. Men måske var også Danmarks Idrætsforening, Danmarks Cykel Union og Spejderne inviteret der. De er jo åbenbart højere på Wermelins liste, end dyrlægerne.
Det er sørgeligt at Regeringen igen misbruger sin magt og bevidst vælger at holde en hel faggruppe udenfor, når der skal bruges faglige kompetencer og viden til at underbygge beslutningerne.
Gad vide om det nogensinde stopper?

Venlig og håbefuld hilsen
Kirsten B Borg

Kirsten Bach Borg (Viborg, 2022-02-08)

#54

Indhegnet natur er ikke vild natur og det gælder sådan set i hele landet. Der burde forsøges med andre løsninger også.

Jane Toubro (Knebel, 2022-02-08)

#55

Store indhegninger hører på ingen måde til i den smule fri natur vi har i DK. Og slet ikke når samme bliver fyldt med sagesløse dyr med helt andre behov end det de herved tvinges til på grund af et helt afsporet og afstumpet dyresyn.

Mutticow@gmail.com Andresen (Fredensborg, 2022-02-08)

#60

Jeg går ikke ind for tamdyr/bisoner bag hegn og for hegn der forhindrer ville dyr fra at vandre. Jeg går ikke ind for, at dyr vanrøgtes og dør under svære lidelser af mangel på foder, manglende behandling for lungeorm, parasitter mm.

Lene Kayser (Ishøj, 2022-02-08)

#64

Der skal IKKE sættes dyr bag hegn uden tilskud af foder, dagligt,tilsyn, læ og frisk vand. Dette er vanrøgt af disse dyr. Desuden skal skovens dyr ikke hegnes ude fra deres normale leve-fødesteder. Dybt kritisabelt at der overhovedet tænkes i de baner.

Marianne Johannsen (Skive, 2022-02-08)

#67

Dyr skal ikke bag hegn

Grith havmand (2400 kbh nv, 2022-02-08)

#70

Jeg er for natur og biodiversitet, men imod udsatte græssere bag hegn.
Hele projektet omkring naturnationalparker skal tilbage på tegnebrættet med inddragelse af et bredt udvalg af fagfolk og interessenter i version 2.

Version 1 er en ommer. Det der foregår nu med bisonerne i Almindingen er skamfuldt.

Der skal ingen undtagelser være fra dyrevelfærdslovgivningen omkring indhegnede dyr.

Christina Skouby (Vejby , 2022-02-08)

#72

Jeg er imod forsøgene med NNP og eksperimentet rewilding med udsultning og vanrøgt af dyr bag hegn.

Chresten Boelt (Pandrup, 2022-02-08)

#76

Jeg skriver under fordi det er ikke vild natur når det er indhegnet og jeg under skriver også fordi beslutning om at sætte dyr ud i indhegningerne og uden pligt til at fodre og sørge for at de ikke lider unyttige overlast er ikke noget jeg kan støtte.

Annemarie Krogholm (Vrå , 2022-02-08)

#85

Stop NNP - nej til hegn og udsætning af store græssere.

Pernille Kristiansen (Helsinge, 2022-02-08)

#88

Jeg skriver under, fordi jeg er for dyrevelfærd og fri bevægelighed for vilde dyr og imod, at de almindelige regler om dyrevelfærd ikke gælder efter loven (§ 20a), når dyrene er statens dyr i en NNP.

Carsten Bo Nielsen (Humlebæk, 2022-02-08)

#92

Jeg bor nabo til almindingen og vil gerne beholde den som den er. Så vi kan forsætte med kører mange hygge ture med vores heste.

Zenia Poulsen (Åkirkeby , 2022-02-08)

#94

Jeg er for mere natur men imod hegn. Elsker rådyr og andre dyr der hører naturligt til i vores skove !

Rie Skovgaard (Svaneke , 2022-02-08)

#95

Det er dyrplageri at putte dyr under hegn uden at de bliver fodret eller tilset af en dyrlæge

Liselotte Witt (Allinge, 2022-02-08)

#98

Jeg skriver under fordi jeg er i mod indhegning og udsætning af store græssere uden der er erfaringer med effekten på biodiversiteten i skove samt pga de begrænsninger det medfører for friluftslivet i skoven

Claus Skovsø Petersen (4370 Store Merløse, 2022-02-08)

#100

Disse store flotte dyr skal have et frirum uden indhegning.

Tove Pallesen (Virum, 2022-02-08)

#103

Jeg er modstander af indhegninger af naturområder. Jeg er modstander af hele Rewilding projektet.

Anna Hagelskjær (3200 Helsinge, 2022-02-08)

#105

Rewilding ideologien er dyremishandling og designernatur, når naturen bliver indhegnet er det en dyrepark.

Charlotte Winkler (København, 2022-02-09)

#107

Er imod. NNP

Signe Larsen (Nexø, 2022-02-09)

#108

Hegn ikke er natur

Annemarie Kristensen (Græsted, 2022-02-09)

#110

Jeg går ikke ind for udsultning og vanrøgt af dyr.

Ina Caben Iversen (Esbjerg V, 2022-02-09)

#115

Ingen dyr i DK skal lide og da slet ikke dem under den Danske Stat

Anne Veileborg (Frørup, 2022-02-09)

#117

Jeg skriver under, fordi jeg er meget imod indhegnet natur ( alle steder).
Synes det er dyrplageri at sætte dyr ud, uden at passe dem, på sammen vilkår, som andre dyr

Rikke Nielsen (Aabybro, 2022-02-09)

#127

Jeg bruger skoven når jeg kører hestevogn

Julie Poulsen (Rønne , 2022-02-09)

#131

Jeg skriver under fordi vild og urørt natur skal ikke spærres inde bag hegn.

Finn Andersen (3700, 2022-02-09)

#133

Imod indhegning af natur, så dyr ikke kan færdes frit efter føde

marrit Rogvi (Morud, 2022-02-09)

#134

Jeg skriver under fordi jeg ikke ønsker indhegningen

Tina Westh (Rønne, 2022-02-09)

#141

Det er et generationstyveri det der foregår

Karen Timling (Hovedgård, 2022-02-10)

#142

"Rewilding" kan ikke lade sig gøre, når man samtidig sætter hegn omkring områderne. "Rewilding" er i øvrigt statslig dyremishandling på højt plan.

Jesper Andersen (Jægerspris, 2022-02-10)

#146

Jeg synes ikke dyr skal hegnes ind, uden de fodres og får behandling, hvis det er nødvendigt

Vikki Blohm (3760 Gudhjem, 2022-02-10)

#147

Jeg finder det uetisk at:
- spærre vilde dyr inde i indhegning uden at sikre deres helbred og behandling
- at lukke borgere på Bornholm ude af dele af Almindingen, når de ikke længere er i stand til at gå; men på grund af ex handicap er afhængig af bilkørsel
- at skoven ikke længere kan bruges til fri udendørs aktivitet i samme omfang, som tidligere
- at dyr, som ikke har naturlig hjemsted på øen, importeres, og man derved blander sig i den naturlige naturudvikling

Dorte Andersen (Aakirkeby, 2022-02-10)

#148

Jeg synes, det er noget forbandet svineri at hegne dyr inde uden at sørge for, at de fodres, vandes, huses og får dyrlægehjælp ved sygdom / ulykker.

Diana Kupetz (Sæby, 2022-02-10)

#150

Nej til dyremishandling!!

Lene Harries (Ålborg, 2022-02-10)

#156

Jeg skriver under bl.a. fordi, hele dette projekt hviler på et forkert grundlag. Men også fordi adgangen til de statslige skove bliver stærkt forringet for borgerne, og især fordi dyrene i disse indhegninger ikke vil blive tilset, vet.behandlet og fodret efter de love, der gælder for andre husdyr bag hegn.

Annemette Poulsen (Svaneke, 2022-02-10)

#158

Det er total svineri at fordi det foregår i offentlig regi så kan man tillade sig hvad som helst .
Var det en privat person var der bøde og fratagelse af retten til at holde dyr

Katja Olsen Inhouseliving (Grenaa, 2022-02-11)

#159

Fordi vi i danmark IKKE mis og vanrøgter dyr 😡

Chille Schwartz (Holbæk , 2022-02-11)

#160

Jeg skriver under for at støtte bekendte, som hsr sommerhus i området.

Rigmor Martens (Frederiksværk, 2022-02-11)

#161

Vild natur er ikke bag hegn

Celia Andreassen (Tune, 2022-02-11)

#163

Ingen dyr i danmark skal sulte pga en syg dialog ,bare kig i bøgerne og se dødstallet for bisoner ,samt den usle behandling de udsættes for af en rabiat skovridder. Dyreplageri af værste skuffe

Anne Holmlund (4682 Tureby , 2022-02-11)

#164

Nej tak til dyreplageri

Jan Holmlund (Tureby, 2022-02-11)

#166

Dyr skal være frie og meget kan gå galt, hvis de ikke kan komme ud, feks brand, storm og andet

Leni Abildkvist (Albertslund , 2022-02-11)

#169

Jeg er imod dette og synes ikke det er forsvarligt

Thrine Vester (Viborg , 2022-02-11)

#183

Jeg har selv vokset op som nærmeste nabo til Almindingen, hvor min far flere gange måtte afsted med en knibtang i lommen, for at klippe rådyr fri af hegnet, som de var blevet fanget i, når de skulle springe over. Har man bare hørt dem skrige en gang, så glemmer man det aldrig. Så derfor NEJ til mere hegn.

Bent Haarbæk (Aakirkeby , 2022-02-12)

#186

Syntes ikke det er godt for dyrene

Bodil Svan Sørensen (Fårevejle, 2022-02-13)

#189

Man hindre de naturlige dyr i at vandre fra et område til et andet

Klaus Jørgen Steentoft (Ulfborg , 2022-02-13)

#191

Nuværende rewildingprojekter viser, at det ikke kan lade sig gøre, at indsætte store græsserne bag hegn og have acceptabel dyrevelfærd.
Jeg er også dybt bekymret for det eksisterende vildt, når man udsætter store græsserne bag hegn i deres område.
Ingen kan forudse hvad der sker med biodiversiteten med så store ændringer som NNP og jeg frygter at 100 års arbejde ødelægges.

Anja Køhlert Nielsen (Allinge, 2022-02-13)

#193

jeg ønsker frie dyr på Bornholm og det skal være alles skov! Ingen store hegn !

Anette Azalie (Østermarie, 2022-02-13)

#196

Det er vanvittig, at lave den indhegning.

Mikael Zeeberg Nielsen (Hundested, 2022-02-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...