Hele Danmarks NEJ til NNP

Kommentarer

#3

Vilde dyr i naturen skal ikke indespærres og misrøgtes.Alle skal have fri og sikker afgang til vores alles natur og skove. Der er mange andre metoder til at øge biodiversiteten end NNP

Tina Hansen (Haderslev, 2022-01-03)

#6

Birgit Larssen

Birgit Larssen (Åkirkeby 3720 , 2022-01-03)

#18

Fordi jeg er stor modstander af NNP 🤔

Anne Brunbakke (Børkop, 2022-01-03)

#21

Jeg er meget imod indhegning af skovene i Danmark.NEJ tak til indhegnede tamdyr uden pasning iht nuv. dyreværnslov! NEJ tak til indhegning og vandalisme af vores skove og ødelæggelse af vores natur!

Bettina Visby (Ikast, 2022-01-03)

#25

Ønsker ikke en indhegnet menneskeskabt natur men en naturlig natur hvor vildtet har den frie adgang.

Marker Ida (Åkirkeby , 2022-01-03)

#26

Nej til sultedøden for de indsatte tamdyr.Tamdyr bliver ikke vilde dyr bare fordi de skal passe sig selv.Det handler om støtte midler som nogle rager til sig og ikke biodiversitet som fo talerne for NNP prøver at dække sig ind under.

Camilla Sørensen (Helsinge, 2022-01-03)

#27

Jeg er imod hegn i naturen

Anette Boye Koch (Rønde, 2022-01-03)

#32

Jeg er storforbruger af skov, og at hegne skov ind med store græssere er skidt.
Det vil bla ødelægge Danmark bedste mtb-spor i tisvilde hegn

André Houvenaeghel (RAMLØSE , 2022-01-03)

#36

Re-Wilding mangler evidens og er destruerende for de nuværende økosystemer, der ikke kan genskabes, når de er ødelagte.

Pis Slot (Hanstholm, 2022-01-03)

#40

NNP i den planlagte form er uigennemtænkt og ikke videnskabeligt funderet. Planerne er udtryk for Rune Engelbreth Larsen drøm om virkeliggørelse af hans forfatterskab, der fungerer som manuskript for hele NNP fantasien. Dyrevelfærdsloven er sat ud af kraft således at ejerne af dyrene ikke kan retsforfølges når dyrene i løbet af få år dør lidelsesfuldt af sult og vanrøgt. Indhegninger er ikke natur.

Gitte Ramsgaard (Slangerup, 2022-01-03)

#45

Vi skal ikke have naturnationalparker i Danmark.

Gitte Bertelsen (Kolding , 2022-01-03)

#48

Vil bevare naturen som den er fri og med de rigtige vilde dyr uden hegn.

Ludvig Hviid Jensen (Gistrup, 2022-01-03)

#50

Indhegninger ikke er natur. Hegnene vil påvirke det naturligt forekommende vildt i deres søgen efter føde

Peter Ramsgaard (Slangerup, 2022-01-03)

#51

Jeg skriver under da de ikke giver mening at hegne naturen ind og skabe et lukket område hvor de vilde dyr pludselig bliver hegnet inde eller ude.
Resurser er bedre brugt i yderområderne af skovene på at skabe biodiversitet der.

Niels Christian Branderup Eskelund (Kolding , 2022-01-03)

#53

Jeg er meget imod nnp og alt hvad det inde holder af hegn og dyrehold, udelukkelse af offentlighedens nemme adgang

Heidi Hansen (Østermarie, 2022-01-03)

#56

Fuldkommen idiotisk projekt at indhegne naturen og nægte tilgang for brugerne af skoven. Jeg mener hverken man skal udsætte dyr, som ikke selv kan finde føde på grund af at de er indhegnet

Charlotte Andersen (Herfølge, 2022-01-03)

#64

Stop indhegning af dyr der sulter -

Susanne Klim Mouritzen (9990 Skagen , 2022-01-03)

#67

Imod hegn og indsatte dyr

Karen Gamst-pedersen (Tikøb, 2022-01-03)

#68

naturen skal ikke indhegnes og tamdyr og invasive arter hører ikke hjemme her.

gunvor ejstrup (Lundby, 2022-01-03)

#72

Ingen hegn i dansk natur

Lena Jessen (Ribe, 2022-01-03)

#74

Jeg er stor modstander af Naturnationalparker i deres nuværende form, hvor dyrene indhegnes, der forhindrer dem i at finde føde, hvor de ikke behandles for sygdomme, hvor de ikke tilses dagligt

Ester Møller Nielsen (6094 Hejls, 2022-01-03)

#75

Jeg er i mod at vi i DK spærre vores vilde dyr inde.. Da de ikke selv vil være i stand til at finde føde nok.

Lisette Spenner (Vejby, 2022-01-03)

#76

Jeg mener ikke det skal indhegnes

Jane Sjøgren (København , 2022-01-03)

#78

Ingen evidens for, at der er en biodiversitetskrise i de udvalgte områder.
NNPer strider imod vores klimamål, dyreværnsloven og skovloven.
Der er ikke tænkt helhedsorienteret.
Der bliver ikke lyttet til befolkningen. Især ikke i de berørte områder.
Og der bliver ikke lyttet bredt til fagfolk med lokal viden og faglighed.

Tanya Donvild (Aabybro , 2022-01-03)

#79

Jeg på ingen måde kan acceptere dyremishandling

Lene Jørgensen (Gadbjerg , 2022-01-03)

#80

Kan ikke lide at se dyr der sulter og tørster.

Ingolf Bonderup (Dronninglund, 2022-01-03)

#81

Jeg ønsker ikke dyr bag hegn, som helårsgræssere og ej heller skændede skove.

AnneLise Hansen (Halsnæs, 2022-01-03)

#82

Det er det mest groteske mennesket har fundet på overfor de store dyr, der skal gå bag hegn.

Iben Argus (Trige, 2022-01-03)

#83

NNP er ikke gennemtænkt.

Kristine Frederiksen (Virum, 2022-01-03)

#94

Ingen dyr skal hegnes ind

Dorte Hjelm Jensen (Hillerød, 2022-01-03)

#96

Jeg synes det er grund forkert at indhegne Natur og overlade Tamdyr til sult og pine

Bärbel Brosbøl (Struer, 2022-01-03)

#97

Vi ser Danmark som et dyrevenligt land hvor dyrene får en god behandling og ingen sulter eller bliver misrøgtet

Bo Hansen (Nimtofte, 2022-01-03)

#100

- adgangen
- evidens
CO2
Produktion
Dyrevelfærd
Etik
Børn
Mm

Mette Riisgaard (9990, 2022-01-03)

#107

Jeg ønsker at vi får mere natur og fremmer biodiversitet, men ikke udfra de metoder og beskrivelser der er af NNP.
Jeg er imod at dyreværnsloven er blevet ændret til en forringelse af forholdene for de dyr der udsættes i indhegningen.
Jeg er imod at det kun er en lille snæversynet gruppe af personer der har udarbejdet projektet NNP.
Jeg er imod den proces der har været omkring hele NNP projektet, hvor det føles som om at vi der har en anden mening, viden, erfaring og kendskab til naturen og til lokal området skal trynes.
Det er ikke nemt at blive inddraget og få en anden erfaring og mening med ind i skabelsen af mere natur og bevarelse af den allerede eksisterende natur, når de der står i front for NNP har sat nogle meget snævre rammer for projektet

Anne Mortensen (Løgstør, 2022-01-03)

#109

At regeringen ikke lytter til befolkningen

Lars Jensen (Faaborg , 2022-01-03)

#111

Fordi at vi ikke tillader udsultning af dyr og naturen ikke er en zoologisk have.

Nicolai Andersen (Gram, 2022-01-03)

#116

Jeg vil ikke se og finde mig i dyremishandling 😡

Lis Kristiansen (Sandvad, 2022-01-03)

#121

Så længe etablering af NNP bygger på så ensidigt syn trods stor faglig uenighed og manglende evidens og med den indstilling til ikke at ville lytte til borgere og faglighed fra miljøministeren og kulturministerens side, så er virkeligt en farlig og udemokratisk sti. Stop op!!!

Linda Klindrup (Knebel , 2022-01-03)

#122

Jeg skriver under fordi jeg synes det er utroligt vigtigt at markere at vi ikke ønsker indhegnede områder i vores dejlige natur,synes fortalernes dokumentation er mangelfuld. Vi er mange ,men tror det er vigtigt at vi markerer os på de sociale medier, da Lea Wernelin for mig fremstår skråsikker og som en der allerede har taget beslutningen.

Jette Korsgaard (Svaneke, 2022-01-03)

#123

NNP betyder tamdyr bag hegn, som sultes og vanrøgtes, da de ikke får supplerende foder, når der ikke er mangel på mad. Desuden bliver de ikke tilset dagligt og kan derfor ligge i mange dage og lide. Endvidere holder man hjorte m.m. ude fra deres normale fødeområder. Derfor et rungende NEJ

Marianne Johannsen (Skive, 2022-01-03)

#125

NNP med de nuværende dyreværn love og de indgreb de vil gøre i naturen er bare ikke i orden.

Line Marie Nielsen (Brovst, 2022-01-03)

#137

Jeg skriver under for at forsøge at undgå en katastrofe for den danske natur og de danske skove.

Mette Glarborg (Brovst, 2022-01-03)

#139

Jeg ikke tror på at det er den rigtige løsning for naturen

Hans Madsen (Harlev J, 2022-01-03)

#140

Jeg skriver under, fordi jeg føler, at befolkningen slet ikke er blevet hørt før beslutningen om de mange NNP var taget. Alle synspunkter og fakta skal frem først. Derfor skal processen stoppes indtil videre..

Eva Sellin Mortensen (Fjerritslev, 2022-01-03)

#142

Har man indhegnede dyr, har man et ansvar! Dyrene kan ikke søge føde andre steder end i indhegningen og sygdomme og smitte bliver i området. Bisonerne I Almindingen får ingen behandling mod indvoldsorm og parasitter. Der er ikke en eneste tilbage af dem der blev indført fra Polen I 2012. Obduktionerne viser at det er indvoldsorm de er døde af. Ikke flere dyr I fangenskab på Bornholm!!!
En landmand ville få frataget retten til at holde dyr hvis han misrøgtede sine dyr på denne måde. Det samme bør ske med Naturstyrelsen

Jacobsen Lis (Østermarie , 2022-01-03)

#147

Rabiate biologer og regeringen skal ikke mishandle dyr og ødelægge dansk natur-

Hanne Therkelsen (Juelsminde, 2022-01-03)

#148

Jeg skriver under fordi, det ikke bør være muligt at indføre dispensation for dyrevelfærdsloven ved at benytte L229 nogen steder heller ikke i NNP'er.
Indhegnede dyr skal have adgang til frisk vand, læ og dyrlæge hjælp og de skal tilses på individ niveau dagligt. Dyr der er høj drægtige, skal tilses flere gange om dagen. Alt andet er svigt.

Linda Friis-jensen (Farum, 2022-01-03)

#154

Jeg skriver under for at beskytte vores vilde dyr mod hegn, der gennemskærer deres revirer.
Jeg skriver under, fordi det er vanrøgt af dyr at udsætte og indhegne domesticerede dyr på alt for små og fødeknappe arealer.
Jeg skriver under, fordi vi ikke skal have indhegnede dyreparker med sultende, syge og døde dyr.
Jeg skriver under, fordi biodiversitet kan opnås langt bedre med andre tiltag.
Jeg skriver under, for at ministeren skal lytte til os, og derefter lytte bredt til fagfolk, med forskellige holdninger og viden, fremfor en håndfuld biologer, der ser de udsatte levende kreaturer som et vækstlaboratorium for biller og larver.
Jeg skriver under, fordi den danske natur er vores alles arv, og vi i fællesskab skal passe på dem - og på de dyr, der lever i og af den.

Christina Skouby (Vejby , 2022-01-03)

#162

Det giver ingen mening med NNP - natur skal ikke indhegnes, natur er natur og ikke ZOO. Biodiversitet er ikke kun en bille og en afmagret kreatur. Hvad er biodiversitet - hvor mange flere lærker, agerhøns, viber og harer kommer der ud af en NNP? Hvorfor skal vilde hjortevildt ikke have lov til at bevæge sig frit?

Rune Riishøj (Skive, 2022-01-03)

#166

Begrundelsen for at afgræsse skov er uden evidens.

Lis Ravnsted-Larsen (4792 Askeby, 2022-01-03)

#167

Jeg skriver under fordi det i den grad støder mig moralsk og etisk at sulte tamdyr i indhegninger. Dernæst har indhegnede statsskove intet med urørt natur at gøre. Det er parker, som skal administreres indenfor landets love. Det støder mig, at man undtager visse dyr fra dyreværnslovens beskyttelse. Og fælder træer som opsiger CO2. Om igen Socialdemokratiet

Antoinette Andersen (Fredensborg, 2022-01-03)

#170

Jeg er imod natur- og miljøødelæggende forsøg med Naturnationalparker og forsøg med rewilding med udsultning af dyr på helårsgræsning bag hegn - og for genindføring af een standard for god dyrevelfærd!

Chresten Boelt (Pandrup, 2022-01-03)

#172

Jeg er imod nnp

Susan Rasmussen (Rønne, 2022-01-03)

#173

Dyr og natur skal ikke under hegn, og vi får meget mere natur for pengene i landbrugslandet.

Niels Anton Andersen (Grenaa, 2022-01-03)

#174

Jeg skriver under fordi forslaget om NNP er taget ud af den varme luft. Vores skove bidrager ekstremt positivt på alle fronter. Den store "fremgang" af rødlistede arter skal ses som fremgang og ikke en tilbagegang. mange arter er altså kommet til. Samtidig er der behov for at vi i fremtiden producerer endnu mere lokalt hvor den danske træproduktion sagtens kan øges væsentlig med i den sammenhæng små midler.

Jens Hilligsøe (Nibe, 2022-01-03)

#175

Projektet skal stoppes og gennemgået af alsidige fagligt kompetente folk.

Ole Adeltoft (Kædeby , 2022-01-03)

#194

NNP gør mig flov over at være dansker!

Kent Hvirring Jensen (Læsø, 2022-01-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...