Thy - Siger nej tak til Naturnationalpark.

Kommentarer

#1

Vi har god biodiversitet og naturen trives i Thy. Kronvildt, då- og råvildt gør det godt og vi har fremgang i naturen på grund af det store arbejde, der allerede pågår med naturforbedring i Thy.

Pia Slot (Hanstholm, 2021-12-01)

#3

Har boet og arbejdet i området. Er i forvejen helt fantastisk natur. Kan kun blive forringet af hegn og rewilding

Robert Olesen (Brønderslev, 2021-12-01)

#4

Jeg skriver under fordi jeg gerne vil beskytte det unikke vi har her i Thy nåde dels for turister og det lokale erhvervsliv som i dag laver gode produkter fra Thy og ikke mindst for at beskytte vores sårbare natur mod rewilding metoder som ikke er gennemforsket i vores natur type

Dennis Andersen (Vang , 2021-12-01)

#17

Den danske natur er skøn, som den er. Den skal ikke ændres på grund af en manipuleret rødlisten og nogle biologer fikse idéer. Det er tåbeligt at tro, at køer og heste kan have et ordentligt liv, hvis de ikke må fodres i vinterhalvåret. Vi har set alt for mange skrækeksempler på dyr, der lider, når de ikke fodres og tilses dagligt. Det er forkert at have 2 forskellige dyreværnslove. Der er stor lokal modstand i de områder, der er udset til NNP'er. Det er forkert fuldstændig at overhøre lokalbefolkningens protester. Hegnene vil gøre tilværelsen betydeligt vanskeligere for naturens vilde dyreliv.

Diana Kupetz (Sæby, 2021-12-01)

#20

1) dårligt for klimaet at rydde skov - lade skov være “urørt”
2) dyrplageri: store græssere skal sultes for at spise føde, der ikke egner sig til dem
3) indskrækning af lokalbefolkningens muligheder for at bruge den nære natur

Høgh Inge Marie (Snedsted, 2021-12-01)

#21

Naturnationalparker hjælper ikke klimaet og er ikke til gavn for biodiversiteten.

Steen Høgh (Snedsted, 2021-12-01)

#26

Jeg er imod NNP da det vil betyde stor forringelse for den offentlige adgang til områderne , og at det vil betyde anerkendelse af stats financieret dyremishandling , da dyrene der skal gå i NNP er ved ny lov for staten ikke længere behøves at tilses dagligt på individ niveau , men bare på bestands niveau , jeg kan ikke støtte nogen form for dyremishandling

Per Poulsen (Thisted, 2021-12-02)

#29

Natur uden hegn tak

Peter Paaske (Thisted, 2021-12-03)

#34

Dyrene skal IKKE sulte og lide i vinterhalvåret

Solveig Riis (Thisted, 2021-12-03)

#41

Det SKAL stoppes. Det er misrøgt af både dyr og natur.

Knud Kristensen (Ulfborg, 2021-12-06)

#44

Vi ikke skal have vanrøgt af statens dyr. Ej heller begrænsninger i den fri færdsel.

Carsten Munk (Thisted, 2021-12-07)

#48

Jeg ikke ønsker en naturnationalpark i Thy

Birgit Ruby Jensen (Agger, 2021-12-07)

#57

Jeg er modstander af indhegnet natur, og offentlighedens adgang/brug af naturen, begrænses !

Viggo Iversen (Agger, 2021-12-07)

#58

Jeg ikke mener at vi skal hegne naturen inde. Der skal ikke udsættes dyr i hegnet naturområde uden pasning..

Brian Larsen (Hanstholm, 2021-12-07)

#61

Jeg kan ikke lide idéen om nationalparkerne.👍

Lukas Møller Pedersen (Snedsted, 2021-12-07)

#64

Jeg er helt enig

Kathe Jensen (Vestervig, 2021-12-07)

#66

Vil ikke have hegn

Søren Clemmensen (Bedsted, 2021-12-07)

#68

Nationalparken- reservatet fungerer optimalt og når kommunalrådet også siger nej, er det vanvittigt, at der overhovedet bliver mere snak om det😡

Grethe Skaalum Goul-Jensen (Klitmøller, 2021-12-07)

#83

vi skal ikke have noget indhegnet, vi har en god og flot naturpark som folk frit kan færdes i

HARRY BROGAARD (VILDSUND , 2021-12-07)

#87

Fordi vi har en hel fantastisk national park i Thy..for alle.
Det skal det blive ved med at være..

Johanne Sjælland (Snedsted, 2021-12-07)

#91

Jeg kan ikkefordrage dyrplageri, og detmener jeg det her er i allerhøjeste grad.

Jørgen Balle (Thisted, 2021-12-07)

#97

Der SKAL ikke fredes mere i Thisted Kommune

Alex E. Jensen (Vestervig , 2021-12-07)

#99

Indhegning hører ikke til den Danske natur og er noget svineri, det er udnyttelse af demokratiet i de yderste og mørke grænser ala Belarus og Rusland, hvis man vil have det igennem uden folk Er fælles om det, føj fru. Miljøminister

Michael Sørensen (Virklund , 2021-12-07)

#101

Vores nationalpark skal ikke indhegnes.

Hanne elisabeth Christensen (Hururp thy, 2021-12-07)

#105

Dyr der holdes i fangenskab skal passes som dyr i fangenskab.
Iøvrigt er det enestående i Thy vi alle kan bruge vores fantastiske natur!

Pia Søe (Sennels , 2021-12-07)

#113

Vi skal ikke have indhegnet Thy på nogen måde. Lad Thy være det vidunderlige naturområde som det er idag.

Henrik Pedersen (Engesvang, 2021-12-07)

#118

Jeg syns det er rigtigt og dyrevenligt

Gunilla Ratz (Kjellerup, 2021-12-07)

#120

Jeg er stærk modstander af NNP'erne

Preben Schøpzinsky (Farsø, 2021-12-07)

#121

jeg er imod indhegning

Christian Georg Christensen (7741, 2021-12-07)

#124

Dyrene skal fodres i tørre og kolde tider
Og tilses ofte

Ruth Thinggaard (Vestervig, 2021-12-07)

#125

Jeg har meget imod at hegne store arealer. Og at dyr ikke skal passes hver dag. Og jeg ser hvordan små arealer trives når de store dyr fjernes om vinteren. Og meget mere kunne skrives

Elsebeth Lodahl Larsen (Tølbøl pr. Vestervig, 2021-12-07)

#133

Dyr skal kunne færdes frit.

Bo Fyhring (Vestervig , 2021-12-07)

#135

Jeg mener ikke de fritgående heste og kvæg vil blive fodret og tilset tilstrækkeligt.

Kirsten Theil (Vinderup, 2021-12-07)

#136

Jeg bliver nærmeste nabo til det foreslåede hegn. (kokkjær vand)

Peter Bruun (Tved, 2021-12-07)

#138

Det køre fint som nationalpark
Og nul hegn. lade os i Jylland
Selv bestemme.

Kim Bundgaard (Thyborøn , 2021-12-07)

#141

Jeg skriver under fordi vi HAR vild natur, og indhegnet område er IKKE natur længere.

Karen Marie Odgaard (Thisted, 2021-12-07)

#145

Jeg skriver under fordi ,at dyr ikke skal sulte, og at de skal have adgang til tørt leje

Ida Frederiksen (Bedsted, 2021-12-07)

#150

Fordi vi ikke har brug for ekstra biodiversitet i NP. Det kan laves mange andre steder

Lars Kold (Thisted, 2021-12-07)

#168

Er ikke interesseret i at der skal indhegnet dyr til st gå rundt og prøve st holde liv i sigsekv uden mad og vand

Ane Jensen (Tjisted, 2021-12-07)

#178

Jeg er imod at hegne store græsædende dyr inde i den fri natur. Naturen tilhører os alle og skal kunne bruges frit. Familier skal kunne gå i naturen uden frygt for angreb af sultne dyr.

Svend Andersen (Thisted , 2021-12-07)

#184

Vi skal ikke have indhegnet natur i Thy

Gritt Gertsen (Snedsted, 2021-12-07)

#186

Jeg skriver under fordi det er min oprigtige mening, at rewilding i Thys vil ødelægge vores vidunderlige natur - områder i Thy og klithederne.
Stop den afskyelige tanke ‼️

Susanne Rude (Vestervig , 2021-12-07)

#188

Lad natur være natur og lad dyr være dyr.

Kim Andreassen (Snedsted , 2021-12-07)

#189

Jeg er stærkt imod indhegning af vores natur og dyrplageri!

Karen Fuglsang Andersen (Snedsted, 2021-12-07)

#190

Nej tak til naturnationalpark Thy
Ja tak til mere natur, urørt skov osv men jeg uden hegn

Bettina Gamborg Holm (Thisted, 2021-12-07)

#191

Vi skal ikke have ødelagt naturen

Jens Kudsk (Thisted, 2021-12-07)

#194

Jeg går ikke ind for dyremishandling.
Lad folk fra Thy bestemme hvad der skal ske i Thy.

Johnny Kristensen (Vorupør , 2021-12-07)

#200

Natur skal ikke hegnes.

Chatrine Brusgaard (Nørhå, 2021-12-07)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...