STOP nedlukning af kandidatuddannelsen i diakoni!

Kommentarer

#2

Fordi det er en vigtig sag.
Fordi det også herver vigtigt med biodiversitet

Gitte Overvad (Søllested , 2021-11-22)

#24

Det er en utroligt dårlig ide at lukke uddannelsen ned. Det diakonale felt har aldrig været vigtigere.

Clara Petersen (København NV, 2021-11-23)

#26

Katastrofe at lukket et initiativ der kan bringe kirken i spil med godhed og frivillighed

Kurt Sørensen (Silkeborg, 2021-11-23)

#28

Jeg er blevet beriget af at tage denne uddannelse, og fordi det danske samfund har brug for værdibaseret ledelse funderet i bibelsk teologi.
Må Gud og menneske forhindre lukningen af denne værdifulde og livgivende uddannelse. Til velsignelse for det danske samfund.

Kathrine Krogh Hoffmann (Randers, 2021-11-23)

#34

Jeg har selv gået på kandidatuddannelsen, der gav stor udbytte og indsigt i kirkens sociale arbejde og brugbare værktøj og kompetencer i dette arbejde.
Jeg blev senere merit-overført til cand.theol, men kombinationen bliver meget vigtig i mit kommende arbejde..

Susanne Lubago (Sønderborg, 2021-11-23)

#35

Kandidatuddannelsen i diakoni dækker et vigtigt område på det sociale, det kirkelige og kulturelle område.

Anders Skaanning Andersen (Odense, 2021-11-23)

#37

Det er en vigtig uddannelse!

Lene Kjær Andersen (Frederiksberg, 2021-11-23)

#39

Jeg er diakon

Niels Durhuus (Viby J, 2021-11-23)

#40

Vigtigt at bevare diakoni udd.

Skovgaard Lene (Skælskør, 2021-11-23)

#43

Jeg skriver under, fordi det vil være meget forkert at nedlægge Diakoniuddannelsen. Ikke mindst fordi der både nu og i fremtiden vil være hårdt brug for mennesker med netop den uddannelse og de kompetencer. Og mangel på dem ikke mindst.

Birgitte Kristoffersen (Vodskov, 2021-11-23)

#47

I mit arbejde som stedfortræder på et socialt værested under KFUM's Sociale Arbejde inddrager jeg til stadighed den teoretiske viden fra min kandidat i Diakoni - til stor gavn for stedet, borgerne og vores kommunale samarbejdspartnere. En stor skam, hvis uddannelsen lukker!

Anne Nørgaard (Randers, 2021-11-23)

#68

Diakonerne har et helt særligt menneske og dannelsessyn, som vi har brug for i samfundet.

Trine Høj Johnsen (Aarhus , 2021-11-23)

#69

Det er den fedeste uddannelse og nogle af de ting der læres har stor værdi for samfundet.

Maiken Bomskov (København, 2021-11-23)

#75

Jeg synes uddannelse giver mening fordi den netop handler om social entreprenørskab, og social innovation som netop er relevant ind i vores tid

Tatiana Erbs (Aarhus , 2021-11-23)

#77

Jeg selv hår på uddannelsen og synes ikke verden er klar til at undvære flere diakoner.

Maria Thaarup (Aarhus, 2021-11-23)

#79

Det er vigtigt at man som diakon kan videreuddanne sig efter sin bachelor og blive endnu klogere på diakoni og menneskesyn

Krista Engebjerg (Harlev , 2021-11-23)

#87

Uddannelsen i diakoni er vigtig for kirkerne, som gør et stort socialt arbejde. Folkekirken er en mægtig stor civilsamfundsaktør, som har et meget mere finmasket net end det kommunale system. Folkekirken behøver i denne sammenhæng understøttelse fra staten - for at kunne understøtte staten.

Per Pedersen (København, 2021-11-23)

#88

Diakoni kan noget unikt❤️, som det offentlige ikke kan. Diakoni kan møde mennesket der hvor det er, men kærlighed, omsorg, håb og en hånd at holde i 😀

Holm Lene Schelde (7100 Vejle, 2021-11-23)

#91

Der er særdeles stort behov for netop disse cand.mag’er i sociale, kristelige, NGO-organisationer.

Inge Lolk (Vejle, 2021-11-23)

#97

Uddannelsen er vigtig for samfundet.

Nina Hansen (Århus, 2021-11-24)

#105

Diakoni er konkret medvandren ud fra grundtanken at ethvert menneske er unikt, skabt og elsket

Lars Lausten Mortensen (Roskilde, 2021-11-24)

#108

Jeg er selv uddannet på denne kandiat og kan bevidne, hvor stor en værdi uddannelsen udgør i mit nuværende sociale arbejde.

Robert Ulrich (Aarhus C, 2021-11-24)

#109

Jeg synes, at denne uddannelse allerede har vist sit værd, og mener, at der fortsat er behov for den i det kirkelige landskab i Danmark.

Venlig hilsen

Thomas Risager
Distriktsforstander, Metodistkirken i Danmark.

Thomas Risager (Odense, 2021-11-24)

#114

Jeg skriver under, fordi det er en uddannelse jeg meget gerne selv vil tage.

Line Brøste (Frederikshavn, 2021-11-24)

#122

Jeg mener det er vigtigt at opretholde en uddannelse som arbejdsmarkedet efterspørger

Karen Brogaard (Århus, 2021-11-24)

#126

Jeg synes det er en meget vigtig uddannelse

Iris skovgaard (Ikast, 2021-11-24)

#128

Det er vigtigt, der kan bygges oven på bachelor uddannelsen indenfor det kirkelige regi.

Frode Gimm (Herning , 2021-11-24)

#129

Denne uddannelse kan noget helt særligt! Jeg har selv taget den og anbefaler den bredt. Den særlige kombination af fag klæder de studerende på til at navigere og udvikle social og kirkelig praksis. Den må ikke lukkes med!!!

Louise Dalum Kristensen (Gjern, 2021-11-24)

#132

Vi skal bevare uddannelsen

Frederik Kannegaard (Aarhus N, 2021-11-24)

#133

Jeg har så meget glæde af min studietid på kandidat i diakoni.

Lisbeth Pilgaard (8800 viborg, 2021-11-24)

#138

Jeg skriver under fordi jeg finder det bydende nødvendigt, at det kristne livs- og menneskesyn står som et kompas for det sociale arbejde i Danmark. Derfor er forskning og kandidatuddannelsen meget vigtigt.

Kai Bohsen (7430 Ikast, 2021-11-24)

#140

Diakoni er et vigtigt område, da det sociale arbejder kirker og andre organisationer laver, gør en stor forskel for mange mennesker og viser også en vigtig praktisk side af kristendommen. Og dette arbejde kan være med til at løftes og gøres bedre faglig med uddannede personer, som bl.a. dem fra diakoniuddannelsen. Ovennævnte leverer som regel også et mere økonomisk effektivt resultat (hjælper flere mennesker for færre penge), så derfor vil det samfundsøkonomisk være bedst at bibeholde og ligefrem udvide disse uddannelser.

Patrik Näsfors (Aars, 2021-11-24)

#145

Fordi diskoniarbejdet er vigtigt.

Maul Erik (Bording, 2021-11-24)

#154

Jeg er imod nedlukningen af kandidatuddannelsen.
Jeg vil dog opponere mod, at man taler om at "diakonuddannelsen" nedlukkes. Diakoner uddannes fortsat fra Diakon højskolen, og kandidater i Diakoni er noget andet.

Benny Jørgensen (Aalborg , 2021-11-24)

#158

Diakoni er en meget vigtig del af vores uddannelses valg. Diakoni er meget vigtigt for vores samfund.

Britta Svensson (Odder, 2021-11-25)

#159

Fordi det aldrig har været mere nødvendigt og vigtigt end nu med en kandidat uddannelse i DIAKONI, sådan som samfundsudviklingen er nu og vil udvikle sig fremover.

Ulla D. sisseck (Silkeborg, 2021-11-25)

#160

Diakoni er et utrolig vigtigt og væsentligt etisk og praktisk element i omsorg for udsatte og syge

Bjørn Bendorff (Borup, 2021-11-25)

#161

Danmark har virkelig brug for Diakoner, med det samfund vi lever i i dag

Birgit Lodahl (Skjern, 2021-11-25)

#162

Jeg skriver under fordi kandidatuddannelsen er vigtig for diakonien.

Arne Bjerring (Ringsted, 2021-11-25)

#169

Jeg læser nu teologi BA, og jeg elsker uddanelsen. Men jeg vil ikke være præst og havde håbet, at kandidat diakoni var kommet for at blive, fordi det er en rigtig god idé?? Men AU skifter åbenbart holdninger, som vinden blæser... Jeg synes netop, at det er så godt, at der tilbydes et fag, der kan fordybe og udruste os med viden omkring mennesket, især når Danmark nu er en velfærdsstat. At vi ser mennesket istedet for tal. Praksis og teori mødes i uddannelsen og opleves da som brugbar og relevant...

Agnethe Hansen (Aarhus, 2021-11-25)

#171

Jeg har selv en bachelor i Diakoni fra Diakonhøjskolen i Aarhus, og synes det er en vigtig uddannelse at støtte op om.

Frank Engdal (Solbjerg, 2021-11-25)

#175

Jeg ser vigtigheden af diakonien og dens indflydelse i samfundet og kirkelivet.

Margit Winther Pedersen (Aalborg, 2021-11-25)

#176

Vi mangler i den grad det kristne, diakonale menneskesyn i meget omsorgs og socialt arbejde.

Verner Madsen (Ikast, 2021-11-25)

#180

Diakoni har i nyere tid aldrig været mere aktuelt end nu. Så det er et overraskende tidspunkt at overveje nedlukning af kandidaten.

Thyge Enevoldsen (Skævinge, 2021-11-25)

#197

Jeg skriver under fordi jeg er studerende på kandidat uddannelsen og ikke syntes om at den skal stoppe i fremtiden så vi mangler diakoner

Helle Poulsen (8240 Risskov , 2021-11-26)

#199

Jeg ser behovet for størst mulig faglighed i feltet mellem det offentliges indsats og det frivillige arbejde i sociale og humanitære tiltag.

Wagner Fonseca (Thisted, 2021-11-27)