Læger der støtter sygeplejerskernes kamp for ligeløn og bedre arbejdsvilkår

Kommentarer

#205

Sundhedsvæsnet er ved at falde fra hinanden. Arbejdsmiljøet er presset for alle ansatte. Sygeplejerskerne gør en kæmpe indsats for dårlige vilkår og løn. Sundhedsvæsnet falder helt sammen uden engagerede sygeplejersker!

Tabitha Ölmestig (Holte, 2021-10-19)

#212

Det er en vigtig kamp! Ansvar og løn skal følges ad.

Ashok Ganeshalingam (Fredericia, 2021-10-19)

#236

Kampen er nødvendig, og støttes fuldt ud herfra

Birgitte Lund (Fredensborg, 2021-10-19)

#239

Jeg skriver under fordi sygeplejerskerne er en hjørnesten de danske sundhedsvæsen. De er en uundværlig arbejdskraft døgnet rundt, året rundt - og vi har brug for at anerkende dem så de får ro til at dygtiggøre sig og fordybe sig og fortsat være patientens hjælpere og advokater.

Borg Rikke (Dragør, 2021-10-19)

#242

Det er uartigt at særligt de klinisk arbejdende sygeplejersker honoreres som de gør. Den klinisk arbejdende sygeplerske er grundstenen i god og anstændig observation, pleje og behandling af patienterne.

Daniel El Fassi (København S, 2021-10-20)

#243

Sygeplejerskerne urimelige løn- og arbejdsforhold har været kendt siden 1980'erne, men trods flere konflikter er der aldrig gjort noget ved det. Politikerne har blot håbet, at pigerne gjorde arbejdet uden at brokke sig yderligere, og dermed få problemet til at gå væk. Skal man kunne rekrutere unge til sygeplejerske uddannelse og siden fastholde dem, må og skal lønnen op på højde med folkeskolelærerne.

Asmus Overbeck Petersen (Horsens, 2021-10-20)

#265

Jeg arbejder som sygeplejerske.Er helt enig i at sygeplejersker lapper systemet sammen.

Hanne Fleron (Virum, 2021-10-20)

#270

Jeg støtter mine nærmeste samarbejdspartnere!

Bircan Tekin (København N, 2021-10-20)

#274

Sygeplejerskerne gør en kæmpe indsats for patienter, pårørende, læger og sygehusvæsenet.
De fortjener anerkendelse i langt højere grad end de får nu.
Både arbejdsmiljø og løn bør optimeres, så vi ikke mister deres gode arbejdskraft.

Stine Hansen (Nyborg , 2021-10-20)

#288

Sygeplejerskerne er en uundværlig forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen

Jo Andreasen (Viborg, 2021-10-20)

#289

Jeg skriver under fordi jeg mener at uddannelsesniveau og ansvar fordrer en bedre løn.

Ulla Varst (Skanderborg , 2021-10-20)

#295

Sygeplejerskerne fortjener væsentlig bedre løn og arbejdsvilkår

Jens Jakob Riis (Nibe, 2021-10-20)

#297

Jeg synes ikke at sygeplejerskerne er blevet behandlet ordentlig og sær ikke anerkendt for deres store indsats. Regeringen kunne som minimum signalere, at der er et problem med deres løn og arbejdsvikår, som kan og bør løses.

Finn Vallø Hansen (2800 Kgs. Lyngby, 2021-10-20)

#302

Jeg skriver under fordi sygeplejersker skal have en løn, der passer til det store ansvar de har dagligt. De skal også honoreres for det pres og den travlhed, de konstant arbejder under.

Nina Froberg (Gentofte, 2021-10-20)

#304

Jeg støtter sygeplejernes kamp for bedre arbejdsforhold.

Lars Gudmund Hansen (Viborg, 2021-10-20)

#306

Jeg er sygeplejerske. Jeg har mærket presset på egen krop siden 1988. NU ER DET NOK. Jeg har nøjagtig følt det som beskrevet. Jeg har stadig 6 år på arbejdsmarkedet.....jeg orker faktisk ikke sygeplejefaget med de arbejdsvilkår, dårlige arbejdsmiljø, ringe løn mm. (Sølle min datter der er sygeplejerske). Jeg er også Akupunktør, jeg vil få et bedre liv i det fag!!!!!!!!!!....OG så kan det så meget!

Susanne Berggreen (Silkeborg, 2021-10-20)

#316

Det er sandt

Simon Carstensen (Valby, 2021-10-20)

#329

Lønnen står ikke i forhold til det store ansvar og uddannelses længden.

Helen Jensen (Aabybro, 2021-10-21)

#332

Bedre arbejdsvilkår er en forudsætning for sufficient patientpleje og -omsorg

Birgitte Bang (Sæby, 2021-10-21)

#337

Vi skal hjælpe hinanden at kæmpe for et bedre sundhedsvæsen - for at vise at vi har jeres ryg

Katrine Nielsen (Hornslet, 2021-10-21)

#342

Situationen er katastrofal

Inge Cort Madsen (Hornslet, 2021-10-21)

#359

Flere sygeplejersker skal kunne holde ud at arbejde i klinikken.

West Anders (København S, 2021-10-21)

#361

Jeg støtter ligeløn

Christian juhl Terkelsen (Risskov , 2021-10-21)

#365

Jeg støtter op om bedre vilkår for vores sygeplejersker

Cathrine Liss Stentebjerg-Hansen (København, 2021-10-21)

#367

Jeg skriver under fordi jeg er SSA ansat i en kommunal hjemmepleje. Vi mærker også presset på systemet og derfor støtter jeg selvfølgelig op om sygeplejerskerne. Hele DK sundhedssystem er under voldsomt pres.

Heidi Christensen (4800, 2021-10-21)

#378

Jeg er fuldstændig enig. Ethvert tiltag der modarbejder kontroltyraniet (læs: DJØF infestation) vil være fremmende for arbejdsmiljø og arbejdsglæde - hvilket aktuelt er en udtalt mangelvare

Claus Bisgaard (Vejle, 2021-10-22)

#381

Jeg som læge er afhængig af kompetente sygeplejersker ved min side

Morten Føns-Sønderskov (København, 2021-10-22)

#386

Har bekendte og familie i systemet. Jeg ved hvor hårdt de arbejder.

Bruno Nyholm (Ebeltoft, 2021-10-22)

#390

Vores sundhedsvæsen og behandlingerne af patienterne afhænger fuldstændig af det kliniske teamwork, hvor sygeplejerskerne er en hjørnesten.

De kæmper hver dag for patienternes bedste, men skal desværre løbe hurtigere og hurtigere for hver dag.

Vi har pligt til at sikre dem ordentlige arbejdsvilkår og sikre den fremadrettede rekruttering af dygtige og dedikerede sygeplejersker.

christian buhl (silkeborg, 2021-10-22)

#393

Arbejdsforhold og -miljø på sygehusene er så pressede for alle kliniske arbejdere uanset job-titel. Sygeplejerskerne er dem som er tættest på patienterne og skal udover faglig høj standard også have mulighed for at udvise nærhed og omsorg i den menneskelige kontakt.

Alice Christophersen (Odense N, 2021-10-22)

#398

... jeg vil støtte sygeplejerskene - mine kolleger.

Gabor Graehn (Sønderborg, 2021-10-22)

#399

Reservelæge, Børne-Unge afdelingen, HGH

Esben Herborg Henriksen (Nivå, 2021-10-22)

#400

Sygeplejerskerne er en uvurderlig hjælp for yngre læger. De forklarer og demonstrerer mange forskellige tiltag, som man ikke lærer på studiet eller ikke har lært det forrige sted, man var ansat. Som læge er man totalt afhængig af sygeplejerskernes professionelle pleje og observationer af patienterne, så man kan tilse patienterne og agere på det, som sygeplejersken har observeret. På operationsstuen er de helt uundværlige, de assisterer lægerne med en stor faglig viden om sygdomme, instrumenter og apparatur også hvad bedøvelsen angår. For den indsats er de overraskende lavtlønnet, men det helt groteske er, at tillægget for aften, nattetimer og i weekenden ligger på et meget lavt niveau. Sygeplejerskerne fortjener et gedigent lønhop, som afspejler det ansvar, de har, og som vil tiltrække dygtige hoveder og hænder til et trængt fag. Med den mangel på sygeplejersker, der er i dag, vil en anstændig løn også fastholde sygeplejersker, så de ikke søger ud i andre fag med bedre lønninger.

Benedicte Dahlerup (Sabro, 2021-10-22)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...