By-nært biogas i Hobro - nej tak

Kommentarer

#3

Jeg underskriver fordi jeg stadig gerne ville have mulighed for at sælge vores hus når den tid kommer, og at alt ikke skal stinke er bio anlæg! og at der ikke skal være så tungtrafik på en vej med så mange skolebørn!

Daniel Mucheelsen (Hobro, )

#5

Jeg bor i nærområde

Lonni Bøgh Pedersen (9500 hobro, )

#6

Bor i nærheden og er meget bekymret over de trafikale problemer som det giver

Charlotte Larsen (Hobro, )

#10

Det er ulogisk at placere den nord øst for Hobro, når meget af trafikken kommer sydfra og vestfra.

Plus det er for tæt på byer der er i en god udvikling. Og de små veje er ikke gearet til så mange lastbiler

Niklas Sørensen (Valsgaard , )

#12

Flyt det gylle langt væk

Flemming Østergaard (Hobro, )

#15

Jeg vil ikke have mere tung trafik gennem byen. Der er massiv tung trafik ad Valsgaardvej uden fart begrænsning på trods af flere alvorlige uheld og vejen er en tvungen skolevej for mange børn!

Pernille Laursen (Valsgård, )

#17

Bor i nærheden, er bekymret for de trafikale problem som det vil give.

Allan Larsen (Hobro, )

#18

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for de mange tunge transporter på vejene omkring børnerige boligområder

Heidi Dengsø (Hobro, )

#20

Da jeg er bekymret for placeringen i mit nærområde

Anja Klausen (Hobro, )

#28

Anlæget vil være en uønsket nabo.

Jan Sørensen (hobro, )

#30

Da jeg er og bliver snart nabo til dette biogasanlæg vil placeringen for dette anlæg vil uden tvivl blive generende for mig min ejendom nord for Hobro. Det vil skabe både forandring i forhold til udviklingen af vores by og området nord for byen. Samtidig vil det give massive problemer for den allerede nu tætte trafik der er i og omkring Hobro.

Stine Sørensen (Hobro, )

#33

Faldende ejendomspriser, trafikstøj, trafiksikkerhed, lugtgener - generelt dårligere forhold og trivsel

Allan lund Johansen (Hobro, )

#39

Frygter værdi forringelse af mit hus og lugtgener.

Ole Nielsen (Hobro, )

#40

Jeg vil ikke risikere at skulle bo i stanken i den nye udstykning Rosenvang i Hørby Skoleby

Berit Jørgensen (Hørby Skoleby , )

#41

Støj, trafik og lugtgener hører ikke hjemme i bynære omgivelser. Hobro er plaget nok af støj og trafikken ef i forvejen farlig omkring nordbyen og skolebyen og hørby.

Jeppe Larsen (Hobro, )

#53

Jeg skriver under fordi jeg bor i nærområdet

Louise Andersen (Hobro, )

#57

Placeringen er helt forkert, der er andre steder det kunne placeres uden at genere naboer og øge den tunge trafik i Hobro.

Christian Johnson (Hobro, )

#62

Der er bedre pladsering end den allerede tiltænkte.

Lasse Larsen (Hobro, )

#63

Det skal langt langt ude på landet - ikke nok vi høre motorvejs støj i vores lille landsby skal vi nu også til at lugte til dette biogas anlæg nej tak

Joan Christiansen (Hobro , )

#75

Fordi jeg er imod placeringen af dette biogasanlæg!!

Hanne Gerberg Sørensen (Hobro, )

#80

Få nu den trafik arealet først i byen det kan man heller ikke finde ud af og så byg det anlæg ved motorvejen vofor skal vi tænke for dem brug dog jeres knold

Sørensen Randi (Hobro, )

#90

Jeg skriver under fordi placeringen er helt skæv. Det må kunne lade sig gøre at finde en lokation som er mere optimal for trafiksikkerheden.

Helle Bernheim (Hobro, )

#91

Fordi jeg mener det vil være ødelæggende for området, både trafikalt og lugt mæssigt.

Dan Sloth Iversen (Hobro, )

#92

Jeg ikke vil have By-nært biogas i Hobro

Gitte Sloth Iversen (Hobro, )

#94

Det er træls med al den trafik og lugten når vinden er invest

Herdis Mygind (Hobro, )

#97

Jeg ikke vil have den lugt sjene

Tina Larsen (Hobro, )

#100

Fordi jeg mener det ikke er godt med al den trafik til og fra området da jeg selv bor i området vil det blive en gene.
Der er slet ikke taget højde for udvikling af byen og byerne omkring.

Charlotte Kornum Dengsø (Hobro , )

#104

Vi ligger 500 meter fra anlægget og ikke ønsker vores drøm om landidyl bliver forpurret af støj, tung trafik mv.

Sif Zaar (Hobro , )

#106

Jeg bor i nærheden, og er bange for lugt/støj og udsigts gener.

Berith Vandborg (Hobro, )

#108

Forkert placering i forhold til øget trafik og lugtgener

Carsten Mollerup Boel (Hobro, )

#113

Vi skal være med i sådan en beslutningsprocess. Plus det vil være klamt at lugte til hver dag! Vi ville jo ikke kunne bo her!
Nej nej nej

Martin Laursen (Døstrup, )

#114

Jeg underskriver fordi der bliver for meget tung trafik på vejene i områder med mange børn

Kirstine Pedersen (Hobro , )

#118

Infrastrukturen kan ikke bære en sådan trafik.
For tæt på Hobro

Brix Jørgen (Hobro, )

#124

Jeg skriver under, da det ikke kan være acceptabelt at anlægge et biogas anlæg så tæt på en by og skabe så meget trafik og støj pga. 100 lastbiler om dagen. Jeg bor selv op af Nordre Ringvej og den støjen som lastbilerne vil medføre er på ingen måde acceptabel. Det vil også betyde, at den nordlige del af byen og de mindre byer omkring vil blive mindre attraktiv for tilflyttere hvilket ikke er godt for vores ellers gode kommune.

Anne-Dorte Nielsen (Hobro, )

#137

Jeg skriver under fordi jeg bor kun 2km i luftlinie fra placeringen af biogas anlægget og er ikke interesseret i lugtgener og den tunge trafik. Placeringen vil ydermere sænke værdien af vores bolig.

Thomas Jacobsen (Hobro, )

#141

Jeg bor i en landsby der i forvejen har en kraftig færdsel af lastbiler (til fare for de gående samt cyklende voksne og børn) en færdsel der vil blive betydelig meget større for at transportere gyllen til anlægget.

Andersen Anja hadberg (Hobro, )

#142

Fordi jeg mener ikke lokationen er gennemtænkt for dette biogas anlæg

Vivi Petersen (Valsgaard, )

#148

Placeringen er helt forkert og skal revideres i forhold til både størrelse på anlæg, trafik og lugt

Andersen Henrik Møller (Hobro, )

#149

Det ligger for tæt på byen Hobro men også for tæt på Hørby og Valsgaard
Det vil belaste trafikken alt alt for meget i nordlige Hobro
En pladsering i landlige omgivelser ja tak

Ole Lund Pedersen (Hobro, )

#152

Jeg skriver under fordi man endnu engang kan konstatere at politikere ikke bruger hovedet. Det er komplet hjernedødt at fragte 700.000 ton gylle ind omkring Hobro. placeres anlægger først så fanger bordet på livstid for alle som bor tæt på fragtruter og anlægget. Det skulle ikke undre mig at en lokal virksomhed står bag det hele og kommunen er i lommen på dem.
Stop det for alt i verden.

Jan Mikkelsen (Hobro, )

#158

Jeg skriver under fordi jeg ikke vil have et uholdbart stort trafikpres i Hobro Nord og byerne i området

Erik Wagner-Aagaard (Hobro, )

#159

Jeg har boet Tobberup hele min barndom Det bliver en stor belastning for byen

Jens Anker Frederiksen (Hobro, )

#163

Det bør være muligt at finde en ny placering.
Der er sket megen udvikling, siden placeringen blev besluttet.

Søren Greve (Hobro, )

#166

Jeg skriver under, for at få politikernes hoveder ud af deres egen bagdel! Der er i forvejen megen tung trafik med store støjgener gennem Valsgård by, og kommer der 120 flere frem og tilbage, bliver det ikke til at bære. Når lastbiler passerer, kommer vi ofte op på mere end 80 decibel. Dette sammen med lugtgenerne, vil få os til at flytte til en anden kommune.
Jeg foreslår, man placerer anlægget tæt på motorvejen, hvilket også må kunne give lettere og mindre generende adgang for trafikken.

Vinge Christoffersen Ane (Valsgård, )

#167

Jeg ikke ønsker at have den trafik så tæt på min bopæl i kvædeparken

Sophus Kahr (Hovro, )

#175

Jeg mener at placeringen af biogasanlægget ikke hensigtsmæssigt i forhold til by udvikling og trafik.

Steen Bak (Hobro, )

#178

Jeg skriver under fordi jeg er bekymret for den markante stigning i tung trafik, som driften af et sådan anlæg nødvendigvis må medføre - yderligere er jeg bekymret for,
hvor det kan ende hvis det bliver vedtaget, for efter at have deltaget i fordebatten fik jeg det indtryk, at skulle anlægget blive en realitet, så er det ikke utænkeligt at det senere hen ønskes udvidet mm.

Niklas Høvring Johansen (Hobro, )

#190

Et biogas anlæg bør på ingen måder placeres så tæt på bynært område. En anden placering, som er mere gennemtænkt vil være velkommen.

Per Søndergaard Mathiesen (Vebbestrup, )

#196

Der findes andre alternativer og ligger for tæt på valsgaard

Sven Sandvad (Valsgaard, )

#197

Det er alt for tæt på vores by i Valsgaard da vindretningen tit er i den retning og der kun er 1900 meter i luftlinie

henning jochumsen (valsgård, )

#199

Ligger for tæt ved Valsgård

Lundhus Tommy (Valsgård, )

#200

Jeg skriver under fordi jeg primær er bekymret for trafikken i mit nærområde, hvor der bor mange børnefamilier og skolen ligger så mange skolebørn vil blive berørt af trafikken. Derudover bekymre lugtgenerne mig også.

Marlene Estvad Hvid (Hobro, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...