Stop dispensationerne fra Naturbeskyttelsesloven på Impalagrunden!

Kommentarer

#6

Jeg bor 300m fra der hvor de vil bygge. Og det er til dato den mest tosset idé Silkeborg kommune har haft, kombineret med at de skal have udkørsel til eidervej som er meget trafikeret i forvejen. Man kunne da have valgt at køre ud på ringvejen hvor trafikken ikke er presset mere efter der er kommet motorvej.

Casper Bøgelund (Silkeborg, 2021-09-28)

#7

Jeg skriver under fordi jeg er enig med det der står i underskriftsindsamlingen

Rasmus Boelstoft (Silkeborg, 2021-09-28)

#21

En masse natur i Silkeborg nedlægge til fordel for store udlejningsvirksomheder. Grænsen brydes, når de ikke kan holde sig inden for markeringerne.

Kamilla Stougaard (Silkeborg, 2021-09-28)

#25

Jeg skriver under, fordi byggeplanerne er alt for massive og fordi de belaster en skrøbelig og bevaringsværdig natur i området

Anders Damsager (Silkeborg, 2021-09-28)

#29

Jeg bor på vejen og er bekymret med alt den trafik der kommer på vejen og at naturområdet bliver belastet

Maria Stobbe (Silkeborg, 2021-09-28)

#37

Området er for særligt til at blive ødelagt.

Helle Mølgård (Silkeborg, 2021-09-28)

#40

STOP misbrugen af dispensationer

Jørn Lund Christensen (Silkeborg, 2021-09-28)

#41

STOP misbrug af dispensationer

Betty Godt Christensen (Silkeborg, 2021-09-28)

#60

Jeg syntes det er forfærdeligt som de bygger over hele byen og langs åen . Kønt er det ikke. Det burde sendes ud i høring og ikke kun til de nærmeste naboer

Liss Munter Nørrehvedde (Silkeborg, 2021-09-28)

#61

Jeg kommer meget i det område og lad nu beboerne have deres oaser. 🤞🥺👍

Helle Pedersen (Juelsminde, 2021-09-28)

#67

Der gives alt for mange dispensationer i Silkeborg kommune.

Kim Kirkegaard (Silkeborg, 2021-09-28)

#70

Byggeriet konflikter med både sø- og skovbyggerlinje, samt kildevæld.

Bent Vestergaard (Silkeborg, 2021-09-28)

#71

Jeg skriver under fordi vi skal bevare vores natur her i kommunen. Der er en grund til der er en beskyttet linje .

Nicoline Agersnap (Silkeborg , 2021-09-28)

#75

Jeg skriver under, fordi jeg er imod der bygges så massivt på grunden og det går ud over naturen. Samtidig er jeg med dette projekt bekymret for de trafikale problemer det kommer til at give ved Eidervej/ Kærsgårdsvej.

Malene Bjørnholdt (Silkeborg, 2021-09-28)

#76

Jeg skriver under fordi vi har en lokalplan som skal overholdes og ikke mener der bør laves dispensation fra. Bor på Sankelmarksvej.

Søren Bay Mark (Silkeborg, 2021-09-28)

#77

Stop med at ødelægge bynært natur. Det er Silkeborgs DNA

Søren Jensen (Silkeborg, 2021-09-28)

#80

Jeg skriver under fordi jeg mener kommunen skal stoppe med at give de mange dispensationer. Silkeborg skal værne om vores natur og det påtænkte projekt er alt for omfattende ifht arealet.

Irene Bay Mark (Silkeborg, 2021-09-28)

#82

Der gives alt for mange dispensationer k Silkeborg, bl.a. denne som er klart til skade for naturen.

Peter Lindbjerg (Silkeborg, 2021-09-28)

#86

Vi får alt for meget tætbygget, og højt grimt byggeri i silkeborg. Der bliver ikke tænkt på det om det ser pænt ud, og naturen bliver der ikke tænkt på. Kommunen tænker kun på at tilfredsstille bygherre og pengene.

Lene Vig (Silkeborg, 2021-09-28)

#88

Det er for galt..!

Andreaz Cassius Poulsen (Søborg, 2021-09-28)

#95

Ikke flere dispensationer!

Jens Anker Tvedebrink (Silkeborg, 2021-09-28)

#103

Jeg drømmer om en by med grønne åndehuller, ikke bebyggelser helt ud til skovkanten. Mellem de to ringeveje er der kun få små skovområder, som vi ønskerbevaret så meget af som muligt af.

Lise Dall (Silkeborg, 2021-09-28)

#107

Fordi alle de dispensationer skal stoppes. Der er snart ingen natur tilbage inde i vores by, hvor naturen er vores vartegn.

Christina Floor (Silkeborg, 2021-09-28)

#110

Vi skal værne om vores natur i Silkeborg.

Jon Jakobsen (Silkeborg, 2021-09-28)

#112

Vores byråd nærmest “skider” på miljø og afstand til skov og beplantning, og dermed ikke vil Silkeborgs beboere noget godt!
Skift dem ud!!!

Karen Predbjørn Klarbæk (Silkeborg, 2021-09-28)

#118

Jeg skriver under, fordi det er urimeligt at dispensere fra byggehøjde, søbeskyttelseslinje og skovbyggelinje. Respekter naturen og de tidligere vedtagne lokalplaner samt den urimelige byggehøjde.

Frank Lund (Silkeborg, 2021-09-29)

#135

Hvad er formålet med naturbeskyttelsesloven? Spørgsmålet er ganske enkelt.....
Det kan ikke være rigtigt, at det bliver ved med at gå upåagtet hen......

Anne Cecilie Petersen (Silkeborg , 2021-09-29)

#136

Silkeborg ikke bliver en bedre eller kønnere by med grimme højhuse

Anders Frank (Brædstrup , 2021-09-29)

#146

Byrådet i Silkeborg kommune må snart indse at konceptet outdoor hovedstad ikke er noget værd, når man ved den mindste chance inddrager naturen til boligbyggeri. Der er masser af muligheder rundt i kommunen, hvor det ikke er nødvendigt at skulle dispensere for regler der netop er lavet for at beskytte naturen.

Thomas Lauvring (Silkeborg, 2021-09-29)

#148

Det bliver alt for meget med det byggeri. I tager alt det lidt luft der er tilbage i Silkeborg og tænker jer ikke om

Helle Jepsen (Silkeborg, 2021-09-29)

#149

Der konstant bliver givet dispensationer og der skal tages hensyn til naturen for at vort område fortsat forbliver attraktivt for os alle.

Jesper Rosenlind (Silkeborg, 2021-09-29)

#151

Jeg underskriver i forlængelse af min klage over alle de dispensationer der ansøge til projekt impala. Hvorfor ikke bare overholde de gældende regler og lokalplaner?

Sune Lund Byrgesen (Silkeborg, 2021-09-29)

#159

Ens regler for alle i Silkeborg, overhold skov bygge linien.

Michael Sørensen (Virklund, 2021-09-29)

#166

Nu må det stoppe med at byrådet automatisk giver dispensationer til diverse bygherrer der har en pose penge.

Arne Gammelby (Silkeborg, 2021-09-29)

#170

Jeg er træt af de mange dispensationer, som kun gavner bygherrerne, der bliver givet i vores "Outdoor" kommune.

Dorte Nielsen (Silkeborg, 2021-09-29)

#174

Jeg underskriver fordi vi skal prioritere trivsel for mennesker og dyr i området fremfor økonomisk vækst til nogle få.

Hanne Fjeldsted (Silkeborg, 2021-09-29)

#175

Det er vigtigt at bevare de grønne områder nær bebyggelse.

Anette Lund (Silkeborg, 2021-09-29)

#176

Vi skal have stoppet alle planer om byggeri indenfor alle beskyttelseslinier - og have stoppet uskikken men ændringer i allerede vedtagne lokalplaner!

Hans Jørn Bay (Silkeborg, 2021-09-29)

#186

der skal også være plads til naturen
ikke kun bebyggelse her i Silkeborg
som vores Kommune er helt vild med

Jette Pedersen (Silkeborg , 2021-09-29)

#187

Stop Kommunen inden de ødelægger
både naturen og Byen det er allerede godt
i gang

Poul Erik Louring Pedersen (Silkeborg , 2021-09-29)

#188

Bevarelse af så meget natur som muligt fremfor hurtigt “billigt” byggeri!

Karin Heidemann Kjeldgaard (Silkeborg , 2021-09-29)

#190

Jeg ønsker at værne om den bynære natur

Inger Møller (Kjellerup, 2021-09-29)

#193

Fordi jeg er træt af politikere der forsøger at tilfredsstille ejendommespekulanter. Og ikke søger for at infrastrukturen er på plads inden man lokker nye tilflyttere til

Mogens Jessen (Silkeborg , 2021-09-29)

#196

Silkeborg skal bevare sit smukke udseende og grønne udtryk i fremtiden.

Ditte Hindsgavl (Nørre Snede , 2021-09-29)

#197

Jeg bor på Sankelmarksvej

Jacob Nielsen (Silkeborg, 2021-09-29)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...