Bevar vores fælles klubtilbud i Stautrup på neutral grund

Kommentarer

#4

At jeg selv er vokset op i Stavtrup i en tid hvor klubben lå på min skole, folkeskolen, og jeg aldrig der mødtes med dem fra friskolen. Det var os og så dem, næsten os mod dem.

Jacob Sterlie (Viby J, 2021-09-17)

#17

Klubben er et fælles mødested for børnene fra begge byens skoler. Behold den et neutralt sted, tæt på naturen👍

Kenneth Sandell Henriksen (Stavtrup, 2021-09-19)

#19

Jeg er forælder til et nuværende samt kommende medlem af Stavtrup Fritidsklub. Jeg - og især min datter - er meget tilfredse med det nuværende velfungerende klubtilbud, hvor både Højvangskolens samt Århus Friskoles børn kan mødes på neutral grund.

Ditte Lodahl (Viby j, 2021-09-19)

#23

Jeg ønsker at bevare klubbens placering på neutral grund for elever fra begge skoler.
Klubben skal være et andet tilbud end forlængelse af SFO på Højvangsskolen

Krista Engdal bjerg (Viby j, 2021-09-19)

#27

Jeg skriver under fordi mit barn går i klubben

Lene Bernvil (Hasselager, 2021-09-19)

#31

Jeg skriver under fordi jeg synes placeringen er unik.

Mie Normand Kaa (Stavtrup, 2021-09-19)

#33

Det er givende for børnene at mødes på neutral grund, hvor klubben ikke blot bliver en forlængelse af skolen - som fx SFO.

Sine Høegh (Viby j, 2021-09-19)

#38

1. Jeg tænker klubben er mere attraktiv for de unge, når den ikke ligger i samme lokaler/skole, som man modtager undervisning i. Tænker det nemt kan ende med at føles som stadig at være i skole.
2. De har nogle fine udendørs arealer, hvor den ligger nu. Dem har jeg svært ved at se, hvor der er plads til på Højvangsskolen, hvor pladsen i forvejen er/bliver trang. Og jeg kan godt frygte at det nemt kan komme til at betyde mere indendørs skærmtid, istedet for mere luft.
3. Jeg tænker, det er godt at mødes på neutral grund, når børn fra 2 forskellige skoler skal mødes i klub, for at det bliver mest ligeværdigt og sjovt for alle.
4. Jeg tænker det bliver svært, at få lokket særlig mange børn fra Friskolen til at gå i klub på Højvangsskolen.

Jette Jaacks (Viby J/ Stavtrup, 2021-09-19)

#39

Fordi jeg synes at det er i alle de unge børns bedste at beholde fritidsklubben på neutral grund.

Anders Kloppenborg (Stavtrup, 2021-09-19)

#45

Det er vigtigt at have en klub som samler begge skoler, og giver sammenhæng i byen. Det vil ikke komme til at ske hvis klubben ligger på Højvangsskolen.

Rasmus Brunsholt (Viby J, 2021-09-19)

#56

Det er vigtigt ag man kan mødes et sted som hverken er friskolen eller højvangskolen.

Jakob Speich Ravn (Stavtrup, 2021-09-19)

#67

Det er vigtigt at bevare et klubtilbud som børnene på Århus Friskole også kan se som deres. De skal ikke blot være ‘gæster’ på Højvangskolen, men have mulighed for at have et klubtilbud, som er fælles for alle.

Anders Høegh (Aarhus, 2021-09-19)

#77

Jeg er som forældre til et barn fra friskolen meget enig. At klubben ligger hvor den gør har haft afgørende betydning for min dreng som netop er startet i klubben. Rammerne gør at børnene fra de to skoler mødes på lige fod og skaber ligevægt for at nye venskaber opstår.

Helle Kayerød (Brabrand, 2021-09-20)

#84

Jeg synes det er en god ide at klubben bliver på grunnden hvor den er idag

Sissel Østergaard Nielsen (Stavtrup, 2021-09-20)

#86

Flytningen af klubben bærer præg af et økonomisk incitament frem for et pædagogisk. Det er en forkert tilgang.
I den nuværende klub er lokalerne anderledes end almindelige skolelokaler. Ligeledes vil der være et fysisk og mentalt afbræk ved at tage et andet sted hen for Højvangsskolens børn.

Jesper Kristiansen (8260, 2021-09-20)

#89

Det giver i aller højeste grad mening at bevare et fællesskab på neutral grund.

Gitte Svan (Stavtrup, 2021-09-20)

#90

Jeg skriver under fordi jeg synes det er vigtigt at de unge i stavtrup mødes på neutralgrund.
Jeg skriver også under, da jeg synes det er under alt kritik at beslutning ikke har været til debat for de involverede!!
Hilsen en mor til et kommende klub barn i Stavtrup

Lea birk Andersen (Højvangsvej , 8260 Viby j , 2021-09-20)

#93

Jeg er vokset op i stavtrup og har mærket hvor fantastisk det er at både unge fra Højvangsskolen og Friskolen kan mødes på neutral grund og danne stærke langvarige berigende relationer. Min søn er lige startet i 0. Klasse på Friskolen og jeg ønsker brændende for ham og hans lillebror på 2 år skal opleve dette!

Tanja Frisenberg Buhl (Viby, 2021-09-20)

#97

I agree with the contents of the letter, and believe it to be in the best interests of the pupils of both schools that the club-house remains where it is.

Stephen Turnbull (Lemming, 2021-09-20)

#98

Jeg er helt enig.

Lene Kieldsen (8260 Viby j , 2021-09-20)

#105

Den gode sag, og de mindre samfund, skal støttes!

Jonas Loges (Oksbøl, 2021-09-21)

#107

Jeg synes, det er meget vigtigt, at eleverne fra de to skoler mødes i en klub på et fælles neutralt areal og en klub, som de selv er med til at skabe og udvikle. Det gøres bedst på en fælles matrikel uafhængig af Højvangsskolen og Aarhus Friskole.
Som det står skrevet i brevet, synes jeg Aarhus Kommune skal leve op til deres demokratiske forpligtelse ift. at inddrage brugere og borgere i Stavtrup.

Jan Aakjær Ørberg Andersen (Viby J, 2021-09-21)

#108

Jeg har desværre erfaret, at når mine ældre børn fra og med 7. klassetrin har skulle skifte fra fritidsklubben til klubtilbuddet for ældre børn kaldet "Stau'ren", som er placeret på Højvangsskolen, så er de og deres klasser fra Friskolen faldet fra. Dette er begrundet i netop den problematik, som tages op i skrivelsen fra Århus Friskoles bestyrelse her. Jeg har nu et barn i fritidsklubben på den nuværende adresse, men frygter at han vælger tilbuddet fra allerede i 6. klasse, hvis flytningen bliver en realitet.

Sophie Grand (Aarhus, 2021-09-21)

#111

Jeg tror på, at klubben har de største chancer for at bestå, hvis de mødes på neutral grund fra de to skoler. Jeg tror, der efter kort tid vil blive et anseeligt frafald fra ÅF, dersom klubben flyttes.

Mette Fruelund Forsberg (8220 Brabrand , 2021-09-21)

#113

Jeg skriver under, da jeg synes, at det er super vigtigt for børnene at have en klub, hvor der ikke er nogen, der hører mere til end andre.

Dorte Nyhagen (Hasselager, 2021-09-21)

#114

Jeg støtter op om nærværende klubtilbud - med rammer og kultur som understøtter børns trivsel.

Anna Gabriel Top (AARHUS, 2021-09-21)

#115

Jeg er helt enig med bestyrelsen

Charlotte Olsen (Viby J, 2021-09-21)

#120

Jeg syntes det er vigtigt at børnene fra lokalsamfundet mødes på tværs af de to skoler.
Det tror jeg kun vil ske på neutral grund. Så den lille gruppe af børn fra Århus Friskole, ikke skal føle sig som gæster hos den store gruppe af børn fra Højvangsskolen.
Jeg er bekymret for at de børn de går på Friskolen ikke vil benytte sig af fritidstilbudet hvis klubben rykkes til Højvangskolen.
Ligeledes er jeg bekymret for at børnene fra Højvangsskolen skal være i de samme lokaler hele dagen. Da der ikke bliver tydelige rammer mellem skole og klub.

Sara Nicoline Hedegaard Petersen (Viby J, 2021-09-21)

#123

Mit barn går i klubben. Han ville aldrig have gået der hvis den havde ligget på den anden skole. Og rammerne er helt perfekte!

Sandra Hedemann (Harlev, 2021-09-22)

#128

Jeg synes den eksisterende klub ligger i nogle gode omgivelser og på neutral grund for alle. Jeg forstår ikke argumentet for nedlægge den i de nuværende lokaler.

Anne mohrine Uldbæk (Viby j, 2021-09-23)

#129

Mine børn er glade for klubben og kede af at den skal flyttes.

Andreas Benjamin Schmidt (Stavtrup, 2021-09-23)

#132

Jeg skriver under, fordi jeg mener, en klub bør ligge på neutral grund. Jeg synes i øvrigt, man i processen burde have forhørt sig hos både brugere og personale, i stedet for at træffe beslutninger hen over hovedet på de involverede parter.

Nanna Kirstine viktoria Kreutzfeldt (Viby J, 2021-09-24)

#134

Klubben fælles for alle børnene i Stavtrup er så stort et aktiv.

Peter Lodahl (Silkeborg, 2021-09-24)

#136

En klub på neutral grund er vigtig.

Sarah Liv Falk (Aarhus , 2021-09-24)

#141

Jeg er enig i at at et neutralt klubtilbud for FLERE skoler sikre diversitet, sammenhold, og MØDEsteder- og at mangfoldighed også i de RUM vi bruger er væsentligt- at knne flytte sig sammen er vigtigt at kunne og lære mens du vokser op

o Rian (Viby J, 2021-09-25)

#144

Det er en trist og dårlig beslutning at flytte et velfungerende ungdomsmiljø til dårlige faciliteter på Højvangskolen - lokaler, som bruges til andre formål og ikke er indrettet til fritidsklub. ÅF-unge skal være besøgende på udebane. Det er ærgerligt og måske kommer det slet ikke til at fungerer - men så sparer komunen jo endnu mere! Bare synd for de unge, at de så ikke lærer hinanden at kende i lokalmiljøet som hidtil.

susanne winther (Århus C, 2021-09-26)

#150

En fritidsklub på neutral grund er bedst for alle parter.
Elever på begge skoler lærer at begå sig og blande sig.

Margit Vestbo (Viby J, 2021-09-28)

#152

Jeg skriver under, fordi jeg synes, det er vigtigt at skabe et fristed for eleverne fra både Højvangsskolen og Aarhus Friskole samt at forstærke fælleskabet mellem eleverne fra de to skoler. Det tror jeg bedst, man gør ved at placere klubben et neutralt sted, da det ellers kan være svært for 'gæste-eleverne' at føle et tilhørsforhold og ejerskab samt overhovedet en interesse i at være en del af klubben. I forvejen er Højvangsskolen dominerende pga et større antal elever, og denne dominans risikerer at blive større, hvis klubben ligger på deres 'domæne'.

Helene Meldgaard (Stavtrup, 2021-10-04)

#154

Klubben skal være tæt på børnenes skole og dermed i nærmiljøet. På Højvangsskolen forsvinder nærheden og følelsen af at have eget sted.

Jesper Andersen (Brabrand, 2021-10-10)

#155

Det ikke er gunstigt for friskolebørn at klubben er på Højvangskolens grund.
Klubben bør være på neutral grund.

Lisa Mai Toft (Stavtrup, 2021-10-25)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...