Stop ophævelsen af §3 fredningen ved Hvinningdalvej/Bragesvej

Kommentarer

#1

Jeg går ind for bevarelsen af §3 beskyttelsen af naturen omkring Bragesvej

Lotte Uttrup Uttrup (Silkeborg, )

#2

Jeg bor på Bragesvej.
Det er ikke i orden, at dispensation ophæves på et område med biodiversitet og uberørt natur. Det er ikke i pagt med tidens miljøbevarelse.

Anette Riis (Silkeborg, )

#3

Da området er helt unikt og til daglig glæde for mange brugere

Jan Pedersen (Silkeborg, )

#5

Det er utroligt at kommunen ønsker at dispensere fra en paragraf 3 fredningen for at bygge huse i stedet for at bidrage til at bevare de skønne grønne områder i byen. Der er masser af andre steder man kan bygge uden at skulle dispensere. Jeg bor lige overfor og har købt huset i 2019 med den klare overbevisning at man selvfølgelig ikke bygger på et område der er omfattet af denne miljøbeskyttelse ... havde ikke fantasi til at forestille mig kommunen ville dispensere til fordel for byggeri på dette skønne sted, hvor vi bl.a har ugler, spætter, ræv og meget anden biodiversitet.

Marianne Dysted (8600 Silkeborg , )

#6

For , at bevare den flotte natur , der bruges af mange i nærområdet.

Else Larsen (8600, )

#7

Jeg skriver under fordi Silkeborg kommune skal stoppe med at fælde fredet natur til fordel for byggerier, ligesom det var ved at ske i Balle og de bør bevar den bynære natur.

Ninna Opstrup Schwartz (Silkeborg, )

#8

Primært fordi jeg mener det er helt hul i hovedet at Silkeborg kommune sælger ud af det absolut vigtigste for byens borgere og det vigtigste argument for tilflyttere - naturen. Her der oven i købet tale om et paragraf 3 beskyttet område med natugler, flagermus og div. anden fauna i den mose, som er udlagt til byggeri. Søen på området er stadig fredet, men den vil blive kraftigt påvirket hvis der bygges og drænes i mosen, som forsyner søen med en stor del af det vand, der strømmer igennem den.

Niels-Jørgen jensen (Silkeborg, )

#9

Det giver ingen mening at ophæve en fredning blot for at plastre til med boliger.

Jens Rasmussen (Silkeborg, )

#10

Vi skal bevarer nogle skønne grønne områder mellem alle boligerne.
Vores område med mise, sø og skov er en perle.🤞🍀👍

Jytte Jensen (Silkeborg, )

#20

Jeg skriver under fordi jeg er meget enig i at området og paragraffen ikke bare kan blive ophævet. Det er et lille stykke unikt skov til gavn og glæde for områdets beboere og ikke mindst en masse dyr og planter.

Rikke Ferslev (Silkeborg , )

#22

Jeg har købt hus i den overbevisning at en kommune naturligvis står ved de beslutninger der tages omkring miljø; især en kommune som slår på at være outdoor hovedstad vil da beskytte og ikke bygge endnu et højhus og så i et moseområde! Man bryster sig af at tilføre skov men taler ikke om det man fjerner for at bygge noget som kommer til gene for så mange.
Endvidere bliver det trangt med at kommunen så kan overholde deres målsætning med at man har 500m til skov.

Anette Esmarch (Silkeborg, )

#23

Alice Kristensen

Alice Kristensen (Silkeborg , )

#26

Jeg ønsker at det skønne område og lokale åndehul med rindende kolder og vandløb bevares til gavn og glæde for beboerne i området og for at styrke biodiversiteten i området.

Jørgen9 Dalsgaard (Silkeborg, )

#27

Jeg er meget enig i, at vi skal bevare vores bynære natur. Det omtalte område benyttes flittigt både til hundeluftning, leg og gå ture. Det er en gave, at have naturen så tæt på, det giver os muligheden for at nyde og koble fra i skønne omgivelser, uden vi skal køre ud af byen.

Mona Sehested (Silkeborg, )

#29

Jeg er så ked af hvad der sker med Silkeborg. Kørte i weekenden gennem Funderholme og endte i Lysbro til et rædselsfuldt byggeri - fri os da for mere af den slags. Vi har set nok i Balle.

Dorte Nielsen (Silkeborg , )

#30

Jeg er fuldstændig enig i, at Silkeborgs smukke natur skal bevares, og ikke plastres til med boliger.
Outdoor hovedstad lyder efterhånden hult.

Marianne Kaltoft (Silkeborg , )

#36

Det er forkert nedlægge et fredet område på bekostning af økonomiske interesser.

Annette Aaen Rasmussen (Silkeborg, )

#38

Naturen er under voldsomt pres pga stadige byggerier i Silkeborg

Preben Bach (Silkeborg, )

#42

Jeg skriver under fordi politikerne gang på gang vælger at følge bygherrenes ønsker frem for at værne om kommunens naturværdier

Birthe Overgaard (Silkeborg , )

#44

Stop med at fjerne bynær natur

Søren Taudorf Jensen (Silkeborg, )

#45

Synd der igen skal ødelægges flot natur pga af byggeri. Der bygges rigeligt i forvejen her i byen og skønne områder bliver ødelagt. Nu må det stoppe.

Jette Bisgaard (Silkeborg, )

#46

Naturbeskyttelse må ikke tilsidesættes.

Per Hansen (Silkeborg., )

#47

Det skal stoppes loven er en for alle

Hanne amstrup Amstrup (Silkeboeg, )

#54

Man ikke skal ødelægge mere af Silkeborgs natur, der er rigeligt med nybyggeri i forvejen - bevar nu dette skønne område som natur🙏

Alice Brinch Hummelgaard (Silkeborg, )

#55

Jeg skriver under fordi, at det simpelthen er forkasteligt, at Silkeborg Kommune bliver ved og ved med at give dispensationer på bekostning af paragraf 3 i naturbeskyttelsesloven til fordel for økonomiske interesser.

Anne Cecilie Petersen (Silkeborg , )

#57

Undgå at ødelægge et lille men vigtigt bynært naturområde der dagligt nydes af mange borgere.

Henrik Jørgensen (Silkeborg, )

#60

Jeg skriver under for at bevare smuk natur og undgå at der overbygges

Bente Kjærsgaard (Silkeborg, )

#64

Naturværdien ligger indenfor §3 beskyttelse, og overstiger byggeværdien i de to byggefelter. Desuden ligger der - absolut - ingen nødvendig samfundshensyn til almenvellet, til grund for dispensation.

Niels Bøgholm (Grauballe, )

#68

Jeg skriver under, fordi jeg ønsker at være med til at bevare en helt enestående natur med 100-årige egetræer, stejle skrænter, kildevæld, vandhuller og væltet, rådnende vegetation, der giver insekter særlige vækstbetingelserne. Der er et rigt dyreliv med bl.a. dværgflagermus, frøer, grønbenet rørhøne og spætmejse.

Jane Steffens (Ry, )

#70

Vi bor i en af Danmarks smukkeste byer, hvor naturen er helt enestående. Den skal ikke ødelægges af fældning af skove og små grønne oaser, for at få plads til skrækkelig byggerier og højhuse.

Tommy Johnsen (Silkeborg, )

#71

Man skal bevare de naturlige frirum og den smule natur der er tilbage mellem allerede eksisterende boliger.
Der er masser af andre steder der kan bygge

Jørgen Steffensen (Hammel, )

#74

Som Hvinningdalbeboer et smut i udlandet, vil jeg være træt af at se endnu flere grimme etagebyggerier næste gang jeg besøger Silkeborg

Troels Aagaard (Gibraltar, )

#76

Jeg har boet på bragesvej og har nyt skoven bag vejen.

Niclas Uttrup (Silkeborg, )

#77

Projektet er helt ude tanke på konsekvens for områdes biodiversitet og ligeså for områdes betydning for områdes benyttelse af denne lille perle.

Henrik Rasmussen (Silkeborg, )

#78

Der er et paragraf 3 område. Det er respekt løs af vores lokalpolitiker, at gives dispensation.

Kasper Kynde (Silkeborg , )

#81

Områdets naturbeskyttede status skal naturligvis bevares (ligesom det også var tiltænkt med etableringen af naturbeskyttelsen i 2018). Det er et fantastisk dejligt naturområde og åndehul for beboerne i nærområdet, der på ingen måde bør mistes til økonomiske (bygge)interesser. Der bygges allerede mange steder i Silkeborg (med et udbud der er større end efterspørgslen), og når kommunen samtidig markedsfører sig som DK’s outdoor-hovedstad klinger det umådeligt hult, når man så ophæver naturbeskyttelse til fordel for byggeri. Kæmpe politisk ommer.

Henrik Vinther Knudsen (Silkeborg, )

#82

Jeg ønsker så mange grønne områder som muligt bevaret i silkeborg by.

Steen Lund Frederiksen (Silkeborg, )

#83

Det vil være en uoprettelig skade på det lille stykke natur i området.
Det var jo også en grund til, at moseområdet i sin tid blev beskyttet.
Hvis ikke en sådan beskyttelse står ved magt, så kan vi aldrig vide os sikre.

Peter Pedersen (Silkeborg, )

#88

En af de smukkeste områder ligger her og derfor bor vi her.
Vi har skov, vand, fugle, flagermus, spætter, ugler, svaner, tusser, og jeg kunne blive ved.
Dette skal ikke ødelægges af "undskyld mit sprog" en pengegrisk kommune som vil ødelægge området med et boligbyggeri, det kan ikke blive ved det her, nu må det stoppe.

Lene Skob (Silkeborg , )

#91

Der må være andre mere oplagte steder vi kan lave byggegrunde.

Thomas Sørensen (silkeborg, )

#94

Det ikke går at rydde alt naturligt, der har været mange år om at blive skabt. Mennesket fylder rigeligt i forvejen

Carsten Meyer-Zeuthen (SILKEBORG, )

#97

Jeg skriver under fordi jeg kender beboere i området og fordi jeg mener ophævelse af fredninger er meget forkert. Vi mangler skov!!

Annette Skov (København N, )

#99

Det er afhørende vigtigt, at beskyttet natur, herunder men ikke alene paragraf 3 områder respekteres, dels under hensyn til naturen og de vigtige åndehuller de udgør. Videre under hensyn til at den gældende lovgivning på området skal respekteres. Endelig under hensyn til, manglende respekteren af naturbeskyttede områder kan være dannende i forhold præcedens på området.

Niels Møller Salomonsson (Silkeborg, )

#100

Jeg skriver under, fordi jeg undrer mig jævnligt over, at en (selvudnævnt) outdoorhovedstad gang på gang erstatter natur med boligkaserner

Vibeke Torp Jensen (Brædstrup, )

#103

Det er ærgerligt, når fin natur ødelægges, og der overbebygges. Der bør tages hensyn til både eksisterende beboer samt dyr.

Sanne Sørensen (Espergærde, )

#105

Det vil være helt tosset at ødelægge et naturskønt område til fordel for et kommercielt boligbyggeri.

Hans Chr Rasmussen (Silkeborg, )

#108

Det er en glidebane at ophæve fredninger, og det sker over hele landet.

Henriette Roberts (København , )

#109

Vi har brug for naturen, dyrene og grønt. Vores planet dør hvis vi bygger over alt. Mennesker har brug for grønt, det så vi under corona.

Berit Miltoft (Malling, )

#111

Natur og skove samt alt det grønne bliver fortrængt af nye byggerier i alt for mange tilfælde i Silkeborg i disse år. Det er uerstatteligt, når først der bliver bebygget. Derfor må vi bevare hver en plet - for mennesker har ikke blot brug for boliger men også for alle mellemrummene - og de skal være frodige og grønne.

Laila Sølager Sørensen (Silkeborg, )

#113

Skov er vigtigere end bygninger. Bygninger taler deres egen sag, igennem de penge de kan indbringe. Skov må vi værne om.
Vi kan ikke bare erstatte den ved at plante en vejkant et sted. Danmark har en af de laveste land-andele af vild natur i hele Europa - så vi må frede mere - ikke ophæve fredninger!

Inger Bach (Hornslet, )

#114

Fordi det er fuldstændig håbløs at nedlægge et velfungerede naturområde som bruges af rigtig mange mennesker.

Chano Ravn Nellemann (Silkeborg , )

#115

Det er vanvittigt at tage vores skønne natur

Helle Jepsen (Silkeborg, )

#116

Fordi jeg er imod at alle vores grønne arealer skal plastres til i grimt etage byggeri eller rækkehuse, hvor det udelukkende drejer sig om for bygherre, at få presset så mange mennesker ind på så lille et område som muligt for at profit optimere.

Svend Ebdrup (Silkeborg , )

#117

Grønne områder nær city skal bevares

Kai Vengm (Kai Veng, )

#122

Jeg synes at der bliver bygget alt for grimt og hensynsløst i Silkeborg.

Jan Iversen (Silkeborg, )

#123

Det er vigtigt at bevare den beskyttede natur - også overfor entreprenante bygherrer.

Ole Dueholm (Fogstrup, )

#126

For at bevare naturen.

Tage Noer (Silkeborg, )

#132

Det er nødvendigt at bevare det stykke natur!

Anders Petersen (Silkeborg, )

#138

Vi har brug for at beskytte natur i lokal områder.

Robert Thompson (Silkeborg, )

#144

Jeg skriver under fordi jeg bor på Bragesvej og mener det er synd at ødelægge den smukke natur der indkredser området!

Lærke Eriksen (Silkeborg, )

#147

Fredningen omfatter et unikt moseområde med stor biodiversitet. Et bynært åndehul, som et byggeri vil ødelægge totalt.
Ophævelse af fredninger til fordel for byggeri er generelt et skråplan.

Peter Lindbjerg (Silkeborg, )

#150

Jeg vil gerne bevare den rest af urørt natur der i vores by

Janna Ebdrup (Silkeborg, )

#151

Jeg skriver under for at stoppe urbaniseringen af Silkeborgs grønne naturbeskyttede områder

Mads Axelsen (Silkeborg, )

#152

jeg ønsker at bevare mest muligt alsidigt natur

henrik bernt Madsen (Silkeborg, )

#153

Vi skal bevare den bynære natur vi kan. Derfor denne underskrift.

Søren Holm Paulsen (Silkeborg , )

#154

Fordi det er vigtigt at bevare vilde grønne områder og bruge mere energi på bæredygtighed, regenerere, miljø og sundhed!!

Anna-Karina Christensen (Rudkøbing , )

#165

Jeg er imod kommunens dårlige dømmekraft hvad angår nybyggeri. Og jeg orker ikke se på mere Birch byggeri. Det er for trist

Rikke Lauritsen (Silkeborg, )

#169

Jeg er bosat i Silkeborg pga naturen. Dén vi er så heldige at have helt tæt på. Det er det unikke ved Silkeborg. Fjernes det, fjernes Silkeborg. Bid for bid, og det er allerede i gang. Det skal stoppes

Christian Borghus (Silkeborg, )

#172

Vi skal bevare vores skønne natur og dyre liv vi har i vores område. Hvis vi bevare naturen kan vores skønne verden kan trække vejret frit. Og så skal vi mennesker også have plads omkring os

Tine Agger (Silkeborg, )

#175

Det er bedre sent end aldrig at stoppe med at ødelægge værdifuld natur.
Tendensen til at tillade byggeri på fredede arealer skal standses helt!

susanne riis (silkeborg, )

#178

Jeg går ind for bevaring af den skønne natur og biodiversitet i Silkeborg, hvilket jo er Silkeborgs varemærke.

Mette Bak (Aarhus, )

#183

Nu må det være slut med alle disse dispensationer for at tækkes pengemændene/ bygherrerne. Vi vil bevare vores natur i Silkeborg. Der er snart ikke et stykke ærlig natur tilbage.

Jette Aagaard (Silkeborg, )

#188

Bynær natur er vigtigt

Simon Grimstrup (Ry, )

#189

Syntes ikke, at der skal bygges på dette grønne områder. Som er en dejlig oase for borgerne .

Bente Jensen (Hammel, )Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...