NEJ til indhegning af Tisvilde Hegn!

Kommentarer

#603

At indhegning af skove er en syg tanke da dyr og mennesker skal kunne færdes frit - Danmark frit / åbent.

Henrik Kruse (Tisvildeleje, 2021-09-16)

#604

Det er et vanvittigt projekt hvor dyr kommer til at sulte ihjel
Og der ingen grund er til at hegne vores natur

Per Nielsen (Fredensborg , 2021-09-16)

#608

Jeg bruger hele skoven på MTB og gå og cykelture. Er igang med at bygge hus i nærheden fordi vi bruger Tisvilde Hegn flittigt!

May Rytkjær (Frederiksværk , 2021-09-16)

#609

Jeg har brugt tisvilde hegn hele mit liv og er flyttet tættere på kun pga hegnet og mtb sporet

Gregers Kronbach (Frederiksværk , 2021-09-16)

#621

Vilde dyr er ikke vilde dyr bag hegn. Og natur skal ikke indhegnes. Det er for mig U naturligt.

Jane Langk)ær (3220, 2021-09-16)

#622

Naturen skal ikke indhegnes !

Lone Gendrup (Nærum, 2021-09-16)

#625

Det er fuldstændig forrykt at holde “vilde”’dyr bag hegn. Det er statsfinanseret dyreplageri.

Rikke Eckert (Humlebæk, 2021-09-16)

#626

Synes det er synd for dyrene, vilde dyr går ikke indhegnet! Se alle dem som er sat ud, mange sulter😥

Joan Kortsen (Helsinge , 2021-09-16)

#627

Vi skal ikke have aflukkede nationalparker med højt hegn og udsultede dyr. Vort kronvildt, rådyr og andre naturligt forekommende "vilde" dyr skal vandre frit omkring. Folk skal kunne nyde at gå i naturen uden frygt for angreb fra vilde dyr.

Anne Egede (Jægerspris, 2021-09-16)

#628

Jeg bruger Tisvilde meget som rytter og til gåture. Og det vil jeg gerne kunne fortsætte med

Bente Kaznelson (København, 2021-09-16)

#642

Naturen skal ikke bag hegn

Louise Rasmussen (Vejle , 2021-09-17)

#645

Fordi jeg vil bevarer det blå MTB spor.

Carsten Uldbrandt (Skævinge, 2021-09-17)

#649

Ingen tvivl om vi skal have mere natur, men hegn er ikke den rigtige måde at gøre det på.

Klaus Bach (Holte, 2021-09-17)

#650

Vi skal beholde et fungerende sti system og mtb spor

Allan Månsson (Allerød, 2021-09-17)

#654

Tisvilde hegn skal kunne bruges af fastboende og sommerbeboere, og idéen med indelukkede dyr, synes jeg er rædsom !

Charlotte Parnas (Liseleje, 2021-09-17)

#658

Jeg synes det er dybt problematisk, at der er gået "fundamentalisme" i debatten om fremme af biodiversiteten og det er radikale biologer som sætter dagsordenen.

Ole Egeblad (vedbæk, 2021-09-17)

#659

Skoven skal være for alle, ikke kun elge og kvæg og politikernes mærkelige ideer!

Magnus Clausen (Hillerød, 2021-09-17)

#662

Jeg er imod hegn

Lilli Jensen (Bevtoft, 2021-09-17)

#666

1. Hvis man vil have mere natur, så brug de 888 millioner til at opkøbe landbrugsjord og lav skov/naturområder der.
2. Hvis man sætter store dyr ud hvor der er MTB, gå, løbe og andre spor så er de smadret på ingen tid. For MTB sporene er der lagt alt for mange års arbejde, frivilligt arbejde, til at det bare skal ødelægges.

Kim Pliniussen (Nørreby, 2021-09-17)

#667

Jeg er kommer på MTB sporet og gælder mig over den store skare af brugere der har glæde af området. Ikke bare MTB/sports typer, men en bred skarre af brugere

Steffen Sørensen (Holte, 2021-09-17)

#673

VIl ride og gå tur uden indhegning

Monica Paulsen (Slangerup , 2021-09-17)

#682

Galimatias

Gunnar Sørensen (Vejby , 2021-09-17)

#684

Midtjyllands Avis, 17.9.2021


Af Niels Juhl Bundgaard Jensen
Brande. Tidligere statsskovrider i Naturstyrelsen Søhøjlandet

SKOVDRIFTEN Et flertal i klima- og miljøudvalget peger på Gludsted og Kompedal plantager som mulige naturnationalparker. Det var da en hæslig tanke, at få de to dejlige plantager udlagt som urørte skove og indhegnet af høje hegn, så store græssere vedvarende kan sørge for, at disse skove for bestandigt kan holdes i en unyttig tilstand.

Det var da en hæslig tanke, at få de to dejlige plantager udlagt som urørte skove og indhegnet af høje hegn

Niels Juhl Bundgaard Jensen
Derfor var det glædeligt at læse, at Venstre i udvalget og nu også borgmesteren har sat hælene i overfor denne indstilling. Jeg håber ikke, at byrådet tager klima- og miljøudvalgets flertalsindstilling til efterretning, idet det vil betyde et tab af arbejdspladser hos skoventreprenørerne og manglende råvarer på savværkerne. Desuden er der ingen evidens for, at en rewilding vil gavne biodiversiteten, som ikke er under pres i skovene, og det vil under alle omstændigheder være negativt for de dyr, som skal kunne bevæge sig ind og ud af disse skovkomplekser såsom råvildt, dåvildt og kronvildt. Desuden indebærer anvendelsen af dyr i indhegninger uden fodring en fare for manglende dyrevelfærd, som vi har erfaret på bl.a. Molslaboratoriet.

Beslutningen vil også være et skridt i den forkerte retning klimamæssigt, idet den urørte skov vil tabe sin effekt til at binde CO2 over tid og efterfølgende over en periode udlede den bundne CO2, og ende som klimamæssige værdiløse elementer, i modsætning til de produktive skove, som fortsætter med at binde CO2 for fuld styrke, samtidig med at træet giver en substitutionseffekt, når det erstatter fossile brændstoffer eller energitunge byggematerialer.

Men værst af alt viser beslutningen, at udvalgets flertal har ladet sig vildlede til at tro, at Danmark står i en biodiversitetskrise. Det gør vi ikke! Læser man Rødlisten rigtig, så er hovedkonklusionen, at biodiversiteten ikke har ændret sig de sidste 10 år. For skovenes vedkommende viser tal fra Naturstyrelsen, at biodiversiteten endda er blevet bedre de sidste 20-30 år, så det er ikke der, skoen trykker.

10 af 30 arter, som i 1990-erne blevet erklæret for uddøde, er igen at finde i skovene.

Læs også
Politisk strid: To lokale skove på bruttoliste over nye naturparker
Abonnement
Biologerne og politikerne er dermed i færd med at løse en ikke-eksisterende krise, med enorme omkostninger til følge. Indtægtstab for samfundet for udlæg af 75.000 ha urørt skov i de mange naturnationalparker løber op i 5 - 15 mia. kr. afhængig af, hvor man udlægger de urørte skove.

Hertil kommer de direkte udgifter ved etableringen af de mange og lange hegn, samt alle de ovennævnte øvrige omkostninger for landskab, klima, dyrelivets frie færdsel, beskæftigelse og økonomi.

Læs også
Leder: En gave man ikke har lyst til at få ...
Abonnement
Derfor kære politikere - tænk jer godt om, inden I træffer beslutning for eller imod naturnationalparker.

Det er ikke sund fornuft at sige ja. Bæredygtig skovdrift er et langt bedre alternativ.

Kjeld Kristoffersen (Silkeborg, 2021-09-17)

#685

Al indhegningen og udsættelse af heste og køer samt fremmedartede dyr er unaturligt og udansk.

Kurt Helgesen (Haderslev, 2021-09-17)

#707

Det vil give for mange indskræninger for Hegnets daglige brugere

Steen Hartmann (Vejby, 2021-09-18)

#713

Jeg mener det er dyrplageri !

Kristian Johansen (Helsinge, 2021-09-18)

#716

Mangel på dyrevelfærd.

Maria Juhl (Klippinge, 2021-09-18)

#718

Skriver under, da jeg ikke ser behov for indhegning af skoven/ tisvilde hegn. Finder Hegnet ganske varieret som det er.

Mads Lorentzen (Kgs. Lyngby, 2021-09-18)

#725

Naturen skal være åben for alle og ikke blot nogle få biologer

Kim Johannsen (Frederiksberg, 2021-09-18)

#736

Jeg er imod indhegning af skov. Og dyr skal lide . Jeg elsker skoven og bruger den dagligt.

Maja Bugge-Hansen (Ålsgårde, 2021-09-19)

#745

Der er ikke tale om genopretning af natur - Tisvilde Hegn har aldrig været hjemsted for store græssere m.v. det er en skov plantet for at undgå sandflugt. Herudover vil en indhegning med udsætning af store dyr forhindre anvendelsen til mange populære rekreative formål, herunder mountainbiking, orienteringsløb, gåture, heste-ridning m.v. Mit forslag er at lave / genoprette natur på dårlig landbrugsjord - det generer ingen.

Peer Andersen (Kongens Lyngby, 2021-09-20)

#746

Jeg kan ikke være med til den misrøgt af dyr der sker i rewildingprojekter.
Ligeledes umuliggør hegn og græssende dyr adgangen til den skønne danske natur. Der har allerede været flere farlige episoder med kreaturer og hundeluftere. Hvis man sætter sig ind i rewilding vil man erfare at der ingen evidens er for rewilding gavner biodiversiteten. Det hele er en hypotese. Og pga en hypotese, en idehistorikers drøm og nogle rabiate biologer vil man lade tusindvis af græssere sulte. Der er mange andre sikre veje til at øge biodiversiteten. Som ligeliges giver fri adgang til naturen.

Charlotte Bager (Virum, 2021-09-20)

#747

Jeg kører selv MTB på højt niveau, og ønsker ikke at vores skønne natur og spor skal blive ødelagt

Alexander Sartor (Sydals, 2021-09-20)

#752

Den vilde natur skal ikke indhegnes.

Susan Holvøe (Melby, 2021-09-21)

#758

Det vil begrænse adgangen til vores fælles natur.
I stedet for at begrænse, burde man satse på at udvide og skabe nye naturarealer.

Ole Poulsen (Liseleje, 2021-09-23)

#762

Vi har brug for adgang til vores offentlige områder og indhegninger og græssende dyr vil stoppe denne adgang.

Birgitte Kronborg (Kvistgård, 2021-09-23)

#771

Jeg er enig i at indhegning af Tisvilde Hegn ikke skal ske. Vi holder meget af besøg af rådyr, ræve m. fl. på vores grunde, der ligger tæt op ad skoven.

Carsten Kirkegaard (Asserbo , 2021-09-30)

#773

Jeg skriver under fordi vi har brug for adgang til mere skov til glæde for mennesker og dyr.

Nikolaj Hermann Nielsen (Græsted, 2021-10-03)

#781

Jeg er generelt imod eksperimenter med rewilding i Danmark, fordi jeg mener, der ikke er tilstrækkelig evidens for, at det skaber mere biodiversitet i sig selv sammenlignet med andre tiltag. Mindre intensivt landbrug med flere ikke-dyrkede områder; hegn, enge og urørt skov og krat vil kunne fremme biodiversiteten, og nogle af de steder kan produktionsdyr /husdyr i indhegninger græsse om sommeren og fodres om vinteren, og gøre gavn for både biodiversiteten og for det ekstensive landbrug. Desuden synes jeg, det er uanstændigt at sætte husdyr, som ikke lever naturligt vildt ud i indhegninger uden at fodre dem - de er jo ikke længere som de oprindelige vilde arter, og i øvrigt levede vildhesten ikke i skoven, men på stepper, hvor den spiste græs og urter. Og hvad gør rewildingen ved den eksisterende populationen af vilde planteædere; krondyr, dådyr, osv?

Birte Skov Larsen (Græsted, 2021-10-16)

#782

Naturligvis ska' naturen have frie uhindrede rammer for at kunne "komme sig" ..... måske tiden istedet er kommet dertil hvor vi skal overveje at spærres homo sapiens inde.... hmmm 🤔. ;-)

Klimapartiet i Gribskov (M) Gert Lassen ✅ KV21 Klima Kandidat (Helsinge, 2021-10-28)

#790

Hegn ødelægger dyrenes fri vandrig.

bodil Jørgensen (Helsinge, 2021-11-11)

#792

Vilde dyr ikke skal bo bag hegn.

Ann Grove (Græsted, 2021-11-12)

#796

Dette er vanvittig og hører ikke hjemme

Berit Gutzke Pedersen (Skive, 2021-11-15)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...