Bevar naturen i Kolt-Hasselager

Kommentarer

#1

Jeg vil gerne bevare naturen

Tilde Reimers (Hasselager , 2021-08-31)

#2

Vigtigt at bevar den lille smule natur vi har tilbage.

Majbritt Siem (Hasselager , 2021-08-31)

#4

Der bliver bygget alt for massivt i Kolt-Hassealger, som går ud over vores sparsomme natur. Jeg mener, at der skal være ordentlig plads til naturen til gavn for borgerne, dyr, planter.

Claus Thomasbjerg (Hasselager, 2021-08-31)

#7

Vil gerne have og bevare den grønne natur i Kolt-hasselager

Lone Vernegreen (8361 Hasselager , 2021-08-31)

#10

Fordi det er vigtigt at vi ikke glemmer de grønne og lokale naturlommer.
Vi har flere flotte steder her i byen der er vigtige for os lokale. Mange arbejder i byen og elsker at kunne komme hjem og trække vejret og se grønt fremfor gråt.

Ronnie Richard Sørensen (Hasselager, 2021-08-31)

#11

Det er de grønne områder der gør det godt at bo og færdes i Kolt/Hasselager.

Rita Laursen (Kolt , 2021-08-31)

#22

Jeg bor i Hasselager for at være tæt på naturen og ser med bekymring på den igangværende byfortætning. Hvor der for gå år siden voksede en Gøgeurt er der nu hus med have og græsplæne (Dette er helt bogstaveligt). Planerne om at bygge helt op til Vildskoven er bekymrede da naturværdien af området også har noget med størrelsen at gøre.

Mads Meilandt Sørensen (8361 Hasselager , 2021-08-31)

#23

Vi har brug for de nære små grønne områder og i mine 35 år her i byen, så bliver flere og flere “beplantet” med boliger. Har stor fornøjelse af, at se ræve, hare, fasaner og rovfugle, der kredse i luften.

Tinna Klarskov (Hasselager, 2021-08-31)

#31

Fordi de grønne områder har stor betydning for vores valg af boligområde.

Jannie Mejer (Hasselager, 2021-08-31)

#32

Jeg vil bevare den grønne natur i Kolt Hasselager

Lise-Lotte Christiansen (Hasselager , 2021-08-31)

#34

Godt initiativ, der er brug for at de få grønne områder/skov mm.. får lov til at huse de dyr der ikke kan betale husleje til boligforening eller kreditforening..

Dennis Staack (Tranbjerg j, 2021-08-31)

#35

Jeg oplever at mere og mere natur bliver inddraget til byggeri og veje. Det nytter ikke noget, at man etablerer et lille skovareal med små regnvandssøer, hvis der ikke tilstødende er åbne arealer til dyrenes fouragering og levested for planter, insekter og smådyr. Så er det jo kun et halvt økosystem.

Mie Larsen (Hasselager , 2021-09-01)

#36

Det er vigtigt at sikre grønne åndehuller til glæde for både krop og sind. Børn og voksne skal kunne bevæge sig, se, nyde og bruge naturen for at trives, og det skal være let tilgængeligt. Lysten driver værket, og derfor skal vi alle have adgang til det ganske kort fra døren.

Gitte Tang Kristensen (Hasselager, 2021-09-01)

#42

Jeg skriver under fordi vi skal passe på natur og biodiversitet

Karen Balling Radmer (8361 Hasselager, 2021-09-01)

#45

Naturen skal bevares det er vigtigt for alle både mennesker og dyr

Marina Schultz (Hasselager , 2021-09-02)

#50

Jeg skriver under fordi, det er vigtig med natur

Lotus Jørgensen (Hasselager, 2021-09-03)

#51

Jeg skriver under fordi natur og grønne områder bør prioriteres højt i kommune- og lokalplaner, fordi det har betydning for livskvalitet og brugerglæden af et område.

Maria Lauridsen (Hasselager, 2021-09-04)

#53

Fordi vi skal bevare vores natur og grønne områder.

Gabriel Lund (Hasselager, 2021-09-04)

#56

Vi har nok byggeri

Niels Bonde (Hasselager, 2021-09-05)

#58

Helt enig

Kirsten Olesen (Hasselager , 2021-09-06)

#59

Bla. Drikkevand reserverne er truet i området og det bliver blot dårligere med så meget mere beboelse og følgende kloakering

Willy de Pauli (Hasselager, 2021-09-06)

#61

Jeg bor tæt på et af de områder, hvor der påtænkes at bygge boliger. Derfor vil jeg gerne bakke op omkring at vi skal bevare vores natur og de grønne områder vi har tilbage.

Lene Nygaard (Hasselager, 2021-09-09)

#62

J

Camilla Bonnez (Hasselager, 2021-09-09)

#66

Ønsker bevarelse af eksisterende naturområder.

Erik Buch (Hasselager, 2021-09-10)

#77

Fordi vi skal bevare naturen

Annelie Elvborn (Hasselager , 2021-09-13)

#81

Min have støder op til hvor der skal bygges. Dette vil forringe min bolig ekstremt.

Tina Lykke (Hasselager, 2021-09-13)

#88

Naturen er vigtig og kolt/Hasselager er ved at ende som et rækkehus helvede og dermed en soveby, hvor folk kun bor en kort periode indtil de finder noget andet.

Kåre Sørensen (Århus, 2021-09-13)

#91

Jeg ønsker en grøn by og byen er i forvejen presset af massivt byggeri de sidste 10 år. Stort set tæj bebyggelse (rækkehuse) alt sammen.
Vi har brug for mere natur og grønne områder.

Maria Enghoff Petersen (Hasselager , 2021-09-13)

#94

det er vigtigt at bevare det natur som vi har tilbage

Philip Dalgaard Due (Hasselager, 2021-09-13)

#95

*Jeg skriver under fordi det er så dejligt når der er marker og skov

Jeppe Søndergaard (Hasselager, 2021-09-13)

#99

Jeg skriver under, fordi der allerede er alt for lidt natur i Kolt-Hasselager. Der er meget få åndehuller i byen, og når man vil gå en tur, skal man gå meget langt for at “komme ud i naturen”. Der er huse, stier og veje alle steder.

Johanne Lang-Stobbe (Kolt-Hasselager, 2021-09-13)

#100

Fordi jeg ønsker grønne områder i mit lokalområde og jeg ønsker ikke flere byggerier herude.
Det er meget at hver en plet skal plastres til med rækkehuse så kommunen kan tjene så meget som muligt uden tanke på hvad området kan bære. Både institutionsmæssigt og rekreative områder.

Sune Dombernowsky (Hasselager, 2021-09-13)

#101

Vi skal bevare naturen i området, og det lyder mærkeligt at Kommunen anlægger en ny skov, (Hasselager Vildskov) for at fremme biodiversiteten, men i samme åndedrag tillader de bebyggelse i samme område.

Else Borggård (8361 Hasselager, 2021-09-13)

#117

Der kan slet ikke herske tvivl om, at vi skal gøre alt for bevare den sparsomme natur, der er tilbage i Kolt-Hasselager.
Fantastisk beslutning med etablering af et naturområde/vildskov – men det giver absolut ingen mening at opføre nyt byggeri lige op til dette område.

Mette Kruse (Hasselager, 2021-09-13)

#118

Fordi der er planer om bebyggelse flere steder i Kolt - Hasselager, Vi har brug for Vores grønne oaser

Lise Jensen Olsen (Hørning, 2021-09-13)

#126

Jeg synes der er bygget alt for meget, vi har ikke megen natur tilbage. Vi blev tiltrukket af skovene og markerne da vi købte hus herude, og meget af det er desværre væk.

Charlotte Vissing (Hasselager, 2021-09-13)

#131

Ikke mere byggeri i hasselager.

Gitte Louise Knudsen (Hasselager , 2021-09-14)

#132

Jeg synes bestemt ikke at naturen skal skrottes til formål for at kommunen kan tjene penge. Vi bor i et fantastisk naturområde som vi gerne vil bibeholde

Betina Jensen (Hasselager, 2021-09-14)

#134

I mine 23 år i byen, ser jeg det ene lille grønne område efter det andet blive bygget til … det holder jo ikke!

Kirsten M. Pallesen (Hasselager, 2021-09-14)

#135

Selvfølgelig skal vi bevare natur.

Karin Christiansen (8361 Hasselager, 2021-09-14)

#140

Naturen skal bevares ogfordijeg boring Komt

Kirsten Jensen (Kolt, 2021-09-14)

#143

Jeg skriver under fordi den næste generation også har brug for grønne oaser

Ruth Christensen (Hasselager , 2021-09-15)

#144

Det er vigtigt for mig at vi ikke plastre alle vores frie områder til med bebyggelse. Lige netop ved og omkring det nye skovområde i Hasselager er der rigtig mange der går tur og nyder det frie område.

Birte Vestergaard-Hansen (8361 Hasdelager, 2021-09-15)

#154

Jeg skriver under fordi, at jeg så absolut ønsker at bevare de grønne områder til gavn for både dyr og mennesker.

Birthe Frost (Hasselager, 2021-09-18)

#157

Vil bevare naturen fordi den er smuk her i Hasselager.

Kinga Borzych (Hasselager , 2021-09-18)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...