Bevar Tranbjergs Åndehuller - område 210312BO

Kommentarer

#3

Jeg er enig :)

Vibeke Harder (Aarhus, 2021-06-30)

#4

Det er et fantastisk område både til hundeluftning og til hygge med familien.

Jane Rønde (Tranbjerg , 2021-06-30)

#9

Jeg skriver under fordi det er et levested for mange dyr som i forvejen er truede.
Det er en lille grøn plet som alle beboerne får gavn af i området.

Johann Grasberger (8310 Tranbjerg, 2021-06-30)

#10

Jeg er helt enig i beskrivelsen om bevarelse af dette grønne område.

Irma Grasberger (8310 Tranbjerg, 2021-06-30)

#13

Tranbjerg er en fantastisk by lige netop p.g.a. de grønne områder, søerne, vandhullerne og skovene. Dette var den væsentligste grund til jeg bosatte mig i byen, og jeg elsker at gå tur i de ovennævnte områder næsten lige udenfor min hoveddør.
Biodiversiteten er presset, og mange af de små områder som er nævnt ovenfor forsvinder efterhånden helt, det er simpelthen så trist at tænke på. Så dejligt med et initiativ som jeres.

Annie Boelt (Tranbjerg J, 2021-07-01)

#19

I Danmark bygges der for tæt, og der skal være "luft" i byer, store som små.

Peter Petersen (Jægerspris, 2021-07-05)

#22

Jeg frygter, at Tranbjerg bliver en by uden grønne områder, hvor vi ikke kan løbe eller gå en tur i naturen, at det hele bliver asfalt. Samtidig mangler vi faciliteterne til at blive flere i byen - det er både pasning, skole og idræt, hvor der ikke er blevet tilført ressourcer eller udbygget i mange år.

Stina Christiansen (Tranbjerg, 2021-07-05)

#23

… der er brug for områder, hvor biodiversiteten kan øges og mennesker kan få naturoplevelser

Pia Jacobsen (Tranbjerg J, 2021-07-05)

#24

Naturområderne omkring Tranbjerg og størrelsen (under 10.000 indbyggere) var de vigtigste grunde til, at vi bosatte os her med vores børn. Byen (og Aarhus) bør ikke blive større, vi skal i stedet arbejde for ”et Danmark i balance”.
Jeg frygter, at Tranbjerg bliver en by uden grønne områder, og hvor byen bliver for stor og upersonlig.

Lene Fuglsang (Tranbjerg J, 2021-07-05)

#25

Jeg elsker de små grønne områder i Tranbjerg dem må i ikke bygge på...Tranbjerg har en enestående natur

Charlotte Pernille Vestergaard-Nielsen (Tranbjerg, 2021-07-05)

#26

Jeg synes det er synd der skal bygges alle steder der er en plet. Desuden oplever vi store problemer med vand. Det hjælper ikke at blive ved med at bygge. Lad der nu være noget natur og plads til dyrelivet.

Casper Amdi Skøtt Jensen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#27

Det er vigtigt der er grønne område i Tranbjerg ,som man kan færdes i.
Dette er til gavn for alle generationer og borgere i Tranbjerg.

Hvis der kun er boliger, så kunne man lige så godt bo inde i midtbyen..

Jesper Eriksen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#33

Jeg er enig i vigtigheden af, at der er mange grønne områder overalt i Danmark.

Birgit Thestrup (Tranbjerg, 2021-07-06)

#37

Bevar vores natur, det er jo netop det der gør Tranbjerg unik. Grønne områder, og vi elsker det.

Mette Barslev (Tranbjerg, 2021-07-06)

#38

Jeg vil også bevare de dejlige grønne områder i vores by

Jeanet Friis (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#40

Der bliver bygget for meget herude. Der er ikke plads til flere og trafikken bliver tungere. Her er så smukt og vi har brug for de grønne områder. Det er også en af grundene til at vi bor her

Jan Severinsen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#41

Fordi jeg bor i Jegstrup og også har glæde af den natur lige i nærheden. Ville ikke kunne bære man ikke har den mulighed mere for at nyde naturen der.

Tabita Kehlet (Hasselager, 2021-07-06)

#42

Vores vigtigste opgave er at beskytte naturen og giver et land til vores børn hvor der er godt at live

Gábor Székely (Tranbjerg, 2021-07-06)

#44

Vi skal bevare disse skønne grønne områder

Leila Andersen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#45

Jeg skriver under fordi det er synd og ødelægger de skønne vilde områder med masser af dyreliv vi har, hvor vi kan gå tur og nyde naturen

Susanne Møller Devantie (Tranbjerg , 2021-07-06)

#46

For at bevare naturen.

Louise Glomseth (Solbjerg, 2021-07-06)

#47

Bevarelse a f fri smuk natur er vigtigt, tá marker i stedet

Margit Raaballe (Tranbjerg j, 2021-07-06)

#52

Jeg skriver fordi jeg ønsker at bevare de grønne områder. Det giver ikke mening at Århus kommune vil være den grønneste og så nedlægger de naturligt forekommende grønne områder.

Tina Skovmand (Mårslet, 2021-07-06)

#53

Vi har familie der bor på Orholt alle. De benytter dagligt de grønne områder omkring dem. Vores børn nyder især at være med dem ved “vandhullet”, hvor de har set mange fugle, haletudser og frøer.
Hvis byen skal være et attraktivt sted at bo, så er alt for tæt bebyggelse ikke vejen frem.

Maja Vieland Grasberger (Tranbjerg , 2021-07-06)

#55

Bevar de grønne områder

Anette Rix Østergaard (Tranbjerg J , 2021-07-06)

#57

Jeg mener at det omtalte område skal bestå som natur og ikke bygges på.

Hailey Firmann Fisker (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#58

Dette er et naturområde der bør bevares.

Morten Hjortshøj Rasmussen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#60

Det er ødelæggende for området og er et af de få grønne områder, der kan nydes af os beboere uden at bilen skal startes.

Steen Søndergaard (Tranbjerg, 2021-07-06)

#67

Området bør bevares som et naturrigt område.

Jeppe Holtum Hansen (Frederiksberg, 2021-07-06)

#72

Det er overordentlig vigtigt at bevare de få steder der efterhånden er tilbage med ‘vild’ natur.

Lise-Lotte Bundgaard (Tranbjerg, 2021-07-06)

#74

Tranbjergs små grønne åndehuller skal bevares.

Mette Kehlet (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#77

Synd at det åndested skal vige og at naturen endnu engang skal tabe .Her i blandt fugle og andet dyreliv .

Helle Sørensen (Viby J, 2021-07-06)

#79

Har en fantastisk udsigt med besøg af en masse rådyr,ræve,fasaner hare og et fugleliv

Anna Marie Svendsen (Hasselager, 2021-07-06)

#80

Jeg skriver under for at bevare vores smukke natur uden alt for mwget byggeri

Alf Fisker (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#81

Jeg ønsker at bevare de små dejlige grønne og naturlige områder, der er med til at gøre Tranbjerg så fantastisk at bo i!

Celina Vik Gabrielsen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#85

Jeg er enig

Bo Bostrup (Tranbjerg , 2021-07-06)

#86

Det er vigtigt med mere af det grønne natur, mest for planter og dyr men også for mennesket og at der er noget til næste generation.

Kirsten Sørensen (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#88

Vi skal bevare vores natur

Morten Jønsson (Tranbjerg , 2021-07-06)

#90

Beboer i nærområdet

Ida Lindeskov (Tranbjerg, 2021-07-06)

#93

Det nytter jo ikke noget at frede padder og krybdyr når man fjerner deres levesteder eller indskrænker områderne omkring dem

Torben Hviid (Tranbjerg, 2021-07-06)

#98

Vi er nød til at værne om disse områder så vores vilde natur og dyreliv ikke forsvinder.

Marianne Christensen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#99

Det er vigtigt med åndehuller

Mona Monnerup (Tranbjerg, 2021-07-06)

#100

Jeg bor i området og bruger flittigt de grønne områder som tænkes ind i planerne. Det er en skam for det rige dyreliv og for naturen samt borgernes brug af de grønne arealer.

Pernille Elving (8361 Hasselager, 2021-07-06)

#109

Vil støtte “at vi skal bevare de grønne områder”

Eva Gedsø (Tranbjerg, 2021-07-06)

#111

I 2013/ 2014 gav kommunen afslag på at ændre det nævnte områdes status. Årsagen hertil var for at bevare det rige dyreliv. Det rige dyreliv er siden da, blevet trængt endnu mere sammen, og der er øget behov for at frede denne "plet" for bebyggelse. Blandt andet udklækkes der stadig hvert år tusindvis af frøer, der er salamandere og meget mere, som er værd at beskytte.

Ole Ethelberg (8310 Trnbjerg, 2021-07-06)

#112

Man skal ikke lave natur om til byggegrunde for enhver pris.

John Bjørndal Jørgensen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#113

Jeg skriver under fordi grønne områder er vigtige, de er åndehuller for både mennesker og dyr, og gode for klimaet.

Janne Corell (8310 Tranbjerg , 2021-07-06)

#118

Det er vigtig at bevarer disse små natur perler.

Karen Nielsen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#119

jeg bor her

Lone Jensen (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#121

Vi skal bevare vores natur og fristeder . Jeg valgte at flytte herud inde fra Aarhus , da jeg savnede og manglede ro og natur. Der skal ikke bygges så meget og ligekedes ødelægges vores natur. Vores skoler og daginstitutioner kan ikke bære, hvis der bliver endnu et byggeboom. Folk idag får ikke plads til deres børn, men i Viby eller Højbjerg . Det er ikke ok.

Tanya Løvschall (Tranbjerg, 2021-07-06)

#122

Jeg skriver under fordi at Tranbjergs borger har behov for de grønne områder, de fleste af os er nok flyttet her ud netop for det grønne

Ida Jørgensen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#123

Fordi vi skal bevare de grønne område

Annie Schultz (Tranbjerg , 2021-07-06)

#126

Vi skal bevare vores åndehuller, så vi har steder at “trække vejret”, hvor børn kan opleve naturen og biodiversiteten kan florere

Ane-Marie Hicks (Tranbjerg, 2021-07-06)

#130

Jeg er vokset op i byen og har leget på netop de områder.

Oliver Paulseb (Tranbjerg , 2021-07-06)

#132

Der er i forvejen ødelagt nok dyreliv og natur, da man valgte at åbne Tranbjerg skovene op med shelter, flere løbende/gående/cyklende… så vi har mistet meget dyreliv allerede nu

Rikke Hjorth Bang (Hasselager, 2021-07-06)

#133

Jeg skriver under fordi vi skal bevare de små skønne pletter vi har med et rigt dyreliv og insekter. I forhold til de klimamål, der er sat må det være meget bedre end blot bygge på livet løs. Vi skal stoppe den tanke.

Lise Emig (Tranbjerg , 2021-07-06)

#135

Områder er en del af vores grønne bælte som blev prioriteret i tidligere lokalplan til rekreativt område. Bevar naturen som den er, så sparer vi måske en nationalpark mere.

Linda Lundh (Tranbjerg, 2021-07-06)

#137

Jeg bruger de grønne åndehuller og ikke ønsker tættere bebyggelse i tranbjerg. Byen er netop kendetegnet ved grønne, dejlige åndehuller.

Tina Kristensen (Tranbjerg j, 2021-07-06)

#140

Vi har brug for åndehuller og grønne områder. Byg ikke for tæt, men sørg for rekreative områder til gavn for alles trivsel

Stig Petersen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#145

Naturen trænger til at få det bedre, med masser af vildt bevoksning, blomster, træer, vandhuller, dem diverse dyr dertil.

Margrethe Nyborg (Tranbjerg , 2021-07-06)

#146

Jeg mener, vi skal værne om de naturåndehuller, der er i vores nabolag. Områder med vild natur og eventuelt et vandhul, er essentielle for vores trivsel.

Henning Sørensen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#147

Jeg bor lige ud til et af de områder der skal bebygges.
Naturen, dyrelivet og min udsigt bliver ødelagt

Jytte Vonge (Hasselager, 2021-07-06)

#155

Vi skal bevare de græønne områder!!

Line Dybdahl Poulsen (Tranbjerg, 2021-07-06)

#156

Det er en skam at ødelægge de grønne områder med byggeri.

Smitten Haugaard Faurholt (Tranbjerg J, 2021-07-06)

#158

Fordi jeg ønsker at bevare mest mulig natur i mit nærmiljø

Per Chridtensen (Tranbjerg , 2021-07-06)

#161

Grønne områder er åndehuller

Inge Lund-Nielsen (Tranbjerg, 2021-07-07)

#164

Det er vigtigt at bevare de grønne åndehuller for både dyr og beboere!

Leif Romme Thomsen (Tranbjerg J, 2021-07-07)

#165

Vi har BRUG for åndehullerne.

Lis Carstensen (Tranbjerg, 2021-07-07)

#178

Sette Skønne område må bevares

Nesibe Kilic (Tranbjerg, 2021-07-07)

#183

Jeg er helt enig i at dette fantastiske område skal bevares som rekreativt område for borgerne i Tranbjerg.Går ofte tur i området og er hver gang overrasket over alle de dejlige indtryg man får af naturen / det er bare en perle som skal bevares

Jette Jakobsen (8310 Tranbjerg, 2021-07-07)

#189

Jeg skriver under fordi jeg selv jævnligt benytter området

Maj Britt Snedker (Tranbjerg, 2021-07-08)

#190

Jeg skriver under fordi jeg kan. Syntes også vi skal bevare naturen, der må være andre steder, hvor man kan bygge

Annette Christiansen (Højbjerg, 2021-07-08)

#195

Vi skal have dejlige grønne områder i vores fine by

Karen Lise Holm (8310 Tranbjerg, 2021-07-09)

#197

Det er syndt for dyrene

Lyndsay Jespersen (Solbjerg, 2021-07-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...