NEJ til omfartsvej ved Valløby

Kommentarer

#1

Der er ikke stort nok behov for vej gennem Valløby når det ødelægger andres jord og vi har rigelig med trafik gennem Valløby

Annette Nielsen (Valløby, 2021-05-24)

#12

Jeg vil beskytte min by og naturen omkring den mod en vej

Julie Lynge Hall (Valløby, 2021-05-24)

#14

Ingen statsvej i Valløby 🙏🙏

Tanja Mathiesen (Køge, 2021-05-24)

#16

naturen og kulturlandskabet skal bevares.

Peter nielsen (valløby, 2021-05-24)

#19

Jeg er vokset op i Vallø og min familie og venner bor der stadig

Maja Anker (København , 2021-05-24)

#22

1) Omfartsvejen vil skære igennem og kollidere med natura2000 område nr 149.
2) For tæt på bymæssig bebyggelse, da der vil være en voldsom kontinuerlig trafiklarm.

Mette Lynge (Valløby, 2021-05-24)

#30

Vi ønsker bevarelse af natur og nærmiljøet som det er nu.

Mathilde Just (Køge, 2021-05-25)

#35

Fordi det er vigtigt at bevare den fredede natur og den danske natur generelt.

Mette Kogi (Rødovre , 2021-05-25)

#36

Det vil ødelægge den smukke natur og idyl

Kia Wallin (Himlingøje, 2021-05-25)

#42

Problemet bliver bare flyttet, ikke løst 😭
Problemet er gennem Køge, så det er der, at løsningen skal findes - over/under vandet.

Det andet problem ligger i sammenfletningen ved Køge, så hvorfor skulle nogen hoppe på motorvejen FØR proppen???

Lis Just Nielsen (Valløby, 2021-05-25)

#45

Bedre kollektiv trafik foretrækkes

Carsten Larsen (Valløby, 2021-05-25)

#49

Vi samler ind til at rede naturen men en hånd. Og nedbryder men den anden. Og jeg tror ikke turen bliver hurtigere, af den nye vej. Vi bor her for naturen og så må vi finde os lidt i pendler tid.

Susanne Larsen (4600 Køge , 2021-05-25)

#52

Fordi jeg ikke ønsker denne løsning af ny omfartsvej

Henriette Aamand (Køge, 2021-05-25)

#60

Uhensigtsmæssig placering.

Birgit Nielsen (valløby, 2021-05-25)

#61

En omfartsvej lige ved vores villa kvarter vil ødelægge den skønne natur, der omgiver Vallø. Det vil ødelægge lysten til at bo her. Det er et fantastisk dejligt og roligt sted at bo for os mennesker og alle dyrerne omkring os. Vær sød at lade vær med den omfartsvej....

Pia Lykke Nielsen (Valløby, 2021-05-25)

#65

Det giver ikke mening, at lægge en så trafikeret vej så tæt på bebyggelse.
Der er marker nok omkring Valløby, der giver en større afstand til beboelse og den alt ødelæggende motorstøj.
Nu har vi i mange år hørt, hvad store støjproblemer og andre væsentlige gener en meget trafikeret vej giver.
Så en større afstand til bebyggelse må være værd at kæmpe for.

Anette Andersen (Valløby, 2021-05-25)

#72

Jeg skriver under fordi den valgte løsning er for tæt på Valløby, samt fordi omfartsvejen vil gå gennem områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og fredede områder.
Derudover går omfartsvejen gennem områder med særlige drikkevandsinteresser og lokalt anlægges vejen direkte ovenpå vandindvindingsområdet for Bakkehældet Vandværk.
Løsningen modarbejder Stevns Kommunes projekt "STEVNS SKABER LIV"

Jan Flemming Hansen (Valløby, 2021-05-25)

#74

Fordi der kommer til at ligge flere veje lige ved siden af hinanden. Det er simpelhen at ødelægge naturen og folks grunde! I stedet for at lave en ny vej ved siden af en som allerede er der, så find en anden løsning! Kan godt være borgmesteren bor i byen som bilerne kører igennem, men hun sender dem bare til Valløby. Det er spil af penge som kunne gå til bedre formål, samt at ødelægge marker og træer. Det er totalt unødvendigt og spild af penge!!

Alba Solgaard (Valløby, 2021-05-25)

#79

Omfartsvejen kommer til at gå lige forbi vores hus og den skønne natur som vi bor i.

Mads Lindstrøm (Valløby, 2021-05-25)

#88

Jeg skriver under fordi det vil ødelægge ro, natur og by ved Vallø. Jeg siger Nej!

Dorte Sparre (Solrød , 2021-05-25)

#89

vi vil ikke have vejen gennem vallø - smukt fedtet vallø slot ....

Line Jensen (køge , 2021-05-25)

#95

Jeg ønsker at den unikke og fredede natur omkring Vallø skal bevares

Louise Maria Rahbek Buch (Køge, 2021-05-25)

#97

Jeg skriver under fordi jeg er beboer i Valløby og har et lille barn der færdes på vejene i Vallø sammen med en masse andre glade børn. De går i Vallø børnehus og går ofte af vejene for en tur i forsamlingshuset samt i Vallø slotspark.

Ydermere så er Vallø, slottet og parket et af de smukkeste og mest idylliske steder vi har i området og alt det grønne og romantiske skal ikke ødelægges af en omfartsvej. Den kan lægges så mange andre steder uden det går ud over børneområder og et område som Vallø med så meget charme og historie..

Louise Werner (4600 Køge , 2021-05-25)

#98

Det er ikke ok

Jeanette Von Flittner (Køge , 2021-05-25)

#111

Jeg bor i Valløby.
Ønsker at bevare den skønne natur i og omkring Vallø.
Det virker som en total tåbelig løsning at føre trafikken fra Stevns til Vallø..
Få nu den omfartsveje intableret i jeres kyst beskyttelse projekt..

Peter Bonnemose Hansen (Vallø, 2021-05-25)

#114

Brug pengene på offentlige transportmidler. Afvent og se en evt. effekt af hjemmearbejde.
Ikke mindst skal vi værne om vores flotte natur fremfor at at have biler flere biler gennem vores lokalområde.
Nu har vi jo ikke valgt flytte fra Valløby til Strøby Egede som borgmesteren har gjort.

Helle Solgaard (Valløby, 2021-05-25)

#115

Al natur skal bevares og ikke blot laves veje igennem for at evt spare pendler tid i trafikken

Christina Overgaard (København, 2021-05-25)

#116

Vi ikke har flytter til strøby egde some borgmesteren.
Jeg syntes selv det er meget mærkeligt at stevns skal særres over pga. Trafik problemer i strøby egde. Hvilket undre en meget da der ikke er flytter flere mennesker til andre stedder end strøby egde. Hvad med at udvide den eksisterende vej. Det er jo der ovre de har udvidet mængden af borger som brugere vejene. Så må de også selv tage konsekvensen!

Asger Solgaard (Valløby , 2021-05-25)

#118

Jeg ønsker absolut ikke en statsvej lige syd for vores naturskønne Valløby.

Susanne Kaalhøj (Valløby, 2021-05-25)

#120

Hvis man bruger løsningen nordom Hårlev og ud til Algestrup, så er der tilkørsel til Motorvej!

Henning Brunk (Køge, 2021-05-25)

#122

Jeg syntes det er fuldstændig ligegyldigt med den vej

Tas Rasmussen (Køge , 2021-05-25)

#126

Vi ser det på ingen måde som en nødvendighed.
Vi ønsker ej heller at få ødelagt den smukke natur i området og slet ikke få forstyrret freden roen og naturen i Valløby
Sjældent har man hørt og set så formålsløst et forslag. Der er rigelig mulighed for gående og cyklister på denne strækning og bilister har ikke behov for denne vej heller. Ikke på nogen måde nok til at ødelægge så meget natur og ro

Vibekka ipsen (Valløby , 2021-05-25)

#132

Jeg skriver under fordi forslaget går gennem fredede områder med kæmpe værdi for hele kommunen, samt fordi Valløby allerede har udviklingsplaner, der vil blive obstrueret af dette forslag. Vi henviser til andre alternativer, fx nord om Valløby.

Jacob Arendt (Valløby, 2021-05-25)

#138

Det gavner ikke med denne omfartsvej og på sigt vil flere skulle arbejde hjemme fra og så vil der være mindre trafik.

Lone Lisbeth Jensen (Rødvig stevns, 2021-05-25)

#141

Jeg skriver under fordi jeg er imod en omfartsvej ved Valløby

Lone Henninger (Køge, 2021-05-25)

#148

Det ødelægger naturen og dyre livet

Kristoffer Larsen Kristiansen (Vøllø, 2021-05-26)

#150

Jeg skriver under fordi naturen i og omkring Vallø by og Vallø slot er så unik og skal bevares. En omfartsvej vil ødelægge det unikke og den ro der er så vigtig for beboerne.
Jeg er barnefødt i Vallø, har stadig tilknytning dertil og besøger ofte det dejligste sted i DK.

Tanja Bech Anderse (Ringsted, 2021-05-26)

#155

Fordi det er forrykt at smadre mere af den dyrebare natur over Tryggevælde Ådal, der huser mange sjældne dyre-og plantearter !!

Birgitte Vester Wulff (Strøby Egede , 2021-05-26)

#158

Dette vej-forslag vil være til gene for både natur og Valløbys borgere.

Nina Bro (Valløby , 2021-05-26)

#161

Da det påvirker min bopæl

Sille Jensen (Valløby, 2021-05-26)

#162

Det vil ødelægge en lille landsby. Der er langt mere oplagte muligheder

Marianne Nielsen (Valløby, Køge, 2021-05-26)

#172

Det giver mere mening hvis ruten starter lige efter klippinge (gården) og uden om strøby

Mikael Klint (Rødvig stevns, 2021-05-26)

#176

Den smukkeste del af Tryggevælde Ådalen vil blive ødelagt. Det er et beskyttet naturområde, bl.a. EU habitetsområde. Myndighederne har efter et omfattende arbejde fundet en løsning, der tager hensyn til både natur og trafikale udfordringer. Desværre bliver naturen ofte taberen i de politiske løsninger.

Dan Kampmann (Valløby, 2021-05-26)

#177

Jeg bor i Valløby

Karina Nielsen (Valløby, 2021-05-26)

#179

Det er hovedløst, at lægge en vej, efter Strøby ,der er en lille by, med mange sving ,og så igennem Vallø skovene. og så er der dem der ,vil bo i byen og dem der vil bo på landet ,det er der en grund til.

Anette Christensen (Strøby Egede, 2021-05-26)

#187

Jeg skriver under, da forslag nr 5 vil ødelægge ikke kun fredede natur områder, men også ødelægge vores vandforsyning, I og med vores største nedsivning område vil blive gravet op og omdannet til vej.

Det er et katastrofalt forslag.

Diana Windstrup-johnsen (4600, 2021-05-26)

#189

Jeg bor i valløby

Michael Daugaard (Køge , 2021-05-26)

#191

vejen løser ikke noget problem. flytter det bare !. en bro over tryggevælde å er natur bevarings område og unikt. samt skov og et kulturlandskab mod Herfølge ikke skal påvirkes af en stor færdselsåre.

ole Johansen (køge, 2021-05-26)

#196

Jeg er tilhænger af natur frem for sparede minutter

Vicky Mathiesen (Frederiksberg, 2021-05-26)

#198

Jeg ønsker at bevare naturen og området omkring vallø.

June Worre (Himlingøje , 2021-05-26)

#199

Vi bor et roligt og smukt sted, nemlig Valløby. Det har vi valgt af samme grund.
Vi vil gerne udvide vores lille by lidt syd for byen.
Den tanke ødelægges fuldstændig , hvis en kommende statsvej skal ligge her.
På Sognevej ligger jo i forvejen mange huse.

Liselotte Hansen (Valløby, 2021-05-26)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...