Underskriftsindsamling til støtte for opprioritering af udvidelsen af Højsletvej, 8930 Randers NØ og ønske om kombineret cykel- og gangsti på sydsiden af Højsletvej

Kommentarer

#2

Jeg som beboer på og bruger af Højsletvej finder det under al kritik at Randers Kommune ikke sørger for at få lavet en rettidig udvidelse af Højsletvej og anlægge en kombineret cykel- og gangsti.

Christian Islev-Andresen (Randers NØ, 2021-04-04)

#3

Jeg, og mine børn er bruger af Højsletvej, og oplever stor utryghed ved at færdes der. Vi nyder ofte de kommunale grønne områder i fælled, og mine børn skulle kunne til og fra skole, venner og sport, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Højsletvej er eneste mulighed, hvis de ikke skal ud på en længere omvej. Derfor er jeg nødsaget til at køre dem flere gange om dagen. Det er uholdbart. Jeg kører selv bil på Højsletvej flere gange om dagen i hverdagene, og her er især lastbiler og bilister i meget høj fart et problem hele døgnet rundt. Også om natten. Vi går tur til fælled, vi går med vores hund, vi cykler med børn på vejen, vi rider langs vejen og vi bor og lever på Højsletvej. Dette er vores hjem. Vi har det seneste år oplevet to hunde der er kørt ihjel, samt et større trafikuheld med to kassevogne involveret lige udenfor vores indkørsel. Bilerne køre ekstremt tæt på når de skal forbi bløde trafikanter, og det er direkte farligt. Det er endda ikke engang muligt for bilerne at trække ud i rabatten, da forsøg på udbedring af vejen med grus, er komplet nyttesløst. Der er store og dybe spor, der er endnu mere farligt at komme ud i både for cyklister, gående, og biler. Jeg ønsker at man hurtigst for udvidet vejen, og at der i samme omgang, etableres cykel/gåsti for alle brugers sikkerhed. Denne vej vil ikke blive mindre trafikeret med tiden. Tvært imod.

Sheida Nielsen (8930 , 2021-04-04)

#4

Jeg færdes ofte på denne vej, og den er alt for smal til den trafik, der findes. Den er decideret livsfarlig at gå og cykle på af samme årsag samt på grund af de meget dårlige høje kanter.

Henrik Andresen (Hasselager, 2021-04-04)

#6

Jeg mener at vejen skal udvides nu, da den hver dag har en stor trafikmængde.
Jeg er beboer på Højsletvej og har ikke mere mulighed for at benytte de fantastiske grønne områder sammen med mine børn, som jeg kunne da jeg flyttede herud for 16 år siden, på grund af vejens smalle bredde og trafikmængde.

Gitte Islev-Andresen (Randers NØ, 2021-04-04)

#8

Muligheden for at færdes på Højsletsvej til fods eller på cykel
er ikke eksisterende pga trafikken på den smalle vej, det vil være
med livet som indsats, DERFOR

Lone Drejer (Randers nø, 2021-04-04)

#10

Jeg har boet i Lem i over 30 år og i den periode er det blevet stadigt mere farligt at færdes på Højsletvej - nærmest med livet som indsats.

Lone Fogh (Lem, 8930 Randers NØ, 2021-04-04)

#15

Det er alt for farligt at cykle på denne vej som det er nu. Specielt med børn. Vi vil gerne kunne cykle når vi f.eks skal på tur til nordre fælled eller skal til atletik, men som det er nu er det ikke en mulighed. Dernæst er det ubehageligt at køre der i bil, da man ofte bliver tvunget til at køre ud i rabatten pga. pladsmangel.

Ina Wittrup (Spentrup, 2021-04-04)

#16

Livsfarlig vej og alt for trafikeret i forhold til vejens tilstand

Steen Andersen (Randers, 2021-04-04)

#17

Selvfølgelig skal det bare laves, det kan ikke passe at vi skal bruge alle vores kommunale penge på Torben Hansen får et mindesmærke for ham selv på havnen som alle andre borgmestre har gjort forskellige steder i byen når der er skiftetid.

Frank Niebuhr (Randers NØ, 2021-04-04)

#18

Det er en farlig smal vej, hvor folk kører hurtigt. Hele familien benytter den meget på vej til langvang station og Nordre fælled.

Anneli Simonsen (8981, 2021-04-04)

#21

Det er den helt rigtige løsning at Højsletvej bliver udvidet, da der bliver mere og mere trafik på vejen pga. folk kører ud på motorvejen.

Bent Damgaard Petersen (Randers NV , 2021-04-04)

#24

Højsletvej er blevet alt for trafikeret og benyttes som genvej mellem Hadsundvej og Mariagervej. Det er ind imellem direkte farligt for svage trafikanter at færdes her.
Måske kunne nogle chikanebump osv hjælpe

Grethe Schnell (8920 Randers, 2021-04-04)

#27

Jeg bruger Højsletvej dagligt og ønsker større sikkerhed på vejen så også børn kan benytte vejen til skole og fritidsaktiviteter.

Carina Manø (Randers NØ, 2021-04-04)

#31

Det ville være en god idé.

Laila Hagedorn Nielsen (Randers 8930 , 2021-04-04)

#32

Jeg vil støtte projektet, da jeg selv tit cykler på denne vej

Lene Sørensen (Lem, 2021-04-04)

#33

Det er vigtigt at kunne færdes sikkert uden at skulle sidde i en bil. At kunne gå og cykle sikkert må være en ret når vi bliver bombarderet med vigtigheden af at vi skal bevæge os mere. Randers skulle være en cykelby men åbenbart ikke uden for byskiltet.

Birgit Højmark (Lem 8930 Randers, 2021-04-04)

#40

Jeg syntes det er på høje tid Højsletvej bliver sikker at færdes på

Maja Winther (Sydtoften 4B 8930 Randers NØ, 2021-04-05)

#45

Det er meget usikkert for gående og cyklister at bruge højsletvej og giver chikane for de mere end 4000 bilister det bruger vejen dagligt

Magnus Buch (Randers , 2021-04-07)

#46

Det er en livsfarlig vej , bruger den selv ofte, og jeg støtter op om beboernes krav om udvidelse af vejen.

Kitt Møller (8930 Randers nø, 2021-04-07)

#49

Som bruger af Højsletvej for at komme til hundeskoven er vi ofte ude for livsfarlige situationer når to lastbiler i høj fart skal passerer hinanden - vejen bør helt klart udvides. Vi har benyttet os af denne vej gennem rigtig mange år og trafikken bliver værre år for år

Mette Hvid Hansen (8981, 2021-04-07)

#53

Jeg kører her jævnligt på knallert, og det er direkte farligt, hvis 2 personbiler skal passere hinanden ud for mig - eller en lastbil.
Vores personbil fik for et år siden et dæk ødelagt, da vi blev tvunget ud over en skarp kant, ned i et hul.

Ida Filskov (Spentrup, 2021-04-08)

#54

Jeg er daglig bruger af Nordre Fælled og oplever ofte problemer med lastbiler, der presser cyklister I øvrigt har vejen kostet mig 4.000 kr. i ødelagte dæk og fælge pga vejen elendige forfatning.

Søren Petersen (Spentrup, 2021-04-08)

#59

Det er da utroligt,at man bruger penge på at lave vandbasin på Østervpld.Et forblæst sted ingen ønsker at opholde sig længere end højst nødvendig,så var pengene bedre anvendt på vejene i stedet for.

Karl Erik Giversen (Spentrup, 2021-04-08)

#60

Det er meget utrygt at være cykelist på den vej. Hvis Randers et en ordentlig cykelby, bør det opprioriteres

Marianne Christensen (Spentrup, 2021-04-08)

#62

Det er en farlig vej som skal gøres mere sikker for cyklende og gående...

Ruth Hornvad (Randers NØ, 2021-04-09)

#64

UDVIDELSE NU!, så vores børn kan færdes trygt på vej i skole.
Jeg har min daglige gang på Højsletvej. Både som bilist, cyklist, lastbilchauffør og fodgænger. Det er ikke på nogen måde sikkert at færdes på vejen under nogen former. Vejen er smal(under 5 meter), grusset i rabatten er ødelagt efter en uge og kommer alt for tæt på andre trafikanter.
Vi har flere erhvervsdrivende på vejen, rekreative områder(nordre fælled) og flyvepladsen der har adgang fra Højsletvej.
Vi er i nærheden af 3000 brugere af vejen hver dag og sagen om opgradering af vejen er blevet syltet siden før 2017.

Torben Hansen (RANDERS NØ, 2021-04-09)

#65

Punktering

Pilawat Molbæk (Spentrup, 2021-04-10)

#66

Jeg skriver under fordi, vi bruger også den vej, til at komme i nordbyen for at handle/eller til motorvejen .

Hanne Ravn (8930 , 2021-04-10)

#68

Jeg føler mig lidt ræd og i fare når jeg går derude og samle skrald op efter dem der kører med åbne bilruder. Tænk på det kære billister

Henning Nielsen (Randers, 2021-04-15)

#72

Jeg skriver under fordi Højsletvej er en skamplet. Bruger vejen dagligt men har nægtet konen at cykle da vejen er farlig. Hvis vejen blev bredere kunne den aftage tung trafik fra mindre veje inde i byen. Hvis der blev lavet cykeldti kunne denne sikre cyklister og skabe sammenhæng med stksystemet på Randers fælled. Hvis der blev lavet rundkørsel eller lysregulering ved Hadsundvej kunne mange næsten- og hele ulykker undgåes. Specielt for bløde trafikanter til f.eks Spentrup cykelstien.

Per Nielsen (Randers, 2021-04-21)

#75

Jeg skriver under fordi jeg er handicap chauffør med borgen i Randers og omegn og jævnligt køre på denne vej, og det ville være dejligt hvis den var mere sikker.

Charlotte Krogh (8870 Langå, 2021-04-21)

#76

Jeg mener i den grad, at der er behov for en udvidelse af forbindelsen mellem Hadsundvej og Mariagervej (Højsletvej) så trafiksikkerheden bliver øget for gående og dem på cykel.

Lars Kolding (8983 Gjerlev J, 2021-04-22)

#78

Jeg synets også den skal udvides

Tommy Andersen (Havendal , 2021-04-23)

#79

Jeg er daglig bruger af vejen, i forbindelse med mit arbejde. Og kan se at der er et stort behov for at få vejen optimeret, i forhold til den mængde trafik der er

Carina Due Jepsen (Randers, 2021-04-27)

#82

Jeg skriver under, fordi jeg i løbet af de seneste par år har kørt meget som cykellist på Højsletvej. Der er et stort problem, som let kan løses.

Jens Winther Brinkmann (Randers, 2021-05-01)

#83

Vejen er alt for smal og bør gøres bredere

Irene Rosenkvist (Randers nø, 2021-05-01)

#86

Vejen er alt for smal

Jonas Præst (Spentrup, 2021-05-01)

#91

Jeg syntes vejen er under prioteret i forhold til hvor meget den bliver brugt af os som kommer nord fra.

Hanne Hoe (Spentrup , 2021-05-01)

#93

At det også ofte er skolebørn der cykler på den vej, og der kan let ske et alvorligt uheld, på den smalle vej

Karina Øxenholt Nielsen (Randers, 2021-05-01)

#100

En udvidet Højsletvej skal ses i sammenhæng med en direkte forbindelse fra Højsletvej og over til E45 afkørsel Randers N. En sådan forbindelse vil betyde, at Mariagervej og Hadsundvej bliver direkte forlængelser af E45 for trafik til/fra den nordlige og den nordøstlige del af kommunen. Staten påtænker at ombygge ramper mm. ved Randers N. Vi bør være klar til at indtænke vores kommunale projekt med det statslige projekt.

Jens Peter Hansen (Spentrup, 2021-05-02)

#101

Jeg ofte bruger vejen for at komme på E45.

Benny Melgaard (Hadsund , 2021-05-02)

#103

Jeg kører tit gennem når vi skal til silvan eller Føtex det slags, og vej er alt for small til bilister...

Jeanette Wolter (Spentrup , 2021-05-02)

#108

Jeg kører ofte selv på strækningen, og synes den er alt for smal og mangler optegning til al den trafik, der anvender vejen.

Heidi Mulvad (Spentrup, 2021-05-02)

#111

Jeg underskriver fordi jeg bruger denne vej meget og oplever den som en farlig vej pga meget trafik. Vil gerne cykle denne vej, men undgår dette af samme årsag. Tænker også det er en vej som aflaster trafikken på ringboulevarden.

Anne Marie Andersen (Randers, 2021-05-02)

#114

Kører den dagligt. Og meget tungt trafik køre samme vej og man trækker tit ud i rabatten for vejen er så smal som den er.
Der cykler og løber folk der hver dag. Så vil støtte op om at den skal blive bredere

Rune Sledz (Mejlby, 2021-05-02)

#117

Jeg skriver under fordi vi begge kører der dagligt og fordi vejen ER for smal. Især om vinteren når der ligger sne i vejkanten så er. Der ikke meget vej tilbage.

Sara Mossing Thomsen (Spentrup, 2021-05-02)

#120

Jeg bruger vejen dagligt

Anne-Mette Juncher (Randers , 2021-05-02)

#128

Jeg skriver under fordi jeg selv bruger denne vej dagligt og den er alt for smal og huller i rabatten

Susanne Nielsen (Spentrup , 2021-05-02)

#129

Jeg underskriver og støtter op om der kommer en forbedring af højsletvej. Ikke mindst for de, der allerede bor der. Kan slet ikke forestille mig, hvor generende det må være at bo der -plus farligheden for dem og deres børn! Al den trafik og folks kørsel. Utallige gange har jeg måtte køre næsten i grøften, når folk kommer ræsende der.

Benthe Timmermann (8981, 2021-05-02)

#130

Jeg bruger vejen dagligt, da jeg skal fra Hadsund via motorvejen til Herning.
Vejen er meget trafikeret og ofte må man ud i rabatten for at passere lastbiler/store varebiler.
Jeg ville ALDRIG lade mine egne børn cykle eller gå på den strækning, da hastigheden og mængden af biler er ret høj.
En rundkørsel hvor vejen møder Hadsundvej ville også hjælpe trafiksikkerheden, da jeg dagligt oplever at folk tager chancer, når de skal ud på Hadsundvejen.

Pia Toft Sørensen (Hadsund, 2021-05-02)

#131

Køre tit den vej til og fra arbejde og det er ikke nogen fornøjelse og køre der grundet den trafik der er og man ofte skal køre med det ene hjulpar i rabatten som er meget hullet hvilket koster ophæng og sporing på bilen.
Det kunne løses med en bredere vej samt en rundkørsel på hadsundvej så man ikke skal holde i lang kø for og komme ud på den.

Danni Nielsen (8970 Havndal , 2021-05-02)

#136

Fordi der hvert dag opstår farlige situationer i de skarpe sving, og fordi det stadig køre lastbiler igennem, selvom det ikke er lovligt.
2 biler kan knap komme forbi hinanden. Og der køre rigtig mange biler hvert dag.

Gina Tjagvad (Linde, 2021-05-02)

#140

Det er en god ide

Michael Willumsen Axelsen (Råsted, 2021-05-02)

#148

Rds er en træls by og skal igennem

Jan Jensen (Hadsund, 2021-05-02)

#150

Benyttes altid når jeg handler i Føtex, Rema, Jim og fix med flere i Nordbyen. Vejen er farlig, da der altid er dybe huller ved siden af vejen, samt møder mange lastbiler der kun kører ulovligt igennem.

Kirsten Rasmussen (Mejlby, 2021-05-02)

#154

Jeg går tit på den vej og den er halv farlig

Jørgen Bøgelund (Randers NV, 2021-05-02)

#161

Min mand har ramt en anden bil i et sving. Heldigvis slap han næsten uskadt, men bilen havde kørt sin sidste tur.
Vi bruger vejen flere fange ugentligt, den er livsfarlig især for cyklister.

Inger Møller-Larsen (Mejlby, Spentrup, 2021-05-02)

#164

Som lokal trafikant støtte jeg denne underskriftsindsamling, da jeg af egen erfaring gennem 21 år ved at Højsletvej en særdeles farlig vej. Jeg har måttet vige ud i rabat mange gange for varevogne og lastbiler (trods forbud for sidstnævnte) - en lastbil viger ikke og kører sjældent ud i rabatten, da det ikke er uden risici. Personligt ville jeg ALDRIG lade mit barn gå eller cykle på vejen, og min mand får heller ikke lov til at løbetræne langs vejen!! Det er så hårdt tiltrængt lave vejen sikker - en udvidelse samt en gå/cykelsti er ikke en luksus, det er pinligt, at Randers Kommune ikke kan tage sig sammen. Man tror jo nærmest, at der skal lig på bordet, inden man respekterer de skatteydende borgers rettigheder, og laver en sikker vej.

Edith Vad-Brown (Spentrup, 2021-05-02)

#165

Jeg løber og cykler der med livet som indsats

Hanne Kristensen (Spentrup, 2021-05-02)

#166

Bruger selv Højslet.

Filip Holm (Hadsund, 2021-05-02)

#167

Daglig bruger af vejen, og den trænger til en udvidelse. Møder mange cyklister der ofte er meget udsatte på denne vej

Kasper Holme Janum ( Randers , 2021-05-02)

#169

Alt for lille vej til alt den trafik... Og få nu lavet så de lastbiler ikke kan køre igennem

Kent Kolding (Gjerlev, 2021-05-02)

#173

Pga den bruges til at komme på E45 daglige fra Hadsund

Jane Berwald (Hadsund, 2021-05-02)

#174

Vejen er alt for smal og dagligt er det livsfarligt for både bilister, fodgængere og cyklister. Køen for at komme ud på henholdsvis Mariagervej og Hadsund bliver større og større.
Der er tit forgængere fra Nordre fælled...

Charlotte Nielsen (Mejlby, 2021-05-02)

#176

Vejen er smal og meget trafikeret. Som enten fodgænger eller cyklist skal man være meget opmærksom, det vil være bedst helt at undgå at benytte det. Det er ikke rimeligt. En kompineret cykel og gangsti vil være dejligt

Marianne Knudsen (Spentrup, 2021-05-02)

#177

Er selv bruger af Højsletvej.

Hanne Schou Sørensen (Hadsund, 2021-05-02)

#179

Jeg skriver under da jeg dagligt kører på denne smalle vej. Jeg synes som bilist at det er utryg at kører på Højsletvej.

Anne Hansen (Havndal, 2021-05-02)

#183

Det haster med at få påbegyndt kobling af Randers nord, nordøstlige opland med E45 så der trafikken ikke skal inden for bygrænsen for at køre mod vest og nå E45..

Claus Vestergaard Skipper (Randers SV, 2021-05-02)

#184

Jeg benytter dagligt højsletvej til E45, og anderkender til fulde problemet både for trafikanter og beboere.

Bjarne Hamann (Hadsund, 2021-05-02)

#188

Jeg syntes det er livsfarligt at færdes på vejen på cykel og gåben.

Jeppe Rosenkilde (Randers NØ, 2021-05-02)

#190

Jeg skriver fordi det vil hjælpe mange mennesker mere sukkeret hjem el adsted

Gurli Nielsen (8930 Randers nø, 2021-05-02)

#191

Det er altid med risiko for stenslag eller en tur i en ujævn rabat når man køre på højsletvej

Eik Andreasen (Stouby, 2021-05-02)

#192

Jeg færdes dagligt denne vej.
Der opstår mange farlige situationer da vejen er alt for smal til den daglige trafik.
Vejen fungere dagligt som hængsel mellem E45 og Randers Nordøstlige opland helt op til Hadsund

Anders Hjorth (Randers NV, 2021-05-03)

#193

jeg ønsker i høj grad reducering af trafikbelastning gennem Asferg.
Har boet på vestergade i snart 30 år og belastningen er markant forøget de sidste 10 år

Hans Henrik Winther (Asferg, 2021-05-03)

#194

Jeg skriver under fordi vejen simpelthen ikke er bred nok og man ikke altid kan bedømme hvor langt fra kanten man er, især når der er mørkt.
Og man vil helst ikke ud over kanterne, da der er nogle voldsomme huller som virkelig kan skade ens bil.

Helene Sørensen (Randers sø , 2021-05-03)

#197

Køre der dagligt

Tommy Stisen (Mejlby, 2021-05-03)

#199

Vejen er alt for smal og bilen kommer derfor nemt i rabatten, hvis der kommer en modkørende.
Jeg går meget, men tør ikke mere gå på Højsletvej, da jeg har oplevet bilerne kommer ud i rabatten, hvor jeg går, når der kommer modkørende

Bente Månsson (Mejlby, 2021-05-03)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...