Arealkrav for jagt på hjortevildt er unødig lovgivning

Kommentarer

#410

Lovforslaget tilgodeser kun de store jordbesiddere og den nuværende afskydning opfylder vildt forvaltningsrådets ønsker.

Kennet Brask (Hjerm , 2021-03-14)

#411

Jagt skal være for alle i et demokrati.i

Svend Åge Ruby (Elnesvågen, 2021-03-14)

#423

Jeg finder den hidtidige information, og vidensdeling omkring hjorteforvaltning, og især de egenpolitiske årsager der frembringes som begrundelse for indførsel af arealkrav, dybt mangelfuld og stærkt manipulerende.
Derfor mener jag at arealkrav, skal fuldstændigt skrottes. Og hvis man ønsker en anden styring af hjortevildtsforvaltningen. Bør den i fremtiden baseres på objektive fakta, og reelle undersøgelser, i stedet for fejlfunderede egenpolitiske påstande

Jørgen Nielsen (Rask Mølle, 2021-03-14)

#430

DER SKAL IKKE VÆRE HEGN--VILDTET SKAL KUNNE BEVÆGE SIG
FRIT OG NATURLIGT

HENRIK SCHNUCHEL (VOJENS, 2021-03-14)

#435

Fjern brunst jagten i stedet

Ruben Madsen (Istrup, 2021-03-14)

#443

Areal krav strider mod grundloven. Alt jagt skal udøves i henhold til gældende jagttider.

Per Edemann (Tinglev , 2021-03-15)

#446

Bestanden i mit område er fortsat stigende, trods de nuværende regler. Skulle man gøre noget godt for de store hjorte, kunne man blot frede dem i brunsten og kun jage dem i f.eks. medio november t.o.m. januar.

Lasse skriver (FØLLENSLEV , 2021-03-15)

#447

Fordi jeg mener at der er så velfungerende et jagtvæsen i Danmark, at regeringen skal holde fingrene fra det

Joachim Jonassen (Valby , 2021-03-15)

#452

Sagen er rigtig godt fremstillet af Kasper Engsbye. Arealkrav er både forkert og unødvendigt.

Peter Mulvad Sørensen (Beder, 2021-03-15)

#458

Det overhovedet IKKE er nødvendigt med arealkrav, det Danske Kronvildt, har aldrig været så mangfoldigt, som netop nu. Det er KUN fordi de økonomisk bedst stillede, som har råd til at leje/købe de store plantager og skove, har ondt af, at der er en lille almindelig arbejdsmand, som sidder på nabostykket, og skyder DERES hjorte, SUPER EGOISME AF VÆRSTE SKUFFE, stop disse snobbede Herrefolk, og drop forslaget, vi skal ALLE kunne være her.
Mvh. BjarneDyrby.

Bjarne Jensen (Esbjerg, 2021-03-15)

#461

Jeg er fuldstændig enig med Kasper Engsbye . Her på Lolland og Falster måtte vi kun skyde dåhjort større end spids i december i 2020 . En fornuftig måde at styre afskydningen på . Ingen arealkrav. Tak

John Rasmussen (4891 Toreby L, 2021-03-15)

#464

Dyrene skal jo skydes der hvor de er.

Max René Brund (Thisted , 2021-03-15)

#465

Jeg støtter erklæringen

Rene Fagerlund (Købrnhavn, 2021-03-15)

#470

Det er fornuftigt.

Ejvind Rasmussen (Silkeborg, 2021-03-16)

#471

Jeg er imod arealkrav i forbindelse jagt

Niels Christian Johansen (5580 Nørre Aaby, 2021-03-16)

#483

Det er bl.a. en forkert påstand, når man begrunder arealkravet med, at der skydes for mange kronhjorte.

Robert Hæ (7441 Bording, 2021-03-18)

#489

Jeg skriver under fordi, jeg mener at arealkravet er fuldstændigt unødvendigt. Afskydning kan reguleres ved at justere på jagttiden.

Claus Kristiansen (Ruds-Vedby, 2021-03-18)

#491

Jeg ikke er enig i arealkravet.

Frederik Ratzow (Kolding, 2021-03-18)

#498

Jeg underskriver fordi, at det er ganske unødvendig og bliver næsten umuligt at gennemføre i praksis.

Ole Nielsen (EJSTRUPHOLM, 2021-03-19)

#504

Fordi at vi jægere sagtens selv kan finde ud af hvor mange dyr man kan tillade sig at man skyder og at formålet er at de store godser får adgang til de store hjorte

Carl Futtrup Futtrup (Taastrup , 2021-03-20)

#512

Arealkravet er forkert. Indfør hellere fredning i brunstperioden.

Henrik Lundqvist (Værløse, 2021-03-20)

#517

Jeg er fuldstændig enig - tak for dit initiativ.

Rasmus Pagh (Biot, 2021-03-20)

#518

Areal krav er i strid med den grundlovssikrede ejendomsret.

Per Smed (Silkeborg, 2021-03-20)

#529

Jeg er meget enig i dette forslag. Ingen grund til mere lovgivning, da der hverken er behov eller fagligt grundlag herfor. Målsætningen omkring flere gamle hjorte i bestanden bygger på et dårligt belyst fagligt grundlag. Indtil videre er der et veldokumenteret studie på Isle of Rum, der giver et godt billede på den naturlige populationsdynamik ifht køn og alder. Den nuværende danske bestand er således ikke helt skæv og indførelsen af et tvivlsomt og udansk arealkrav vil ikke gøre denne fordeling meget anderledes. Det føles lidt som en straf af den almindelige jæger!
Jægerne - også de mindre jordejere - har i den grad bidraget til de seneste årtiersubetingede succes med udbredelse af en sund dansk kronvildtbestand.
Ps. Såfremt ministeren føler sig nødsaget til at noget SKAL ændres, så er jeg dog større tilhænger af arealkrav end det vildskud om frivillig samforvaltning, der senest er kommet fra medlemmer af Danmarks Jægerforbund. Håber dette er udtryk for holdninger fra en minoritet i forbundet. Useriøst!

Anders Thykjær Pagh (København Ø, 2021-03-21)

#531

Jeg er imod at der sættes areal begrænsninger på jagt af hjorte vildt

Mikkel Engsbye (Middelfart, 2021-03-21)

#532

For at bevare den frie jagt, afskydning.

Steen Bjerregård Jørgensen (6854 Henne , 2021-03-21)

#536

Arealkrav vil favorisere de store jordbesiddere.
Samordning vil omvendt være umuligt at gennemføre, hvor der er mane små lodderne. 8000 ha er jo “halvdelen af Lolland”

Carsten Rosenlund (Karlslunde, 2021-03-21)

#537

Jeg skriver under fordi den siddende bestyrelse og ledelse i DJ, ikke følger deres medlemmers tarv. Også i denne sag.

Jesper Lindgaard (Haderslev , 2021-03-22)

#540

Det er helt galt med arealkrav.

Tage Jensen (8723 Løsning, 2021-03-22)

#559

Mener ikke at et arealkrav løser de målsætninger, vi som jægere har til forvaltning af kronvildt.

Jørgen Jensen (Tilst, 2021-03-23)

#568

Jeg syndes ikke om arelkrav kom ud på Djursland og se der er mange hjorte og husk glæden er lige så stor om det er en lille eller stor hjort vis ikke så bliv hjemme

Johnny Kejser Sørensen (Tustrup , 2021-03-23)

#571

Målet for hjortevildt-alders
& køn sammensætning ER opnået med gældende jagttider og lokale regulativer..

Arealkrav er at tage fra de små og give til de store ....

Bent Laursen (Hørsholm, 2021-03-23)

#578

Det er fornuftigt.

Tom Gregersen (Randers, 2021-03-23)

#579

Snart kommer der arealkrav på alle andre vildt arter , og det skal vi ikke have

Erik Rohde (Kr Såby, 2021-03-23)

#591

Jeg støtter ikke areal krav !!

Martin Sielemann (Odense, 2021-03-23)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...