Arealkrav for jagt på hjortevildt er unødig lovgivning

Kommentarer

#201

Jeg skriver du under fordi at arealkrav er unødvendigt og vi har i dag god mulighed for at regulere i bestanden ved hjælp af jagttider og jeg vil ikke krænkes på min private ejendomsret.

Steffen Jensen (Ejstrupholm, 2021-03-11)

#204

Jeg ønsker ikke areal krav , jagt skal være for alle og ikke kun kapitalisme .

Kjeld Nielsen (Dronninglund, 2021-03-11)

#207

Komplet unødvendig

Henning Juhl Christensen (7620 Lemvig, 2021-03-11)

#208

Jeg er imod, og mener at der er grundlovs stridig!

Morten Thomsen (Isenvad, 2021-03-11)

#209

Jeg finder at der er dokumentation for at lovforslaget er uberettiget og baseret på forkerte fakta.

Jacob Ejlskov Andersen (Holstebro, 2021-03-11)

#211

Jeg er modstander af arealbegrænsning for jagt udøver i Danmark

Lars Michael Sigsgaard Jensen (Hirtshals, 2021-03-11)

#217

trods jagtret på små arealer er kronvildt bestanden større end nogensinde , og en fredning i brunsttiden vil spare de store hjorte , hvis det er formålet .

jørgen falk jørgensen (5631 ebberup, 2021-03-11)

#219

Forslaget som fremlægges m arealkrav er grundlæggende forkert og unødvendigt når der er andre muligheder, som er afprøvet - fredningstider

Karsten Nielsen (4320, 2021-03-11)

#220

Jeg skriver under fordi jeg er enig..........

Peter Nielsen (Ebberup, 2021-03-11)

#221

Jagt skal ikke kun forvaltes af økonomisk stærke enkeltpersoner, der har råd til at eje eller laje store arealer.
At man er rig, er ikke ensbetydende med at man er klogere på forvaltning af jagt.
Bliver arealkrav vedtaget bliver det en direkte sammenligning med dengang i middelalderen, hvor det kun var adelige og kongen, der måtte drive jagt på hjortevildt.

Mogens Andersen (Strandby, 2021-03-11)

#225

Jeg vil gerne medvirke til at bevare den meget vefungerende "danske model"

Evald Madsen (Ribe, 2021-03-11)

#232

Det er det rigtige at gøre

John Højager (Ryomgård, 2021-03-11)

#236

Jeg ønsker ikke arealbegrænsing,men flyt evt, jagttid uden for brunstiden.

Bjarne Pedersen (Bjerringbro, 2021-03-11)

#238

Bureaukrati for bureaukratiets skyld ??, HVIS (?)det er et problem med måden Vi jagter på i dag bør/skal der da laves en konsekvens beregning for hvordan det vil se ud i tiden fremover med og uden ændringer. Gerne 30-50år. Husk DN og DOF ønsker ikke jagt i DK som vi kender den.

Gert Nielsen (Ørnhøj, 2021-03-11)

#240

At jeg gerne vil bevare jagten som den er idag.

Morten Kusk (Engesvang, 2021-03-11)

#243

Vi har en fantastisk fremgang for vores kronvildt skal alle hjorte absolut være guldmedaljer nej vel

Erik Jensen (Tarm, 2021-03-11)

#248

At vi i DK har en ansvarsfuld vildt forvaltning. Hellere oplysning om jagt etik som vi i forvejen har, igennem nogle hundrede år.

Michael Nielsen (Præstø, 2021-03-11)

#257

Jagtkulturen i Danmark er under afvikling. Stoltheden omkring jagthåndværket, og jagtens traditioner samt, stolthed og følelse for vort vildt. Både det jagtbare og det øvrige, der gør vor Fauna fuldkomme.

Hans ANDRESEN (Sønderborg, 2021-03-11)

#259

Jagt er for alle ikke kun de “rige”!
Vi betaler alle skat og skal alle have adgang til at “høste” af naturen på lige vilkår uanset indkomst og adgang til arealer! Også på statens jord

Anders Carlsson (Esbjerg, 2021-03-11)

#264

Arealkrav i DK er unødvendig

Michael Christensen (Greve, 2021-03-12)

#265

Bevare den danske model

Jan Reinikka Jørgensen (Salbrovad , 2021-03-12)

#271

Det er ikke nødvendig. Det kan vi godt selv administrerer.

Christian Jacobsen (Tinglev, 2021-03-12)

#276

Det er sund fornuft

Henrik Petersen (Thisted , 2021-03-12)

#281

Det gir ingen mening

Peter Paaske (Thisted , 2021-03-12)

#283

Vi jægere i danmark har en af de højeste jagtetik i verden. Vi har vist i mange år at vi sørger for vildtet i danmark har det godt.

Claus Rasmussen (Stenløse, 2021-03-12)

#290

En hver jæger der er vokset op med jagt fra barnsben og kender til den lille bondejagt bør skrive under mod arealkrav.

Mads Agerbak Trøiborg (Sdr Omme , 2021-03-12)

#295

Fordi vi skal ha fri jagt i Danmark

Niels Kjær (Hvidovre, 2021-03-12)

#297

Christian Koudal

Christian Koudal (Ebeltoft, 2021-03-12)

#300

Jeg er enig med forslagsstiller

Bjarne Johansen (ODDER, 2021-03-12)

#307

For mig er det , det rigtige

kristen lauridsen (outup, 2021-03-12)

#310

Kasper Engsbye, Egon Bennedsen m.fl har ret i, at al regulering af vildtbestandende, incl. hjortevildtet, skal være via jagttiderne. Se blot kronvildtet nord for Limfjorden, der begynder hjortejagten først efter brunsten.
Oplægget til Arealbegrænsning gi'r ingen mening. Dem der har 99 ha må skyde 1 hjort. Dem der har 101 ha må skyde 2 hjorte. Det er helt til grin.
Har selv landbrug hvor der færdes meget dåvildt og sporadisk kronvildt. På trods af det har jeg over vel ca. 10 år "kun" leveret 3 stk dåvildt. Det siger lidt om hvor svært det er..
Med venlig hilsen
Ole Kragh Jensen.
Atterbakkevej 9.
4700 Næstved.

Ole Jensen (4700 Næstved, 2021-03-12)

#321

Jeg bakker 1000 % op den skrivelse fra Kasper Engsbye.

Ernst Sørensen (Herning, 2021-03-12)

#329

Frivillighed og styring af ansvarlige jægere er afgørende. Reelt fungerer systemet rigtigt fint som det er i dag og giver jagtmuligheder, samt fin forvaltning i realiteten

Søren Madsen (Kolding, 2021-03-12)

#331

Jeg er enig.

Michael Skov (Fredericia, 2021-03-12)

#333

Jeg er helt enig i at arealkrav er unødig lovgivning, vi skal bevarer den Danske model.

Niels Søndergaard (Aalborg, 2021-03-12)

#338

Jeg har været Jæger i over 50 år har været jagtleder i en stor organisation og har stor erfaring på dette område hvorfor jeg mener at denne areal begræns Bing strider mod sund fornuft.

Benno Thomas (Helsinge, 2021-03-12)

#339

Jeg mener ikke lovgivning er nødvendig. Gør det med jagt tider i stedet.

Jørgen Holk (Staby, 2021-03-12)

#344

Jeg vil lige supplere med, at det vil jo ikke kun være oaser til hjortevildet, som jægerne sørger for. Alle oaserne virker jo også for insekter, fugle, gnavere, alt det som der ikke er plads til i vores traditionelle landbrug/natur.

Claus Skovhave (Askeby , 2021-03-12)

#350

Dem der ønsker areal krav. Gør det for at tjene flere penge på at sælge "deres" hjorte. Ikke fordi der er et problem med den generelle afskydning.

Dennis Brødbæk (Vonge, 2021-03-12)

#351

jeg skriver under fordi jeg mener at vi sagtens selv kan finde ud af det og ikke alt det sjove skal gå til de store jord besidder

kim lindensparre (stenstrup, 2021-03-12)

#354

Det er i strid med ejendomsretten og dermed grundloven.

Per Smed (Silkeborg, 2021-03-12)

#357

Jeg er imod arealkrav og for den danske jagtmodel

Robert Ravnsbæk (Jels, 2021-03-12)

#367

Fordi jeg ikke er enig med hvad de kloge hoveder siger og bliver det heller ikke hvis man skal noget så fred hjortene i brunsten i hele dk..

Niels Ege Fjord Bundsgaard (Abild , 2021-03-13)

#368

Vi har meget stærk bestand af kronvildt, og bestanden har været voksende gennem en del år (Thy). Såfremt man indførste arealkrav vil afskydning blive væsentlig mindre, og der bliver i forvejen reguleret for lidt. Fredningen af mellemhjorte er indført for et par år siden og er allerede et stort problem, idet denne regulering også førte til mindre afskydning.

Jesper Dam (vestervig, 2021-03-13)

#369

arealkrav er bare en start på adaptiv forvaltning ,som er noget af det værste der kan ske for jagten ,så det må ikke ske

ejnar nielsen (Berga, 2021-03-13)

#378

Ingen Arealkrav .👎

Jens Martin Christensen (Fyrrelunden 26 Esbjerg, 2021-03-13)

#379

Jeg er ,eget imod arealbegrænsning for hjortejagt

Hans Kjellerup (Jyllinge, 2021-03-13)

#391

Vi skal have Vildtforvaltning,ikke Vildtforviring pga et fåtals økonomiske interresser.

Anders Johansen (Hasle, 2021-03-13)

#392

Det er en vildt art som er i fremdrift, der kommer flere og spreder sig snart i hele landet!

Carsten Winding (Ishøj , 2021-03-13)

#394

Fordi dette er i mit optik det helt rette. Og at jeg er stærkt uenige med at den almindelig jæger skal fra tages ratten til at kunne nedlægge krondyr. Og at det er helt ubeskriveligt ringe at man kan gå ind og fra tage ejendomsretten fra du små lodsejer i Danmark.

Simon Carlsson (Kjellerup, 2021-03-13)

#400

Fordi jeg har så meget kronvildt på mine marker,og kan ikke se fornuftigheden i at frede krondyrene ,mere ind i allerede er blevet

Jesper Dahl (Oksbøl, 2021-03-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...