Særlige tilfælde ved gul testscore i national ordblindetest

Kommentarer

#6

Er lærer og har elever med gul test, og erfarer at de har brug for samme værktøjer og muligheder som elever der er tastet rød.

Trine Skovgaard (Glesborg, 2021-03-10)

#9

Det er vigtigt at elever med læsevanskeligheder får den hjælp, de har behov for

Line Maxwell (Odense, 2021-03-10)

#10

Jeg skriver under fordi jeg selv har oplevet at min egen søn blev testet for ordblindhed i 6. klasse og da han lå et point fra den røde zone, fik han ingen hjælp i resten af sin folkeskoletid, på trods af massive problemer med skriftlighed, læsning og stavning. Dette resulterede i at disse manglende kompetencer trak hans gennemsnit så langt ned, at han ikke kunne komme ind på en gymnasial uddannelse. Det er et kæmpe svigt ikke at give de gule børn opmærksomhed og overlade dem til deres egen skæbne.

Signe Kongstad (Brabrand, 2021-03-10)

#13

De gule er absolut ligeså vigtige som de røde og SKAL have hjælp.

Annette Ravnborg (Holstebro, 2021-03-10)

#16

Jeg skriver under fordi ingen mennesker skal begrænses i deres muligheder for at få uddannelse og klare sig godt i livet.

Mette Eriksen (Roskilde, 2021-03-10)

#21

Jeg skriver under, fordi jeg mener, at ordblinde børn i den danske grundskole skal have lige muligheder uanset kommunens valg af standardiserede testværktøjer.

Lise Vestergaard (Bælu, 2021-03-10)

#22

Dels har jeg selv en datter, der først blev testet ordblind som 25-årig - dels har jeg mistanke om at mit barnebarn er ordblind, og ikke mindst har jeg selv været lærer i mere end 30 år og har haft mange ordblinde elever igennem systemet.

Marianne Bennike (Give, 2021-03-10)

#24

Jeg skriver under, fordi jeg ofte møder ordblinde voksne, der placerer sig i gult område, som er ordblinde.

Lone Frederiksen (Horsens, 2021-03-10)

#29

Hvis en person er udredt med en standardiseret test, der bygger på valid forskning, og resultatet påviser fonologiske vanskeligheder, skal dette testresultat anerkendes som dokumentation for fonologiske vanskeligheder forbundet med ordblindhed, og vedkommende skal derfor adgang til støttemuligheder på lige fod med andre, der har dokumenterede fonologiske vanskeligheder gennem Den tværgående ordblindetest.

Hannah Bruun Hjorth (København, 2021-03-10)

#32

Opgaverne i den nationale test skal besvares for at testen fortsætter. Dvs eleverne må gættenhvis de kan løse opgaven. Det kan give forkert resultat, da et gæt jo kan være rigtigt svar.

Hanne Jensen (Hillerød, 2021-03-10)

#33

Har en dreng der er testet gul og vi har en uddybende test fra NytMid, der siger han har brug for samme støtte som andre ordblinde

Fi With Gjessø (Birkerød, 2021-03-10)

#37

Elever der testes gule i ordblindetesten står ofte uden hjælp efterfølgende, da det ofte kun er rød score, der giver adgang og/eller ressourcer på skolerne. De “gule” elever har ofte mindst lige så meget brug for støtte og muligheder.

Birgitte Bønding (Aarhus, 2021-03-10)

#39

Jeg skriver under fordi min dreng er testet gul.

Kristine Veatergaard (Herning, 2021-03-10)

#42

Fordi min datter var gul i første test, og vi var heldige ... det skal ikke afhænge af held, om man kan få hjælp!

Marie Genefke (Vejle, 2021-03-10)

#44

Jeg arbejder med elever med læseskrivevanskeligheder, og der er et behov for at hjælpe de elever, som falder udenfor rød kategori, eller som på trods af tydelige tegn på ordblindhed, tester gul i den nationale ordblindetest.

Johanne Charnock (Viby J, 2021-03-10)

#46

Jeg skriver under, da det er et problem at "gul" testscorer ikke giver mulighed for at afhjælpe en kursist med fonologiske vanskeligheder. Som ordblindelærer samt OBU leder i LOF ser jeg dette som et problem.

Malene Payer (Helsingør, 2021-03-10)

#53

Jeg underskriver, som pensioneret læse-skrive konsulent fra Thisted Kommune.
Jeg er meget enig i problematikken. Det er vigtigt alle, der er hæmmet af ordblinde udfordringer, får al den hjælp, der er muligt. Alle, der der er udfordrede i forhold til dysleksi, er forskellige, men alle har brug for hjælp præcist i forhold til de udfordringer, de oplever i forhold til afkodning og skriftlighed.

Hanne Sigvardsen (7760, 2021-03-10)

#58

Mor til 2 ordblinde

Karina Hansen (Farum , 2021-03-10)

#59

Vi taber mange børn og unge med dysleksi, hvis vi kun anerkender den nationale test.

Lærke Grandjean (Frederikssund, 2021-03-10)

#61

Alle skal have ret til udredelse uanset om man er rød, gul eller grøn

Gitte Nielsen (Farsø, 2021-03-10)

#62

På ungdomsuddannelserne har vi elever, der tester gult i Ordblindetesten, og som har store, vedvarende læse-/skrivevanskeligheder. Vi har netop mulighed for at give dem supplerende tests og måske på den baggrund få klassificeret dem som ordblinde, så de kan få bevilget støtte fra staten.
Derfor giver det absolut ingen mening, at grundskolerne ikke har samme mulighed.

Marie Bennike (Aarhus, 2021-03-10)

#69

Jeg skriver under, fordi alle skal have lige vilkår for at opnå viden og udtrykke sig.

Gitte Jacobsen (Strib, 2021-03-10)

#70

Jeg underskriver, fordi mange børn har brug for vores hjælp!

Jette Olsen (Odense, 2021-03-10)

#81

At så mange børn så muligt kan få den støtte de er berettiget til.

Sisse Østervig (9530, 2021-03-10)

#83

Der er alt for mange elever, der ikke bliver opdaget i tide, da de scorer gult, men reelt er ordblinde.

Anitta S Larsen (7830, 2021-03-10)

#88

Jeg skriver under fordi, jeg synes, at der er en elevgruppe, som ikke tilbydes den rigtige hjællp og adgang til hjælpemidler. Der er behov for anerkendelse af flere identifikationsredskaber til afdækninig af ordblindhed

Kirsten Weile (Horsens, 2021-03-10)

#93

Jeg er ordblindekoordinator på et VUC og møder mange kursister, der skolelivet igennem har kæmpet for at kunne følge med. Med få hjælpemidler, strategier, it støtte og anerkendelse vil vi kunne få mange flere igennem et uddannelsesforløb i stedet for at tabe dem på gulvet. Ofte bare fordi de ikke kan skrive og læse hurtigt nok. De “gule” har oftest ligeså store vanskeligheder som de “røde” - hvis ikke flere...

Susanne Clement (Ballerup , 2021-03-10)

#96

Jeg skriver under fordi at selvom man ikke ender i rød i den nationale ordblindetest, så kan man stadig have brug for de samme fordele. Ingen børn og unge skal opleve nederlag fordi de "kun" er gule.

Lotte Rasmussen (Silkeborg, 2021-03-10)

#97

Jeg har selv et barn med store faglige udfordringer og som er testet ordblind. Har været nødsaget til, at søge hjælp gennem privat læsevejledning i Gørlev, da skolen desværre ikke rummer opgaven bla grundet manglende ressourcer og viden.

Mette Rohde Hansen (Høng, 2021-03-10)

#99

Alt for mange børn fejlagtigt fratages muligheden for at få anerkendt og sat navn på deres vanskeligheder, og derfor også fratages muligheden for bl.a. særlige vilkår i dagligdagen og ved test og prøver.

Line Leth Jørgensen (Skævinge , 2021-03-10)

#101

Jeg er selv ordblind og ved hvad det gør for et barn i skolen og hvor svær skolen er med et ordblindehandicap.
Alle skal have adgang til den hjælp de har brug for også selvom, at deres ordblindhed ikke er bevist/belyst ud fra en bestemt test.
At tabe børn på gulvet bare, pga af en bestemt test er hovedrystende forkert.
De andre test kan da være lige så belysende

Mie Scheibel (Haderslev , 2021-03-10)

#102

Fordi at jeg selv har et barn, der blev gul i den nationale test.

Rebekka Nielsen (Billund, 2021-03-10)

#115

Jeg støtter forslaget om, at eleven kan være ordblind trods gult resultat i den nationale ordblindetest.

Lone Krogsgaard (Nibe, 2021-03-10)

#116

Det er problematisk, når der vurderes ensidigt ud fra en test.

Lene Theede (Roskilde, 2021-03-10)

#131

Jeg skriver under fordi jeg oplever at folkeskolen ikke vil genteste min datter, selvom hun kun lå et point fra rød (ordblind) og fortsat har store udfordringer. Hun går nu i 9. Klasse. Tænk hvis hun fik mulighed for hjælpemidler og ekstra tid til eksamen. Det ville være en fantastisk hjælp for hende.

Therese Bonney (Silkeborg, 2021-03-10)

#138

Jeg skriver under fordi jeg har oplevet elever der var testet ordblind vha andre test (før den nationale ordblindetest) pludselig skulle stå med usikkerheden om de overhovedet kunne fortsætte med at bruge deres hjælpemidler, hvis der skulle tages en ny test.

Mette Kristensen (Gislev, 2021-03-10)

#140

Jeg skriver under fordi, vi efterlader elever i det gule felt i ingenmandsland. De har ordblindevanskeligheder, men vi tilbyder dem ikke hjælp

Berit Jørgensen (Odense, 2021-03-10)

#147

Jeg har flere oplevelser med elever, som efter mit kendskab og min bedste faglige vurderering er ordblinde, selvom testresultatet ender i det gule felt.

Rikke Lund Gade (Aarhus, 2021-03-10)

#155

Jeg har en del år arbejdet med ordblinde elever i både rød og gul kategori og har altid undret mig over, at man i UVMs ordblindetest har valgt en så skarp og diagnosticerende opdeling. Det er min overbevisning, at man i en digital test på ca. 30. min. IKKE kan vurdere, om et barn er ordblind. Det er en test, der kan give store konsekvenser for elevens muligheder for brug af LST til afgangsprøven og ikke mindst elevens selvforståelse. Tak for initiativet.

Tove Bagger (Viborg, 2021-03-10)

#156

Jeg underskriver, fordi ingen test kan stå alene, heller ikke ordblindetesten fra UVM. En vurdering af ordblindhed beror på en samlet vurdering af flere tests samt observationer fra elevens hverdag.

Birgitte Vassard (Hinnerup , 2021-03-10)

#157

Jeg skriver under, fordi jeg er Læsevejleder og i høj grad oplever denne problematik blandt egne gultestede ordblinde børn.

Line Annesen (Tjele, 2021-03-10)

#158

Jeg er enig i at når man er ordblind er man ordblind det hele kommer an på hvor grænsen ligges.

Gry Nicolaisen (Søborg , 2021-03-10)

#161

Arbejder til dagligt med elever i læringsudfordringer herunder ikke anerkendt dysleksi

Thanja Wiese (Sønderborg, 2021-03-10)

#162

Jeg skriver under, fordi det ikke er rimeligt, at de "gule" elever ikke får hørt deres stemme. De har i lige så stor grad brug for støtte til læsning på Nota som ordblinde elever. Vi taber mange elever på den konto - læselysten går tabt!

Lenette Larsen (Odense M, 2021-03-10)

#166

Jeg er specialundervisningskoordinator og testlærer. Selvfølgelig kan man være ordblind, selvom testen er gul! Det kan afdækkes ved supplerende tests.

Dorthe Elwarth (Give, 2021-03-10)

#167

Fordi jeg har oplevet at Elbros ordlister tydeligt viser, at eleven er i ordblindevanskeligheder. Men når samme elev tager den nationale ordblindetest lander eleven i gul.

Lotte Glerup Nielsen (Møldrup, 2021-03-10)

#175

Jeg arbejder som privat ordblindeunderviser og kan se, hvor mange elever i gul kategori, som bliver begrænset i deres faglige udvikling af, at de ingen støtte får.

Ditte grandjean (Kbh N, 2021-03-10)

#181

Jeg oplever, at de elever som har gult resultat ikke får den nødvendige hjælp og at man ikke ser nuanceret på de vanskeligheder eleven har.

Annika Bagger (Faxe ladeplads, 2021-03-10)

#183

Jeg skriver under, fordi jeg har en søn der har massive læse-og skriveudfordringer og som alligevel landede i rød kategori, og derfor ikke kan få den hjælp, som er nødvendig.

Dorte Emus (Allerød, 2021-03-10)

#185

Er dansklærer i udskolingen, og anerkender, at der er rigtig mange elever, der har brug for den hjælp LST-værktøjer kan give dem, også selvom de ikke er 'rigtige' dyslektikere.

Janne Feenstra (Vig, 2021-03-10)

#186

Det er et område der i den grad kan handles på.

Allan Tyrrestrup (Kbh , 2021-03-10)

#188

Min datter er ramt af lige netop denne problematik. Hun fik 79 i testen - havde hun fået 77 var hun blevet konstateret ordblind. Hun havner derfor et rigtigt uheldigt sted, i gul, men meget tæt på rød - altså store læse/stave vanskeligheder, men ikke ordblind. Det er bestemt ikke nemt!

Betina Steneman (Havdrup, 2021-03-10)

#191

Børn som testes i gul, har brug for mere tid og hjælpemidler for at have lige vilkår med dem som ikke er ordblinde.

Anja Guldfeldt (Horsens, 2021-03-10)

#196

Det er alt for usikkert kun at stole på en test. Og den fanger helt bestemt ikke alle.

Lone Jensen (Tune, 2021-03-10)

#197

Jeg skriver under da gul i ordblindetesten kan have gavn af f.eks Nota

Ditte Bek (Kastrup, 2021-03-10)

#198

Det er så vigtigt! Har både i mit virke som læsevejleder og som mor til en ordblind stor frustration over at elever i det gule område, måske kun med et point, nægtes den fornødne hjælp. De skal have samme mulighed for at klare eksamener og studie.

Helle Knudsen (Herfølge, 2021-03-10)

#200

Uddannede fagpersoner med kendskab til eleven bør altid have det sidste ord over en digital test! Læsevejledere er uddannet til at vurdere om en elev er ordblind eller ej og vi skal og bør kunne over-rule den Nationale ordblindetest, der hvor dens resultat ikke matcher resultatet af øvrige test og observationer af og kendskab til eleven. Alle skriftsprogsudfordrede børn og unge skal have lige mulighed for at lykkes med deres uddannelse og vejen frem skal lægges af kompetente fagpersoner.

Tine Overballe (Odense S, 2021-03-10)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...