Bevar naturen ved Årslev Engsø

Kommentarer

#1206

Der skal ikke bygges syd for Skibbyvej, derfor.

Allan Bang Olesen (Brabrand, 2021-04-13)

#1218

Jeg skriver under fordi jeg er bruger af området, og ønsker at det fortsat skal være et rekreativt område, til gavn for både mennesker og dyreliv.

Tanja de Regt (Brabrand, 2021-04-13)

#1222

Jeg elsker området og fordi der hele tiden bliver mindre natur og ubebyggede områder, mens der hele tiden "udvikles" og bliver flere og flere mennesker. Jeg oplever ikke, at man nedlægger bebyggelser, landbrug, byer osv. og laver natur, men hele tiden det modsatte.

Marie Johannsen (Skanderborg, 2021-04-13)

#1225

X

Anette Skydt-Nielsen (Brabrand, 2021-04-13)

#1231

Jeg ønsker at bevarer naturen som er nu!

Lars Sørensen (Brabrand, 2021-04-13)

#1236

Jeg værdsætter Brabrands natur

Anne Katrine Skole (Aarhus, 2021-04-14)

#1237

Jeg ønsker at vi bevarer naturen ved Årslev Engsø som natur, så der fortsat er plads til et dyreliv og grønne oplevelser. Det fantastiske ved Aarhus, som storby, er at kunne komme væk fra byen og så tæt på naturen uden at skulle bevæge langt væk i bil.

Kristoffer Pedersen (Brabrand, 2021-04-14)

#1239

Fordi naturen betyder en masse for os alle

Søren Bossow (BRABRAND, 2021-04-14)

#1243

Jeg nyder at gå ude i naturen, og især Årslev Engsø har alt det som et naturmenneske kan ønske sig, og det er bestemt ikke et højhus. På 5 etager, Så jeg håber ikke dette projekt bliver til noget, så tænk på naturen, og glem pengepungen. Benny Kløppel

Benny Kløppel (Åbyhøj, 2021-04-14)

#1244

Fordi vi tit går tur herude og ser det rige fugleliv

Torben Jensen (Hadsten, 2021-04-14)

#1246

jeg synes Aarhus byråd skal til at ændre spor, inden de når at ødelægge byen og dens omegn. De taler om den grønne omstilling, alt imens de dækker hele byen til i beton og glas. SKIFT KURS!

Peter Christensen (Aarhus, 2021-04-14)

#1253

Jeg skriver under på forslaget om at begrænse byudviklingen til nord for Skibbyvej, af bekymring for den natur som findes i området syd for vejen. Planerne om eks. "Aarslev Enge" lyder som spændende projekter, og dem vil der helt sikkert også være plads til. Men ikke på bekostning af den natur de gerne vil være tættere på. Årslev Engsø spiller en vigtig rolle for mange andefugle som er på træk for vinteren, samt for arter som Kongeørn, Vibe, Isfugl, Odder og mange, mange flere. Forhåbentligvis vil kommunens biologer være opmærksomme på områdets naturværdi, og begrænse byggeriets omfang.

Mai Andersen (Aarhus C, 2021-04-14)

#1264

Det er et eneste grønne område vest for Århus

Torben Petersen (Harlev,j, 2021-04-15)

#1265

Jeg underskriver på vegne af Ejendomsselskabet Aarslev Højgård ApS, der ejer ejendommen Silkeborgvej 781a.

Christian Lomborg Jessen (Aarhus C, 2021-04-15)

#1268

Vi skal sikre de få natur områder tæt ved byen ikke ødelægges med alt for meget byggeri i naturen

Jette Kaae (Viby J, 2021-04-15)

#1272

Jeg elsker naturen og turen omkring Årslev Engsø.
Forfærdeligt at alt skal bebygges, og vi ikke bevarer de skønne grønne områder som så mange har glæde af.

Rita Laursen (8361 hasselager, 2021-04-16)

#1274

Nabo, der frygter den øget trafikbelastning det vil bidrage med i et allerede presset vejnet.

Anders Laursen (Brabrand , 2021-04-16)

#1277

Fordi vi skal bevare naturen ved årslev engsø, jeg har boet der i mange år og nydt området i fulde drag. Det må og skal bevares.

Lykke Laursen (Viby J, 2021-04-16)

#1284

Pas på og bevar natur området

Anne Larsen (Harlev J, 2021-04-17)

#1291

Årslev Engsø er en del af den grønne lunge, som strækker sig fra udløbet af Århus Å til højlandet omkring Silkeborg Søerne. Den bør ikke plastres til med boligbyggeri. Planlægningen bør tage udstrakt hensyn til den enestående natur, flora og fauna.

Ebbe Grunwald (Brabrand, 2021-04-18)

#1293

Årslev Engsø skal fortsat være et naturområde uden nye huse i nærheden

Lars Hjul Jakobsen (Brabrand, 2021-04-18)

#1294

Jeg skriver under fordi det skitserede byggeri vil ødelægge oplevelsen af at være i et naturområde når man bevæger sig gennem ådalen.

Anne Lund (Brabrand, 2021-04-18)

#1296

Naturen skal bevares og der skal ikke bygges på naturskønne områder og hvor
der er et rigt fugleliv

Heidi Thrige (Stavtrup, 2021-04-18)

#1297

Naturen og området ikke skal ødelægges af boliger

Pia Timm (Stavtrup , 2021-04-18)

#1300

Grønne bynære åndehuller er vigtige. Årslev kan sagtens udbygges med omtanke uden det bliver på bekostning af plante- og dyreliv eller menneskers rekreative muligheder.

Nanna Frikke (Viby J, 2021-04-18)

#1312

Naturen omkring Engsøen er noget af det eneste tilbage omkring Aarhus, hvor man kan nyde en udsigt uden tæt bebyggelse. Aarhus har brug for at bevare naturlige steder, hvor øje og sind kan hvile.

Annette Jakobsen (Stavtrup, 2021-04-18)

#1314

Jeg nyder naturen ved Årslev engsø i dens nuværende form.

Dorte Eifer (8260 Viby k, 2021-04-19)

#1315

Vil være med til at bevare natur området

Dorte Franck (Viby J , 2021-04-19)

#1325

Jeg bor i området og ser hvor vigtig dette naturskønne område er for mennesker, men i særdeleshed for det rige dyreliv, som uden tvivl vil blive presset af yderligere bebyggelse i disse områder

Anne Søjbjerg (Stavtrup, Viby J, 2021-04-19)

#1328

Jeg ønsker, at naturen bevares omkring Årslev Engsø

Mariann Bech jensen (Århus, 2021-04-19)

#1330

Ofte går tur ved Engsøen og nyder fuglelivet og roen.

Hanne Gjelstrup (Viby J, 2021-04-19)

#1341

Vil bevare naturen

Jacob Møller (Brabrand , 2021-04-19)

#1349

Vi skal værne om vores natur, dyreliv og insektliv. Den/det får vi aldrig tilbage. Hvis først det er blevet nedbrudt.

Tine Weggerby (Tranbjerg, 2021-04-19)

#1353

Jeg skriver under fordi jeg synes det ville være brandærgerligt at ødelægge den skønne natur og det rige dyreliv.

Merete Toft Thomsen (Stavtrup, 2021-04-19)

#1359

Jeg bor tæt på og bruger området dagligt hvis dette bebygges flytter jeg.

Per Edlund Andersen (Brabrand, 2021-04-19)

#1361

Lad os dog bevare de gode åndehuller til rekreative formål til glæde for mennesker og til gavn for dyr og biodiversitet🏃‍♂️🏃🏃‍♀️🦆🦋🐌🐛🌼🦔🐿🦉🐝

Marian Birkmose (8260 Ormslev, Viby J, 2021-04-19)

#1370

Vi skal bevare naturen så godt vi kan

Ingrid Fredgaard (Farsø, 2021-04-19)

#1373

Både dyr og dyreelskere har stor glæde af livet ved Engsøen

Lis Højland (Kolt, 2021-04-19)

#1375

Fordi vi skal bevare den grønne kile og værne om naturen. Mere smart at man byggede rundt om letbanen, når kommunen nu har valgt at invester i sådan én.

Iben Bang Thomsen (Ormslev, 2021-04-19)

#1379

Den natur der er omkring Aarhus skal bevares.

Lis Pedersen (8530 Hjortshøj, 2021-04-19)

#1382

Fordi den særlige natur ved Årslev Engsø vil lide overlast ved byggeri af bolig komplekset.
Her i corona året har Engsøen været meget belastet af gående og cyklende trafik rundt om søen. Yderlig belastning vil være rigtig uheldigt.

Jens Esbensen (Stavtrup, 2021-04-19)

#1388

Jeg selv nyder naturen ved både Brabrand søen og Årslev Engsø og ønsker naturen der bevaret.

Line Louise Overgaard (Viby J, 2021-04-19)

#1392

Det er så vigtigt at vi passer på voresnatur og dyrene i den

Mette Kull (Hovedgård , 2021-04-19)

#1395

smuk bynær natur er enorm vigtig

Hella Ravn (Viby J, 2021-04-19)

#1396

Jeg selv er opvokset i Brabrand og syntes det er vigtigt at bevare den skønne natur.

Anne Pank (Højbjerg, 2021-04-19)

#1398

Århus kommune skal standses i deres uhæmmede vækstfiksering - med ødelggelse af natur og trafiktrængsel til følge!

Børger Pedersen (Herskind, 2021-04-19)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...