Bevar naturen ved Årslev Engsø

Kommentarer

#1002

Jeg syntes Årslev engsø er et vigtigt natur område, der skal bevares. Vi har brug for steder som det... og det har dyrelivet også

Christina Wegener (Århus, 2021-03-22)

#1008

Jeg ønsker at bevare naturen omkring søerne

Charlotte Corty (Viby J, 2021-03-23)

#1010

Jeg er smadder tosset over at politikerne IKKE vil passe på naturen ligeså snart de er blevet valgt ind.. Jeg går 100% ind for at bevare OG forøge den vilde natur. Politikere burde komme i fængsel når de ikke holder hvad de lover..

lone thomsen (jægerspris, 2021-03-23)

#1011

Vi har et unikt naturområde her i Aarhus, som vores kommunal bestyrelse ikke respekterer. Det må standses.

Mogens Fiil Christensen (Aarhus , 2021-03-23)

#1014

Det er bevaringsværdig storslået natur.

Morten Elm (København , 2021-03-23)

#1016

Støtter naturen og biodiversitet

Lars Vang (Hasselager , 2021-03-24)

#1018

Jeg kan lide naturen i området omkring søerne

Andreas Niebuhr (Højbjerg, 2021-03-24)

#1022

Hvorfor afskaffe vild natur? Når man absolut vil lave vildskov ved at hegne ind, der hvor mange mennesker færdes dagligt?

Ann-Kerstin Møller Eriksen (Aarhus C, 2021-03-24)

#1031

Der skal fortsat være bynære naturområder omkring Aarhus, hvor man kan opleve naturnatur - og ikke bynatur.
Des tættere der bliver bygget i Aarhus, des større bliver behovet for at komme væk fra asfalt og beton og ud i naturen. Coronatiden har vist os, hvor stort behov der er for gode rekreative områder omkring byen.

Helge Haahr (8230, 2021-03-25)

#1041

Vi har brug for friplads når Aarhus midtby bliver klistret til høje huse med masser af skygge

Maria Handgaard (Aarhus , 2021-03-25)

#1042

De skitserede planer er vold mod vores fælles rekreative miljø og det enestående miljø omkring Årslev engsø.

Svend Seegert (Aarhus, 2021-03-26)

#1043

Jeg syntes vi skal bevare naturen ved Årslev Engså som natur.

Kjeld Lyck (Aarhus, 2021-03-26)

#1045

Jeg går ofte tur i Årslev og Brabrand og nyder fuglelivet ved Engsøen. Området omkring Engsøen er en af naturperlerne i Århus. Jeg har set hjorte, hermelin, fiske- og havørn, vandstær og isfugl mm.

Anne Mette Hørlück (8220 Brabrand, 2021-03-26)

#1047

Jeg har i 90erne og 0erne stået for kommunens planlægning og etablering af Årslev Engsø. Den viste plan demonstrerer total mangel på landskabelig indpasning og vil derfor skæmme engsøområdet der er udpeget som særlig bevaringsværdig landskab.

Ole Skou Rasmussen (Tilst, 2021-03-26)

#1054

Jeg skriver under fordi jeg observerer fugle ved Årslev Engsø. Lad dog denne oase være i fred. Mange mennesker bruger af forskellige grunde dette rekreative område.

Hanne Højager (Tilst, 2021-03-26)

#1056

Bevar det frie udsyn, det vil virkelig fjerne noget af oplevelsen ved turen rundt om Engsøen

Arne Jørgensen (Aarhus N, 2021-03-26)

#1061

Jeg er meget enig i at det fantastiske naturområde skal bevares og boliger placeres i behørig afstand, så de ikke skæmmer naturoplevelsen.

Mette Munch-Hansen (Brabrand, 2021-03-27)

#1066

Naturen savner plads. Dette er samtlige enige om. Og dog, nogle mener åbenbart, at man kan blive ved med, at berøve de sidste rester af natur. Beskæmmende.

Henning Lykke Larsen (Sabro, 2021-03-28)

#1070

Det er vigtigt at prioritere hele Århus befolknings mulighed for at opleve åbne vidder og udsyn fra Skibbyvej over Årslev Engsø over enkeltpersoners økonomiske vinding ved udstykning. Det er landskabelig værdier der ikke kommer igen, når de først er sat over styr.

Henriette Bjerregaard (Brabrand, 2021-03-28)

#1071

I hundredvis har corona-plagede Aarhusianere har fået frisk luft og udsyn ved traveture omkring vores fine sø.
Nej til at nogle få skal score kassen på at sælge byggegrunde og dermed hugge ind på vores fælles værdier.

Torben Ernst Wandall (Aarhus, 2021-03-28)

#1074

Fordi vi må og skal passe på naturen i ådalen omkring Aarhus Å. Det er et uvurderligt naturområde med et rigt dyreliv og et uundværligt rekreativt området nær byen.

Svend B. Carstensen (Aarhus, 2021-03-29)

#1082

Jeg mindst 5 dage om ugen det sidste par år har gået tur omkring Aarslev Engsø, hvor jeg især nyder det gennem hele året spændende og afvekslende fugleliv.

John Brandbyge (Højbjerg, 2021-03-29)

#1086

Som Århussianer, fuglekikker med stor interesse i den helt centrale betydning det har at prioritere et balanceret forhold mellem natur og kultur, by og land, er det afgørende for levevilkår og folkesundhed i stor skala, at men ikke gennemføre dette perspektivløse og destruktive projekt. Min såvel mentale som fysiske sundhed har været helt afhængig af flere ugentlige ophold/tur omkring Årslev Engsø, siden etableringen for mere end 20 år siden. Projekter vil være en tragedie for de kvaliteter for natur, rekreation og naturværdier som vi ellers gerne vil være kendte for i den større verden uden for Århus.

Anders Glahn (Åbyhøj, 2021-03-29)

#1088

Der er meget få grønne bynære områder i Aarhus. Fortætning og høje lejlighedskomplekser koncentrerer problemer, som igen har indflydelse på folkeskoler mv.

Anette Ørsted (Åbyhøj, 2021-03-29)

#1089

Fordi at den uvurderlige natur omkring Aarslev Engsø skal have lov at udfolde ssig, med den bio diversitet det giver

Kim Strandkvist (Århus, 2021-03-29)

#1090

Derfor fordi!

Ane Villumsen (Århus og , 2021-03-29)

#1091

For Guds skyld stop med at bygge lort og beskyt miljøet for enhver pris. Jeg er træt af alle disse grimme bebyggelser der skyder op over alt i Aarhus Kommune og især i Tilst!

Vincent Holst Decaux (Tilst, 2021-03-29)

#1092

Mennesker og natur har brug for åndehuller, og det får ingen, hvis der bebygges overalt. Det er vanvid at ville bygge, fordi der ligger et stykke jord, biodiversiteten er hastigt på vej ud

Marianne Ritzau (8000 Aarhus C, 2021-03-30)

#1093

I de snart 70 år jeg har levet har jeg set hvordan naturen ædes op af infrastruktur og opdyrkning. Ganske vist fortryder man af og til - f.eks. som med genopretningen af den ødelagte Skjern Å. Men byggeri ved Årslev Engså er da et tiltag i den helt forkerte retning.

John Andersen (Brabrand, 2021-03-30)

#1095

Vi står i en Natur og Biodiversitetskrise. Naturen er hårdt presset på plads, og hvis der skal bygges mere må det kunne ske på områder, der i forvejen er spolerede som natur, da vi er ved at nå smertegrænsen, hvis nogen dyr skal have store nok leverum, til at kunne opretholde deres bestande. Vi kan ikke blive ved med at inddrage den smule der er tilbage. Byg nord for Skibbyvej

Martin Seeberg (København, 2021-03-30)

#1098

Jeg skriver under, fordi jeg vil bevare naturen ved Årslev Engsø som natur.

Eva Aagaard Pallesen (8220 Brabrand, 2021-04-01)

#1107

Jeg synes, at dette projekt burde tages af bordet, og da ikke mindst fordi området efterhånden er blevet til en naturmæssig perle. Endvidere mener jeg, at man skal passe på med mere bebyggelse i ådalen. Den bynære ådal er jo nu helt og tæt fyldt op med boligblokke.
Så dette projekt bør byrådet snarest sætte en stopper for.

Mvh
Jørgen Lund

jørgen lund (Brabrand, 2021-04-06)

#1113

Jeg bruger naturen rundt om søen enormt meget og går ind for vild natur og generel grøn omstilling, i form af bevaring af og læring om naturen, fremfor bebyggelse.

Merete Holmvard Jensen (Brabrand, 2021-04-10)

#1115

Det er meget vigtigt også at bevare den bynære natur, ellers har vi ingen rekreative områder nær byerne tilbage.

Lissi Bagge (Aarhus C, 2021-04-11)

#1117

Det er uartigt og et overgreb mod den natur, man har fået skabt og mod de mange mennesker, der benytter området til at få frit rum og ikke mindst frit udsyn til himmel, marker og engdrag. Det er rigeligt med de elmaster, der i forvejen skæmmer området. Lav det ikke om til en sti i et boligkvarter.

Nils Skyberg (Brabrand, 2021-04-11)

#1122

Jeg skriver under pga. merkant forringelse af de pragtfulde naturoplevelser, man har, når man færdes på stien syd om engsøen.
Jeg har en forventning om, at søer er "fredet" af en beskyttelseslinje for nyt byggeri på 300 m målt fra søbredden.

Finn Lund Henriksen

Finn Henriksen (8200 Aarhus N, 2021-04-11)

#1126

Lad nu naturen hvile.

Kim Nielsen (Åbyhøj, 2021-04-11)

#1132

Bruger den natur nærmest hver dag, da jeg bor i Brabrand med hund og vi elsker at gå ture i Årslev.

Malthe Schrøder (Sabro, 2021-04-12)

#1136

Jeg skriver under fordi jeg på den måde kan give NATUREN en stemme

Ditte Jepsen (Albertslund, 2021-04-12)

#1137

Jeg elsker at følge den helt unikke natur ved Egå Engsø

Pernille Kildorf (Aarhus, 2021-04-12)

#1138

Synes det synd men døde ligger natur.

Niclas Poulsen (Stavtrup , 2021-04-12)

#1141

Jeg er imod at bebygge syd for Skibyvej, hvor naturområdet sikrer levesteder for mange fugle og dyr i nærheden af Engsøen.
Så jeg støtter underskriftindsamlingen mod de planer, der opridses om udnyttelse af disse rekreative områder med ro for såvel dyr som mennesker for at skabe boliger

Birgitte Christesen (Århus, 2021-04-12)

#1144

Fordi det er det eneste rigtige at gøre!
Både af hensyn til dyr & mennesker!! 💞

Lone M. Klitgaard (Risskov,8240, 2021-04-12)

#1147

Værdien af det rekreative område ved engsøen overstiger klart værdien af andre planer, særligt når man ser på Aarhus kommunes samlede naturlige naturmæssige udfoldelser

Lars Bak Pedersen (Harlev J, 2021-04-12)

#1151

Jeg vil bevare områdets fredede natur. Det er unikt.

Sara S (Brabrand, 2021-04-13)

#1156

Jeg ønsker at bevare det naturskønne område, vi har omkring Årslev engsø. Der er ikke mange områder af denne slags her i kommunens vestlige yderkant. Det diverse dyreliv skal bevares, for det kan vi være stolte af.

Anne-Mette Brandt (Brabrand, 2021-04-13)

#1158

Naturen har brug for vores beskyttelse 🌺💕

Katrine Klitgaard (8000 Århus , 2021-04-13)

#1159

Der skal ikke bygge i den dejlige natur.

Mettd Sinding (Brabrand , 2021-04-13)

#1161

Jeg ønsker at bevare naturen ved Aarslev engsø

Michael Bach-Holck (Brabrand, 2021-04-13)

#1170

Det vil ødelægge naturen her

John have Frederiksen (Brabrand , 2021-04-13)

#1176

Årslev Engsø skal beskyttes.

Ilse Nielsen (Brabrand , 2021-04-13)

#1179

Der er byggeri nok her i området, lad nu naturen beholde den redt der er tilbage

Jonna Jensen (Brabrand , 2021-04-13)

#1180

Jeg skriver under, fordi Årslev engsø er et fantastisk sted - og dyrelivet derude skal bevares.

Minna Vingaard (Brabrand, 2021-04-13)

#1187

Jeg skriver under, fordi jeg elsker det område, og fordi det er vigtigt at bevare det rige dyrelig der er der og de gode naturoplevelser, man får, når man går tur der.

Marianne Reng (Langå, 2021-04-13)

#1195

Det ville være en skandale at ødelægge dette fantastiske bynære åndehul.

Rene Rasmussen (8220 Brabrand, 2021-04-13)

#1196

Naturområdet tæt på søen har særlig værdi for hele Aarhus.

Jesper Breining (Brabrand, 2021-04-13)

#1198

Jeg skriver under, for naturen og klimaets skyld.

Lisbeth Jæger (Dragsmur knebel, 2021-04-13)

#1200

Naturen er vigtigere end bebyggelse!

Madelene Pettersson (Åbyhøj, 2021-04-13)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...