Bevar naturen ved Årslev Engsø

Kommentarer

#601

Højhuse har ikke noget at gøre ved søen. Byg gerne på markerne væk fra søen, men det ville være synd og skam at man skal gå og kigge på en masse byggeri og der ikke længere er nogen steder at slippe hen for at være i fred og ro i naturen

Mikkel Jensby (Årslev, 2021-03-11)

#605

Årslev Engsø er unik. Vi har brug for bynær "urørt" natur tæt på Århus....

Oleg Turumoi (Århus, 2021-03-11)

#607

bevare naturen ved Årslev Engsø som natur. plus støj afskærmning fra mo torvej

Helge Hokland (Brabrand Dk., 2021-03-11)

#614

Bebyggelse kun nord for Skibbyvej op mod Silkeborgvej

Joan Borgbjerg (Harlev, 2021-03-11)

#618

Vi SKAL bevare naturen omkring Brabrand sø og Aarslev Engsø.
Det vil være ubærligt st smadre naturen med alle de huse, blot fordi nogle grundejere ser en stor økonomisk fordel ved dette.
DET MÅ IKKE SKE!!!

Poul Steffensen (Brabrand, 2021-03-11)

#624

En grøn oase i storbyen.

Gert Tinggaard Svendsen (Brabrand, 2021-03-11)

#626

Jeg skriver under fordi planerne om at bygge syd for skibbyvej vil være ødelæggende for naturen og det dyreliv der færdes der

Astrid Holm Jensen (Brabrand, 2021-03-11)

#628

Det er vigtigt, at bevare grønne områder ikke mindst den bynære natur, netop Årslev Engsø, der er så specielt et område tæt på byen.

Kirsten Lundsgård (Brabrand, 2021-03-11)

#637

Jeg syntes det er frygteligt synd at bygge i det dejlige naturområde

June Jørgensen (Brabrand , 2021-03-12)

#641

Jeg skriver under fordi naturen og byens frirum er afgørende for vores liv

Tine Lindhardt (Åbyhøj, 2021-03-12)

#644

Jeg skriver under fordi det er et naturområde, som vil gå tabt.
Jeg har haft min barndom i Aarslev i 1940erne

Tage Jensen (2870 Dyssegård, 2021-03-12)

#645

Jeg skriver under fordi, dette kun vil være starten. Hvis det bliver en realitet, vil det være starten på enden af et unikt og fredet stykke natur omkring Brabrand søen og Årslev Engsø. Noget der er enestående at have "lige i baghaven" når man bor i Århus. Det var en af grundende til at mit valg om at bo i Åbyhøj.

Jacob Mølbach Bismuth (Åbyhøj, 2021-03-12)

#646

Det er et unikt naturområde, som bør bevares til glæde for alle i Århus.

Birgit Kjær (Lystrup, 2021-03-12)

#648

At jeg synes, at det er alt for meget voldsomt byggeri tæt på søen. Det skal flytte nord for Skibbevej.

Helle Hansen (Brabrand, 2021-03-12)

#650

Vi skal passe på den natur vi har.

Jonna Bang (Brabrand, 2021-03-12)

#651

Jeg ønsker naturen omkring Årslev Engsø bevaret.

Bent B. Andersen (Brabrand, 2021-03-12)

#655

Jeg skriver under fordi jeg syntes det vil ødelægge området. Har nydt mange gode ture langs engsøen. Boet på Ørvadsvej siden 1990.
Der burde gøre noget ved drivhusene. Måske nedrivning.

Anne Marie Jakobsen (Brabrand, 2021-03-12)

#659

Jeg ønsker den nuværende fredede Engdal bevaret

Frank Borum (Brabrand, 2021-03-12)

#661

Det hører ikke hjemme op ad et fredet naturreservat.

Jan Pilegaard (Risskov, 2021-03-12)

#663

- fordi det er den eneste rimelig byplan at friholde områderne tæt på søen for nybyggeri

lene dideriksen (Aarhus C, 2021-03-12)

#671

Et rigt land blive målt i hvor rig natur diversiteten er. Er der ingen insekter er der ingen fugle, planter osv osv. Dét nemt at smadre "ting" men umuligt at genskabe de økosystemer folk med et forkert perspektiv ødelægger..

Maj-Britt Pedersen (København N, 2021-03-12)

#675

Bevar naturen ved Årslev uden byggeriet i nærheden mod kyst og sølinjen der burde bygges langt væk fra søen fx 1000 Meter fra sølinjen!!

Thomas Aarestrup (Brabrand, 2021-03-13)

#676

Jeg skriver under fordi jeg ofte kommer på besøg i området og elsker naturen når vi går lange ture her. Det ville i min optik være synd og skam at bebygge området så tæt på naturområdet så massivt. Jeg er for byudvikling og vækst men med omtankens respekt for omgivelserne. Det synes jeg ikke dette projekt bærer præg af. Deraf min underskrifr

Rikke Rau (Aarup, 2021-03-13)

#680

Jeg er stærkt imod planer om at bygge på området omkring Årslev Engsø. Det lyder himmelråbende forkert.

Laila Schmelling (8220 Brabrand, 2021-03-13)

#682

Min mand, jeg og vores to drenge på 3 og 5 år bruger NATUREN omkring Brabrand søen og Årslev Engsø, som vores åndehul på ugentlig basis. Det er en smuk oase i vores storby og der vi forbruger og optanker energi. Årslev Engsø og området omkring er noget helt unikt og smukt, lad det forblive sådan. Byggeri vil ødelægge idyllen.

Helle Schwaner (Brabrand, 2021-03-13)

#684

Årslev Engsø skal beares som naturområde med de åbne vidder der er i dag. stop al byggeri ned mod søen.

Anita Kragsnæs (8220 Brabrand, 2021-03-13)

#690

Bevar et enestående habitat for dyrelivet og naturoplevelse for os alle der bruger området.

Hans - Christian Houbog (Årslev, 2021-03-14)

#691

Fanstastisk område som alle skal kunne nyde

Dorte Middelbo (Århus, 2021-03-14)

#695

Jeg vil gerne bevare naturen omkring engsøen

Henrik Rude (Brabrand, 2021-03-14)

#696

Jeg vil gerne bevare naturområdet, som det er.

Anna Larsen (Aalborg, 2021-03-14)

#697

Jeg skriver under, fordi Jeg som medlem af Fællesgartneriet ved, hvor vigtige haverne er for os alle derude. Desuden skriver jeg under i protest mod, at et smukt naturområde plastres til med tarvelige hønsehuse, fordi kapitalinteresser råder, og områdets iboende værdi dermed går fløjten.

Ingrid Rud (8220 Brabrand, 2021-03-14)

#698

Området er uerstatteligt.

Annette Juul Taustrup (Aarhus, 2021-03-14)

#699

Som Aarhus Stiftstidende har skrevet :
Årslev engsøområdet, er en smuk grøn område, som Århusianerne ikke helt har fået øje på, dette område skal bevares for os og vores efterkommer.

Hubert Jensen (Brabrand, 2021-03-14)

#700

Jeg ønsker at bevare naturen omkring søen som et rekreativt område med lys og luft samt bevare fugle- og dyrelivet her som det er nu

Iben Ewert (Brabrand, 2021-03-14)

#712

For at beskytte den grønne kile som et frit naturområde og ikke lade det forandre sig til en smal bypark nedenfor et stort tæt bebygget boligområde.

Klaus Singers (Brabrand , 2021-03-14)

#715

Fordi jeg som barn og ung er vikset op i området og har brugt det særdeles meget.

Christine Simonsen (Mårslet, 2021-03-15)

#724

Alt for meget bliver lagt ud på naturskønne områder udenfor Ringvejen. Nybyggeri og fx solcelleanlæg i fredet området for at tilfredsstille lodsejere og investorer. Hvor er Aarhus Kommunen? Dialog og kommunikation - tak.

Gitte Davidsen (Skødstrup, 2021-03-15)

#727

Jeg ønsker at bevare det skønne sted præcis som det er i dag. Vi sætter pris på denne natur hver eneste dag.

Karina Smith (Brabrand, 2021-03-15)

#735

Jeg bor i området og vil gerne have natur til flora og fauna.

Anne Marie Mikkelsen (Stavtrup , 2021-03-15)

#736

Fordi dyreliv og menneske liv er blevet markant bedre under covid pga. Naturen omkring engsøen og så er moderne byggeri så hæmmende for alt og alle

Martin Morbech (Hasselager, 2021-03-15)

#737

Det er vigtigt for området at bevare den naturmæssige nærhed og den kvalitet der er i naturen i dag. Området vil som helhed fremstå mindre attraktivt hvis der bygges for tæt på engområdet - som er udlagt Natura2000 område!

Chris Sønderby (Brabrand, 2021-03-15)

#740

Fordi jeg synes ikke der skal plastres boliger eller motorveje alle steder.Lad os bare denne skønne plet.

Per Claes Jensen (Aarhus C, 2021-03-15)

#743

Årslev skal bevares pga det fantastiske dyreliv der er, særligt ved søen

Iben Guldberg (Brabrand , 2021-03-15)

#751

Årslev Engsø er en rekreativ perle, og der er jord nok nord for Skibbyvej til at udvide byen.

Ivan Sparvath (Århus, 2021-03-15)

#752

Jeg er træt af, at alle åndehuller skal plastres til med bebyggelse og i det hele taget ødelæggelsen af det gamle Aarhus.

Aase Boller (Hasselager, 2021-03-15)

#755

Jeg skriver under forbi det er en skændsel at ødelægge denne enestående biotop

Lisbeth Madsen (8260 Viby J, 2021-03-15)

#756

Jeg elsker gåture ved Engsøen og mener at det planlagte byggeri vil ødelægge området

Anja Nymark (Låsby, 2021-03-15)

#758

Jeg skriver under fordi vi bruger området til mange gåture og samler energi op. Vi nyder udsigten over søen og fuglelivet. Nyder de stemningsfyldte stunder. Det bliver aldrig det samme med bebyggelse så tæt på søen.

Lisbet Nielsen (8220 Brabrand, 2021-03-15)

#759

Der er masser af plads for bebyggelse mod Tilst - True - Rætebøl. Eneste grund kunne være, at arealerne tilhøre kommunen og vil skæppe godt i kassen, modsat den anden vej skal bygherrerne opkøbe privatejede grunde. Det vil være en skam og utilgiveligt, at ødelægge et naturområde for usle penge.

Carl Erik Jensen (ULSTRUP, 2021-03-15)

#760

Jeg ønsker at værne om den natur der er i mit nærmiljø, hvor vi ofte tager hen for at slippe for støjen

Dennis Jespersen (Stavtrup, 2021-03-15)

#761

Jeg vil bevare naturen ved søen

Anne Trærup (Viby J, 2021-03-15)

#762

Jeg ynder at tilbringe fritid ved den smukke natur ved Engsøen

Julie Jacobsen (Viby J, 2021-03-15)

#763

Byggeriet er for vildsomt og upassende. Vi skal værne om vores åndehuller.

Thue Kristensen (Brabrand, 2021-03-15)

#767

Det grønne område har så enorm stor betydning for menneskers trivsel og hverdag. Nærheden til byen gør at borgeren har meget større tilgængelighed, og kan anvende naturen i hverdagen.

Ole Sørensen (Kolind, 2021-03-15)

#768

Årslev Engsø har natur i syd & nord og vej i øst & vest enderne.
Naturen og udsigten til søen og fra søen mod Nord skal bevares, derfor skal Årslev udstykningen kun udvikles NORD for Skibbyvej.

Ivan Pedersen (Brabrand, 2021-03-15)

#769

Naturen er vigtigere end nogensinde før

Mathias Schildt (Brabrand, 2021-03-16)

#772

Vigtigt at den bevares som den perle og fristed det er for både naturen, dyrene og menneskerne uden at skulle ødelægges at bebyggelse

Laila Damgaard (Aarhus, 2021-03-16)

#781

Vigtigt at bevare så fint et område med al dets dyreliv.

Lone Hauge Pedersen (Harlev, 2021-03-16)

#782

Jeg ønsker naturen ved Årslev Engsø bevaret

Ulla Dueholm (8260 Viby J, 2021-03-16)

#784

Jeg synes det er vigtigt at bevare et rigt natur og fugleliv uden beboelse.

Lone Dalskov (Aarhus, 2021-03-16)

#789

Finder det vigtigt at bevare naturområder til glæde for dyr, planter og mennesker.

Gitte Brunebjerg (Højbjerg , 2021-03-16)

#791

Bynatur er og bliver en mangelvare og den del vi har skal værnes, som man værner kronjuveler!

Tommy Kaae (Viby J, 2021-03-16)

#795

Bevar naturen omkring Århus, så vi sikre borgernes mulighed for adgang til forskelligartet natur i cykelafstand. Sammenhængskraft, mening, opnåeligt. Især i disse Coronatider skriger det da til himlen, hvor vigtigt det er med mulighed for adgang til natur, som ikke plastres til i beton.

Lene Andersen (Århus c, 2021-03-16)

#800

Danmark ligger i bund ift naturbeskyttelse - vi har klimakrise kære politikere - det er en sygdom værre end corona med al det beton i vil hælde i vores natur.

Lene Pia Hansen (Vanløse , 2021-03-16)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...