Bevar naturen ved Årslev Engsø

Kommentarer

#205

Det er vigtigt at bevare naturen i byen. Der er rig mulighed for udvikling andre steder!

Sandra Eskildsen (Harlev J, 2021-03-07)

#206

Det er vigtigt at stå vagt om oplandet til engsøen. Naturen her giver landskabet dybde og øger væsentligt diversiteten i området.

Peter Thyssen (Aarhus C, 2021-03-07)

#214

Jeg ønsker ikke, at der bygges overhovedet ved Årslev Engsø. Dels for at beskytte vand, skov, dyreliv - lad området være i fred for byggeplaner.
At bygge i nærheden af et lavtliggende område som Engsøen er, er helt tosset - hvem skal betale ved evt. oversvømmelser ? Nej til enhver bebyggelse i nævnte område.

jette true (Brabrand, 2021-03-07)

#216

Fordi vi skal bevare den smule natur vi stadig har som dyrene kan leve i.

Ronni Brown paulsen (Brabrand, 2021-03-07)

#218

Bevar natur, beskyt søen

Birgitte Bager (8220 brabrand, 2021-03-07)

#239

Jeg skriver under, fordi jeg benytter området optil flere gange om ugen, både rekreativt og til at dyrke afgrøder. Som nordmand nyder jeg specielt at området omkring søen ikke er bebygget mere end det er. Når man kigger udover søen fra Brabrandsiden, kan man nærmest forestille sig at man sidder ude i den norske, vilde natur. Det giver i hvert fald den samme fornemmelse og livsglæde. Når jeg går rundt om søen og står på Ormslevsiden nyder jeg på samme måde at Brabrandsiden ikke er fyldt med bygninger, men af græs, træer og marker.

Inger Anne Moen (Brabrand, 2021-03-07)

#245

Det er enormt vigtigt at bevare de sidste rester af åbent landskab og bynær natur.

Helene Hastrup (8220, 2021-03-07)

#246

I dag er området omkring Årslev Engsø et yndet rekreativt område, hvor folk fra nær og fjern nyder naturen. Her kommer bl.a. mange med kikkerter for at observere det interessante fugleliv i området. Det vil derfor være synd at bebygge området så tæt ned mod søen, som de nuværende planer lægger op til. Hvis bebyggelsen holdes på nordsiden af Skibbyvej, vil også de nye beboere kunne nyde det fantastiske område, som der er nu. Årslev bør byudvikles skånsomt og ikke ved afvikling af naturen og dermed på bekostning af de eksisterende værdier i området.

Anette Thyssen Jonstrup (BRABRAND, 2021-03-07)

#247

Nemlig

ole valsted (AARHUS C, 2021-03-07)

#253

Årslev Engsø og de nuværende arealer, skal forblive så uberørt som muligt. Engsøen er charmerende grundet dets vilde og i en hvis grad uberørte omgivelser. Hvis der skulle gøres noget, burde der plantes mere skov for at gøre vandremulighederne endnu bedre.

Anders Wedel Sørensen (Brabrand, 2021-03-07)

#255

Jeg nyder naturen ofte med familien, på gåturen og nyder roen, dyrelivet, naturen osv

Charlotte Beuchert Laursen (Brabrand , 2021-03-07)

#262

Jeg vil gerne bevare resterne af den smukke natur ved Aarslev Engsø

Birgit Olesen (Brabrand , 2021-03-07)

#263

Det er vigtigt at beskytte den fredede natur omkring engsøen, så vi fortsat kan nyde det rige fugleliv. Og der er så lidt natur i DK så vi skal beskytte det lidt der er.

Christine Hemme (Brabrand, 2021-03-07)

#264

Jeg vil bevare naturen omkring Årslev Engsø

Trine Rohde (Brabrand, 2021-03-07)

#268

Mennesker, dyr og fugleliv har brug for ar Årslev Engsø forbliver som det er!

Vibeche Christensen (Brabrand, 2021-03-07)

#271

Jeg ønsker ikke at naturen i området skal ødelægges med yderligere byggeri

Sanne Kjølby (Brabrand, 2021-03-07)

#276

Vi vil bevare naturen som den er. De kan bygge andre steder

Henrik Knakkergaard (Brabrand, 2021-03-07)

#279

Vi har som mennesker brug for naturen som åndehul og til rekreation for at undgå fremtidens folkesygdomme som depression og stress.

Karen Hviid (Brabrand, 2021-03-07)

#281

Jeg underskriver fordi Engsøen skal bevares inkl fuglelivet og rekreative områder

Susanne Jars (Lyngby ved Brabrand , 2021-03-07)

#284

Jeg elsker naturen og synes det er synd

Selma lea Bach (Århus, 2021-03-08)

#288

Vi skal bevare vores smukke natur og ikke lade penge og profit styre vores verden. Ikke flere glaskasser tak.

Liselotte Brahe (Brabrand, 2021-03-08)

#289

Jeg skriver under da jeg elsker naturen og dyrelivet i årslev

Paul Christen Bredahl (Brabrand, 2021-03-08)

#290

Aarhus bliver større og større, men alt har en grænse. Der er nødt til at være et grønt bælte rundt om byen, for antallet af parker i byen vokser ikke med indbyggertallet. Jeg er selv flyttet fra Montanagade og ud naturen fordi byens vækst er ved at kvæle os indbyggere. Vi mangler luft, lys og parker, når der bygges i højden.
Der er ingen grund til at industrialisere Årslev Engsø. Hvis den også skal indkapsles i beton, hvad skal så rives ned inde i Aarhus for at lave en park i stedet for?

Martin Frederiksen (Viby, 2021-03-08)

#296

Jeg skriver under, fordi Årslev Engsø bør bevares som den er - fredfyldt, skøn med plads til naturen, dyrelivet og os som kommer der.

Jensa Ottosdóttir (8220 Brabrand, 2021-03-08)

#298

Vi elsker at gå ture, bl.a ved søen, når vi besøger vores søn og hans familie.

Hanne Jonstrup (Nørresundby, 2021-03-08)

#300

Det er vigtigt at bevare bynær natur

beatrice Holm (Svendborg, 2021-03-08)

#301

Det er fuldstændigt vanvittigt at man i den ene ende af byen kæmper for vildere natur fordi biodiversiteten er truet og i den anden ende af byen vil inddrage et vigtigt naturområde til byggeri. Forskningen viser at det er vigtigt at der er mange mosaikker af naturområder så truede arter med tiden kan brede sig.

Susanne Nielsen (8270 Højbjerg, 2021-03-08)

#303

Naturen er vigtig!

Bente Hundebøll Eriksson (Ry, 2021-03-08)

#304

Jeg elsker søen og den omgivende natur.

Pia Vind (Aarhus, 2021-03-08)

#305

Årslev engsø er et fantastisk åndehul for mange århusianere, der nærmest valfarter hertil. Det vil være en katastrofe at ødelægge området med massebyggeri i flere etager så tæt på søen.

Julie Lysdal Alexandre (Brabrand, 2021-03-08)

#315

Hvor fanden er der snart plads til naturen? Der bor ørne derude! Svaner, viber og mange mange flere fugle!
Stop det!

Anette Jensen (Viby j, 2021-03-08)

#319

Vild natur er en mangelvare! Det skal beskyttes og værnes om! Skal der bygges nyt kan det gøres på golde landbrugsarealer!

Birgitte Kirkegaard (Odense sv, 2021-03-08)

#320

Jeg skriver under fordi jeg værdsætter Årslev engens natur, dyrene, og at gå lange ture langs vandet.

Leila Trapp (Aarhus, 2021-03-08)

#321

Jeg er meget enig i at det er nødvendigt at bevare området ved Årslev Engsø som et område for natur og dyreliv.

Maya Trinkjær (Brabrand, 2021-03-08)

#322

Naturen skal ikke ødelægges ved Årslev

Amalie Lysdal Roed (8700, 2021-03-08)

#323

Fordi jeg er opvokset i området, og tit går ture der. Selvfølgelig skal det bevares. Naturen er super vigtig for dyr og mennesker. Lad nu være med at ødelægge et paradis 🤲🏼

Lina Kia Gravél (Århus C , 2021-03-08)

#324

Årslev engsø er et vigtigt bynært naturområde. Naturområdet et allerede under pres. Bebyggelse syd for Skibyvej vil væsentlig ændre oplevelsen af søen og forringe området som naturområde.
Det vil være en væsentlig lysforurening som vil forringe dyrelivet omkring søen.

Anne Skaarup (Brabrand, 2021-03-08)

#325

Skønt naturområde, som jeg ofte nyder, når jeg besøger familie i området.

Hanne jensen (Ebeltoft, 2021-03-08)

#332

Jeg har tilbragt min barndom i dette smukke naturområde

Asger Kjærgaard (Randers, 2021-03-08)

#333

Jeg skriver under, fordi jeg synes det er alt afgørende for området, at vi bevare uudnyttede naturområder. For naturen, dyrelivet og os der bor her og andre der kan lide at bruge områdets natur og søger væk fra boligområder, når der skal gåes tur.
Det er trist at se på den fortætning, der sker af Aarhus, men også Brabrand generelt i disse år. Hver en ledig kvm bygges med betonboliger, så tæt som muligt, i flere planer. Jo flere mennesker jo bedre, uden respekt for områdets natur og kultur og dem der er bosiddende i forvejen. Jo flere der huses jo flere penge til sælger, entreprenør og kommune. Trafikken bliver tættere, flere børn kommer til, ikke plads i institutioner, ikke plads på skoler, hvor max for længst er nået osv osv. Lad os bevare åndehuller, rekreative område og det der gør at vi er flyttet til Brabrand i første omgang. Og det, der gør folk valgfarter til området når solen skinner og de skal “ud i naturen”.

Ulla Pedersen (Brabrand , 2021-03-08)

#343

Jeg vil bevare så meget natur som muligt i vores skønne land

Janet Van Dÿk (Bagsværd, 2021-03-09)

#348

bevaring af dyrearter og naturen

cecilie skou (Brabrand, 2021-03-09)

#352

Jeg bor i Stavtrup Stationsby og er flittig gæst ved søen.

Anne Østergaard (8260, 2021-03-09)

#354

Jeg er modstander af planen

Helle Hermansen (8220 Brabrand, 2021-03-09)

#357

Bevar naturen tæt,på byerne.

Henrik Østerby (Brabrand , 2021-03-09)

#360

Det er vigtigt at bevare naturen omkring Årslev Engsø, men også forkert at der bygges så voldsomt i Årslev! Naturen omkring byen fordrer lavtbebyggelse - villaer/rækkehuse i højst to plan. Alt andet er direkte voldtægt både æstetisk men også udfra hvad naturen kan holde til. Derfor min underskrift!

Christian Paulsen (Brabrand, 2021-03-09)

#362

Jeg skriver under, fordi jeg mener vi skal bevare fugle- og dyreliv, og sikre at der fortsat er flest mulige attraktive naturområder i Brabrand, som er vores største udendørs aktiv!

Morten Poulsen (Brabrand, 2021-03-09)

#364

Fordi det bør være en prioritering at bevare naturen i stedet for alt det nytteløse byggeri. Der bliver bygget her og der og alle vegne i Århus, uden at det giver mening, og med det grimmeste nymoderne arkitektur! Hvorfor skal det gå ud over naturen?? Bevar i stedet for naturen ved Årslev Engsø. Naturen er medicin for sjælen, det er en række ligegyldige betonbygninger aldeles ikke.

Anne Pedersen (Åbyhøj, 2021-03-09)

#369

Naturbevarelse er vigtig.

Kasper Bech (Brabrand, 2021-03-09)

#371

Det foreliggende projekt vil ødelægge den nuværende stemning og det unikke miljø omkring Årslev Engsø i en helt urimelig grad.

Svend Seegert (Aarhus, 2021-03-09)

#374

Vi skal bevare vores skønne natur ved Årslev engsø.

Jørgen Glavind (Brabrand, 2021-03-09)

#375

Vi har brug for at bevare natur, også i de bynære områder

Thomas Jomsdal (Brabrand, 2021-03-09)

#377

Bor ud til fredet marker, hvor der er råvildt og harer, grågæs og canadagæs som holder til om aftenen i store flokke.
Ønsker ikke at ødelægge den smukke og fredelige natur.

Anna Grethe & Kaj Jørgensen (Ørvadsvej 180, 8220 Årslev , 2021-03-09)

#379

Det her projekt siger til himlen. Vi skal bevare vores natur, og gerne få noget mere af den.
Dem der har fostret dette projekt, bliver ihverfald ikke platfodet af studenterhuen 😠

Allan Röhl (8220 Brabrand , 2021-03-09)

#380

Vi skal tænke på, at ny bebyggelse bliver permanent bebyggelse. De fejl vi laver nu forvinder aldrig. De dyreste kvadratmeter i verden ligger i New York. Jeg tror alle newyorkere er taknemmelige for den fremsynethed man udviste for 100 år siden. Skal vi ikke frede de bynære naturområder og udvise fremsynethed i vores lille smørhul? Her hvor kvadratmeterprisen er latterligt lille for et kæmpe fremtidigt naturudbytte.

Henrik Hansen (Ormslev, 2021-03-09)

#383

Jeg skriver under, fordi jeg synes, at det vil ødelægge den skønne natur ved Engsøen

Rikke Egholm (Harlev J , 2021-03-09)

#384

Jeg skriver under fordi jeg elsker naturen omkring Brabrand sø og Årslev Engsø. Nyder mine vandre- og cykelture omkr søerne, den skønne natur, og mangfoldige fugle- og dyreliv .... og så er det ren helse for krop, sjæl, humør og for behovet for fælleskab og sociale relationer at gå og dyrke et lille havelod i fællesgartneriet i Årslev. Må gud (el bare politikerne) bevare denne skønne skønne lille plet, og ikke lade udsynet, roen og glæden forstyrres eller spoleres af byggeri og byudvidelse. Vh Ulla

Ulla Ostenfeldt HF Sølyst 5 (8260 Viby j, 2021-03-09)

#387

Vi skal bevare byens få grønne åndehuller til gavn for natur- og menneskeliv.

Anne Kongerslev Wermuth (Brabrand, 2021-03-09)

#388

Fordi det er et unikt område med skøn natur og dejlig udsigt

Jan Petersen (Brabrand, 2021-03-09)

#389

Det er helt hen i vejret, at bygge så meget og så tæt, på så skønt et område. Ham Bundsgaard skal rigtig have sat sit grimme fingeraftryk på alle rekreative områder her i Århus. Hvor er det trist.

Jytte Olsen (8220 Brabrand, 2021-03-09)

#390

Der skal altså være noget natur tilbage i og omkring Aarhus. For mig er der en halvdel som er en grøn kile som omfavner Aarhus på landsiden, og en blå som danner den anden halvdel mod havet. Det skal bevares så vi og en masse andre danskere og turister kan komme og opleve byens fantastiske natur og kultur

Lone Hedelund (Aarhus C, 2021-03-09)

#391

Den dejlige natur kan vi ikke undvære og dyre og plantelivet er vigtigt.

Susanne Marie Hollund (Aarhus , 2021-03-09)

#395

Det er en hån mod den smukke natur

Vera Schrøder (Brabrand, 2021-03-09)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...