Underskifter mod solcellepark ved Nr. Hyllinge

Kommentarer

#2

Jeg skriver under fordi et kæmpe område med solceller vil ødelægge den flotte og bevaringsværdige natur samt forringe vores boligers værdi.

Katja Lindshauge (Kirke Hyllinge , 2021-02-21)

#4

Det vil ødelægge udsigt og natur for rigtigt mange mennesker og dyr

Ole Jensen (Kyndeløse Nordmark, 2021-02-21)

#6

Kan give foringet salgsværdi til bolig.
Vil skæmme langskabet

johan Lindshauge (Kirke Hyllinge, 2021-02-21)

#9

At jeg får udsigt til en solcellerne og vores bolig falder i værdi. Vi har købt grunden i april 2020 netop pga naturen og den forsvinder nu.

Josephine wriedt (Kirke hyllinge, 2021-02-21)

#11

Vi skal beskytte naturværdierne i vores område, industri hører hjemme i industriområder.

Lasse Svensson (Kirke hyllinge, 2021-02-21)

#14

Det ødelægger vores smukke dejlige natur i området

Dorthe Aabo (Kirke hyllinge, 2021-02-21)

#16

Jeg ønsker ikke at være tæt nabo til en solcellepark. Jeg ønsker at bevare den flotte natur og ønsker ikke, at se på en stor park med solceller.
Området er meget dyrerigt, med fugle , frøer og mange andre dyr. Hele herlighedsværdien er væk. Det undre mig ,at solcelleparken ikke placeres omkring Ryegaard, da jord op til skov ofte er af ringere landbrugsværdi.

Gitte Jensen (Nordmarken kyndeløse, 2021-02-21)

#20

Det pyntet bestemt ikke i landskabet. Find et andet sted, langs motorvejen feks.

Christina Storm (Kirke Hyllinge, 2021-02-21)

#24

Jeg flytter til området 1/4

Kasper Foged (Helsingør , 2021-02-21)

#25

Jeg ønsker vi bibevarer dens rolige natur

Randi Winther Foged (Kyndeløse, 2021-02-21)

#27

Jeg bor i Kyndeløse landsby og ønsker vores natur i området forbliver bevaret og den ikke bruges til industri.

Mette Vestergaard (4070 Kirke Hyllinge , 2021-02-21)

#28

Det ødelægger naturen

Allan Lionett (Kyndeløse, 2021-02-21)

#31

Jeg skriver under, da jeg synes det ville være synd at ødelægge den smukke natur her i området.

Louise Sørensen (Kyndeløse, 2021-02-21)

#32

Jeg mener at strøm kan produceres mere bæredygtigt end med solceller, der optager landbrugsjord.

Marie Noes (Kyndeløse , 2021-02-21)

#33

En så stor solcellepark vil være problematisk i et smukt landskab som vi skal værne om.

Karina Tinggaard (Kirke Hyllinge, 2021-02-21)

#39

Solcellemarken vil udgøre halvdelen af den udsigt fra vores sommerhus, som er den primære årsag til at vi har det - og har haft huset i 40 år. Vi foretrækker udsigt til gule, grønne, grå og brune marker frem for et sort glinsende solcelleanlæg

Bjarne Zetterström (Farum, 2021-02-21)

#40

Øjebæ.
På den side af Elverdamsvej tillader Lejre kommune ikke nybyggeri. Så tillad heller ik en solcelle park.

Ulrik Tinggaard (Kirke Hyllinge , 2021-02-21)

#41

Dette smukke bevaringsværdige kuperet landskab, som det giver mulighed for at kunne se i dens vidder,- vil bliver total ødelagt med sådan en solcelle park. Dette område beundres af mange,- såvel kørende, cyklende samt gående, så nyder muligheden for at kunne se hvordan landskabet både skov og marker bugter sig i det fjerne,- og i andre retninger også fjorden.. Det vil være en skamplet på landskabet at tillade en solcelle park eller ligende i dette område..

Charlotte Birkedal Nielsen (Kirke Hyllinge, 2021-02-21)

#48

Synes ikke der skal opsættes solceller i et skønt naturområde, der tilmed inddrager så mange boliger.
Boliger der vil miste værdi og anlægget vil destruere udsigten fra en lang rækker boliger.

Karen Anje Giersing (4070 Kirke Hyllinge , 2021-02-21)

#50

Det ville være en skam at ødelægge vores pæne natur herude.

Julie Nielsen (Kirke Hyllinge, 2021-02-21)

#52

Fuldstændig urimeligt at anlægge så stor en solcellepark i et bevaringsværdigt landskab og ovenikøbet med masser af naboer.

Læg den dog tæt på andre industri områder eller tæt på Ryegaard Gods, hvis den endelig skal ødelægge en ejendom!
Eller læg den op af eller tæt på Ryegaard skov hvor den kan blive skjult for andre ejendomme.

I Jægerspris ligger der en solcellepark tæt på kommunes varmeanlæg. Den skæmmer ikke ret meget, da den ligger op af et industri område.

Vi vil alle gerne have mere grøn energi, gerne på vores tage. Men afgifter og skatter samt helt forkert lovgivning har gjort det helt umuligt for Hr og fru Danmark.

Læg dog solceller på alle tage, også industribygninger og lad det gå på et fælles elnet, så vi alle kan få grøn og billig energi.
Hvor svært kan det være?

Milene Hansen (3630, 2021-02-21)

#56

Der så mange andre bæredygtige løsninger...

Martin Tanderup Olsen (Kr Såby , 2021-02-21)

#58

Jeg vil helst ikke have en solcellepark i '
"baghaven".

Ernst Schwerdtfeger Lundsgaard (Kyndeløse., 2021-02-21)

#64

Solcelle park skal ikke ligge i smuk fredet natur.

Martin Johnsen (Holbæk, 2021-02-22)

#68

Jeg kommer jævnligt i området og nyder naturen

Charlotte Graack (4070 kirke Hyllinge , 2021-02-22)

#69

Som beboer i Kyndeløse, går min vej flere gange om ugen forbi de smukke marker, hvor dette er tiltænkt. Hvorfor ikke anlægge solceller langs motorvejen, hvor naturen allerede er ødelagt?

Ditte Munk-Bierre (Kirke Hyllinge, 2021-02-22)

#71

Projektet vil væsentligt forringe områdets naturskønne omgivelser, forringe værdier af områder og boliger, være ødelæggende for natur- og dyreliv.

Christian Duus-Lund (Kirke Hyllinge, 2021-02-22)

#80

Det er et meget naturskønt område som jeg mener vil blive ødelagt af solcellerne

Annette Rytter Petersen (Jyllinge, 2021-02-22)

#85

Jeg er ikke modstander af alternativ energi, men jeg mener at installationer af vindmøller eller solceller skal ske med flere parametre, herunder hvem tjener på installationen hvem får generne af installationen. Den valgte placering og det valgte projekt ligner en ensidig god ide for ejere og investorer, og en ensidig dårlig ide for områdets beboere.

Jesper Tauby (Nordmarken, 4070 Kirke Hyllinge, 2021-02-22)

#88

Jeg er enig i protesterne

Gitte Breaum (Viby Sjælland , 2021-02-22)

#92

Det vil ødelægge naturen.

Tim Kristensen (Kirke Hyllinge, 2021-02-22)

#95

Jeg skriver under fordi solcelle anlægget vil ødelægge vores smukke område, udseendes mæssigt og støjmæssigt, og derudover ødelægge området for de dyr som lever i naturen. Det må findes andre områder som et mere egnede.

Britt Odgasrd (Kirke Hyllinge , 2021-02-22)

#99

Det hører sig ikke til i et bevaringsværdigt istidslandskab. Der er massere af områder i Danmark der vil være langt mere passende at opføre sådanne anlæg.
Fra Lejres Kommunes kommuneplan 2017:
Særligt værdifulde landbrugsområder
Som udgangspunkt er alle områder af værdi for landbruget på en eller anden måde, med mindre de i forvejen er udlagt til andre formål, fx veje, tekniske anlæg, by, erhverv, sommerhuse, skove, søer eller andre naturområder uden landbrugsdrift. De intensivt og ekstensivt drevne arealer har forskellig værdi for de forskellige drifts- former, og for fx. landskabs-, kultur- og naturinteresser.

Torben Riesgaard Petersen (København, 2021-02-22)

#105

Landskabet er bevaringsværdig og at der må findes andre løsninger at lave grøn energi på.

Jutta Eberhards (Kirke Hyllinge, 2021-02-23)

#107

Vi vågner hver morgen med udsigt mod øst og nyder naturen opvågning.soles færden over de vidstrekte marker og dens dyreliv.
Det er derfor vi er her, og ikke i industrikvarteret.
Vi skal ikke se sorte rækker af solceller.
Hvorfor sætter vi ikke solceller langs motor veje, det har andre lande kunne finde ud af. Jeg vil gerne have colceller ,men som en naturfremmende investering og ikke som naturnedbrydende

Lis Thomassen (Kirke hyllinge Nordmark, 2021-02-23)

#108

Syntes det vil ødelægge et ellers rigtig smukt landskab som dagligt nydes af mange på løbe og gå ture.

Rune Christensen (4070, 2021-02-23)

#109

Skal den dejlige natur ødelægges.
Og det skal den ikke.

Ingelise Jørgensen (Sæby, 2021-02-23)

#111

Syntse ikke det passer ind i vores område. Tænker det må ligge ude langs noget motorvej. Eller i gods ejernes baghave.

betina petersen (4070 kr.hylling , 2021-02-23)

#117

Jeg mener ikke det er hensigtsmæssigt at ødelægge kulturhistoriske områder, man kan nok finde bedre egnede steder.

grethe nelausen (4070, 2021-02-23)

#118

Jeg er imod

Maria Nielsen (Kirke Hyllinge, 2021-02-24)

#120

Det ikke er livligt

Maria Jensen (Kirkehyllinge , 2021-02-24)

#127

Projektet vil ødelægge det naturskønne område og være til gene for dyrelivet

Jørn-Orla Bornhardt (Kyndeløse, 2021-02-24)

#129

absolut nødvendigt

svend-erik andersen (valby, 2021-02-24)

#130

Solcellepark hører hjemme langs motorveje eller lignende og ikke i et naturskønt område ved fjord og vig!

Bo Fredsøe (Kr. Hyllinge, 2021-02-24)

#131

Fordi at jeg mener at vindmøller er en bedre løsning end solceller.

Niels Andersen (4070, 2021-02-24)

#132

Solcelleparken vil skæmme vores smukke natur. Solcelleparken bør placeres op af en stor vej evt. motorvej.

Birthe Porsborg (Stendyssen 32 Kyndeløse Nordmark 4070 Kirke Hyllin, 2021-02-24)

#133

Principielt er jeg ikke imod solceller men i dette projekt er der ikke tænkt på naboerne og det naturskønne område - men kun ren profit til investorerne. Man kunne finde områder til solceller eks tæt på motorvej og hovedveje.

Jannie Tauby (4070, 2021-02-24)

#136

Jeg synes ikke det er det rigtige sted for en solcellepark.

Filippa Fanøe (Kirke hyllinge, 2021-02-24)

#138

Vi bor under ca. 75 m fra den pågældende mark og ønsker ikke den dejlige natur spoleret og at skulle se lige ud i 3½ meter høje solceller når vi ser ud af vores vinduer. Hele vores udsigt mod vest ødelægges. Marken ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km, hvor man kun må opføre tekniske anlæg, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Det er der ikke her.

Lisbeth Grønberg (Kirke Hyllinge, 2021-02-24)

#142

Det ødelægger den omkringliggende natur

Flemming Poulsen (Kirke hyllinge, 2021-02-24)

#144

Totalt ødelæggende for et værdifuldt kulturlandskab der i stedet kunne blive et enestående naturområde. Solenergi er ineffektivt sammenlignet med vindenergi.

Klaus Pedersen (Kirke Hyllinge, 2021-02-24)

#145

Projektet vil smadre et helt unikt rekreativt kystnært landskab.

Inga Seier Petersen (Kirke Hyllinge, 2021-02-24)Betalt Annoncering

Vi vil reklamere for denne petition til 3000 mennesker.

Lær mere...